BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yan TL, Gao JG, Wang JH, Chen D, Lu C, Xu CF. Current status of Helicobacter pylori eradication and risk factors for eradication failure. World J Gastroenterol 2020; 26(32): 4846-4856 [PMID: 32921961 DOI: 10.3748/wjg.v26.i32.4846]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i32/4846.htm
Number Citing Articles
1
Pezhman Alavinejad, Morteza Nayebi, Abazar Parsi, Eman Abdelsameea, Mohammed Hussien Ahmed, Ahmad Hormati, Dao Viet Hang, Mehdi Pezeshgi Modarres, Bahman Cheraghian, Siamak Baghaee, Tahmine Farbod Ara, Quang Trung Tran, Nitin Shanker Behl, Seyed Jalal Hashemi, Mohammed Alboraie, Saif Salman, Le Nha, Árpád V. Patai, Eskandar Hajiani, Ali Akbar Abravesh. Levofloxacin+Tetracycline Quadruple Regimen for Eradication of Helicobacter pylori: A Multicenter Multinational Randomized Controlled TrialMiddle East Journal of Digestive Diseases 2023; 15(1): 12 doi: 10.34172/mejdd.2023.314
2
Kaihao Lin, Lifang Huang, Yadong Wang, Kangkang Li, Yuanning Ye, Siqi Yang, Aimin Li. Efficacy of genotypic susceptibility‐guided tailored therapy for Helicobacter pylori infection: A systematic review and single arm meta‐analysisHelicobacter 2023; 28(6) doi: 10.1111/hel.13015
3
Yongfu Shao, Yifan Lin, Ziyi Fang, Jianing Yan, Tuo Zheng, Guoliang Ye. Analysis of Helicobacter pylori resistance in patients with different gastric diseasesScientific Reports 2024; 14(1) doi: 10.1038/s41598-024-55589-2
4
Si‐Yu Li, Jiang Li, Xin‐Hong Dong, Gui‐Gen Teng, Wei Zhang, Hong Cheng, Wen Gao, Yun Dai, Xiao‐He Zhang, Wei‐Hong Wang. The effect of previous eradication failure on antibiotic resistance of Helicobacter pylori: A retrospective study over 8 years in BeijingHelicobacter 2021; 26(4) doi: 10.1111/hel.12804
5
Yoshio Yamaoka. Revolution of Helicobacter pylori treatmentJournal of Gastroenterology and Hepatology 2024;  doi: 10.1111/jgh.16526
6
明远 辛. Research Status of Helicobacter pylori Infection in High Altitude AreasAdvances in Clinical Medicine 2022; 12(05): 4571 doi: 10.12677/ACM.2022.125660
7
Marco Romano, Antonietta Gerarda Gravina, Leonardo Henry Eusebi, Raffaele Pellegrino, Giovanna Palladino, Leonardo Frazzoni, Elton Dajti, Antonio Gasbarrini, Francesco Di Mario, Rocco Maurizio Zagari, Antonio Benedetti, Bruno Annibale, Patrizia Burra, Marcello Fabio Maida, Francesco Luzza, Luigi Ricciardiello, Maurizio Vecchi, Luca Frulloni, Alessandro Repici, Edoardo Vincenzo Savarino, Luigi Pasquale, Antonio Pisani, Antonietta Lamazza, Gianpaolo Cengia, Enrico Ciliberto, Rita Luisa Conigliaro, Paola Da Massa Carrara, Bastianello Germanà. Management of Helicobacter pylori infection: Guidelines of the Italian Society of Gastroenterology (SIGE) and the Italian Society of Digestive Endoscopy (SIED)Digestive and Liver Disease 2022; 54(9): 1153 doi: 10.1016/j.dld.2022.06.019
8
Zinan Zhang, Fen Liu, Feiyan Ai, Xiong Chen, Rui Liu, Chao Zhang, Ning Fang, Tian Fu, Xiaoyan Wang, Anliu Tang. The efficacy and mechanism of vonoprazan-containing triple therapy in the eradication of Helicobacter pyloriFrontiers in Pharmacology 2023; 14 doi: 10.3389/fphar.2023.1143969
9
Tian-Lian Yan, Jing-Hua Wang, Xin-Jue He, Ya-Bi Zhu, Lin-Jie Lu, Yan-Jiao Wang, Zi-Wei Wang, Jian-Guo Gao, Cheng-Fu Xu, Han Ma, Shuang-Mei Luan, Lan Li, Yi Chen. Ten-Day Vonoprazan-Amoxicillin Dual Therapy vs Standard 14-Day Bismuth-Based Quadruple Therapy for First-Line Helicobacter pylori Eradication: A Multicenter Randomized Clinical TrialAmerican Journal of Gastroenterology 2024; 119(4): 655 doi: 10.14309/ajg.0000000000002592
10
Sintayehu Fekadu, Seyife Kibru, Sisay Tesfaye, Tariku Egeno, Alemu Tamiso, Hizkel Engiso, Serawit Deyno. Prevalence of Helicobacter pylori infection and effectiveness of first-line triple eradication therapy among dyspeptic patients at hospitals in Hawassa City, Ethiopia: a cross-sectional follow-up studyGut Pathogens 2024; 16(1) doi: 10.1186/s13099-024-00618-8
11
Rinki Sisodia, Pooja Anjali Mazumdar, Chaithanya Madhurantakam. In silico identification and analysis of potential inhibitors for acid phosphatase, HppA from Helicobacter pyloriJournal of Molecular Recognition 2023; 36(9) doi: 10.1002/jmr.3049
12
Xiaoduan Zhuang, Huiyue Jiang, Dandan Jin, Meiling Sun, Zhenwu Wang, Xinying Wang. The efficacy and safety of vonoprazan in quadruple therapy for Helicobacter pylori eradication: a comparative studyGastroenterology Report 2023; 12 doi: 10.1093/gastro/goae036
13
Hong-Lu Yu, Dong-Shuai Su, Shao-Ze Ma, Xing-Shun Qi. Approaches for detection of antibiotic resistance of Helicobacter pylori: Recent research advancesWorld Chinese Journal of Digestology 2023; 31(14): 571 doi: 10.11569/wcjd.v31.i14.571
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
14
XinBo Xu, Cong He, Yin Zhu. Treatment of refractory Helicobacter pylori infection: A new challenge for cliniciansFrontiers in Microbiology 2022; 13 doi: 10.3389/fmicb.2022.998240
15
Xiaoye Shi, Chunmei Wang, Fanjun Meng, Shaoze Ma, Guangqin Xu, Tingwei Liu, Xiaozhong Guo, Hongyu Li, Xingshun Qi. Impact of insufficient doses of medications on Helicobacter pylori eradication: a retrospective observational studyPostgraduate Medicine 2022; 134(7): 668 doi: 10.1080/00325481.2022.2105094
16
Prateek Sharma, Shravani M. Phatak, Prisha Warikoo, Akshita Mathur, Shweta Mahant, Kunal Das, Rajashree Das. Crosstalk between Helicobacter pylori and gastrointestinal microbiota in various gastroduodenal diseases—A systematic review3 Biotech 2023; 13(9) doi: 10.1007/s13205-023-03734-5
17
Zixing Wang, Wei Han, Fang Xue, Yujie Zhao, Peng Wu, Yali Chen, Cuihong Yang, Wentao Gu, Jingmei Jiang. Nationwide gastric cancer prevention in China, 2021–2035: a decision analysis on effect, affordability and cost-effectiveness optimisationGut 2022; 71(12): 2391 doi: 10.1136/gutjnl-2021-325948
18
Pavle Vrebalov Cindro, Josipa Bukic, Shelly Pranić, Dario Leskur, Doris Rušić, Ana Šešelja Perišin, Joško Božić, Jonatan Vuković, Darko Modun. Did an introduction of CONSORT for abstracts guidelines improve reporting quality of randomised controlled trials’ abstracts onHelicobacter pyloriinfection? Observational studyBMJ Open 2022; 12(3): e054978 doi: 10.1136/bmjopen-2021-054978
19
Bo Shen Lin, Yue Yue Li, Chen Qiao, Jing Liu, Juan Wang, Meng Wan, Min Juan Lin, Wen Lin Zhang, Yu Ming Ding, Qing Zhou Kong, Miao Duan, Xiu Li Zuo, Yan Qing Li. Implementation of WeChat‐based patient–doctor interaction in the management of Helicobacter pylori infection: A propensity score matching analysisJournal of Digestive Diseases 2022; 23(5-6): 280 doi: 10.1111/1751-2980.13114
20
A Reum Choe, Ki-Nam Shim, Yehyun Park, Eun-Mi Song, Chung Hyun Tae, Sung-Ae Jung. Cost-Effectiveness, Efficacy, and Safety Analysis of Tailored Therapy in Patients with Helicobacter pylori InfectionJournal of Clinical Medicine 2021; 10(12): 2619 doi: 10.3390/jcm10122619