BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhou C, Zhang N, He TT, Wang Y, Wang LF, Sun YQ, Jing J, Zhang JJ, Fu SN, Wang X, Liang XX, Li X, Gong M, Li J. High levels of serum interleukin-6 increase mortality of hepatitis B virus-associated acute-on-chronic liver failure. World J Gastroenterol 2020; 26(30): 4479-4488 [PMID: 32874059 DOI: 10.3748/wjg.v26.i30.4479]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i30/4479.htm
Number Citing Articles
1
Saniya Khan, Ayesha Anwer, Jayesh Kumar Sevak, Nirupama Trehanpati, Syed Naqui Kazim. Cytokines Expression Compared to the Determinants of Cellular Apoptosis Prominently Attributes to the Deleterious Effects of ‘A’ Determinant Surface Gene Mutations in HBV Transfected Hepatoma Cell LineImmunological Investigations 2024; 53(2): 224 doi: 10.1080/08820139.2023.2288841
2
Luyao Ma, Siqi Liu, Hao Xing, Zhenjing Jin. Research progress on short-term prognosis of acute-on-chronic liver failureExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2023; 17(1): 45 doi: 10.1080/17474124.2023.2165063
3
Serami Murakami, Michio Imamura, Takuro Uchida, Yosuke Suehiro, Maiko Namba, Yasutoshi Fujii, Shinsuke Uchikawa, Yuji Teraoka, Hatsue Fujino, Atsushi Ono, Takashi Nakahara, Eisuke Murakami, Wataru Okamoto, Masami Yamauchi, Tomokazu Kawaoka, Daiki Miki, Nelson C. Hayes, Masataka Tsuge, Hiroshi Aikata, Masahiro Ohira, Hideki Ohdan, Shiro Oka. Serum interleukin-6 level predicts the prognosis for patients with alcohol-related acute-on-chronic liver failureHepatology International 2023; 17(5): 1225 doi: 10.1007/s12072-023-10532-x
4
Jie-Min Zhang, Na-Ling Kang, Lu-Ying Wu, Da-Wu Zeng. Hepatitis B Virus Envelope Antigen and Hepatitis B Virus Surface Antigen Both Contribute to the Innate Immune Response During Persistent Hepatitis B Virus InfectionViral Immunology 2023; 36(7): 484 doi: 10.1089/vim.2023.0018
5
Xiang Xu, Chen Li, Jing Chen, Xiaoyan Liu, Haibin Su, Jingjing Tong, Jinhua Hu. Relationship Between Platelet to White Blood Cell Ratio and 30-Day Prognosis of Patients with Acute-on-Chronic Liver FailureHepatitis Monthly 2021; 21(9) doi: 10.5812/hepatmon.118640
6
Lili Zhang, Jianhua Hu, Chunyan Gou, Hua Jin, Chun Zhang, Yang Liu, Yitong Wang, Xiaojun Wang, Shin-ichi Yokota. Serum Interleukins as Potential Prognostic Biomarkers in HBV-Related Acute-on-Chronic Liver FailureMediators of Inflammation 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/7794890
7
Yandi Huang, Tao Ju, Huafen Zhang, Dan Cao, Xuefen Li, Jiezuan Yang, Dong Yan. Lower level of IL‐28A as a predictive index of the artificial liver support system in effective treatment of patients with HBV‐ACLFJournal of Clinical Laboratory Analysis 2022; 36(12) doi: 10.1002/jcla.24766
8
Bingbing Zhu, Fangyuan Gao, Yuxin Li, Ke Shi, Yixin Hou, Jialiang Chen, Qun Zhang, Xianbo Wang. Serum cytokine and chemokine profiles and disease prognosis in hepatitis B virus-related acute-on-chronic liver failureFrontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1133656
9
David Tornai, Mack Mitchell, Craig J. McClain, Srinivasan Dasarathy, Arthur McCullough, Svetlana Radaeva, Aimee Kroll-Desrosiers, JungAe Lee, Bruce Barton, Gyongyi Szabo. A novel score of IL-13 and age predicts 90-day mortality in severe alcohol-associated hepatitis: A multicenter plasma biomarker analysisHepatology Communications 2023; 7(12) doi: 10.1097/HC9.0000000000000296
10
Chao Zhou, Yuan Liu, Xiaoxiao Liang, Ning Zhang, Tingting He, Jingjing Zhang, Jin Zhang, Shuangnan Fu, Xin Li, Pengcheng Liu, Tianyi Zhang, Man Gong. A novel imaging index for predicting adverse progression in acute-on-chronic liver failure related to hepatitis B virus: the low erector spine indexBMC Gastroenterology 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12876-023-02995-x
11
Nanxi Xiao, Linxiang Liu, Yue Zhang, Yuan Nie, Xuan Zhu. A practical nomogram based on serum interleukin-6 for the prognosis of liver failureFrontiers in Medicine 2022; 9 doi: 10.3389/fmed.2022.1035699
12
Jinyu Wang, Xueyun Zhang, Jiajia Han, Pu Zhou, Xueping Yu, Zhongliang Shen, Richeng Mao, Mengji Lu, Yuxian Huang, Jiming Zhang. MicroRNA-124 expression in Kupffer cells modulates liver injury by targeting IL-6/STAT3 signalingAntiviral Research 2023; 211: 105510 doi: 10.1016/j.antiviral.2022.105510
13
Jian Zhang, Luxue Zhang, Xiaokang Fu, Yu Chen, Zhongping Duan, Geng Tian. The value of dynamic changes in FT3 level for predicting 90-day prognosis of HBV-ACLF patientsEuropean Journal of Medical Research 2024; 29(1) doi: 10.1186/s40001-024-01770-2
14
Shihong Zhong, Tianling Zhang, Libo Tang, Yongyin Li. Cytokines and Chemokines in HBV InfectionFrontiers in Molecular Biosciences 2021; 8 doi: 10.3389/fmolb.2021.805625
15
Oguz Karabay, Gamze Guney Eskiler, Umut Alkurt, Kaan Furkan Hamarat, Asuman Deveci Ozkan, Ayhan Aydin. The predictive role of NF-κB-mediated pro-inflammatory cytokine expression levels in hepatitis B vaccine responseJournal of Immunoassay and Immunochemistry 2023; 44(2): 192 doi: 10.1080/15321819.2022.2164507
16
婷婷 卞. Advances in Research on the Role of Systemic Inflammatory in Mediating Acute-on-Chronic Liver FailureAdvances in Clinical Medicine 2024; 14(04): 1447 doi: 10.12677/acm.2024.1441180