BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Necula L, Matei L, Dragu D, Pitica I, Neagu AI, Bleotu C, Dima S, Popescu I, Diaconu CC, Chivu-Economescu M. High plasma levels of COL10A1 are associated with advanced tumor stage in gastric cancer patients. World J Gastroenterol 2020; 26(22): 3024-3033 [PMID: 32587446 DOI: 10.3748/wjg.v26.i22.3024]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i22/3024.htm
Number Citing Articles
1
Miaozun Zhang, Ming Jin, Zhiqiang Gao, Weiming Yu, Wei Zhang. High COL10A1 expression potentially contributes to poor outcomes in gastric cancer with the help of LEF1 and Wnt2Journal of Clinical Laboratory Analysis 2022; 36(9) doi: 10.1002/jcla.24612
2
Meng Li, Hong-Yi Zhang, Rong-Gui Zhang. MFAP2 enhances cisplatin resistance in gastric cancer cells by regulating autophagyPeerJ 2023; 11: e15441 doi: 10.7717/peerj.15441
3
Xiaoming Wang, Yunjin Bai, Facai Zhang, Dengxiong Li, Kai Chen, Ruicheng Wu, Yin Tang, Xin Wei, Ping Han. Prognostic value of COL10A1 and its correlation with tumor-infiltrating immune cells in urothelial bladder cancer: A comprehensive study based on bioinformatics and clinical analysis validationFrontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.955949
4
Ana M. Moreira, Rui M. Ferreira, Patrícia Carneiro, Joana Figueiredo, Hugo Osório, José Barbosa, John Preto, Perpétua Pinto-do-Ó, Fátima Carneiro, Raquel Seruca. Proteomic Identification of a Gastric Tumor ECM Signature Associated With Cancer ProgressionFrontiers in Molecular Biosciences 2022; 9 doi: 10.3389/fmolb.2022.818552
5
Sedef Hande Aktas, Tugba Taskin-Tok, Khattab Al-Khafaji, Dilara Fatma Akın-Balı. A detailed understanding of the COL10A1 and SOX9 genes interaction based on potentially damaging mutations in gastric cancer using computational techniquesJournal of Biomolecular Structure and Dynamics 2022; 40(22): 11533 doi: 10.1080/07391102.2021.1960194
6
Tong Wang, Weiwei Wen, Hongfei Liu, Jun Zhang, Xiaofeng Zhang, Yu Wang. Development and Validation of a Novel Prognosis Prediction Model for Patients With Stomach AdenocarcinomaFrontiers in Medicine 2021; 8 doi: 10.3389/fmed.2021.793401
7
Qi Liu, Hongyu Zhao, Yu Guo, Kai Zhang, Fengjia Shang, Tongjun Liu, Mihajlo Jakovljevic. Bioinformatics-Based Analysis: Noncoding RNA-Mediated COL10A1 Is Associated with Poor Prognosis and Immune Cell Infiltration in Pancreatic CancerJournal of Healthcare Engineering 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/7904982
8
融 陈. The Mechanism and Clinical Significance of COL10A1 in Gastric CancerAdvances in Clinical Medicine 2023; 13(06): 10622 doi: 10.12677/ACM.2023.1361484
9
Shuai Chen, Yi Wei, Hanyang Liu, Yu Gong, Yan Zhou, Haojun Yang, Liming Tang. Analysis of Collagen type X alpha 1 (COL10A1) expression and prognostic significance in gastric cancer based on bioinformaticsBioengineered 2021; 12(1): 127 doi: 10.1080/21655979.2020.1864912
10
Chen Ai. A Method for Cancer Genomics Feature Selection Based on LASSO-RFEIranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science 2022; 46(3): 731 doi: 10.1007/s40995-022-01292-8
11
Weijian Zhou, Yuting Li, Dingyi Gu, Junying Xu, Runjie Wang, Huiyu Wang, Chaoying Liu. High expression COL10A1 promotes breast cancer progression and predicts poor prognosisHeliyon 2022; 8(10): e11083 doi: 10.1016/j.heliyon.2022.e11083
12
Da Lv, Donglong Chen, Zhijie Wang, Zekai Cui, Jacey Hongjie Ma, Shangli Ji, Jiansu Chen, Shibo Tang. COL10A1 is a novel factor in the development of choroidal neovascularizationMicrovascular Research 2022; 139: 104239 doi: 10.1016/j.mvr.2021.104239
13
Yangyan Sun, Jing Ling, Lu Liu. Collagen type X alpha 1 promotes proliferation, invasion and epithelial-mesenchymal transition of cervical cancer through activation of TGF-β/Smad signalingPhysiology International 2022; 109(2): 204 doi: 10.1556/2060.2022.00006
14
Changlong Dong, Nini Rao, Wenju Du, Fenglin Gao, Xiaoqin Lv, Guangbin Wang, Junpeng Zhang. mRBioM: An Algorithm for the Identification of Potential mRNA Biomarkers From Complete Transcriptomic Profiles of Gastric AdenocarcinomaFrontiers in Genetics 2021; 12 doi: 10.3389/fgene.2021.679612
15
Yangyang Wang, Jihan Wang, Ya Hu, Jingbo Shangguan, Qiying Song, Jing Xu, Hanping Wang, Mengju Xue, Liping Wang, Yuanyuan Zhang. Identification of key biomarkers for STAD using filter feature selection approachesScientific Reports 2022; 12(1) doi: 10.1038/s41598-022-21760-w
16
Chenyu Sun, Yue Chen, Na Hyun Kim, Scott Lowe, Shaodi Ma, Zhen Zhou, Rachel Bentley, Yi-Sheng Chen, Margarita Whitaker Tuason, Wenchao Gu, Chandur Bhan, John Pocholo Whitaker Tuason, Pratikshya Thapa, Ce Cheng, Qin Zhou, Yanzhe Zhu. Identification and Verification of Potential Biomarkers in Gastric Cancer By Integrated Bioinformatic AnalysisFrontiers in Genetics 2022; 13 doi: 10.3389/fgene.2022.911740
17
Mihaela Chivu-Economescu, Laura G. Necula, Lilia Matei, Denisa Dragu, Coralia Bleotu, Andrei Sorop, Vlad Herlea, Simona Dima, Irinel Popescu, Carmen C. Diaconu. Collagen Family and Other Matrix Remodeling Proteins Identified by Bioinformatics Analysis as Hub Genes Involved in Gastric Cancer Progression and PrognosisInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 23(6): 3214 doi: 10.3390/ijms23063214
18
Laura Necula, Lilia Matei, Denisa Dragu, Ioana Pitica, Ana Neagu, Coralia Bleotu, Carmen C. Diaconu, Mihaela Chivu-Economescu. Collagen Family as Promising Biomarkers and Therapeutic Targets in CancerInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 23(20): 12415 doi: 10.3390/ijms232012415
19
Fanqi Wu, Longguo Zhang, Li Wang, Dekui Zhang. AGT May Serve as a Prognostic Biomarker and Correlated with Immune Infiltration in Gastric CancerInternational Journal of General Medicine 2022; : 1865 doi: 10.2147/IJGM.S351662
20
Hui Sun, Yufeng Wang, Shentao Wang, Yikui Xie, Kun Sun, Shuai Li, Weitong Cui, Kai Wang. The involvement of collagen family genes in tumor enlargement of gastric cancerScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-022-25061-0