BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chen HT, Huang HL, Li YQ, Xu HM, Zhou YJ. Therapeutic advances in non-alcoholic fatty liver disease: A microbiota-centered view. World J Gastroenterol 2020; 26(16): 1901-1911 [PMID: 32390701 DOI: 10.3748/wjg.v26.i16.1901]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i16/1901.htm
Number Citing Articles
1
Wensheng Che, Ming Zhao, Xiaoqing Li, Chunlong Li, William C. Cho, Shan Yu. Current insights in molecular characterization of non-alcoholic fatty liver disease and treatmentFrontiers in Endocrinology 2022; 13 doi: 10.3389/fendo.2022.1002916
2
Qichen Long, Fengming Luo, Binghui Li, Ziyang Li, Zhe Guo, Zhiyang Chen, Weimin Wu, Min Hu. Gut microbiota and metabolic biomarkers in metabolic dysfunction–associated steatotic liver diseaseHepatology Communications 2024; 8(3) doi: 10.1097/HC9.0000000000000310
3
Chencheng Xie, Dina Halegoua-DeMarzio. The Role of Gut Microbiome-Targeted Therapy in Nonalcoholic Fatty Liver DiseaseCurrent Hepatology Reports 2020; 19(4): 420 doi: 10.1007/s11901-020-00547-5
4
Ruiqi Tang, Rongrong Liu, Hua Zha, Yiwen Cheng, Zongxin Ling, Lanjuan Li. Gut microbiota induced epigenetic modifications in the non‐alcoholic fatty liver disease pathogenesisEngineering in Life Sciences 2024; 24(5) doi: 10.1002/elsc.202300016
5
Aleksandra Bołdys, Łukasz Bułdak, Mateusz Maligłówka, Stanisław Surma, Bogusław Okopień. Potential Therapeutic Strategies in the Treatment of Metabolic-Associated Fatty Liver DiseaseMedicina 2023; 59(10): 1789 doi: 10.3390/medicina59101789
6
Sanja Stojsavljevic-Shapeski, Marko Duvnjak, Lucija Virovic-Jukic, Davor Hrabar, Lea Smircic Duvnjak. New Drugs on the Block—Emerging Treatments for Nonalcoholic SteatohepatitisJournal of Clinical and Translational Hepatology 2020; 0(000): 1 doi: 10.14218/JCTH.2020.00057
7
Carlos Pérez-Monter, Alejandro Álvarez-Arce, Natalia Nuño-Lambarri, Ivonne Escalona-Nández, Eva Juárez-Hernández, Norberto C. Chávez-Tapia, Misael Uribe, Varenka J. Barbero-Becerra. Inulin Improves Diet-Induced Hepatic Steatosis and Increases Intestinal Akkermansia Genus LevelInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 23(2): 991 doi: 10.3390/ijms23020991
8
Aamir Bashir, Ajay Duseja, Arka De, Manu Mehta, Pramil Tiwari. Non-alcoholic fatty liver disease development: A multifactorial pathogenic phenomenaLiver Research 2022; 6(2): 72 doi: 10.1016/j.livres.2022.05.002
9
T.M. Bentsa. Nonalcoholic fatty liver disease associated with obesity and type 2 diabetes and gut dysbiosisINTERNATIONAL JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY (Ukraine) 2024; 20(2): 120 doi: 10.22141/2224-0721.20.2.2024.1373
10
Winston Hernández-Ceballos, Jacqueline Cordova-Gallardo, Nahum Mendez-Sanchez. Gut Microbiota in Metabolic-associated Fatty Liver Disease and in Other Chronic Metabolic DiseasesJournal of Clinical and Translational Hepatology 2021; 0(000): 000 doi: 10.14218/JCTH.2020.00131
11
ANA PAULA MÖRSCHBÄCHER, EMELIN PAPPEN, JOÃO ANTONIO P. HENRIQUES, CAMILLE E. GRANADA. Effects of probiotic supplementation on the gut microbiota composition of adults: a systematic review of randomized clinical trialsAnais da Academia Brasileira de Ciências 2023; 95(3) doi: 10.1590/0001-3765202320230037
12
Mona Mohamed Taha, Yasser M. Aneis, Heba Mohamed Mohamady, Alrasheedy S. A., Shereen Hamed Elsayed, Wan-Long Chuang. Effect of focused ultrasound cavitation augmented with aerobic exercise on abdominal and intrahepatic fat in patients with non-alcoholic fatty liver disease: A randomized controlled trialPLOS ONE 2021; 16(4): e0250337 doi: 10.1371/journal.pone.0250337
13
Monika Bhardwaj, Monika Yadav. Microbiome Therapeutics2023; : 1 doi: 10.1016/B978-0-323-99336-4.00007-0
14
Yumeng Lei, Simin Li, Mingxin He, Zichun Ao, Jiadun Wang, Qingming Wu, Qiang Wang. Oral Pathogenic Bacteria and the Oral–Gut–Liver Axis: A New Understanding of Chronic Liver DiseasesDiagnostics 2023; 13(21): 3324 doi: 10.3390/diagnostics13213324
15
Georgia Saxami, Evangelia Kerezoudi, Christos Eliopoulos, Dimitrios Arapoglou, Adamantini Kyriacou. The Gut–Organ Axis within the Human Body: Gut Dysbiosis and the Role of PrebioticsLife 2023; 13(10): 2023 doi: 10.3390/life13102023
16
Mingwei Tong, Xiaodan Yang, Yuyu Qiao, Ge Liu, Huihui Ge, Guangrong Huang, Yanhong Wang, Yong Yang, Weiping Fan. Serine protease inhibitor from the muscle larval Trichinella spiralis ameliorates non-alcoholic fatty liver disease in mice via anti-inflammatory properties and gut-liver crosstalkBiomedicine & Pharmacotherapy 2024; 172: 116223 doi: 10.1016/j.biopha.2024.116223
17
Ming Yang, Xiaoqiang Qi, Nan Li, Jussuf T. Kaifi, Shiyou Chen, Andrew A. Wheeler, Eric T. Kimchi, Aaron C. Ericsson, R. Scott Rector, Kevin F. Staveley-O’Carroll, Guangfu Li. Western diet contributes to the pathogenesis of non-alcoholic steatohepatitis in male mice via remodeling gut microbiota and increasing production of 2-oleoylglycerolNature Communications 2023; 14(1) doi: 10.1038/s41467-023-35861-1
18
Ammar Salehi-sahlabadi, Samaneh Sadat, Sara Beigrezaei, Makan Pourmasomi, Awat Feizi, Reza Ghiasvand, Amir Hadi, Cain C. T. Clark, Maryam Miraghajani. Dietary patterns and risk of non-alcoholic fatty liver diseaseBMC Gastroenterology 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12876-021-01612-z
19
Pau Vancells Lujan, Esther Viñas Esmel, Emilio Sacanella Meseguer. Overview of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD) and the Role of Sugary Food Consumption and Other Dietary Components in Its DevelopmentNutrients 2021; 13(5): 1442 doi: 10.3390/nu13051442
20
Qingyi Mao, Beibei Lin, Wenluo Zhang, Yu Zhang, Yu Zhang, Qian Cao, Mengque Xu. Understanding the role of ursodeoxycholic acid and gut microbiome in non-alcoholic fatty liver disease: current evidence and perspectivesFrontiers in Pharmacology 2024; 15 doi: 10.3389/fphar.2024.1371574
21
Jai J Jee, Jiyeon Lim, Sowon Park, Hong Koh, Hye Won Lee. Gut microbial community differentially characterizes patients with nonalcoholic fatty liver diseaseJournal of Gastroenterology and Hepatology 2022; 37(9): 1822 doi: 10.1111/jgh.15903
22
Yuting Wang, Youwei Zheng, Lirun Kuang, Keyu Yang, Jiaji Xie, Xinde Liu, Shan Shen, Xinchao Li, Shiran Wu, Yuyi Yang, Jiafei Shi, Jialiang Wu, Yong Wang. Effects of probiotics in patients with morbid obesity undergoing bariatric surgery: a systematic review and meta-analysisInternational Journal of Obesity 2023; 47(11): 1029 doi: 10.1038/s41366-023-01375-5
23
Donglei Sun, Chao Zuo, Wei Huang, Jingjing Wang, Zunzhen Zhang. Triclosan targeting of gut microbiome ameliorates hepatic steatosis in high fat diet-fed miceThe Journal of Antibiotics 2022; 75(6): 341 doi: 10.1038/s41429-022-00522-w
24
Alicia Rodríguez-Pastén, Eduardo Fernández-Martínez, Nury Pérez-Hernández, Luis E. Soria-Jasso, Raquel Cariño-Cortés. Prebiotics and Probiotics: Effects on Dyslipidemia and NAFLD/NASH and the Associated Mechanisms of ActionCurrent Pharmaceutical Biotechnology 2023; 24(5): 633 doi: 10.2174/1389201023666220818145350
25
Shuang Hu, Pan-pan Lian, Ying Hu, Xing-yu Zhu, Shao-wei Jiang, Qiang Ma, Liang-yun Li, Jun-fa Yang, Li Yang, Hai-yue Guo, Hong Zhou, Chen-chen Yang, Xiao-ming Meng, Jun Li, Hai-wen Li, Tao Xu, Huan Zhou. The Role of IL-35 in the Pathophysiological Processes of Liver DiseaseFrontiers in Pharmacology 2021; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.569575
26
Ting Wang, Taichi Ishikawa, Minoru Sasaki, Toshimi Chiba. Oral and Gut Microbial Dysbiosis and Non-alcoholic Fatty Liver Disease: The Central Role of Porphyromonas gingivalisFrontiers in Medicine 2022; 9 doi: 10.3389/fmed.2022.822190
27
Guo-Ming Dong, Hang Yu, Li-Bin Pan, Shu-Rong Ma, Hui Xu, Zheng-Wei Zhang, Pei Han, Jie Fu, Xin-Yu Yang, Adili Keranmu, Hai-Tao Niu, Jian-Dong Jiang, Yan Wang. Biotransformation of Timosaponin BII into Seven Characteristic Metabolites by the Gut MicrobiotaMolecules 2021; 26(13): 3861 doi: 10.3390/molecules26133861
28
Manisha Gupta, Pawan Krishan, Amarjot Kaur, Sandeep Arora, Nirupma Trehanpati, Thakur Gurjeet Singh, Onkar Bedi. Mechanistic and physiological approaches of fecal microbiota transplantation in the management of NAFLDInflammation Research 2021; 70(7): 765 doi: 10.1007/s00011-021-01480-z
29
Lin Zhu, Na Wang, Guang Guo, ZuoQing Fan, XinQin Shi, XianLing Ji. Male zooid extracts of Antheraea pernyi ameliorates non-alcoholic fatty liver disease and intestinal dysbacteriosis in mice induced by a high-fat dietFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2022; 12 doi: 10.3389/fcimb.2022.1059647
30
Yangjun Liu, Wei Xie, Juan Li, Zbigniew Ossowski. Effects of aerobic exercise on metabolic indicators and physical performance in adult NAFLD patients: A systematic review and network meta-analysisMedicine 2023; 102(14): e33147 doi: 10.1097/MD.0000000000033147
31
Cai-Yu Lian, Zhen-Zhen Zhai, Zi-Fa Li, Lin Wang. High fat diet-triggered non-alcoholic fatty liver disease: A review of proposed mechanismsChemico-Biological Interactions 2020; 330: 109199 doi: 10.1016/j.cbi.2020.109199
32
Rossella Donghia, Pasqua Letizia Pesole, Sergio Coletta, Caterina Bonfiglio, Giovanni De Pergola, Sara De Nucci, Roberta Rinaldi, Gianluigi Giannelli. Food Network Analysis in Non-Obese Patients with or without SteatosisNutrients 2023; 15(12): 2713 doi: 10.3390/nu15122713
33
Hang Yu, Jie Fu, Hui-Hui Guo, Li-Bin Pan, Hui Xu, Zheng-Wei Zhang, Jia-Chun Hu, Xin-Yu Yang, Hao-Jian Zhang, Meng-Meng Bu, Yuan Lin, Jian-Dong Jiang, Yan Wang. Metabolites Analysis of Anti-Myocardial Ischemia Active Components of Saussurea involucrata Based on Gut Microbiota—Drug InteractionInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 23(13): 7457 doi: 10.3390/ijms23137457
34
Ji-Shuai Wang, Jin-Chun Liu. Intestinal microbiota in the treatment of metabolically associated fatty liver diseaseWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(31): 11240-11251 doi: 10.12998/wjcc.v10.i31.11240