BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Bao CH, Wang CY, Li GN, Yan YL, Wang D, Jin XM, Wu LY, Liu HR, Wang XM, Shi Z, Wu HG. Effect of mild moxibustion on intestinal microbiota and NLRP6 inflammasome signaling in rats with post-inflammatory irritable bowel syndrome. World J Gastroenterol 2019; 25(32): 4696-4714 [PMID: 31528095 DOI: 10.3748/wjg.v25.i32.4696]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i32/4696.htm
Number Citing Articles
1
Zhaoqin Wang, Manwen Xu, Zheng Shi, Chunhui Bao, Huirong Liu, Cili Zhou, Yilu Yan, Chunye Wang, Guona Li, Wei Zhang, Anqi Gao, Huangan Wu. Mild moxibustion for Irritable Bowel Syndrome with Diarrhea (IBS-D): A randomized controlled trialJournal of Ethnopharmacology 2022; 289: 115064 doi: 10.1016/j.jep.2022.115064
2
Lini Wei, Lulu Zhang, Yan Zhang, Lan Yan, Bin Liu, Zhiwen Cao, Ning Zhao, Xiaojuan He, Li Li, Cheng Lu. Intestinal Escherichia coli and related dysfunction as potential targets of Traditional Chinese Medicine for respiratory infectious diseasesJournal of Ethnopharmacology 2023; 313: 116381 doi: 10.1016/j.jep.2023.116381
3
Hyejin Park, In-Seon Lee, Hyangsook Lee, Younbyoung Chae. Bibliometric Analysis of Moxibustion Research Trends Over the Past 20 YearsJournal of Clinical Medicine 2020; 9(5): 1254 doi: 10.3390/jcm9051254
4
Jiajing Hong, Jian Chen, Junming Kan, Mingjun Liu, Dongyu Yang, Riaz Ullah. Effects of Acupuncture Treatment in Reducing Sleep Disorder and Gut Microbiota Alterations in PCPA-Induced Insomnia MiceEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/3626120
5
Ziqian Yao, Zhongbo Xu, Tielong Xu, Xiaowu Liu, Sheng Xu, Chanjun Wan, Xu Zhou. Moxibustion for alleviating chemotherapy-induced gastrointestinal adverse effects: A systematic review of randomized controlled trialsComplementary Therapies in Clinical Practice 2022; 46: 101527 doi: 10.1016/j.ctcp.2021.101527
6
Zhenni Zhao, Jiawei Li, Jiamin Wen, Yanyan He, Zhiling Sun. Effect of Moxibustion on Inflammatory Cytokines for Low Back Pain: A Systematic Review, Meta-Analysis and Meta-RegressionTherapeutics and Clinical Risk Management 2023; : 811 doi: 10.2147/TCRM.S429469
7
Runzhi Li, Shu Zhu. NLRP6 inflammasomeMolecular Aspects of Medicine 2020; 76: 100859 doi: 10.1016/j.mam.2020.100859
8
Hyeonseok Noh, Jeongju Jang, Seungwon Kwon, Seung-Yeon Cho, Woo-Sang Jung, Sang-Kwan Moon, Jung-Mi Park, Chang-Nam Ko, Ho Kim, Seong-Uk Park. The Impact of Korean Medicine Treatment on the Incidence of Parkinson’s Disease in Patients with Inflammatory Bowel Disease: A Nationwide Population-Based Cohort Study in South KoreaJournal of Clinical Medicine 2020; 9(8): 2422 doi: 10.3390/jcm9082422
9
Xiao Li, Dan Wu, Jingjie Niu, Yanping Sun, Qiuhong Wang, Bingyou Yang, Haixue Kuang. Intestinal Flora: A Pivotal Role in Investigation of Traditional Chinese MedicineThe American Journal of Chinese Medicine 2021; 49(02): 237 doi: 10.1142/S0192415X21500130
10
Duiyin Jin, Yanan Liu, Siyi Lv, Qin Qi, Mei Li, Yuanyuan Wang, Xiaomei Wang, Huangan Wu, Mi Liu. Electroacupuncture and Moxibustion Modulate the BDNF and TrkB Expression in the Colon and Dorsal Root Ganglia of IBS Rats with Visceral HypersensitivityEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/8137244
11
Ayako Watanabe, Yoshihiro Kadota, Takumi Tochio, Yoshiharu Shimomura, Yasuyuki Kitaura. Reply to Comment on Watanabe, A.; Kadota, Y.; Yokoyama, H.; Tsuruda, S.; Kamio, R.; Tochio, T.; Shimomura, Y.; Kitaura, Y. Experimental Determination of the Threshold Dose for Bifidogenic Activity of Dietary 1-Kestose in Rats. Foods 2020, 9, 4Foods 2020; 9(4): 527 doi: 10.3390/foods9040527
12
Hourong Wang, Zhifeng Liu, Tianyuan Yu, Yingqi Zhang, Yi Jiao, Di Liu, Yajing Xu, Qian Guan, Mengqian Lu. An investigation of the influence of intestinal flora in external traditional Chinese medicine therapyJournal of Traditional Chinese Medical Sciences 2023; 10(1): 10 doi: 10.1016/j.jtcms.2022.11.002
13
Hong Zhang, Wei He, Xue-Fei Hu, Yan-Zhen Li, Yong-Min Liu, Wen-Qiang Ge, Ou-Yang Zhanmu, Chao Chen, Yu-Ye Lan, Yang-Shuai Su, Xiang-Hong Jing, Bing Zhu, Hui-Lin Pan, Ling-Ling Yu, Man Li. Electroacupuncture Reduces Visceral Pain Via Cannabinoid CB2 Receptors in a Mouse Model of Inflammatory Bowel DiseaseFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.861799
14
Chongshan Yuan, Yuhong He, Kunyu Xie, Lianjun Feng, Shouyang Gao, Lifu Cai. Review of microbiota gut brain axis and innate immunity in inflammatory and infective diseasesFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2023; 13 doi: 10.3389/fcimb.2023.1282431
15
Raphael R. Fagundes, Gabriela Bravo-Ruiseco, Shixian Hu, Sarah J. Kierans, Rinse K. Weersma, Cormac T. Taylor, Gerard Dijkstra, Hermie J. M. Harmsen, Klaas Nico Faber. Faecalibacterium prausnitzii promotes intestinal epithelial IL-18 production through activation of the HIF1α pathwayFrontiers in Microbiology 2023; 14 doi: 10.3389/fmicb.2023.1298304
16
Heba A. Hassan, Amira Mohamed abdelhamid, Walaa Samy, Heba Osama Mohammed, Samar Mortada Mahmoud, Amal fawzy abdel mageed, Noha A.T. Abbas. Ameliorative effects of androstenediol against acetic acid-induced colitis in male wistar rats via inhibiting TLR4-mediated PI3K/Akt and NF-κB pathways through estrogen receptor β activationInternational Immunopharmacology 2024; 127: 111414 doi: 10.1016/j.intimp.2023.111414
17
Lei Wang, Jinyan Lei, Zeyu Zhao, Jianwei Jia, Li Wang. Therapeutic effects of paeoniflorin on irritable bowel syndrome in ratsJournal of Veterinary Science 2023; 24(3) doi: 10.4142/jvs.22083
18
Ya Liu, Haibo Lei, Wenyou Zhang, Qichang Xing, Renzhu Liu, Shiwei Wu, Zheng Liu, Qingzi Yan, Wencan Li, Xiang Liu, Yixiang Hu. Pyroptosis in renal inflammation and fibrosis: current knowledge and clinical significanceCell Death & Disease 2023; 14(7) doi: 10.1038/s41419-023-06005-6
19
Yinjie Cui, Jingyi Liu, Xiao Lei, Shuwen Liu, Haixia Chen, Zhijian Wei, Hongru Li, Yuan Yang, Chenguang Zheng, Zhongzheng Li. Dual-directional regulation of spinal cord injury and the gut microbiotaNeural Regeneration Research 2024; 19(3): 548 doi: 10.4103/1673-5374.380881
20
Guhang Wei, Yufeng Xie, Mengran Pei, Jinlan Yang, Yunjin Yu, Yanbin Cheng, Baohua Chen, Jingjing Guo, Zongbao Yang, Jun Feng. A comparative metabolomics study between grain-sized moxibustion and suspended moxibustion on rats with gastric ulcersHeliyon 2023; 9(8): e19108 doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e19108
21
Wanrong Li, Jia Liu, Aiwen Chen, Danqing Dai, Tiantian Zhao, Qiong Liu, Jianren Song, Lize Xiong, Xiao-Fei Gao. Shared nociceptive dorsal root ganglion neurons participating in acupoint sensitizationFrontiers in Molecular Neuroscience 2022; 15 doi: 10.3389/fnmol.2022.974007
22
Zhaozhou Zhang, Liqing Du, Qiuchen Ji, Hao Liu, Zhenxing Ren, Guang Ji, Zhao-Xiang Bian, Ling Zhao. The Landscape of Gut Microbiota and Its Metabolites: A Key to Understanding the Pathophysiology of Pattern in Chinese MedicineThe American Journal of Chinese Medicine 2024; 52(01): 89 doi: 10.1142/S0192415X24500046
23
Raymond Guy Landgraaf, Michelle Nicté Bloem, Massimo Fumagalli, Marc Alexander Benninga, Fleur de Lorijn, Max Nieuwdorp. Acupuncture as multi-targeted therapy for the multifactorial disease obesity: a complex neuro-endocrine-immune interplayFrontiers in Endocrinology 2023; 14 doi: 10.3389/fendo.2023.1236370
24
Guodong Sun, Qingbo Wang, Shengnan Cao, Haidong Xu, Yan Zhao, Yuzhen Xu. Governor Vessel Moxibustion Therapy Improves Microbiota Structure in Ankylosing Spondylitis PatientsDisease Markers 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/9370758
25
Yuanzhen Yang, Jiaqi Wang, Chaoyang Zhang, Yi Guo, Meidan Zhao, Man Zhang, Zhongzheng Li, Feifei Gao, Yu Luo, Yiru Wang, Junyi Cao, Mingfang Du, Yuzhe Wang, Xiaowei Lin, Zhifang Xu. The efficacy and neural mechanism of acupuncture therapy in the treatment of visceral hypersensitivity in irritable bowel syndromeFrontiers in Neuroscience 2023; 17 doi: 10.3389/fnins.2023.1251470
26
Jiayi Chen, Xiaoji Zhu, Yang Peng, Huirong Liu, Huangan Wu, Cili Zhou. Effects of moxibustion on behaviors and tryptophan metabolism-related products in mice with irritable bowel syndromeJournal of Acupuncture and Tuina Science 2023; 21(2): 91 doi: 10.1007/s11726-023-1366-4
27
Brian Bicknell, Ann Liebert, Thomas Borody, Geoffrey Herkes, Craig McLachlan, Hosen Kiat. Neurodegenerative and Neurodevelopmental Diseases and the Gut-Brain Axis: The Potential of Therapeutic Targeting of the MicrobiomeInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(11): 9577 doi: 10.3390/ijms24119577
28
Yaohua Yuan, Haili Wu, Hongjie Pan. Comparative analysis of the fecal microbiome and metabolomics of healthy versus captive South China tigers with mild diarrheaCanadian Journal of Microbiology 2022; 68(12): 758 doi: 10.1139/cjm-2022-0115
29
Xinyu Fan, Jiachen Shi, Ye Liu, Mengqiu Zhang, Min Lu, Ding Qu. Cannabidiol-Decorated Berberine-Loaded Microemulsions Improve IBS-D Therapy Through Ketogenic Diet-Induced Cannabidiol Receptors OverexpressionInternational Journal of Nanomedicine 2023; : 2839 doi: 10.2147/IJN.S402871
30
Yifan Li, Peng Yang, Fenglin Chen, Jinfan Tang, Zhaoxuan He, Zhonghao Yang, Li Weng, Jing Guo, Li Zeng, Haiyan Yin. Ccrl2-centred immune-related lncRNA-mRNA co-expression network revealed the local skin immune activation mechanism of moxibustion on adjuvant arthritis miceLife Sciences 2023; 329: 121910 doi: 10.1016/j.lfs.2023.121910
31
Jinlan Jiang, Fengling Liang, Zitong Xu, Wei Jin, Baohua Ji, Lihong Li. Acupuncture for treating adolescent depression: Study protocol for a randomized controlled trialMedicine in Novel Technology and Devices 2023; 20: 100273 doi: 10.1016/j.medntd.2023.100273
32
Junying Wang, Haohan Zhu, Xingke Song, Jun Zhao, Jianliang Zhang, Jinling Zhang, Shaoyuan Li, Peijing Rong. Electroacupuncture regulates gut microbiota to reduce depressive-like behavior in ratsFrontiers in Microbiology 2024; 15 doi: 10.3389/fmicb.2024.1327630
33
Chunhui Bao, Luyi Wu, Di Wang, Liming Chen, Xiaoming Jin, Yin Shi, Guona Li, Jingzhi Zhang, Xiaoqing Zeng, Jianhua Chen, Huirong Liu, Huangan Wu. Acupuncture improves the symptoms, intestinal microbiota, and inflammation of patients with mild to moderate Crohn's disease: A randomized controlled trialeClinicalMedicine 2022; 45: 101300 doi: 10.1016/j.eclinm.2022.101300
34
Sailaja Pisipati, Bradley A. Connor, Mark S. Riddle. Updates on the epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and management of postinfectious irritable bowel syndromeCurrent Opinion in Infectious Diseases 2020; 33(5): 411 doi: 10.1097/QCO.0000000000000666
35
Qiujie Mou, Bo Ji, Guozhen Zhao, Yitian Liu, Reiko Sakurai, Yana Xie, Qin Zhang, Jian Dai, Yawen Lu, Yunpeng Ge, Tianyu Shi, Shuang Xu, Virender K. Rehan. Effect of electro‐acupuncture at ST 36 on maternal food restriction‐induced lung phenotype in rat offspringPediatric Pulmonology 2021; 56(8): 2537 doi: 10.1002/ppul.25466
36
Ping Hu, Qiufang Zong, Yahui Zhao, Haotian Gu, YaYa Liu, Fang Gu, Hao-Yu Liu, Abdelkareem A Ahmed, Wenbin Bao, Demin Cai. Lactoferrin Attenuates Intestinal Barrier Dysfunction and Inflammation by Modulating the MAPK Pathway and Gut Microbes in MiceThe Journal of Nutrition 2022; 152(11): 2451 doi: 10.1093/jn/nxac200
37
Guan-ru Chen, Xiao-fang Xie, Cheng Peng. Treatment of Irritable Bowel Syndrome by Chinese Medicine: A ReviewChinese Journal of Integrative Medicine 2023; 29(4): 377 doi: 10.1007/s11655-021-3521-4
38
Ge Lu, Qian Wang, Zi-Jing Xie, Shang-Jie Liang, Hong-Xiao Li, Ling Shi, Qian Li, Jie Shen, Jie Cheng, Mei-Hong Shen, Prof. Dr. Haroon Khan. Moxibustion Ameliorates Ovarian Reserve in Rats by Mediating Nrf2/HO-1/NLRP3 Anti-Inflammatory PathwayEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/8817858
39
Yaoli Yin, Hongxiao Li, Yantong Qin, Ting Chen, Zhizi Zhang, Ge Lu, Jie Shen, Meihong Shen. Moxibustion mitigates mitochondrial dysfunction and NLRP3 inflammatory activation in cyclophosphamide-induced premature ovarian insufficiency ratsLife Sciences 2023; 314: 121283 doi: 10.1016/j.lfs.2022.121283
40
Yunfan Xia, Ruohan Sun, Rongrong Li, Leilei Ren, Yiyi Wang, Jianqiao Fang. Research Trends of Moxibustion Therapy for Pain Treatment Over the Past Decade: A Bibliometric AnalysisJournal of Pain Research 2022; : 2465 doi: 10.2147/JPR.S374564
41
Lie Zheng, Sheng-Lei Duan, Yan-Cheng Dai, Shi-Cheng Wu. Role of adherent invasive <i>Escherichia coli</i> in pathogenesis of inflammatory bowel diseaseWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(32): 11671-11689 doi: 10.12998/wjcc.v10.i32.11671
42
Chunhui Bao, Jin Huang, Huangan Wu, Yueying Ma, Hongyu Zhou, Liming Chen, Dandan Yang, Huirong Liu, Yin Shi, Yuan Lu. Moxibustion alleviates depression-like behavior in rats with Crohn’s disease by inhibiting the kynurenine pathway metabolism in the gut-brain axisFrontiers in Neuroscience 2022; 16 doi: 10.3389/fnins.2022.1019590
43
Li Zeng, Jing Guo, Ping Du, Shuguang Yu, Haiyan Yin. Transcriptome sequencing reveals core regulation modules and gene signatures of Zusanli acupoints in response to different moxibustion warm stimulation in adjuvant arthritis ratHereditas 2022; 159(1) doi: 10.1186/s41065-022-00221-4
44
Wanbo Zhu, Quan Liu, Ziheng Zhang, Yingjie Wang, Jiawei Mei, Dongdong Xu, Jun Zhou, Zheng Su, Xianzuo Zhang, Chen Zhu, Jiaxing Wang, Junchen Zhu, Xiaochun Peng, Xianlong Zhang. Photothermal Microneedle Hydrogel Patch for Refractory Soft Tissue Injuries through Thermosensitized Anti‐Inflammaging ModulationSmall Structures 2024; 5(5) doi: 10.1002/sstr.202400014