BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yang XQ, Ye J, Li X, Li Q, Song YH. Pyrrolizidine alkaloids-induced hepatic sinusoidal obstruction syndrome: Pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, treatment, and outcomes. World J Gastroenterol 2019; 25(28): 3753-3763 [PMID: 31391770 DOI: 10.3748/wjg.v25.i28.3753]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i28/3753.htm
Number Citing Articles
1
Feng Dai, Wei Qiao, Zheng Kang, Yan Chen, Kang Li, Wenrong Shen, Xiuming Zhang. Clinical Features and CT Imaging Analysis of Hepatic Sinuscase-Syndrome and Budd–Chiari SyndromeInternational Journal of General Medicine 2022; : 2389 doi: 10.2147/IJGM.S348176
2
Jiang Ma, Mi Li, Na Li, Wood Yee Chan, Ge Lin. Pyrrolizidine Alkaloid-Induced Hepatotoxicity Associated with the Formation of Reactive Metabolite-Derived Pyrrole–Protein AdductsToxins 2021; 13(10): 723 doi: 10.3390/toxins13100723
3
Hui Zhang, Shu Jia, Lianyu Jin, Jianzuo Yao MB, Zhihong Shen, Jingyi Wu, Xiaokun Yao, Danwei Chen, Congcong Zhang, Shufang Yu, Ningwei Zhu, Lexiao Jin, Xiaomin Yao. Gynura segetum induces hepatic sinusoidal obstruction syndrome in mice by impairing autophagyActa Cirúrgica Brasileira 2021; 36(11) doi: 10.1590/acb361104
4
Yasuyuki Naito, Yuka Yoshinouchi, Yukiko Sorayama, Hiroshi Kohara, Shiro Kitano, Shinji Irie, Michiya Matsusaki. Constructing vascularized hepatic tissue by cell-assembled viscous tissue sedimentation method and its application for vascular toxicity assessmentActa Biomaterialia 2022; 140: 275 doi: 10.1016/j.actbio.2021.11.027
5
Rolf Teschke, Noudeng Vongdala, Nguyen Van Quan, Tran Ngoc Quy, Tran Dang Xuan. Metabolic Toxification of 1,2-Unsaturated Pyrrolizidine Alkaloids Causes Human Hepatic Sinusoidal Obstruction Syndrome: The UpdateInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(19): 10419 doi: 10.3390/ijms221910419
6
Xiaoqian Yang, Ping Lei, Yuhu Song, Zhenyu Fei, Yan Ai, Haitao Shang, Tao Bai, Jin Ye, Xin Li. Quantitative CT assessment by histogram and volume ratio in pyrrolizidines alkaloids-induced hepatic sinusoidal obstruction syndromeEuropean Journal of Radiology 2021; 138: 109632 doi: 10.1016/j.ejrad.2021.109632
7
Ying Liu, Li-Ying Sun, Zhi-Jun Zhu, Lin Wei, Wei Qu, Zhi-Gui Zeng. Is sinusoidal obstructive syndrome a recurrent disease after liver transplantation? A case report World Journal of Clinical Cases 2021; 9(2): 489-495 doi: 10.12998/wjcc.v9.i2.489
8
Xunjiang Wang, Wei Zhang, Yongfeng Yang, Yiran Chen, Yuzheng Zhuge, Aizhen Xiong, Li Yang, Zhengtao Wang. Blood microRNA Signatures Serve as Potential Diagnostic Biomarkers for Hepatic Sinusoidal Obstruction Syndrome Caused by Gynura japonica Containing Pyrrolizidine AlkaloidsFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.627126
9
Chengxiong Zhang, Zehui Wu, Fengping Wang, Lianghui Shi. Hepatic sinusoidal obstruction syndrome after oral intake of Gynura segetumAsian Journal of Surgery 2021; 44(7): 991 doi: 10.1016/j.asjsur.2021.04.015
10
Jun-Hong Liu, Han Yang, Ling Zhang, Xing-Rong Peng, Zhen-Jie Li, Mei-Ying He, Luo-Sheng Wan, Zhong-Rong Li, Lin Zhou, Zhi-Hua Liu, Ming-Hua Qiu. Pyrrolizidine alkaloids from the seeds of Scleropyrum wallichianumJournal of Asian Natural Products Research 2021; 23(5): 407 doi: 10.1080/10286020.2020.1740919
11
Josephin Glück, Marcus Henricsson, Albert Braeuning, Stefanie Hessel-Pras. The Food Contaminants Pyrrolizidine Alkaloids Disturb Bile Acid Homeostasis Structure-Dependently in the Human Hepatoma Cell Line HepaRGFoods 2021; 10(5): 1114 doi: 10.3390/foods10051114
12
Fang Liu, Xinxin Rong, Hui Guo, Dong Xu, Chang Liu, Lingling Meng, Xiaoqian Yang, Tingting Guo, Xuefeng Kan, Yuhu Song. Clinical characteristics, CT signs, and pathological findings of Pyrrolizidine alkaloids-induced sinusoidal obstructive syndrome: a retrospective studyBMC Gastroenterology 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12876-020-1180-0
13
Minjie Jiang, Luyuan Wang, Xiaodong Du, Miaomiao Hao, Pujun Gao. Low molecular weight heparin in the treatment of pyrrolizidine alkaloid-induced hepatic sinusoidal obstruction syndrome: five case reportsJournal of International Medical Research 2020; 48(9): 030006052096191 doi: 10.1177/0300060520961916
14
Ziqi Wang, Haolei Han, Chen Wang, Qinqin Zheng, Hongping Chen, Xiangchun Zhang, Ruyan Hou. Hepatotoxicity of Pyrrolizidine Alkaloid Compound Intermedine: Comparison with Other Pyrrolizidine Alkaloids and Its Toxicological MechanismToxins 2021; 13(12): 849 doi: 10.3390/toxins13120849
15
Xuan Wang, Wei Zhang, Ming Zhang, Feng Zhang, Jiangqiang Xiao, Qin Yin, Hao Han, Taishun Li, Ge Lin, Yuzheng Zhuge. Development of a Drum Tower Severity Scoring (DTSS) system for pyrrolizidine alkaloid-induced hepatic sinusoidal obstruction syndromeHepatology International 2022; 16(3): 669 doi: 10.1007/s12072-021-10293-5
16
Fan Wu, Jiao Yu, Hongying Gan, Heng Zhang, Deying Tian, Dan Zheng. Timing and efficacy of transjugular intrahepatic portosystemic shunt in patients with pyrrolizidine alkaloid-induced hepatic sinusoidal obstruction syndromeScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-01201-w
17
Jiangqiang Xiao, Jingjing Tu, Han Zhang, Feng Zhang, Wei Zhang, Hui Xu, Qin Yin, Jian Yang, Hao Han, Yi Wang, Bin Zhang, Chunyan Peng, Xiaoping Zou, Ming Zhang, Yuzheng Zhuge. Risk factors of poor prognosis in patients with pyrrolidine alkaloid-induced hepatic sinusoidal obstruction syndrome after transjugular intrahepatic portosystemic shuntHepatology International 2021; 15(3): 720 doi: 10.1007/s12072-020-10126-x
18
David Ricardo da Conceição Marçal Alves Nunes, Cristina Sofia de Jesus Monteiro, Jorge Luiz dos Santos. Herb-Induced Liver Injury—A Challenging DiagnosisHealthcare 2022; 10(2): 278 doi: 10.3390/healthcare10020278
19
Yu-Hu Song, Hong-Yu Xiang, Ke-Ke Si, Ze-Hui Wang, Yu Zhang, Chang Liu, Ke-Shu Xu, Xin Li. Difference between type 2 gastroesophageal varices and isolated fundic varices in clinical profiles and portosystemic collateralsWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(17): 5620-5633 doi: 10.12998/wjcc.v10.i17.5620
20
Panpan Cen, Jiexia Ding, Jie Jin. Hepatic sinusoidal obstruction syndrome caused by the ingestion of Gynura segetum in a patient with alcoholic cirrhosis: a case reportJournal of International Medical Research 2021; 49(4): 030006052098064 doi: 10.1177/0300060520980649
21
Marta Magaz, Juan Carlos García-Pagán. Risk factors of poor prognosis in patients with pyrrolidine alkaloids induced hepatic sinusoidal obstruction syndrome after transjugular intrahepatic portosystemic shuntHepatology International 2021; 15(3): 568 doi: 10.1007/s12072-021-10166-x
22
John A. Edgar, Russell J. Molyneux, Steven M. Colegate. 1,2-Dehydropyrrolizidine Alkaloids: Their Potential as a Dietary Cause of Sporadic Motor Neuron DiseasesChemical Research in Toxicology 2022; 35(3): 340 doi: 10.1021/acs.chemrestox.1c00384
23
Feifei Lin, Yan Ma, Anni Pan, Yang Ye, Jia Liu. Quantification of Usaramine and its N-Oxide Metabolite in Rat Plasma Using Liquid Chromatography-Tandem Mass SpectrometryJournal of Analytical Toxicology 2022; 46(5): 512 doi: 10.1093/jat/bkab060
24
Yong Lv, Daiming Fan, Guohong Han. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt for portal hypertension: 30 years experience from ChinaLiver International 2022;  doi: 10.1111/liv.15313