BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yang XQ, Ye J, Li X, Li Q, Song YH. Pyrrolizidine alkaloids-induced hepatic sinusoidal obstruction syndrome: Pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, treatment, and outcomes. World J Gastroenterol 2019; 25(28): 3753-3763 [PMID: 31391770 DOI: 10.3748/wjg.v25.i28.3753]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i28/3753.htm
Number Citing Articles
1
Sai Li, Yong Li, Chunhui Zhou, Haiping Li, Changyong Chen, Changli Peng, Tianming Wang, Fei Liu, Juxiong Xiao, Liangrong Shi. Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt Benefits for Hepatic Sinusoidal Obstruction Syndrome Associated with Consumption of Gynura Segetum: a Propensity Score-Matched AnalysisCardioVascular and Interventional Radiology 2023; 46(7): 931 doi: 10.1007/s00270-023-03451-9
2
Jianzuo Yao, Jingyi Wu, Shu Jia, Jingping Shao, Xie Zhang, Zeping Xu, Hui Zhang, Hong Li, Xiaomin Yao. Effects of bicyclol on hepatic sinusoidal obstruction syndrome induced by Gynura segetumJournal of Clinical Laboratory Analysis 2022; 36(12) doi: 10.1002/jcla.24793
3
Yasuyuki Naito, Yuka Yoshinouchi, Yukiko Sorayama, Hiroshi Kohara, Shiro Kitano, Shinji Irie, Michiya Matsusaki. Constructing vascularized hepatic tissue by cell-assembled viscous tissue sedimentation method and its application for vascular toxicity assessmentActa Biomaterialia 2022; 140: 275 doi: 10.1016/j.actbio.2021.11.027
4
Xuefeng Luo, Oana Nicoară-Farcău, Marta Magaz, Fabian Betancourt, Guillem Soy, Anna Baiges, Fanny Turon, Virginia Hernández-Gea, Juan Carlos García-Pagán. Cardio-Hepatology2023; : 65 doi: 10.1016/B978-0-12-817394-7.00004-8
5
Xiaofei Du, Zhenli Liu, Haibin Yu, Yu Wang, Zhengsheng Zou, Hongshan Wei, Jing Liang, Daokun Yang, Yali Liu, Jing Zhang, Calvin Q. Pan. Prognostic risk factors for patients with hepatic sinusoidal obstruction syndrome caused by pyrrolizidine alkaloidsMedicine 2023; 102(32): e34698 doi: 10.1097/MD.0000000000034698
6
Yan-yun Shu, Li-lin Hu, Ling Yang, Hui-kuan Chu, Jin Ye, Yu Jin. Rifaximin Prevents Intestinal Barrier Dysfunction and Alleviates Liver Injury in MCT-induced HSOS MiceCurrent Medical Science 2023; 43(6): 1183 doi: 10.1007/s11596-023-2801-y
7
Gary C. Kanel. Atlas of Liver Pathology2024; : 184 doi: 10.1016/B978-0-323-82533-7.00007-7
8
Ruiqi Li, Lin Li, Zihao Cai, Jun Chen, Han Zhang, Si Zhao, Jingjing Tu, Chang Sun, Yani Jin, Ming Zhang, Feng Zhang, Wei Zhang, Qin Yin, Hui Xu, Hao Han, Taishun Li, Yuzheng Zhuge, Jiangqiang Xiao. Histological evaluation of pyrrolizidine alkaloid-induced hepatic sinusoidal obstruction syndrome: Correlation with Drum Tower Severity ScoringDigestive and Liver Disease 2023;  doi: 10.1016/j.dld.2023.12.008
9
Jun-Hong Liu, Han Yang, Ling Zhang, Xing-Rong Peng, Zhen-Jie Li, Mei-Ying He, Luo-Sheng Wan, Zhong-Rong Li, Lin Zhou, Zhi-Hua Liu, Ming-Hua Qiu. Pyrrolizidine alkaloids from the seeds of Scleropyrum wallichianumJournal of Asian Natural Products Research 2021; 23(5): 407 doi: 10.1080/10286020.2020.1740919
10
Ziqi Wang, Haolei Han, Chen Wang, Qinqin Zheng, Hongping Chen, Xiangchun Zhang, Ruyan Hou. Hepatotoxicity of Pyrrolizidine Alkaloid Compound Intermedine: Comparison with Other Pyrrolizidine Alkaloids and Its Toxicological MechanismToxins 2021; 13(12): 849 doi: 10.3390/toxins13120849
11
Fan Wu, Jiao Yu, Hongying Gan, Heng Zhang, Deying Tian, Dan Zheng. Timing and efficacy of transjugular intrahepatic portosystemic shunt in patients with pyrrolizidine alkaloid-induced hepatic sinusoidal obstruction syndromeScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-01201-w
12
Yimin Mao, Shiwu Ma, Chenghai Liu, Xiaoyan Liu, Minghua Su, Dongliang Li, Yiling Li, Gongying Chen, Jun Chen, Jinjun Chen, Jingmin Zhao, Xiaoyan Guo, Jieting Tang, Yuzheng Zhuge, Qing Xie, Wen Xie, Rongtao Lai, Dachuan Cai, Qingxian Cai, Yang Zhi, Xiaoyun Li. Chinese guideline for the diagnosis and treatment of drug-induced liver injury: an updateHepatology International 2024; 18(2): 384 doi: 10.1007/s12072-023-10633-7
13
Gongzhen Chen, Leiming Mao, Huyan Xia, Lei Zhu, Jiamin Huang, Yingmin Lu, Xin Liu, Ting Tang. Analysis of potential risks of clinical application of Yi Dian Hong and its proprietary Chinese medicines: A reviewMedicine 2024; 103(4): e36860 doi: 10.1097/MD.0000000000036860
14
Prodromos Hytiroglou, Matthew M. Yeh. MacSween's Pathology of the Liver2024; : 687 doi: 10.1016/B978-0-7020-8228-3.00011-9
15
Yasuyuki Naito, Yuka Yoshinouchi, Yukiko Sorayama, Hiroshi Kohara, Shiro Kitano, Shinji Irie, Michiya Matsusaki. Constructing Vascularized Hepatic Tissue by Cell Assembled Viscous Tissue Sedimentation Method and Its Application for Vascular Toxicity AssessmentSSRN Electronic Journal 2021;  doi: 10.2139/ssrn.3906842
16
Jia-Yun Jiang, Yu Fu, Yan-Jiao Ou, Lei-Da Zhang. Hepatic sinusoidal obstruction syndrome induced by tacrolimus following liver transplantation: Three case reportsWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(36): 13408-13417 doi: 10.12998/wjcc.v10.i36.13408
17
Youwen Tan, Xingbei Zhou. Anticoagulant therapy likely increases risk of bleeding in Gynura segetum-induced hepatic sinus obstruction syndromeMedicine 2024; 103(6): e35914 doi: 10.1097/MD.0000000000035914
18
Jiang Ma, Mi Li, Na Li, Wood Yee Chan, Ge Lin. Pyrrolizidine Alkaloid-Induced Hepatotoxicity Associated with the Formation of Reactive Metabolite-Derived Pyrrole–Protein AdductsToxins 2021; 13(10): 723 doi: 10.3390/toxins13100723
19
Yang Cheng, Lihong Gu, Xiaochun Yin, Xixuan Wang, Jiangqiang Xiao, Yi Wang, Wei Zhang, Lei Wang, Xiaoping Zou, Ming Zhang, Yuzheng Zhuge, Feng Zhang. Agreement between Wedged Hepatic Venous Pressure and Portal Pressure in Hepatic Sinusoidal Obstruction SyndromeJournal of Personalized Medicine 2022; 13(1): 4 doi: 10.3390/jpm13010004
20
Ziad Chebaro, Adnan Badran, Marc Maresca, Elias Baydoun, Joelle Edward Mesmar. Ethnopharmacology and therapeutic potential of Anchusa strigosa: a comprehensive reviewFrontiers in Pharmacology 2023; 14 doi: 10.3389/fphar.2023.1301154
21
Xunjiang Wang, Wei Zhang, Yongfeng Yang, Yiran Chen, Yuzheng Zhuge, Aizhen Xiong, Li Yang, Zhengtao Wang. Blood microRNA Signatures Serve as Potential Diagnostic Biomarkers for Hepatic Sinusoidal Obstruction Syndrome Caused by Gynura japonica Containing Pyrrolizidine AlkaloidsFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.627126
22
Yu-Guan Xie, Chen Xu, Hai-Bin Shi, Sheng Liu, Wei Yang, Wei Tian, Wei-Zhong Zhou. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt for pyrrolidine-alkaloid-induced hepatic sinusoidal obstruction syndrome in a patient with situs inversus totalis and portal vein thrombusInternational Journal of Gastrointestinal Intervention 2023; 12(1): 46 doi: 10.18528/ijgii220055
23
Youwen Tan, Sainan Zheng. Clinicopathological characteristics and diagnosis of hepatic sinusoidal obstruction syndrome caused by Tusanqi – Case report and literature reviewOpen Medicine 2023; 18(1) doi: 10.1515/med-2023-0737
24
Panpan Cen, Jiexia Ding, Jie Jin. Hepatic sinusoidal obstruction syndrome caused by the ingestion of Gynura segetum in a patient with alcoholic cirrhosis: a case reportJournal of International Medical Research 2021; 49(4): 030006052098064 doi: 10.1177/0300060520980649
25
Chaoyang Wang, Yingliang Wang, Jianbo Zhao, Chongtu Yang, Xiaoli Zhu, Huanzhang Niu, Junhui Sun, Bin Xiong. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt for the treatment of hepatic sinusoidal obstruction syndrome caused by pyrrolizidine alkaloids: A multicenter retrospective studyHeliyon 2024; 10(1): e23455 doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e23455
26
Marta Magaz, Juan Carlos García-Pagán. Risk factors of poor prognosis in patients with pyrrolidine alkaloids induced hepatic sinusoidal obstruction syndrome after transjugular intrahepatic portosystemic shuntHepatology International 2021; 15(3): 568 doi: 10.1007/s12072-021-10166-x
27
Qianxin Huang, Qingqiao Zhang, Hao Xu, Maoheng Zu, Jinchang Xiao, Bin Shen. Mid- to long-term outcomes of initial transjugular intrahepatic portosystemic shunt versus anticoagulation for pyrrolizidine alkaloid-induced hepatic sinusoidal obstruction syndromeEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2023; 35(4): 445 doi: 10.1097/MEG.0000000000002509
28
Feifei Lin, Yan Ma, Anni Pan, Yang Ye, Jia Liu. Quantification of Usaramine and its N-Oxide Metabolite in Rat Plasma Using Liquid Chromatography-Tandem Mass SpectrometryJournal of Analytical Toxicology 2022; 46(5): 512 doi: 10.1093/jat/bkab060
29
Rolf Teschke, Xingshun Qi, Tran Dang Xuan, Axel Eickhoff. Treatment and Management of Tropical Liver Disease2025; : 182 doi: 10.1016/B978-0-323-87031-3.00031-7
30
Feng Dai, Wei Qiao, Zheng Kang, Yan Chen, Kang Li, Wenrong Shen, Xiuming Zhang. Clinical Features and CT Imaging Analysis of Hepatic Sinuscase-Syndrome and Budd–Chiari SyndromeInternational Journal of General Medicine 2022; : 2389 doi: 10.2147/IJGM.S348176
31
Haitao Shang, Chao Huang, Zhuanglong Xiao, Pengcheng Yang, Shengyan Zhang, Xiaohua Hou, Lei Zhang. Gut microbiota-derived tryptophan metabolites alleviate liver injury via AhR/Nrf2 activation in pyrrolizidine alkaloids-induced sinusoidal obstruction syndromeCell & Bioscience 2023; 13(1) doi: 10.1186/s13578-023-01078-4
32
Hui Zhang, Shu Jia, Lianyu Jin, Jianzuo Yao MB, Zhihong Shen, Jingyi Wu, Xiaokun Yao, Danwei Chen, Congcong Zhang, Shufang Yu, Ningwei Zhu, Lexiao Jin, Xiaomin Yao. Gynura segetum induces hepatic sinusoidal obstruction syndrome in mice by impairing autophagyActa Cirúrgica Brasileira 2021; 36(11) doi: 10.1590/acb361104
33
Parthiban Durairaj, M. Senthil, Anand Bharathan, M. Mariappan. Tacrolimus-induced Sinusoidal Obstruction Syndrome after Liver Transplant: A Report of a Rare CaseIndian Journal of Transplantation 2024; 18(1): 96 doi: 10.4103/ijot.ijot_97_23
34
Minjie Jiang, Luyuan Wang, Xiaodong Du, Miaomiao Hao, Pujun Gao. Low molecular weight heparin in the treatment of pyrrolizidine alkaloid-induced hepatic sinusoidal obstruction syndrome: five case reportsJournal of International Medical Research 2020; 48(9): 030006052096191 doi: 10.1177/0300060520961916
35
Xuan Wang, Wei Zhang, Ming Zhang, Feng Zhang, Jiangqiang Xiao, Qin Yin, Hao Han, Taishun Li, Ge Lin, Yuzheng Zhuge. Development of a Drum Tower Severity Scoring (DTSS) system for pyrrolizidine alkaloid-induced hepatic sinusoidal obstruction syndromeHepatology International 2022; 16(3): 669 doi: 10.1007/s12072-021-10293-5
36
Tongmin Huang, Xingfen Zhang, Kun Yan, Dandi Lou, Yujing He, Senjie Dai, Dingcheng Zheng, Ping Chen, Feng Wu, Lihu Gu. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt for pyrrolidine alkaloids-induced hepatic sinusoidal obstruction syndrome: a retrospective cohort studyEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2023; 35(9): 1004 doi: 10.1097/MEG.0000000000002591
37
Ziqi Wang, Liang Qiao, Qinqin Zheng, Haolei Han, Zuguang Li, Xiangchun Zhang, Hongping Chen. Combined Hepatotoxicity and Toxicity Mechanism of Intermedine and LycopsamineToxins 2022; 14(9): 633 doi: 10.3390/toxins14090633
38
Jiangqiang Xiao, Jingjing Tu, Han Zhang, Feng Zhang, Wei Zhang, Hui Xu, Qin Yin, Jian Yang, Hao Han, Yi Wang, Bin Zhang, Chunyan Peng, Xiaoping Zou, Ming Zhang, Yuzheng Zhuge. Risk factors of poor prognosis in patients with pyrrolidine alkaloid-induced hepatic sinusoidal obstruction syndrome after transjugular intrahepatic portosystemic shuntHepatology International 2021; 15(3): 720 doi: 10.1007/s12072-020-10126-x
39
Feifei Lu, Siqi Jia, Huiyuan Lu, Haonan Zhao, Zhe Li, Yuzheng Zhuge, Fernando Gomes Romeiro, Nahum Mendez-Sanchez, Xingshun Qi. Primary Budd-Chiari syndrome versus sinusoidal obstruction syndrome: a reviewCurrent Medical Research and Opinion 2024; 40(2): 303 doi: 10.1080/03007995.2023.2288909
40
Qian Zheng, Haiyang Zhang. Gynura segetum induces hepatic sinusoidal obstruction syndrome in a child: A case reportMedicine 2024; 103(11): e37341 doi: 10.1097/MD.0000000000037341
41
Yu-Hu Song, Hong-Yu Xiang, Ke-Ke Si, Ze-Hui Wang, Yu Zhang, Chang Liu, Ke-Shu Xu, Xin Li. Difference between type 2 gastroesophageal varices and isolated fundic varices in clinical profiles and portosystemic collateralsWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(17): 5620-5633 doi: 10.12998/wjcc.v10.i17.5620
42
Hongyu Xiang, Chang Liu, Zhuanglong Xiao, Li Du, Ning Wei, Fang Liu, Yuhu Song. Enoxaparin attenuates pyrrolizidine alkaloids‐induced hepatic sinusoidal obstruction syndrome by inhibiting oncostatin M expressionLiver International 2023; 43(3): 626 doi: 10.1111/liv.15475
43
A. Laborde. Encyclopedia of Toxicology2024; : 49 doi: 10.1016/B978-0-12-824315-2.01145-3
44
John A. Edgar, Russell J. Molyneux, Steven M. Colegate. 1,2-Dehydropyrrolizidine Alkaloids: Their Potential as a Dietary Cause of Sporadic Motor Neuron DiseasesChemical Research in Toxicology 2022; 35(3): 340 doi: 10.1021/acs.chemrestox.1c00384
45
Zhenlin Huang, Zeqi Wu, Xinnan Gu, Lili Ji. Diagnosis, toxicological mechanism, and detoxification for hepatotoxicity induced by pyrrolizidine alkaloids from herbal medicines or other plantsCritical Reviews in Toxicology 2024; 54(2): 123 doi: 10.1080/10408444.2024.2310597
46
Yong Lv, Daiming Fan, Guohong Han. Transjugular intrahepatic portosystemic shunt for portal hypertension: 30 years experience from ChinaLiver International 2023; 43(1): 18 doi: 10.1111/liv.15313
47
Zhenlin Huang, Zeqi Wu, Jingnan Zhang, Keke Wang, Qing Zhao, Minwei Chen, Shihao Yan, Qian Guo, Yun Ma, Lili Ji. Andrographolide attenuated MCT-induced HSOS via regulating NRF2-initiated mitochondrial biogenesis and antioxidant responseCell Biology and Toxicology 2023; 39(6): 3269 doi: 10.1007/s10565-023-09832-7
48
Yaru Tong, Ming Zhang, Zexue Qi, Wei Wu, Jinjun Chen, Fuliang He, Hao Han, Pengxu Ding, Guangchuan Wang, Yuzheng Zhuge. Hepatic Venous Occlusion Type of Budd–Chiari Syndrome versus Pyrrolizidine Alkaloid-Induced Hepatic Sinusoidal Obstructive Syndrome: A Multi-Center Retrospective StudyJournal of Personalized Medicine 2023; 13(4): 603 doi: 10.3390/jpm13040603
49
Rolf Teschke, Noudeng Vongdala, Nguyen Van Quan, Tran Ngoc Quy, Tran Dang Xuan. Metabolic Toxification of 1,2-Unsaturated Pyrrolizidine Alkaloids Causes Human Hepatic Sinusoidal Obstruction Syndrome: The UpdateInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(19): 10419 doi: 10.3390/ijms221910419
50
Xiaoqian Yang, Ping Lei, Yuhu Song, Zhenyu Fei, Yan Ai, Haitao Shang, Tao Bai, Jin Ye, Xin Li. Quantitative CT assessment by histogram and volume ratio in pyrrolizidines alkaloids-induced hepatic sinusoidal obstruction syndromeEuropean Journal of Radiology 2021; 138: 109632 doi: 10.1016/j.ejrad.2021.109632
51
Ying Liu, Li-Ying Sun, Zhi-Jun Zhu, Lin Wei, Wei Qu, Zhi-Gui Zeng. Is sinusoidal obstructive syndrome a recurrent disease after liver transplantation? A case report World Journal of Clinical Cases 2021; 9(2): 489-495 doi: 10.12998/wjcc.v9.i2.489
52
Chengxiong Zhang, Zehui Wu, Fengping Wang, Lianghui Shi. Hepatic sinusoidal obstruction syndrome after oral intake of Gynura segetumAsian Journal of Surgery 2021; 44(7): 991 doi: 10.1016/j.asjsur.2021.04.015
53
Ana Catarina Sousa, Cláudia Ribeiro, Virgínia M.F. Gonçalves, Inês Pádua, Sandra Leal. Chromatographic Methods for Detection and Quantification of Pyrrolizidine Alkaloids in Flora, Herbal Medicines, and Food: An OverviewCritical Reviews in Analytical Chemistry 2023; : 1 doi: 10.1080/10408347.2023.2218476
54
Adelina Staicu, Roxana Popa-Stanila, Camelia Albu, Alexandra Chira, Roxana Constantin, Dan Boitor-Borza, Mihai Surcel, Ioana Cristina Rotar, Gheorghe Cruciat, Daniel Muresan. Neonatal Hemochromatosis: Systematic Review of Prenatal Ultrasound Findings—Is There a Place for MRI in the Diagnostic Process?Journal of Clinical Medicine 2023; 12(7): 2679 doi: 10.3390/jcm12072679
55
Josephin Glück, Marcus Henricsson, Albert Braeuning, Stefanie Hessel-Pras. The Food Contaminants Pyrrolizidine Alkaloids Disturb Bile Acid Homeostasis Structure-Dependently in the Human Hepatoma Cell Line HepaRGFoods 2021; 10(5): 1114 doi: 10.3390/foods10051114
56
Fang Liu, Xinxin Rong, Hui Guo, Dong Xu, Chang Liu, Lingling Meng, Xiaoqian Yang, Tingting Guo, Xuefeng Kan, Yuhu Song. Clinical characteristics, CT signs, and pathological findings of Pyrrolizidine alkaloids-induced sinusoidal obstructive syndrome: a retrospective studyBMC Gastroenterology 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12876-020-1180-0
57
David Ricardo da Conceição Marçal Alves Nunes, Cristina Sofia de Jesus Monteiro, Jorge Luiz dos Santos. Herb-Induced Liver Injury—A Challenging DiagnosisHealthcare 2022; 10(2): 278 doi: 10.3390/healthcare10020278