BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Mato JM, Alonso C, Noureddin M, Lu SC. Biomarkers and subtypes of deranged lipid metabolism in non-alcoholic fatty liver disease. World J Gastroenterol 2019; 25(24): 3009-3020 [PMID: 31293337 DOI: 10.3748/wjg.v25.i24.3009]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i24/3009.htm
Number Citing Articles
1
María Martín-Grau, Mercedes Pardo-Tendero, Pilar Casanova, Mar Dromant, Vannina G. Marrachelli, Jose Manuel Morales, Consuelo Borrás, Serena Pisoni, Sabrina Maestrini, Anna M. Di Blasio, Daniel Monleon. Altered Lipid Moieties and Carbonyls in a Wistar Rat Dietary Model of Subclinical Fatty Liver: Potential Sex-Specific Biomarkers of Early Fatty Liver Disease?Antioxidants 2023; 12(10): 1808 doi: 10.3390/antiox12101808
2
Di Wang, Jilong Yin, Zixin Zhou, Yan Tao, Yufeng Jia, Haipeng Jie, Jingyuan zhao, Ruiyu Li, Yuan Li, Chun Guo, Faliang Zhu, Haiting Mao, Lining Zhang, Qun Wang. Oral Spermidine Targets Brown Fat and Skeletal Muscle to Mitigate Diet‐Induced Obesity and Metabolic DisordersMolecular Nutrition & Food Research 2021; 65(19) doi: 10.1002/mnfr.202100315
3
Prasanna Ramachandran, Gege Xu, Hector H. Huang, Rachel Rice, Bo Zhou, Klaus Lindpaintner, Daniel Serie. Serum Glycoprotein Markers in Nonalcoholic Steatohepatitis and Hepatocellular CarcinomaJournal of Proteome Research 2022; 21(4): 1083 doi: 10.1021/acs.jproteome.1c00965
4
Yuting Ma, Chengxia Kan, Hongyan Qiu, Yongping Liu, Ningning Hou, Fang Han, Junfeng Shi, Xiaodong Sun. Transcriptomic Analysis Reveals the Protective Effects of Empagliflozin on Lipid Metabolism in Nonalcoholic Fatty Liver DiseaseFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.793586
5
Yen-Chen Tung, Zhi-Rong Liang, San-Fang Chou, Chi-Tang Ho, Yu-Lun Kuo, Kuan-Chen Cheng, Ting-Jang Lu, Yen-Chen Chang, Min-Hsiung Pan. Fermented Soy Paste Alleviates Lipid Accumulation in the Liver by Regulating the AMPK Pathway and Modulating Gut Microbiota in High-Fat-Diet-Fed RatsJournal of Agricultural and Food Chemistry 2020; 68(35): 9345 doi: 10.1021/acs.jafc.0c02919
6
Václav Šmíd, Karel Dvořák, Petr Šedivý, Vít Kosek, Martin Leníček, Monika Dezortová, Jana Hajšlová, Milan Hájek, Libor Vítek, Kamila Bechyňská, Radan Brůha. Effect of Omega‐3 Polyunsaturated Fatty Acids on Lipid Metabolism in Patients With Metabolic Syndrome and NAFLDHepatology Communications 2022; 6(6): 1336 doi: 10.1002/hep4.1906
7
Václav Šmíd, Karel Dvořák, Kamila Stehnová, Hynek Strnad, Josep Rubert, Jan Stříteský, Barbora Staňková, Milena Stránská, Jana Hajšlová, Radan Brůha, Libor Vítek. The Ameliorating Effects of n-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Liver Steatosis Induced by a High-Fat Methionine Choline-Deficient Diet in MiceInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(24): 17226 doi: 10.3390/ijms242417226
8
Qiuping Yang, Leisheng Zhang, Qian Li, Man Gu, Qiu Qu, Xinglong Yang, Qinghua Yi, Kunli Gu, Linli Kuang, Mei Hao, Jing Xu, Hongju Yang. Characterization of microbiome and metabolite analyses in patients with metabolic associated fatty liver disease and type II diabetes mellitusBMC Microbiology 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12866-022-02526-w
9
Xiajun Zhang, Jingwen Xu, Xueyun Dong, Jiajun Tang, Yan Xie, Jie Yang, Limin Zou, Liang Wu, Jilong Fan. Bifidobacterium longumBL‐19 inhibits oxidative stress and inflammatory damage in the liver of mice with NAFLD by regulating the production of butyrate in the intestineFood Science & Nutrition 2024;  doi: 10.1002/fsn3.4279
10
Travis E. Hartman, Hannah Jane Lees. Metabolomics2023; : 1 doi: 10.1007/978-3-031-39094-4_1
11
Kaiyang Ma, Weixi Sheng, Xinxin Song, Jiangfeng Song, Ying Li, Wuyang Huang, Yuanfa Liu. Chlorogenic Acid from Burdock Roots Ameliorates Oleic Acid-Induced Steatosis in HepG2 Cells through AMPK/ACC/CPT-1 PathwayMolecules 2023; 28(21): 7257 doi: 10.3390/molecules28217257
12
Yvonne N. Flores, Aryana T. Amoon, Baolong Su, Rafael Velazquez-Cruz, Paula Ramírez-Palacios, Jorge Salmerón, Berenice Rivera-Paredez, Janet S. Sinsheimer, Aldons J. Lusis, Adriana Huertas-Vazquez, Sammy Saab, Beth A. Glenn, Folasade P. May, Kevin J. Williams, Roshan Bastani, Steven J. Bensinger. Serum lipids are associated with nonalcoholic fatty liver disease: a pilot case-control study in MexicoLipids in Health and Disease 2021; 20(1) doi: 10.1186/s12944-021-01526-5
13
Yonglin Gao, Ping Liu, Donghong Wang, Jingmin Liu, Lintong Yang, Yating Kang, Bing Han, Jungang Yin, Jing Zhu, Kezhou Wang, Chunmei Li. Isolation and characterization of a novel protein from Momordica charantia L. Positively regulates lipid metabolism activity in vivo and in vitroJournal of Functional Foods 2022; 96: 105218 doi: 10.1016/j.jff.2022.105218
14
Diren Beyoğlu, Jeffrey R. Idle. Metabolomic and Lipidomic Biomarkers for Premalignant Liver Disease Diagnosis and TherapyMetabolites 2020; 10(2): 50 doi: 10.3390/metabo10020050
15
Mengzhen Dong, Shousheng Liu, Mengke Wang, Yifen Wang, Yongning Xin, Shiying Xuan. Relationship between AGT rs2493132 polymorphism and the risk of coronary artery disease in patients with NAFLD in the Chinese Han populationJournal of International Medical Research 2021; 49(7): 030006052110192 doi: 10.1177/03000605211019263
16
Qiuhui Xuan, Chunxiu Hu, Yinan Zhang, Qingqing Wang, Xinjie Zhao, Xinyu Liu, Congrong Wang, Weiping Jia, Guowang Xu. Serum lipidomics profiles reveal potential lipid markers for prediabetes and type 2 diabetes in patients from multiple communitiesFrontiers in Endocrinology 2022; 13 doi: 10.3389/fendo.2022.966823
17
Qi Shen, Yonger Chen, Jiaxi Shi, Chaoying Pei, Shuxian Chen, Song Huang, Weirong Li, Xuguang Shi, Jian Liang, Shaozhen Hou. Asperuloside alleviates lipid accumulation and inflammation in HFD-induced NAFLD via AMPK signaling pathway and NLRP3 inflammasomeEuropean Journal of Pharmacology 2023; 942: 175504 doi: 10.1016/j.ejphar.2023.175504
18
Qi Guan, Xin-Wen Ding, Ling-Yue Zhong, Chuang Zhu, Pan Nie, Li-Hua Song. Beneficial effects of Lactobacillus-fermented black barley on high fat diet-induced fatty liver in ratsFood & Function 2021; 12(14): 6526 doi: 10.1039/D1FO00290B
19
Marta Iruarrizaga-Lejarreta, Enara Arretxe, Cristina Alonso. Using metabolomics to develop precision medicine strategies to treat nonalcoholic steatohepatitisExpert Review of Precision Medicine and Drug Development 2019; 4(5): 283 doi: 10.1080/23808993.2019.1685379
20
Magdalene K. Montgomery, Jacqueline Bayliss, Shuai Nie, William De Nardo, Stacey N. Keenan, Paula M. Miotto, Hamzeh Karimkhanloo, Cheng Huang, Ralf B. Schittenhelm, Anthony S. Don, Andrew Ryan, Nicholas A. Williamson, Geraldine J. Ooi, Wendy A. Brown, Paul R. Burton, Benjamin L. Parker, Matthew J. Watt. Deep proteomic profiling unveils arylsulfatase A as a non-alcoholic steatohepatitis inducible hepatokine and regulator of glycemic controlNature Communications 2022; 13(1) doi: 10.1038/s41467-022-28889-2
21
Yingyan Shen, Hanmei Huang, Yunhong Wang, Rongping Yang, Xiumei Ke. Antioxidant effects of Se-glutathione peroxidase in alcoholic liver diseaseJournal of Trace Elements in Medicine and Biology 2022; 74: 127048 doi: 10.1016/j.jtemb.2022.127048
22
Yu-De Chu, Chau-Ting Yeh. The Molecular Function and Clinical Role of Thyroid Stimulating Hormone Receptor in Cancer CellsCells 2020; 9(7): 1730 doi: 10.3390/cells9071730
23
Guang-Han Fan, Rong-Li Wei, Xu-Yong Wei, Chen-Zhi Zhang, Zhe-Tuo Qi, Hai-Yang Xie, Shu-Sen Zheng, Xiao Xu. Key factors and potential drug combinations of nonalcoholic steatohepatitis: Bioinformatic analysis and experimental validation-based studyHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2021; 20(5): 433 doi: 10.1016/j.hbpd.2021.06.001
24
Shucheng Zhang, Zhengwu Cui, Hao Zhang, Pengjie Wang, Fuqing Wang, Jian Zhang. Pea Albumin Extracted from Pea (Pisum sativum L.) Seeds Ameliorates High-Fat-Diet-Induced Non-Alcoholic Fatty Liver Disease by Regulating Lipogenesis and Lipolysis PathwaysNutrients 2024; 16(14): 2232 doi: 10.3390/nu16142232
25
Yumeng Peng, Qiang Zeng, Luming Wan, Enhao Ma, Huilong Li, Xiaopan Yang, Yanhong Zhang, Linfei Huang, Haotian Lin, Jiangyue Feng, Yixin Xu, Jingfei Li, Muyi Liu, Jing Liu, Changqin Lin, Zhiwei Sun, Gong Cheng, Xuemiao Zhang, Jialong Liu, Dongrui Li, Meng Wei, Yunhai Mo, Xuetao Mu, Xiaowei Deng, Dandan Zhang, Siqing Dong, Hanqing Huang, Yi Fang, Qi Gao, Xiaoli Yang, Feixiang Wu, Hui Zhong, Congwen Wei. GP73 is a TBC-domain Rab GTPase-activating protein contributing to the pathogenesis of non-alcoholic fatty liver disease without obesityNature Communications 2021; 12(1) doi: 10.1038/s41467-021-27309-1
26
Michele P. R. Mendes, Maria José N. Paiva, Isabele C. Costa-Amaral, Leandro V. B. Carvalho, Victor O. Figueiredo, Eline S. Gonçalves, Ariane L. Larentis, Leiliane C. André. Metabolomic Study of Urine from Workers Exposed to Low Concentrations of Benzene by UHPLC-ESI-QToF-MS Reveals Potential Biomarkers Associated with Oxidative Stress and GenotoxicityMetabolites 2022; 12(10): 978 doi: 10.3390/metabo12100978
27
Chao Yang, Jianguo Xu, Xiaomin Xu, Wen Xu, Bangzhuo Tong, Shulin Wang, Rujie Ji, Yan Tan, Ying Zhu. Characteristics of gut microbiota in patients with metabolic associated fatty liver diseaseScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-023-37163-4
28
Marziyeh Anari, Magdalene K. Montgomery. Phospholipid metabolism in the liver – Implications for phosphatidylserine in non-alcoholic fatty liver diseaseBiochemical Pharmacology 2023; 213: 115621 doi: 10.1016/j.bcp.2023.115621
29
Chang-hua Zhang, Qin Xiao, Jun-qing Sheng, Tong-tong Liu, Ying-qian Cao, Ya-nan Xue, Min Shi, Zheng cao, Li-fen Zhou, Xiao-quan Luo, Ke-zhong Deng, Chen Chen. Gegen Qinlian Decoction abates nonalcoholic steatohepatitis associated liver injuries via anti-oxidative stress and anti-inflammatory response involved inhibition of toll-like receptor 4 signaling pathwaysBiomedicine & Pharmacotherapy 2020; 126: 110076 doi: 10.1016/j.biopha.2020.110076
30
Guoguo Zhi, Bingjie Shao, Tianyan Zheng, Jie Mu, Jingwei Li, Yiyuan Feng, Sha Zhu, Yanni Dang, Feng Liu, Dong Wang. Exploring the molecular mechanism of Gan Shuang granules for the treatment of non-alcoholic steatohepatitis using network pharmacology, molecular docking, and experimental verificationFrontiers in Pharmacology 2023; 14 doi: 10.3389/fphar.2023.1082451
31
Miaoting Yang, Xiaorui Yao, Fan Xia, Shijian Xiang, Waijiao Tang, Benjie Zhou. Hugan Qingzhi tablets attenuates endoplasmic reticulum stress in nonalcoholic fatty liver disease rats by regulating PERK and ATF6 pathwaysBMC Complementary Medicine and Therapies 2024; 24(1) doi: 10.1186/s12906-024-04336-1
32
Jin Wang, Wanping He, Ping-Ju Tsai, Pei-Hsuan Chen, Manxiang Ye, Jiao Guo, Zhengquan Su. Mutual interaction between endoplasmic reticulum and mitochondria in nonalcoholic fatty liver diseaseLipids in Health and Disease 2020; 19(1) doi: 10.1186/s12944-020-01210-0
33
Meixi Wang, Jianrui Li, Hu Li, Biao Dong, Jing Jiang, Nannan Liu, Jiali Tan, Xuekai Wang, Lei Lei, Hongying Li, Han Sun, Mei Tang, Huiqiang Wang, Haiyan Yan, Yuhuan Li, Jiandong Jiang, Zonggen Peng. Down-Regulating the High Level of 17-Beta-Hydroxysteroid Dehydrogenase 13 Plays a Therapeutic Role for Non-Alcoholic Fatty Liver DiseaseInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 23(10): 5544 doi: 10.3390/ijms23105544
34
Xiong‐Zhang Yin, Wei‐Ming Chi, Ling Zhang, Yan‐Qi Su, Zhong‐Yuan Zhang, Cheng‐Bin Xue. Protective effects of Dendrobium candidum Wall ex Lindl. on high‐fat diet‐induced liver damage in mice Journal of Food Biochemistry 2021; 45(4) doi: 10.1111/jfbc.13687
35
Neveen Rashad Mostafa, Abeer A.M. Ali, Mona Gamalludin Alkaphoury, Roy Rillera Marzo. <i>Helicobacter Pylori</i> infection and non-alcoholic fatty liver disease. Is there a relationship?Healthcare in Low-resource Settings 2023; 11(1) doi: 10.4081/hls.2023.11379
36
Angelo Armandi, Elisabetta Bugianesi. Comprehensive Guide to Hepatitis Advances2023; : 311 doi: 10.1016/B978-0-323-98368-6.00022-7
37
Ke-Qiong Deng, Xuewei Huang, Fang Lei, Xiao-Jing Zhang, Peng Zhang, Zhi-Gang She, Jingjing Cai, Yan-Xiao Ji, Hongliang Li. Role of hepatic lipid species in the progression of nonalcoholic fatty liver diseaseAmerican Journal of Physiology-Cell Physiology 2022; 323(2): C630 doi: 10.1152/ajpcell.00123.2022
38
Nikolaos Perakakis, Stergios A. Polyzos, Alireza Yazdani, Aleix Sala-Vila, Jannis Kountouras, Athanasios D. Anastasilakis, Christos S. Mantzoros. Non-invasive diagnosis of non-alcoholic steatohepatitis and fibrosis with the use of omics and supervised learning: A proof of concept studyMetabolism 2019; 101: 154005 doi: 10.1016/j.metabol.2019.154005
39
Marco Arrese, Juan P. Arab, Francisco Barrera, Benedikt Kaufmann, Luca Valenti, Ariel E. Feldstein. Insights into Nonalcoholic Fatty-Liver Disease HeterogeneitySeminars in Liver Disease 2021; 41(04): 421 doi: 10.1055/s-0041-1730927
40
Chuhong Su, Jiexian Wang, Huiyu Luo, Junbin Chen, Fengjuan Lin, Jiaqi Mo, Fei Xiong, Longying Zha. Gut Microbiota Plays Essential Roles in Soyasaponin's Preventive Bioactivities against Steatohepatitis in the Methionine and Choline Deficient (MCD) Diet‐Induced Non‐Alcoholic Steatohepatitis (NASH) MiceMolecular Nutrition & Food Research 2024; 68(4) doi: 10.1002/mnfr.202300561
41
Qiyang Xie, Song Lu, Maobin Kuang, Shiming He, Changhui Yu, Chong Hu, Yang Zou. Assessing the longitudinal association between the GGT/HDL-C ratio and NAFLD: a cohort study in a non-obese Chinese populationBMC Gastroenterology 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12876-022-02598-y
42
Ruhan Zhang, Zhaobo Yan, Huan Zhong, Rong Luo, Weiai Liu, Shulin Xiong, Qianyan Liu, Mi Liu. Gut microbial metabolites in MASLD: Implications of mitochondrial dysfunction in the pathogenesis and treatmentHepatology Communications 2024; 8(7) doi: 10.1097/HC9.0000000000000484
43
Barbara Janota, Elżbieta Szczepańska, Brygida Adamek, Ewa Janczewska. Hypothyroidism and non-alcoholic fatty liver disease: A coincidence or a causal relationship?World Journal of Hepatology 2023; 15(5): 641-648 doi: 10.4254/wjh.v15.i5.641
44
Vítor Macedo Silva, Marta Freitas, Sofia Xavier, Pedro Boal Carvalho, Joana Magalhães, Carla Marinho, José Cotter. The New FibroScan-AST (FAST) Score: Enhancing Diabetes Mellitus Impact on Metabolic-Associated Fatty Liver DiseaseGE - Portuguese Journal of Gastroenterology 2023; 30(6): 422 doi: 10.1159/000527027
45
Aamir Bashir, Ajay Duseja, Arka De, Manu Mehta, Pramil Tiwari. Non-alcoholic fatty liver disease development: A multifactorial pathogenic phenomenaLiver Research 2022; 6(2): 72 doi: 10.1016/j.livres.2022.05.002
46
Shuhua Shan, Jiaqi Zhou, Ruopeng Yin, Lizhen Zhang, Jiangying Shi, Qinqin Qiao, Zhuoyu Li. Millet Bran Protein Hydrolysate Displays the Anti-non-alcoholic Fatty Liver Disease Effect via Activating Peroxisome Proliferator-Activated Receptor γ to Restrain Fatty Acid UptakeJournal of Agricultural and Food Chemistry 2023; 71(3): 1628 doi: 10.1021/acs.jafc.2c08169
47
Irina Girleanu, Stefan Chiriac. Essentials of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease2023; : 149 doi: 10.1007/978-3-031-33548-8_13
48
Sonja Lackner, Alexander Mahnert, Christine Moissl-Eichinger, Tobias Madl, Hansjörg Habisch, Nathalie Meier-Allard, Christina Kumpitsch, Theresa Lahousen, Alexandra Kohlhammer-Dohr, Sabrina Mörkl, Herbert Strobl, Sandra Holasek. Interindividual differences in aronia juice tolerability linked to gut microbiome and metabolome changes—secondary analysis of a randomized placebo-controlled parallel intervention trialMicrobiome 2024; 12(1) doi: 10.1186/s40168-024-01774-4
49
Ali KIRIK, Hacer ŞEN. The role of plasma atherogenic index in patients with NAFLDTurkish Journal of Internal Medicine 2023; 5(3): 185 doi: 10.46310/tjim.1256322
50
Mi-Young Kim, Sang-Woon Choi. Can Walnut Serve as a Magic Bullet for the Management of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease?Applied Sciences 2020; 11(1): 218 doi: 10.3390/app11010218
51
Trinita K. Barboza, Leonardo Susta, Alex zur Linden, Sara Gardhouse, Hugues Beaufrère, Nobuyuki Takahashi. Association of plasma metabolites and diagnostic imaging findings with hepatic lipidosis in bearded dragons (Pogona vitticeps) and effects of gemfibrozil therapyPLOS ONE 2023; 18(2): e0274060 doi: 10.1371/journal.pone.0274060
52
Dalong Zhang, Dianming Zhou, Xiaojun Wang, Min Li, Jing Zhang, Ning He, Xiaoli Zhou, Zhenshu Li, Guowei Huang, Wen Li, Zhiyong Qian. Selenium and vitamin B2 cosupplementation alleviates high‐fat‐diet‐induced nonalcoholic fatty liver disease in rats by regulating hepatic lipid metabolismEuropean Journal of Lipid Science and Technology 2024; 126(1) doi: 10.1002/ejlt.202300020
53
Dominika Maciejewska, Joanna Palma, Karolina Dec, Karolina Skonieczna-Żydecka, Izabela Gutowska, Małgorzata Szczuko, Karolina Jakubczyk, Ewa Stachowska. Is the Fatty Acids Profile in Blood a Good Predictor of Liver Changes? Correlation of Fatty Acids Profile with Fatty Acids Content in the LiverDiagnostics 2019; 9(4): 197 doi: 10.3390/diagnostics9040197
54
Amedeo Lonardo. Separating the apples from the oranges: from NAFLD heterogeneity to personalized medicineExploration of Medicine 2021;  doi: 10.37349/emed.2021.00061
55
Jingyu Qin, Shaoguo Ru, Weiwei Wang, Liping Hao, Yiran Ru, Jun Wang, Xiaona Zhang. Long-term bisphenol S exposure aggravates non-alcoholic fatty liver by regulating lipid metabolism and inducing endoplasmic reticulum stress response with activation of unfolded protein response in male zebrafishEnvironmental Pollution 2020; 263: 114535 doi: 10.1016/j.envpol.2020.114535
56
Mojgan Masoodi, Amalia Gastaldelli, Tuulia Hyötyläinen, Enara Arretxe, Cristina Alonso, Melania Gaggini, Julia Brosnan, Quentin M. Anstee, Oscar Millet, Pablo Ortiz, Jose M. Mato, Jean-Francois Dufour, Matej Orešič. Metabolomics and lipidomics in NAFLD: biomarkers and non-invasive diagnostic testsNature Reviews Gastroenterology & Hepatology 2021; 18(12): 835 doi: 10.1038/s41575-021-00502-9
57
Jian Huang, Giordano Sigon, Benjamin H. Mullish, Dan Wang, Rohini Sharma, Pinelopi Manousou, Roberta Forlano. Applying Lipidomics to Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: A Clinical PerspectiveNutrients 2023; 15(8): 1992 doi: 10.3390/nu15081992
58
Thaer S. A. Abdalla, Anastasios D. Giannou, Ahmed S. A. Abdalla, Jakob R. Izbicki, Anna Dupreé, Oliver Mann, Stefan Wolter. The Effect of Non‐Alcoholic Fatty Liver Disease on Weight Loss and Resolution of Obesity‐Related Disorders After Bariatric SurgeryWorld Journal of Surgery 2023; 47(12): 3281 doi: 10.1007/s00268-023-07153-8
59
Qiaoli Huang, Xuying Tan, Qiongmei Wu, Hanqing Zhao, Hangjun Chen, Xinxue Yu, Jinting Wang, Xueyi Huang, Yurong Huang, Jun Wei, Feng Wu, Huilian Zhu, Lijun Wang. Lipid Accumulation Product is a Valid Predictor of Hepatic Steatosis and Nonalcoholic Fatty Liver DiseaseBiomarkers in Medicine 2024; 18(3): 123 doi: 10.2217/bmm-2023-0725
60
Brandon J. Eudy, Caitlin E. McDermott, Gabriel Fernandez, Clayton E. Mathews, Jinping Lai, Robin P. da Silva. Disruption of hepatic one-carbon metabolism impairs mitochondrial function and enhances macrophage activity in methionine–choline-deficient miceThe Journal of Nutritional Biochemistry 2020; 81: 108381 doi: 10.1016/j.jnutbio.2020.108381
61
Jun-Hyuk Lee, Hye Sun Lee, A-Ra Cho, Yong-Jae Lee, Yu-Jin Kwon. Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Is an Independent Risk Factor for LDL Cholesterol Target LevelInternational Journal of Environmental Research and Public Health 2021; 18(7): 3442 doi: 10.3390/ijerph18073442
62
Yuejie Zhu, Jun Hu, Shumin Zeng, Meng Gao, Shujie Guo, Mengnan Wang, Yijiang Hong, Guang Zhao. L-selenomethionine affects liver development and glucolipid metabolism by inhibiting autophagy in zebrafish embryosEcotoxicology and Environmental Safety 2023; 252: 114589 doi: 10.1016/j.ecoenv.2023.114589
63
Cheng Hu, Xiaoyu Zhuang, Jiaqi Zhang, Tao Wang, Shengnan Du, Jinping Wang, Xuelian Peng, Qin Cao, Mingcai Zhang, Yuanye Jiang. Serum Metabolomics in Patients with Coexisting NAFLD and T2DM Using Liquid Chromatography-Mass SpectrometryLaboratory Medicine 2022; 53(4): 360 doi: 10.1093/labmed/lmab118
64
Olga Vvedenskaya, Tim Daniel Rose, Oskar Knittelfelder, Alessandra Palladini, Judith Andrea Heidrun Wodke, Kai Schuhmann, Jacobo Miranda Ackerman, Yuting Wang, Canan Has, Mario Brosch, Veera Raghavan Thangapandi, Stephan Buch, Thomas Züllig, Jürgen Hartler, Harald C. Köfeler, Christoph Röcken, Ünal Coskun, Edda Klipp, Witigo von Schoenfels, Justus Gross, Clemens Schafmayer, Jochen Hampe, Josch Konstantin Pauling, Andrej Shevchenko. Nonalcoholic fatty liver disease stratification by liver lipidomicsJournal of Lipid Research 2021; 62: 100104 doi: 10.1016/j.jlr.2021.100104
65
Shanfeng Sun, Kexin Li, Hang Du, Jiangzuo Luo, Yuchi Jiang, Junjuan Wang, Manman Liu, Guirong Liu, Shiwen Han, Huilian Che. Integrating Widely Targeted Lipidomics and Transcriptomics Unravels Aberrant Lipid Metabolism and Identifies Potential Biomarkers of Food Allergies in RatsMolecular Nutrition & Food Research 2023; 67(15) doi: 10.1002/mnfr.202200365
66
Ana J. F. C. Aguiar, Jaluza L. C. de Queiroz, Pedro P. A. Santos, Christina S. Camillo, Alexandre C. Serquiz, Izael S. Costa, Gerciane S. Oliveira, Ana F. T. Gomes, Lídia L. R. Matias, Rafael O. A. Costa, Thaís S. Passos, Ana H. A. Morais. Beneficial Effects of Tamarind Trypsin Inhibitor in Chitosan–Whey Protein Nanoparticles on Hepatic Injury Induced High Glycemic Index Diet: A Preclinical StudyInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(18): 9968 doi: 10.3390/ijms22189968
67
Moongi Ji, Yunju Jo, Seung Joon Choi, Seong Min Kim, Kyoung Kon Kim, Byung-Chul Oh, Dongryeol Ryu, Man-Jeong Paik, Dae Ho Lee. Plasma Metabolomics and Machine Learning-Driven Novel Diagnostic Signature for Non-Alcoholic SteatohepatitisBiomedicines 2022; 10(7): 1669 doi: 10.3390/biomedicines10071669
68
Jia Liu, Liyuan Zhou, Yu An, Ying Wang, Guang Wang. The atherogenic index of plasma: A novel factor more closely related to non-alcoholic fatty liver disease than other lipid parameters in adultsFrontiers in Nutrition 2022; 9 doi: 10.3389/fnut.2022.954219
69
Qianqian Yan, Zihao Zhao, Dongwei Liu, Jia Li, Shaokang Pan, Jiayu Duan, Jiancheng Dong, Zhangsuo Liu. Integrated analysis of potential gene crosstalk between non-alcoholic fatty liver disease and diabetic nephropathyFrontiers in Endocrinology 2022; 13 doi: 10.3389/fendo.2022.1032814
70
Yahui Wen, Heng Zhang, Ning Yang, Xia Gao, Zhe Chen, Jia Liu, Guang Wang. Serum IL-27 levels increase in subjects with hypothyroidism and are negatively correlated with the occurrence of nonalcoholic fatty liver diseaseFrontiers in Endocrinology 2023; 14 doi: 10.3389/fendo.2023.1173826
71
Jose M. Herranz, Amaya López-Pascual, Alex Clavería-Cabello, Iker Uriarte, M. Ujúe Latasa, Ainara Irigaray-Miramon, Elena Adán-Villaescusa, Borja Castelló-Uribe, Bruno Sangro, María Arechederra, Carmen Berasain, Matías A. Avila, Maite G Fernández-Barrena. Comprehensive analysis of epigenetic and epitranscriptomic genes’ expression in human NAFLDJournal of Physiology and Biochemistry 2023; 79(4): 901 doi: 10.1007/s13105-023-00976-y
72
Manu V. Chakravarthy, Joel Neutel, Scharmen Confer, Peng Zhao, Noriaki Tatsuta, Sam Rebello, William C. Comb, Michael Hamill, Tony Tramontin, Sean Carroll, Raffi Afeyan, Arun J. Sanyal. Safety, Tolerability, and Physiological Effects of AXA1665, a Novel Composition of Amino Acids, in Subjects With Child–Pugh A and B CirrhosisClinical and Translational Gastroenterology 2020; 11(8): e00222 doi: 10.14309/ctg.0000000000000222
73
Niveda Sundararaman, James Go, Aaron E. Robinson, José M. Mato, Shelly C. Lu, Jennifer E. Van Eyk, Vidya Venkatraman. PINE: An Automation Tool to Extract and Visualize Protein-Centric Functional NetworksJournal of the American Society for Mass Spectrometry 2020; 31(7): 1410 doi: 10.1021/jasms.0c00032
74
Partha Pal, Rajan Palui, Sayantan Ray. Heterogeneity of non-alcoholic fatty liver disease: Implications for clinical practice and research activityWorld Journal of Hepatology 2021; 13(11): 1584-1610 doi: 10.4254/wjh.v13.i11.1584
75
Kyoung Jin Choi, Mi Young Yoon, Ji-Eun Kim, Sang Sun Yoon. Gut commensal Kineothrix alysoides mitigates liver dysfunction by restoring lipid metabolism and gut microbial balanceScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-023-41160-y
76
Ziang Li, Bin Zhang, Qingrong Liu, Zhihang Tao, Lu Ding, Bo Guo, Erli Zhang, Haitong Zhang, Zhen Meng, Shuai Guo, Yang Chen, Jia Peng, Jinyue Li, Can Wang, Yingbo Huang, Haiyan Xu, Yongjian Wu. Genetic association of lipids and lipid-lowering drug target genes with non-alcoholic fatty liver diseaseeBioMedicine 2023; 90: 104543 doi: 10.1016/j.ebiom.2023.104543
77
Clémence Rives, Anne Fougerat, Sandrine Ellero-Simatos, Nicolas Loiseau, Hervé Guillou, Laurence Gamet-Payrastre, Walter Wahli. Oxidative Stress in NAFLD: Role of Nutrients and Food ContaminantsBiomolecules 2020; 10(12): 1702 doi: 10.3390/biom10121702
78
Xiya Lu, Meiyi Song, Na Gao. Extracellular Vesicles in Cardiovascular and Metabolic DiseasesAdvances in Experimental Medicine and Biology 2023; 1418: 129 doi: 10.1007/978-981-99-1443-2_9
79
Ganeko Bernardo‐Seisdedos, Jon Bilbao, David Fernández‐Ramos, Fernando Lopitz‐Otsoa, Virginia Gutierrez de Juan, Maider Bizkarguenaga, Borja Mateos, Marcos F. Fondevila, Jordi Abril‐Fornaguera, Tammo Diercks, Shelly C. Lu, Rubén Nogueiras, José M. Mato, Oscar Millet. Metabolic Landscape of the Mouse Liver by Quantitative 31P Nuclear Magnetic Resonance Analysis of the PhosphoromeHepatology 2021; 74(1): 148 doi: 10.1002/hep.31676
80
Shiting Zhou, Jing Liu, Zhuo Li, Mingfeng Yang, Ruohe Sha, Ruike Yan, Xinxin Wang, Yanli Cao. The effect of different treatment strategies on glycolipid metabolism disorders and cardiovascular events in primary aldosteronismHypertension Research 2024; 47(6): 1719 doi: 10.1038/s41440-024-01648-0
81
Sha Li, Yu Xu, Wei Guo, Feiyu Chen, Cheng Zhang, Hor Yue Tan, Ning Wang, Yibin Feng. The Impacts of Herbal Medicines and Natural Products on Regulating the Hepatic Lipid MetabolismFrontiers in Pharmacology 2020; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.00351
82
Bing Yang, Xi Yang, Xumei Tan, Liqing Lu, Wei Fan, Lucía Barbier-Torres, Justin Steggerda, Ting Liu, Heping Yang, Alessandro Granito. Regulatory Networks, Management Approaches, and Emerging Treatments of Nonalcoholic Fatty Liver DiseaseCanadian Journal of Gastroenterology and Hepatology 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/6799414
83
Magdalene K. Montgomery, Amanuiel Z. Taddese, Jacqueline Bayliss, Shuai Nie, Nicholas A. Williamson, Matthew J. Watt. Hexosaminidase A (HEXA) regulates hepatic sphingolipid and lipoprotein metabolism in miceThe FASEB Journal 2021; 35(12) doi: 10.1096/fj.202101186R
84
Ibon Martínez‐Arranz, Chiara Bruzzone, Mazen Noureddin, Ruben Gil‐Redondo, Itziar Mincholé, Maider Bizkarguenaga, Enara Arretxe, Marta Iruarrizaga‐Lejarreta, David Fernández‐Ramos, Fernando Lopitz‐Otsoa, Rebeca Mayo, Nieves Embade, Elizabeth Newberry, Bettina Mittendorf, Laura Izquierdo‐Sánchez, Vaclav Smid, Jorge Arnold, Paula Iruzubieta, Ylenia Pérez Castaño, Marcin Krawczyk, Urko M. Marigorta, Martine C. Morrison, Robert Kleemann, Antonio Martín‐Duce, Liat Hayardeny, Libor Vitek, Radan Bruha, Rocío Aller de la Fuente, Javier Crespo, Manuel Romero‐Gomez, Jesus M Banales, Marco Arrese, Kenneth Cusi, Elisabetta Bugianesi, Samuel Klein, Shelly C. Lu, Quentin M. Anstee, Oscar Millet, Nicholas O. Davidson, Cristina Alonso, José M. Mato. Metabolic subtypes of patients with NAFLD exhibit distinctive cardiovascular risk profilesHepatology 2022; 76(4): 1121 doi: 10.1002/hep.32427
85
Lin Zeng, Juan Liu, Tianyao Zhang, Yusong Liu, Lumiu Liao, Xuelian Chen, Shuhua Dong. Study on the protective mechanism of dexmedetomidine on the liver of perioperative diabetic patients: A randomized controlled trialMedicine 2022; 101(41): e30899 doi: 10.1097/MD.0000000000030899
86
Carmen Pingarrón Santofímia, Silvia Poyo Torcal, Helena López Verdú, Alexandra Henríquez Linares, Virginia Calvente Aguilar, Pablo Terol Sánchez, María Sol Martínez García, Pilar Lafuente González. Evaluation of the efficacy of an antioxidant combination for the modulation of metabolic, endocrine, and clinical parameters in patients with polycystic ovary syndromeGynecological Endocrinology 2023; 39(1) doi: 10.1080/09513590.2023.2227277
87
David Fernández-Ramos, Fernando Lopitz-Otsoa, Oscar Millet, Cristina Alonso, Shelly C. Lu, José M. Mato. One Carbon Metabolism and S-Adenosylmethionine in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Pathogenesis and SubtypesLivers 2022; 2(4): 243 doi: 10.3390/livers2040020
88
Farah Khaznadar, Ana Petrovic, Omar Khaznadar, Hrvoje Roguljic, Kristina Bojanic, Lucija Kuna Roguljic, Stjepan Siber, Robert Smolic, Ines Bilic-Curcic, George Y. Wu, Martina Smolic. Biomarkers for Assessing Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus on Sodium–Glucose Cotransporter 2 Inhibitor TherapyJournal of Clinical Medicine 2023; 12(20): 6561 doi: 10.3390/jcm12206561
89
Fan Yang, Leyu Zhou, Yi Shen, Xianglin Wang, Xiaoli Fan, Li Yang. Multi-omics approaches for drug-response characterization in primary biliary cholangitis and autoimmune hepatitis variant syndromeJournal of Translational Medicine 2024; 22(1) doi: 10.1186/s12967-024-05029-6
90
Qunhua Han, Hui Li, Mengyuan Jia, Lin Wang, Yulan Zhao, Mangli Zhang, Qin Zhang, Zhuoxian Meng, Jimin Shao, Yunmei Yang, Lijun Zhu. Age‐related changes in metabolites in young donor livers and old recipient sera after liver transplantation from young to old ratsAging Cell 2021; 20(7) doi: 10.1111/acel.13425
91
Costanza Renata Neri, Serena Scapaticci, Francesco Chiarelli, Cosimo Giannini. Liver Steatosis: A Marker of Metabolic Risk in ChildrenInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 23(9): 4822 doi: 10.3390/ijms23094822
92
Daniela Magalhães Nolasco, Michele P. R. Mendes, Luiz Paulo de Aguiar Marciano, Luiz Filipe Costa, Adriana Nori De Macedo, Isarita Martins Sakakibara, Alessandra Cristina Pupin Silvério, Maria José N. Paiva, Leiliane C. André. An Exploratory Study of the Metabolite Profiling from Pesticides Exposed WorkersMetabolites 2023; 13(5): 596 doi: 10.3390/metabo13050596
93
Rong Xie, Shaodong Chen, Fang Li, Liu Yang, Bangliang Yu. Pirfenidone attenuates nonalcoholic fatty liver disease through activation of the nuclear factor erythroid 2‐related factor 2 (Nrf2) signaling pathwayJournal of Biochemical and Molecular Toxicology 2023; 37(2) doi: 10.1002/jbt.23251
94
Kenbon Beyene Abdisa, Emőke Szerdahelyi, Máté András Molnár, László Friedrich, Zoltán Lakner, András Koris, Attila Toth, Arijit Nath. Metabolic Syndrome and Biotherapeutic Activity of Dairy (Cow and Buffalo) Milk Proteins and Peptides: Fast Food-Induced Obesity Perspective—A Narrative ReviewBiomolecules 2024; 14(4): 478 doi: 10.3390/biom14040478
95
Shouxing Yang, Jing Xu. Elevated small dense low‐density lipoprotein cholesterol to high‐density lipoprotein cholesterol ratio is associated with an increased risk of metabolic dysfunction associated fatty liver disease in Chinese patients with type 2 diabetes mellitusJournal of Diabetes Investigation 2024; 15(5): 634 doi: 10.1111/jdi.14148
96
Ruiyang Ding, Yiming Ma, Tianyu Li, Mengqi Sun, Zhiwei Sun, Junchao Duan. The detrimental effects of micro-and nano-plastics on digestive system: An overview of oxidative stress-related adverse outcome pathwayScience of The Total Environment 2023; 878: 163144 doi: 10.1016/j.scitotenv.2023.163144
97
Andrea Dalbeni, Marco Castelli, Mirko Zoncapè, Pietro Minuz, David Sacerdoti. Platelets in Non-alcoholic Fatty Liver DiseaseFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.842636
98
Xinkun Wan, Bin Ma, Xiaoxuan Wang, Chenjia Guo, Jing Sun, Jing Cui, Liang Li. S-Adenosylmethionine Alleviates Amyloid-β-Induced Neural Injury by Enhancing Trans-Sulfuration Pathway Activity in AstrocytesJournal of Alzheimer's Disease 2020; 76(3): 981 doi: 10.3233/JAD-200103
99
Vanda Marques, Marta B. Afonso, Nina Bierig, Filipa Duarte-Ramos, Álvaro Santos-Laso, Raul Jimenez-Agüero, Emma Eizaguirre, Luis Bujanda, Maria J. Pareja, Rita Luís, Adília Costa, Mariana V. Machado, Cristina Alonso, Enara Arretxe, José M. Alustiza, Marcin Krawczyk, Frank Lammert, Dina G. Tiniakos, Bertram Flehmig, Helena Cortez-Pinto, Jesus M. Banales, Rui E. Castro, Andrea Normann, Cecília M. P. Rodrigues. Adiponectin, Leptin, and IGF-1 Are Useful Diagnostic and Stratification Biomarkers of NAFLDFrontiers in Medicine 2021; 8 doi: 10.3389/fmed.2021.683250
100
Kamila Bechynska, Vit Kosek, Marie Fenclova, Lucie Muchova, Vaclav Smid, Jakub Suk, Karel Chalupsky, Eva Sticova, Kamila Hurkova, Jana Hajslova, Libor Vitek, Milena Stranska. The Effect of Mycotoxins and Silymarin on Liver Lipidome of Mice with Non-Alcoholic Fatty Liver DiseaseBiomolecules 2021; 11(11): 1723 doi: 10.3390/biom11111723
101
Tong Nie, Xin Wang, Aqun Li, Anshan Shan, Jun Ma. The promotion of fatty acid β-oxidation by hesperidin via activating SIRT1/PGC1α to improve NAFLD induced by a high-fat dietFood & Function 2024; 15(1): 372 doi: 10.1039/D3FO04348G
102
Fei Zhao, Jinjing Ke, Wensheng Pan, Hanghai Pan, Miao Shen. Synergistic effects of ISL1 and KDM6B on non-alcoholic fatty liver disease through the regulation of SNAI1Molecular Medicine 2022; 28(1) doi: 10.1186/s10020-021-00428-7
103
Yunfei Xing, PingPing Zhang, Xueying Li, Shifeng Jin, Miao Xu, Jinzhu Jia, Hai-Jun Wang, Li Li, Hui Wang. New predictive models and indices for screening MAFLD in school-aged overweight/obese childrenEuropean Journal of Pediatrics 2023; 182(11): 5025 doi: 10.1007/s00431-023-05175-x
104
Yilian Xie, Kai Huang, Xiangyu Zhang, Zhouxiao Wu, Yiyi Wu, Jinguo Chu, Weiliang Kong, Guoqing Qian. Association of serum uric acid-to-high-density lipoprotein cholesterol ratio with non-alcoholic fatty liver disease in American adults: a population-based analysisFrontiers in Medicine 2023; 10 doi: 10.3389/fmed.2023.1164096
105
Na Cui, Wensen Zhang, Fazhi Su, Zhihong Zhang, Weijie Qiao, Yanping Sun, Bingyou Yang, Haixue Kuang, Qiuhong Wang. Metabolomics and Lipidomics Study Unveils the Impact of Tauroursodeoxycholic Acid on Hyperlipidemic MiceMolecules 2023; 28(17): 6352 doi: 10.3390/molecules28176352
106
Mengqi Sun, Jingyi Zhang, Shuang Liang, Zhou Du, Jiangyan Liu, Zhiwei Sun, Junchao Duan. Metabolomic characteristics of hepatotoxicity in rats induced by silica nanoparticlesEcotoxicology and Environmental Safety 2021; 208: 111496 doi: 10.1016/j.ecoenv.2020.111496
107
Yingying Zhao, Huichun Xing, Xiaomei Wang, Weini Ou, Hong Zhao, Ben Li, Yue Li, Ying Duan, Liwei Zhuang, Wei Li, Danying Cheng, Min Quan, Yu Zhang, Shibo Ji. Management of Diabetes Mellitus in Patients with Chronic Liver DiseasesJournal of Diabetes Research 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/6430486
108
Mazen Noureddin, Emily Truong, Rebeca Mayo, Ibon Martínez-Arranz, Itziar Mincholé, Jesus M. Banales, Marco Arrese, Kenneth Cusi, María Teresa Arias-Loste, Radan Bruha, Manuel Romero-Gómez, Paula Iruzubieta, Rocio Aller, Javier Ampuero, José Luis Calleja, Luis Ibañez-Samaniego, Patricia Aspichueta, Antonio Martín-Duce, Tatyana Kushner, Pablo Ortiz, Stephen A. Harrison, Quentin M. Anstee, Javier Crespo, José M. Mato, Arun J. Sanyal. Serum identification of at-risk MASH: The metabolomics-advanced steatohepatitis fibrosis score (MASEF)Hepatology 2024; 79(1): 135 doi: 10.1097/HEP.0000000000000542
109
Kamran Haider, Kanwal Rehman, Muhammad Sajid Hamid Akash. Endocrine Disrupting Chemicals-induced Metabolic Disorders and Treatment StrategiesEmerging Contaminants and Associated Treatment Technologies 2021; : 83 doi: 10.1007/978-3-030-45923-9_5
110
Parisa Sadighara, Amir Hossein Abedini, Namra Irshad, Mahmoud Ghazi-Khansari, Ali Esrafili, Mahmood Yousefi. Association Between Non-alcoholic Fatty Liver Disease and Heavy Metal Exposure: a Systematic ReviewBiological Trace Element Research 2023; 201(12): 5607 doi: 10.1007/s12011-023-03629-9
111
Qingqun Li, Xiuli Zhang, Chuxin Zhang, Ying Li, Shaorong Zhang, Yao Chen. Risk Factors and Prediction Models for Nonalcoholic Fatty Liver Disease Based on Random ForestComputational and Mathematical Methods in Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/8793659
112
Yang Li, Danyang Zhao, Minyi Qian, Jun Liu, Chuyue Pan, Xinxin Zhang, Xubin Duan, Yufei Zhang, Wenxin Jia, Lirui Wang. Amlodipine, an anti‐hypertensive drug, alleviates non‐alcoholic fatty liver disease by modulating gut microbiotaBritish Journal of Pharmacology 2022; 179(9): 2054 doi: 10.1111/bph.15768
113
Khaoula Errafii, Olfa Khalifa, Neyla S. Al-Akl, Abdelilah Arredouani. Comparative Transcriptome Analysis Reveals That Exendin-4 Improves Steatosis in HepG2 Cells by Modulating Signaling Pathways Related to Lipid MetabolismBiomedicines 2022; 10(5): 1020 doi: 10.3390/biomedicines10051020
114
Yuanye Ma, Yang Liu, Dan Luo, Zhu Guo, Hongfei Xiang, Bohua Chen, Xiaolin Wu. Identification of biomarkers and immune infiltration characterization of lipid metabolism associated genes in osteoarthritis based on machine learning algorithmsAging 2024;  doi: 10.18632/aging.205740
115
燕凤 王. Research Progress on the Mechanism of Lipid Metabolism in the Occurrence and Development of CirrhosisTraditional Chinese Medicine 2024; 13(06): 1171 doi: 10.12677/tcm.2024.136177
116
Yagmur Azbazdar, Yeliz Demirci, Guillaume Heger, Dogac Ipekgil, Mustafa Karabicici, Gunes Ozhan. Comparative membrane lipidomics of hepatocellular carcinoma cells reveals diacylglycerol and ceramide as key regulators of Wnt/β‐catenin signaling and tumor growthMolecular Oncology 2023; 17(11): 2314 doi: 10.1002/1878-0261.13520
117
Zhiming Lu, Shaojie Wu, Eryou Feng, Xiaoli Chen, Jinhua Chen, Feitai Lin. Association between hepatic steatosis and fibrosis and arthritis among US adults: A population-based studyClinics 2024; 79: 100378 doi: 10.1016/j.clinsp.2024.100378
118
Cen Xiang, Xiaoxuan Chen, Jiaping Yao, Na Yang, Jiajia Yu, Quanyuan Qiu, Shouqing Zhang, Xiangsun Kong, Lianbo Zhao, Zhen-Chuan Fan, Peng Yu, Yu-ou Teng. Design, synthesis and anti-NASH effect evaluation of novel GFT505 derivatives in vitro and in vivoEuropean Journal of Medicinal Chemistry 2023; 257: 115510 doi: 10.1016/j.ejmech.2023.115510
119
Shengkui Zhang, Lihua Wang, Miao Yu, Weijun Guan, Juxiang Yuan. Fat mass index as a screening tool for the assessment of non-alcoholic fatty liver diseaseScientific Reports 2022; 12(1) doi: 10.1038/s41598-022-23729-1