BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chen YL, Zheng YY, Dai YC, Zhang YL, Tang ZP. Systems pharmacology approach reveals protective mechanisms of Jian-Pi Qing-Chang decoction on ulcerative colitis. World J Gastroenterol 2019; 25(21): 2603-2622 [PMID: 31210713 DOI: 10.3748/wjg.v25.i21.2603]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i21/2603.htm
Number Citing Articles
1
Peng-De Lu, Yong-Hua Zhao. Targeting NF-κB pathway for treating ulcerative colitis: comprehensive regulatory characteristics of Chinese medicinesChinese Medicine 2020; 15(1) doi: 10.1186/s13020-020-0296-z
2
Siyuan Zhang, Hua Luo, Dechao Tan, Bo Peng, Zhangfeng Zhong, Yitao Wang. Holism of Chinese herbal medicine prescriptions for inflammatory bowel disease: A review based on clinical evidence and experimental researchPhytomedicine 2022; 102: 154202 doi: 10.1016/j.phymed.2022.154202
3
Shiqin Jiang, Xiuting Shen, Shenxin Xuan, Bao Yang, Qingfeng Ruan, Hui Cui, Zhongxiang Zhao, Jing Jin. Serum and colon metabolomics study reveals the anti-ulcerative colitis effect of Croton crassifolius GeiselPhytomedicine 2021; 87: 153570 doi: 10.1016/j.phymed.2021.153570
4
Min Zhu, Jing-Xi Mu, Ming-Shan Jiang, Arjudeb Mukherjee, Zhen Zeng, Yi-Ding Chen, Xiao-Li Yang, Hu Zhang. Chinese research into ulcerative colitis from 1978 to 2017: A bibliometric analysisWorld Journal of Meta-Analysis 2020; 8(2): 163-172 doi: 10.13105/wjma.v8.i2.163
5
Lie Zheng, Yong-Yi Ji, Yan-Cheng Dai, Xin-Li Wen, Shi-Cheng Wu. Network pharmacology and molecular docking reveal zedoary turmeric-trisomes in Inflammatory bowel disease with intestinal fibrosisWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(22): 7674-7685 doi: 10.12998/wjcc.v10.i22.7674
6
Haojie Yang, Ying Li, Sichen Shen, Dan Gan, Changpeng Han, Jiong Wu, Zhenyi Wang. Network Pharmacology-Based Investigation into the Mechanisms of Quyushengxin Formula for the Treatment of Ulcerative ColitisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/7870424
7
Yu Hu, Zhen Ye, Mingquan Wu, Yingqi She, Linzhen Li, Yujie Xu, Kaihua Qin, Zhipeng Hu, Maoyi Yang, Fating Lu, Qiaobo Ye. The Communication Between Intestinal Microbiota and Ulcerative Colitis: An Exploration of Pathogenesis, Animal Models, and Potential Therapeutic StrategiesFrontiers in Medicine 2021; 8 doi: 10.3389/fmed.2021.766126
8
Yirui Shao, Kexing Wang, Xia Xiong, Hongnan Liu, Jian Zhou, Lijun Zou, Ming Qi, Gang Liu, Ruilin Huang, Zhiliang Tan, Yulong Yin, Si Qin. The Landscape of Interactions between Hypoxia-Inducible Factors and Reactive Oxygen Species in the Gastrointestinal TractOxidative Medicine and Cellular Longevity 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/8893663
9
Qian Chen, Ya-Li Zhang, Zi-Wei Zhang, Yu-Jun Chen, Ying-Jue Tang, Dan Qiao, Yan-Cheng Dai, Zhi-Peng Tang, Lu sa Mota da Silva. Jianpi Qingchang Decoction Ameliorates Chronic Colitis in Piroxicam-Induced IL-10 Knockout Mice by Inhibiting Endoplasmic Reticulum StressEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/7378807
10
Huifang Ge, Biying Zhang, Ting Li, Qi Yang, Yuanhu Tang, Jingbo Liu, Ting Zhang. In vivo and in silico studies on the mechanisms of egg white peptides in relieving acute colitis symptomsFood & Function 2021; 12(24): 12774 doi: 10.1039/D1FO03095G
11
Bei Shi, Suxian Liu, Aoshuang Huang, Mengyun Zhou, Boyun Sun, Hui Cao, Jingyi Shan, Bo Sun, Jiang Lin, Lu sa Mota da Silva. Revealing the Mechanism of Friedelin in the Treatment of Ulcerative Colitis Based on Network Pharmacology and Experimental VerificationEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/4451779
12
Shuo Yuan, Qi Wang, Jiao Li, Jia-Chen Xue, You Li, Huan Meng, Xiao-Ting Hou, Ji-Xing Nan, Qing-Gao Zhang. Inflammatory bowel disease: an overview of Chinese herbal medicine formula-based treatmentChinese Medicine 2022; 17(1) doi: 10.1186/s13020-022-00633-4
13
Yiyuan Zheng, Dan Fang, Chaoyuan Huang, Lina Zhao, Liming Gan, Youlan Chen, Fengbin Liu. Gentiana scabra Restrains Hepatic Pro-Inflammatory Macrophages to Ameliorate Non-Alcoholic Fatty Liver DiseaseFrontiers in Pharmacology 2022; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.816032
14
Ruo-Lan Li, Li-Ying He, Qing Zhang, Jia Liu, Feng Lu, Hu-Xin-Yue Duan, Lin-Hong Fan, Wei Peng, Yong-Liang Huang, Chun-Jie Wu. <p>HIF-1α is a Potential Molecular Target for Herbal Medicine to Treat Diseases</p>Drug Design, Development and Therapy 2020; : 4915 doi: 10.2147/DDDT.S274980
15
Lie Zheng, Xin-Li Wen, Yan-Cheng Dai. Mechanism of Jianpi Qingchang Huashi Recipe in treating ulcerative colitis: A study based on network pharmacology and molecular dockingWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(26): 7653-7670 doi: 10.12998/wjcc.v9.i26.7653
16
Susan M. Britza, Ian F. Musgrave, Rachael Farrington, Roger W. Byard. Intestinal epithelial damage due to herbal compounds – an in vitro studyDrug and Chemical Toxicology 2023; 46(2): 247 doi: 10.1080/01480545.2021.2021929