BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yu ZQ, Wang WF, Dai YC, Chen XC, Chen JY. Interleukin-22 receptor 1 is expressed in multinucleated giant cells: A study on intestinal tuberculosis and Crohn's disease. World J Gastroenterol 2019; 25(20): 2473-2488 [PMID: 31171891 DOI: 10.3748/wjg.v25.i20.2473]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i20/2473.htm
Number Citing Articles
1
Jing Ye, Yuan Wang, Yao Xu, Zhen Wang, Ling Liu, Menglong Wang, Di Ye, Jishou Zhang, Zicong Yang, Yingzhong Lin, Qingwei Ji, Jun Wan. Interleukin-22 deficiency alleviates doxorubicin-induced oxidative stress and cardiac injury via the p38 MAPK/macrophage/Fizz3 axis in miceRedox Biology 2020; 36: 101636 doi: 10.1016/j.redox.2020.101636
2
Chao Zhu, Yongmei Yu, Shihui Wang, Xia Wang, Yankun Gao, Cuiping Li, Jianying Li, Yaqiong Ge, Xingwang Wu. A Novel Clinical Radiomics Nomogram to Identify Crohn’s Disease from Intestinal TuberculosisJournal of Inflammation Research 2021; : 6511 doi: 10.2147/JIR.S344563