BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Necula L, Matei L, Dragu D, Neagu AI, Mambet C, Nedeianu S, Bleotu C, Diaconu CC, Chivu-Economescu M. Recent advances in gastric cancer early diagnosis. World J Gastroenterol 2019; 25(17): 2029-2044 [PMID: 31114131 DOI: 10.3748/wjg.v25.i17.2029]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i17/2029.htm
Number Citing Articles
1
Tao К, J-H. Dong, D. Wang, F. Li, Z-T. Zhang. MIR-147B regulated proliferation and apoptosis of gastric cancer cells by targeting CPEB2 via the PTEN pathwayBalkan Journal of Medical Genetics 2023; 25(1): 61 doi: 10.2478/bjmg-2022-0007
2
Dan Qiao, Jian Xing, Yunxiao Duan, Shiyu Wang, Guangyuan Yao, Shengjun Zhang, Jingchun Jin, Zhenhua Lin, Liyan Chen, Yingshi Piao. The molecular mechanism of baicalein repressing progression of gastric cancer mediating miR-7/FAK/AKT signaling pathwayPhytomedicine 2022; 100: 154046 doi: 10.1016/j.phymed.2022.154046
3
Aadil Javed, Mahdieh Yarmohammadi, Kemal Sami Korkmaz, Teresa Rubio-Tomás. The Regulation of Cyclins and Cyclin-Dependent Kinases in the Development of Gastric CancerInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(3): 2848 doi: 10.3390/ijms24032848
4
Mihaela Chivu-Economescu, Laura G Necula, Lilia Matei, Denisa Laura Dragu, Ana I Neagu, Irina Alexiu, Coralia Bleotu, Carmen Cristina Diaconu. Gastrointestinal cancer stem cells as targets for innovative immunotherapyWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(14): 1580-1593 doi: 10.3748/wjg.v26.i14.1580
5
Meng Bi, Jingzhi Sun, Fengtong Wang, Shenchi Li. Knockdown of RBBP6 enhances radiosensitivity of gastric cancer cells through p53 pathwayMolecular & Cellular Toxicology 2022; 18(4): 599 doi: 10.1007/s13273-022-00233-1
6
Xiang Zhu, Tingting Su, Shouhua Wang, Huiqing Zhou, Weibin Shi. New Advances in Nano-Drug Delivery Systems: Helicobacter pylori and Gastric CancerFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.834934
7
Xiao-yu Liu, Jun Zhang. A protocol of systematic review and meta-analysis of narrow band imaging endoscopy in detection of early gastric cancerMedicine 2020; 99(29): e21269 doi: 10.1097/MD.0000000000021269
8
Hiroyuki Yamamoto, Yoshiyuki Watanabe, Yoshinori Sato, Tadateru Maehata, Fumio Itoh. Non-Invasive Early Molecular Detection of Gastric CancersCancers 2020; 12(10): 2880 doi: 10.3390/cancers12102880
9
Dariush Karimi, Negar Pedram, Farzad Kakaei, Milad Asadi, Elham Poursaei, Touraj Asvadi Kermani. FIS1 Overexpression Is Correlated with Tumor Metastasis in Gastric AdenocarcinomaJournal of Gastrointestinal Cancer 2022; 53(2): 466 doi: 10.1007/s12029-021-00639-5
10
Jingyu Wang, Weize Lv, Zhidong Lin, Xiao Wang, Juyuan Bu, Yonghui Su. Hsa_circ_0003159 inhibits gastric cancer progression by regulating miR-223-3p/NDRG1 axisCancer Cell International 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12935-020-1119-0
11
Ni Fan, Hui Fu, Xuchen Feng, Yatong Chen, Jingyu Wang, Yuqi Wu, Yuhong Bian, Yingpeng Li. Long non-coding RNAs play an important regulatory role in tumorigenesis and tumor progression through aerobic glycolysisFrontiers in Molecular Biosciences 2022; 9 doi: 10.3389/fmolb.2022.941653
12
Ping Yang, Huijun Lei, Yue Fu, Cheng Chen, Li Tang, Shuaishuai Xia, Yan Guo, Guangyu Chen, Mengzhou Xie, Jingjing Yang, Feng Li, Liang Li. Exosomal miR-151-3p in saliva: A potential non-invasive marker for gastric cancer diagnosis and prognosis modulated by Sijunzi decoction (SJZD) in miceHeliyon 2024; 10(7): e29169 doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e29169
13
Shuo Xu, Chunjie Xiang, Juan Wu, Yuhao Teng, Zhenfeng Wu, Ruiping Wang, Bin Lu, Zhen Zhan, Huangan Wu, Junfeng Zhang. Tongue Coating Bacteria as a Potential Stable Biomarker for Gastric Cancer Independent of LifestyleDigestive Diseases and Sciences 2021; 66(9): 2964 doi: 10.1007/s10620-020-06637-0
14
Chen-hui Bao, Lin Guo. Retracted: miR-27b-3p Inhibits Invasion, Migration and Epithelial-mesenchymal Transition in Gastric Cancer by Targeting RUNX1 and Activation of the Hippo Signaling PathwayAnti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry 2022; 22(5): 864 doi: 10.2174/1871520621666210707095833
15
Xiaojie Wang, Keyuan Zhang, Cun Fu, Fei Wu, Junjie Zhang, Bin Han, Hai Pan, Lan Luan. High expression of centromere protein N as novel biomarkers for gastric adenocarcinomaCancer Reports 2023; 6(4) doi: 10.1002/cnr2.1798
16
Ana M. Moreira, Rui M. Ferreira, Patrícia Carneiro, Joana Figueiredo, Hugo Osório, José Barbosa, John Preto, Perpétua Pinto-do-Ó, Fátima Carneiro, Raquel Seruca. Proteomic Identification of a Gastric Tumor ECM Signature Associated With Cancer ProgressionFrontiers in Molecular Biosciences 2022; 9 doi: 10.3389/fmolb.2022.818552
17
Long Wang, Gengyuan Zhang, Long Qin, Huili Ye, Yan Wang, Bo Long, Zuoyi Jiao. Anti-EGFR Binding Nanobody Delivery System to Improve the Diagnosis and Treatment of Solid TumoursRecent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery 2020; 15(3): 200 doi: 10.2174/1574892815666200904111728
18
Ying Xu, Yanling Feng, Zhongshang Sun, Qianjun Li. RNF168 promotes RHOC degradation by ubiquitination to restrain gastric cancer progression via decreasing HDAC1 expressionBiochemical and Biophysical Research Communications 2021; 557: 135 doi: 10.1016/j.bbrc.2021.03.123
19
Yi-yang Liu, Huan Zhang, Lan Wang, Shu-shen Lin, Hao Lu, He-jun Liang, Pan Liang, Jun Li, Pei-jie Lv, Jian-bo Gao. Predicting Response to Systemic Chemotherapy for Advanced Gastric Cancer Using Pre-Treatment Dual-Energy CT Radiomics: A Pilot StudyFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.740732
20
Satoko Takemoto, Keisuke Hori, Sakai Yoshimasa, Masaomi Nishimura, Keiichiro Nakajo, Atsushi Inaba, Maasa Sasabe, Naoki Aoyama, Takashi Watanabe, Nobuhisa Minakata, Hiroaki Ikematsu, Hideo Yokota, Tomonori Yano. Computer-aided demarcation of early gastric cancer: a pilot comparative study with endoscopistsJournal of Gastroenterology 2023; 58(8): 741 doi: 10.1007/s00535-023-02001-x
21
Su-Ting Qian, Fei-Fei Xie, Hao-Yu Zhao, Qing-Sheng Liu, Dan-Li Cai. Prospects in the application of ultrasensitive chromosomal aneuploidy detection in precancerous lesions of gastric cancerWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2024; 16(1): 6-12 doi: 10.4240/wjgs.v16.i1.6
22
Ebrahim Mirzajani, Sogand Vahidi, Seyedeh Elham Norollahi, Ali Akbar Samadani. Novel Biomarkers of microRNAs in Gastric Cancer: An Overview from Diagnosis to TreatmentMicroRNA 2022; 11(1): 12 doi: 10.2174/2211536611666220322160242
23
Yu-Jer Hsiao, Yuan-Chih Wen, Wei-Yi Lai, Yi-Ying Lin, Yi-Ping Yang, Yueh Chien, Aliaksandr A Yarmishyn, De-Kuang Hwang, Tai-Chi Lin, Yun-Chia Chang, Ting-Yi Lin, Kao-Jung Chang, Shih-Hwa Chiou, Ying-Chun Jheng. Application of artificial intelligence-driven endoscopic screening and diagnosis of gastric cancerWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(22): 2979-2993 doi: 10.3748/wjg.v27.i22.2979
24
Ruoxi Xiao, Shasha Wang, Jing Guo, Shihai Liu, Aiping Ding, Gongjun Wang, Wenqian Li, Yuqi Zhang, Xiaoqian Bian, Shufen Zhao, Wensheng Qiu. Ferroptosis‐related gene NOX4, CHAC1 and HIF1A are valid biomarkers for stomach adenocarcinomaJournal of Cellular and Molecular Medicine 2022; 26(4): 1183 doi: 10.1111/jcmm.17171
25
Tina Draškovič, Nina Zidar, Nina Hauptman. Circulating Tumor DNA Methylation Biomarkers for Characterization and Determination of the Cancer Origin in Malignant Liver TumorsCancers 2023; 15(3): 859 doi: 10.3390/cancers15030859
26
Lili Zhai, Wenjing Chen, Boshu Cui, Bing Yu, Yang Wang, Huiming Liu. Overexpressed versican promoted cell multiplication, migration and invasion in gastric cancerTissue and Cell 2021; 73: 101611 doi: 10.1016/j.tice.2021.101611
27
Si-yu Wang, Yu-xin Wang, Ao Shen, Rui Jian, Nan An, Shu-qiang Yuan. Construction and validation of a prognostic prediction model for gastric cancer using a series of genes related to lactate metabolismHeliyon 2023; 9(5): e16157 doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e16157
28
Li Liu, Wenhong Deng. Gastric Cancer: Innovations in Screening, Diagnosis and TreatmentJournal of Personalized Medicine 2023; 13(1): 127 doi: 10.3390/jpm13010127
29
M. Beheshti Asl, J. Karamdel, M. Khoshbaten, A. Rostami. Plasmonic biosensor for early gastric cancer detectionOptics Continuum 2022; 1(9): 2043 doi: 10.1364/OPTCON.462176
30
Guangsong Xu, Mingliang Li, Jiang Wu, Chunhong Qin, Yin Tao, Hongjie He. <p>Circular RNA circNRIP1 Sponges microRNA-138-5p to Maintain Hypoxia-Induced Resistance to 5-Fluorouracil Through HIF-1α-Dependent Glucose Metabolism in Gastric Carcinoma</p>Cancer Management and Research 2020; : 2789 doi: 10.2147/CMAR.S246272
31
Jiting Sun, Jun Shu, Duo Shi, Wen Liu, Yan Zhang, Bing Luo. Effects of methylation and imprinting expression of Insulin-like growth factor 2 gene in gastric cancerCancer Biomarkers 2023; 38(3): 355 doi: 10.3233/CBM-230105
32
Bing Qu, Jiasheng Liu, Zhiyang Peng, Zhe Xiao, Shijun Li, Jianguo Wu, Shengbo Li, Jianfei Luo. CircSOD2 polarizes macrophages towards the M1 phenotype to alleviate cisplatin resistance in gastric cancer cells by targeting the miR-1296/STAT1 axisGene 2023; 887: 147733 doi: 10.1016/j.gene.2023.147733
33
Md Zahirul Islam Khan, Shing Yau Tam, Helen Ka Wai Law. Advances in High Throughput Proteomics Profiling in Establishing Potential Biomarkers for Gastrointestinal CancerCells 2022; 11(6): 973 doi: 10.3390/cells11060973
34
Yu-Hong Dai, Xiong-Jie Yu, Hui-Ting Xu, Liang Zhuang, Ming-Sheng Zhang, Yan-Mei Zou, Qiang Fu, Hong Qiu, Xiang-Lin Yuan. Nab-paclitaxel plus S-1 versus oxaliplatin plus S-1 as first-line treatment in advanced gastric cancer: results of a multicenter, randomized, phase III trial (GAPSO study)Therapeutic Advances in Medical Oncology 2022; 14: 175883592211180 doi: 10.1177/17588359221118020
35
Qais Ahmad Naseer, Abdul Malik, Fengyuan Zhang, Shengxia Chen. Exploring the enigma: history, present, and future of long non-coding RNAs in cancerDiscover Oncology 2024; 15(1) doi: 10.1007/s12672-024-01077-y
36
E. A. Vetchinkina, A. I. Kalinkin, E. B. Kuznetsova, A. E. Kiseleva, E. A. Alekseeva, M. V. Nemtsova, I. V. Bure. Diagnostic and prognostic value of long non-coding RNA PROX1‑AS1 and miR-647 expression in gastric cancerAdvances in Molecular Oncology 2022; 9(4): 50 doi: 10.17650/2313-805X-2022-9-4-50-60
37
Yi Li, Qin Pan, Mingxia Cheng, Zhengyuan Wu. Identification and validation of anoikis-associated gene SNCG as a prognostic biomarker in gastric cancerAging 2023; 15(7): 2541 doi: 10.18632/aging.204626
38
Hong Zhao, Chenan Liu, Guotian Ruan, Xin Zheng, Yue Chen, Shiqi Lin, Xiaoyue Liu, Jinyu Shi, Xiangrui Li, Shuqun Li, Hanping Shi. The quality of life impacting factors in malnourished patients with gastric cancerFrontiers in Oncology 2024; 14 doi: 10.3389/fonc.2024.1336859
39
Shan Peng, Xiaomeng Yuan, Hongjie Li, Yanan Wei, Baolong Zhou, Gang Ding, Jingkun Bai. Recent progress in nanocarrier-based drug delivery systems for antitumour metastasisEuropean Journal of Medicinal Chemistry 2023; 252: 115259 doi: 10.1016/j.ejmech.2023.115259
40
Cristina Díaz del Arco, Lourdes Estrada Muñoz, Luis Ortega Medina, Ma Jesús Fernández Aceñero. Actualización en cáncer gástrico. Nuevas clasificaciones molecularesRevista Española de Patología 2021; 54(2): 102 doi: 10.1016/j.patol.2020.06.002
41
Jiye Xu, Ning Li, Wenying Deng, Suxia Luo. Discovering the mechanism and involvement of the methylation of cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (CDKN2A) gene and its special locus region in gastric cancerBioengineered 2021; 12(1): 1286 doi: 10.1080/21655979.2021.1887646
42
Shujia Chen, Yuqiao Li, Yinghui Zhu, Jiayue Fei, Liaoyuan Song, Guoyan Sun, Lianyi Guo, Xiaofei Li, Fu Wang. SERPINE1 Overexpression Promotes Malignant Progression and Poor Prognosis of Gastric CancerJournal of Oncology 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/2647825
43
Xiaoqin Wang, Caihua Wang, Wenjin Han, Congmin Ma, Jiaru Sun, Tianmeng Wang, Zhaozhao Hui, Shuangyan Lei, Ronghua Wang. Bibliometric and visualized analysis of global research on microRNAs in gastric cancer: from 2013 to 2023Frontiers in Oncology 2024; 14 doi: 10.3389/fonc.2024.1374743
44
Shaojun Hu, Yimin Ma, Xiaoming Bei, Zhenguo Qiao. Abdominal omental nodule biopsy for the diagnosis of a patient with gastrointestinal metastatic tumorAsian Journal of Surgery 2023; 46(3): 1511 doi: 10.1016/j.asjsur.2022.09.054
45
ChauMyThanh Tran, PhongSon Dinh. Potential diagnostic value of serum microRNAs for 19 cancer types: a meta-analysis of bioinformatics dataJournal of Biomolecular Structure and Dynamics 2024; : 1 doi: 10.1080/07391102.2024.2328744
46
Ziyu Liang, Dongxing Su, Kang Liu, Haixing Jiang. Comprehensive analysis of molecular mechanism and a novel prognostic signature based on small nuclear RNA biomarkers in gastric cancer patientsOpen Medicine 2022; 17(1): 991 doi: 10.1515/med-2022-0493
47
John F. Kelly, M. Claire Greene, Alexandra Abry, Brandon G. Bergman. Independent effects of entering recovery as a young versus older adult on long-term functioning and quality of life: Results from a U.S. national study of recovering personsDrug and Alcohol Dependence 2021; 219: 108493 doi: 10.1016/j.drugalcdep.2020.108493
48
Shenglan Huang, Jian Zhang, Xiaolan Lai, Lingling Zhuang, Jianbing Wu. Identification of Novel Tumor Microenvironment-Related Long Noncoding RNAs to Determine the Prognosis and Response to Immunotherapy of Hepatocellular Carcinoma PatientsFrontiers in Molecular Biosciences 2021; 8 doi: 10.3389/fmolb.2021.781307
49
Tongxin Wang, Yating Zhang, Jianrong Wang, Yumin Li. Diagnostic value of plasma RNF180 gene methylation for gastric cancer: A systematic review and meta-analysisFrontiers in Oncology 2023; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.1095101
50
Senlong Yu, Hongjie Meng, Shengguang Shi, Shenghui Cao, Tianhua Bian, Haifeng Zhao. miR‐548d‐3p inhibits the invasion and migration of gastric cancer cells by targeting GKN1Journal of Clinical Laboratory Analysis 2022; 36(7) doi: 10.1002/jcla.24520
51
Li Yang, Xian-Zhe Dong, Xiao-Xuan Xing, Xiao-Hui Cui, Lin Li, Lan Zhang. Efficacy and safety of anti-PD-1/anti-PD-L1 antibody therapy in treatment of advanced gastric cancer or gastroesophageal junction cancer: A meta-analysisWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2020; 12(11): 1346-1363 doi: 10.4251/wjgo.v12.i11.1346
52
Zhenqin Luo, Yuhang Luo, Ke Xiao. A-Kinase Interacting Protein 1 Promotes Cell Invasion and Stemness via Activating HIF-1α and β-Catenin Signaling Pathways in Gastric Cancer Under Hypoxia ConditionFrontiers in Oncology 2022; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.798557
53
Ai Li, Yan Li, Yueyue Li, Mingming Zhang, Hong Zhang, Feixue Chen. Identification and validation of key genes associated with pathogenesis and prognosis of gastric cancerPeerJ 2023; 11: e16243 doi: 10.7717/peerj.16243
54
Laura Necula, Lilia Matei, Denisa Dragu, Ioana Pitica, Ana Iulia Neagu, Coralia Bleotu, Simona Dima, Irinel Popescu, Carmen C Diaconu, Mihaela Chivu-Economescu. High plasma levels of COL10A1 are associated with advanced tumor stage in gastric cancer patientsWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(22): 3024-3033 doi: 10.3748/wjg.v26.i22.3024
55
Houxiang Jiang, KaiFeng Hu, Yabing Xia, Linhu Liang, Xiaoli Zhu. Long Noncoding RNA KLF3-AS1 Acts as an Endogenous RNA of miR-223 to Attenuate Gastric Cancer Progression and ChemoresistanceFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.704339
56
Qun Li, Zhisen Shen, Yi Shen, Hongxia Deng, Yiming Shen, Jianing Wang, Guowen Zhan, Chongchang Zhou. Identification of immune‐related lncRNA panel for predicting immune checkpoint blockade and prognosis in head and neck squamous cell carcinomaJournal of Clinical Laboratory Analysis 2022; 36(6) doi: 10.1002/jcla.24484
57
Bo Yang, Kun Su, Guanyu Sha, Qingqing Bai, Gengxin Sun, Huidong Chen, Hongmei Xie, Xuan Jiang. LINC00665 interacts with BACH1 to activate Wnt1 and mediates the M2 polarization of tumor-associated macrophages in GCMolecular Immunology 2022; 146: 1 doi: 10.1016/j.molimm.2022.03.120
58
Xiaowei Chen, A. Ghorbani, Long Quan, D. Toghraie. Application of microfluidics in sports and tumor biomarker detection: Advancing the identification of physiological disordersJournal of Molecular Liquids 2023; 387: 122706 doi: 10.1016/j.molliq.2023.122706
59
Dan Ding, Xiang Ao, Mengyang Li, Shuo Miao, Ying Liu, Zhijuan Lin, Mengyu Wang, Yuqi He, Jianxun Wang. FOXO3a‐dependent Parkin regulates the development of gastric cancer by targeting ATP‐binding cassette transporter E1Journal of Cellular Physiology 2021; 236(4): 2740 doi: 10.1002/jcp.30040
60
Tian Jin. LncRNA DRAIR is a novel prognostic and diagnostic biomarker for gastric cancerMammalian Genome 2021; 32(6): 503 doi: 10.1007/s00335-021-09911-2
61
Huan Li, Xinghan Jin, Shiwei Zhang, Bo Li, Leli Zeng, Yulong He, Changhua Zhang, Alessandro Granito. APY0201 Represses Tumor Growth through Inhibiting Autophagy in Gastric Cancer CellsJournal of Oncology 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/7104592
62
Fang Huang, Meihua Fang. Prediction model of liver metastasis risk in patients with gastric cancer: A population-based studyMedicine 2023; 102(39): e34702 doi: 10.1097/MD.0000000000034702
63
Rogayeh Soltani, Mohammad Amini, Marziyeh Mazaheri Moghaddam, Asiyeh Jebelli, Sahar Ahmadiyan, Negar Bidar, Behzad Baradaran, Habib MotieGhader, Milad Asadi, Ahad Mokhtarzadeh. LncRNA DLGAP1-AS2 overexpression associates with gastric tumorigenesis: a promising diagnostic and therapeutic targetMolecular Biology Reports 2022; 49(7): 6817 doi: 10.1007/s11033-021-07038-w
64
Ping Wang, Guang-Bin Sun, Guang-Xian Dou, Bai-Qing Wang. Long non‑coding RNA B3GALT5‑AS1 contributes to the progression of gastric cancer via interacting with CSNK2A1Experimental and Therapeutic Medicine 2021; 22(3) doi: 10.3892/etm.2021.10359
65
Jing Wang, Xiaofei Li, Xihui Qiang, Xueqing Yin, Lianyi Guo. Analyzing the expression and clinical significance of CENPE in gastric cancerBMC Medical Genomics 2024; 17(1) doi: 10.1186/s12920-024-01887-7
66
Xue-Mei Wan, Xue-Lei Zhou, Yong-Jun Du, Hui Shen, Zhengxia Yang, Yanhong Ding, Xiao-Jie Lu. TASP1 Promotes Proliferation and Migration in Gastric Cancer via EMT and AKT/P-AKT PathwayJournal of Immunology Research 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/5521325
67
Hossein Mohebbi, Romina Esbati, Ran Abdalsalam Hamid, Roozbeh Akhavanfar, Usama Kadem Radi, Goli Siri, Omid Yazdani. EZH2-interacting lncRNAs contribute to gastric tumorigenesis; a review on the mechanisms of actionMolecular Biology Reports 2024; 51(1) doi: 10.1007/s11033-024-09237-7
68
Liqiong Yang, Lu Tang, Qi Min, Hua Tian, Linwei Li, Yueshui Zhao, Xu Wu, Mingxing Li, Fukuan Du, Yu Chen, Wanping Li, Xiaobing Li, Meijuan Chen, Li Gu, Yuhong Sun, Zhangang Xiao, Jing Shen. Emerging role of RNA modification and long noncoding RNA interaction in cancerCancer Gene Therapy 2024; 31(6): 816 doi: 10.1038/s41417-024-00734-2
69
Xiong Shu, Pan-Pan Zhan, Li-Xin Sun, Long Yu, Jun Liu, Li-Chao Sun, Zhi-Hua Yang, Yu-Liang Ran, Yue-Min Sun. BCAT1 Activates PI3K/AKT/mTOR Pathway and Contributes to the Angiogenesis and Tumorigenicity of Gastric CancerFrontiers in Cell and Developmental Biology 2021; 9 doi: 10.3389/fcell.2021.659260
70
Yudong Wu, Qian Li, Renshuai Zhang, Xiaoli Dai, Wujun Chen, Dongming Xing. Circulating microRNAs: Biomarkers of diseaseClinica Chimica Acta 2021; 516: 46 doi: 10.1016/j.cca.2021.01.008
71
Qinge Wang, Min Gu, Yun Zhuang, Jianping Chen. The Long Noncoding RNA MAGI1-IT1 Regulates the miR-302d-3p/IGF1 Axis to Control Gastric Cancer Cell ProliferationCancer Management and Research 2021; : 2959 doi: 10.2147/CMAR.S305108
72
Xiong Huang, Zhen Ma, Wei Qin. Screening and Bioinformatics Analyses of Key miRNAs Associated with Toll-like Receptor Activation in Gastric Cancer CellsMedicina 2023; 59(3): 511 doi: 10.3390/medicina59030511
73
Irina V. Bure, Marina V. Nemtsova. Methylation and Noncoding RNAs in Gastric Cancer: Everything Is ConnectedInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(11): 5683 doi: 10.3390/ijms22115683
74
Qian Li, Long-Kuan Yin. Comprehensive analysis of disulfidptosis related genes and prognosis of gastric cancerWorld Journal of Clinical Oncology 2023; 14(10): 373-399 doi: 10.5306/wjco.v14.i10.373
75
Jang Mi Han, Jae Kyung Sohng, Woo-Haeng Lee, Tae-Jin Oh, Hye Jin Jung. Identification of Cyclophilin A as a Potential Anticancer Target of Novel Nargenicin A1 Analog in AGS Gastric Cancer CellsInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(5): 2473 doi: 10.3390/ijms22052473
76
Fariba Taleghani, Maryam Ehsani, Sedigheh Farzi, Saba Farzi, Peyman Adibi, Azam Moladoost, Mohsen Shahriari, Mahnaz Tabakhan. Challenges to Family Caregivers in Caring for Gastric Cancer Patients from Perspectives of Family Caregivers, Patients, and Healthcare Providers: A Qualitative StudyIndian Journal of Palliative Care 2021; 27: 521 doi: 10.25259/IJPC_98_21
77
HuSheng Shan, XiaoBo Zhang, Xiao Zhang, YingTian Wei, LiangLiang Meng, Jing Li, ZhongLiang Zhang, Li Ma, YueYong Xiao. CircSCUBE3 Reduces the Anti-gastric Cancer Activity of Anti-PD-L1Molecular Biotechnology 2024; 66(1): 123 doi: 10.1007/s12033-023-00696-0
78
Morteza Ghanadpour, Nezhad Kazemi, Hamid Galehdari, Mohammadreza Hajjari. HOTAIR/miR1 axis acts as a potential chemotherapy target in gastric cancerGenetika 2023; 55(1): 71 doi: 10.2298/GENSR2301071G
79
Yeting Hu, Xiaoqin Lv, Wenwu Wei, Xiang Li, Kaixuan Zhang, Linlin Zhu, Tao Gan, Hongjuan Zeng, Jinlin Yang, Nini Rao. Quantitative Analysis on Molecular Characteristics Evolution of Gastric Cancer Progression and PrognosisAdvanced Biology 2023; 7(10) doi: 10.1002/adbi.202300129
80
Shirin Shafaee Arani, Majid Nejati, Sepide Rastgoufar, Arash Raisi, Reza Eshraghi, Amirreza Ostadian, Amir Hassan Matini, Neda Rahimain, Hamed Mirzaei. Evaluation of expression level of BANCR, MALAT1 and FER1L4 and their target genes in coumarin-treated AGS cell linePathology - Research and Practice 2024; 257: 155291 doi: 10.1016/j.prp.2024.155291
81
Jonathan Y. Xia, A. Aziz Aadam. Advances in screening and detection of gastric cancerJournal of Surgical Oncology 2022; 125(7): 1104 doi: 10.1002/jso.26844
82
Sajad Najafi, Seyyed Hossein Khatami, Marjan Khorsand, Zeinab Jamali, Zahra Shabaninejad, Mostafa Moazamfard, Jamal Majidpoor, Seyed Mohsen Aghaei Zarch, Ahmad Movahedpour. Long non-coding RNAs (lncRNAs); roles in tumorigenesis and potentials as biomarkers in cancer diagnosisExperimental Cell Research 2022; 418(2): 113294 doi: 10.1016/j.yexcr.2022.113294
83
Jaewoo Lim, Jin-Seong Hwang, Seung Beom Seo, Byunghoon Kang, Soojin Jang, Seong Uk Son, Jisun Ki, Jang-Seong Kim, Taejoon Kang, Juyeon Jung, Tae-Su Han, Eun-Kyung Lim. Janus hydrogel-based fuel stimulant powered amplification for multiple detections of miRNA biomarkers in gastric cancerChemical Engineering Journal 2022; 448: 137637 doi: 10.1016/j.cej.2022.137637
84
Asif Sukri, Alfizah Hanafiah, Nik Ritza Kosai. The Roles of Immune Cells in Gastric Cancer: Anti-Cancer or Pro-Cancer?Cancers 2022; 14(16): 3922 doi: 10.3390/cancers14163922
85
Guan Wang, Zhijian Ren, Yang Zhao, Yumin Li. A nine-gene signature as prognostic biomarker in gastric cancer by bioinformatics analysisClinical and Translational Oncology 2023; 25(11): 3296 doi: 10.1007/s12094-023-03180-y
86
Lei Zhang, Beibei Wang, Yi Huang. Impact of anastomotic leakage on survival after surgery for gastric carcinoma: A PRISMA systematic review and meta-analysisMedicine 2023; 102(40): e35417 doi: 10.1097/MD.0000000000035417
87
Tianyi Xi, Yuying Zhou, Sai Ma, Wen Lu, Yibin Sun, Chunrong Sun, Yu Zhou. Construction of a potential long noncoding RNA prognostic model involved competitive endogenous RNA for patients with gastric cancerMedicine 2024; 103(24): e38458 doi: 10.1097/MD.0000000000038458
88
Aditi Nayak, Arjama Dhar Roy, Niranjan Rout, Shivaram Prasad Singh, Asima Bhattacharyya, Anasuya Roychowdhury. HIF1α-dependent upregulation of ATAD2 promotes proliferation and migration of stomach cancer cells in response to hypoxiaBiochemical and Biophysical Research Communications 2020; 523(4): 916 doi: 10.1016/j.bbrc.2019.12.130
89
Mohammad Amini, Khodayar Ghorban, Ahad Mokhtarzadeh, Maryam Dadmanesh, Behzad Baradaran. CD40 DNA hypermethylation in primary gastric tumors; as a novel diagnostic biomarkerLife Sciences 2020; 254: 117774 doi: 10.1016/j.lfs.2020.117774
90
Chao Zhou, Na An, Chunyan Cao, Guodong Wang. lncRNA HOXC‐AS1 promotes gastric cancer via binding eIF4AIII by activating Wnt/β‐catenin signalingThe Journal of Gene Medicine 2020; 22(9) doi: 10.1002/jgm.3202
91
Emaan Haque, Abdullah Esmail, Ibrahim Muhsen, Haneen Salah, Maen Abdelrahim. Recent Trends and Advancements in the Diagnosis and Management of Gastric CancerCancers 2022; 14(22): 5615 doi: 10.3390/cancers14225615
92
Yi Liu, Daoyan Wei, Yasunori Deguchi, Weiguo Xu, Rui Tian, Fuyao Liu, Min Xu, Fei Mao, Donghui Li, Weidong Chen, Lovie Ann Valentin, Eriko Deguchi, James C. Yao, Imad Shureiqi, Xiangsheng Zuo. PPARδ dysregulation of CCL20/CCR6 axis promotes gastric adenocarcinoma carcinogenesis by remodeling gastric tumor microenvironmentGastric Cancer 2023; 26(6): 904 doi: 10.1007/s10120-023-01418-w
93
Y. Li, X. B. Guo, Y. H. Wei, X. L. Kang. Serum CXCL13 and PECAM-1 can be used as diagnostic and prognostic markers in elderly patients with gastric cancerClinical and Translational Oncology 2021; 23(1): 130 doi: 10.1007/s12094-020-02403-w
94
Dan Wu, Anya Shi, Haiping Wang, Xiuzhong Yu. Panel of serum biomarkers (GastroPanel) in diagnosis of atrophic gastritis and Helicobacter pylori infection: a protocol of systematic review and meta-analysisBMJ Open 2022; 12(9): e062849 doi: 10.1136/bmjopen-2022-062849
95
Xiuzhi Jia, Minjia Lu, Chen Rui, Ying Xiao. Consensus-Expressed CXCL8 and MMP9 Identified by Meta-Analyzed Perineural Invasion Gene Signature in Gastric Cancer Microarray DataFrontiers in Genetics 2019; 10 doi: 10.3389/fgene.2019.00851
96
Nan-Qing Shi, Xin-Yuan Cui, Cheng Zhou, Ning Tang, Da-Xiang Cui. Application of near-infrared fluorescence imaging in theranostics of gastrointestinal tumorsGastroenterology Report 2022; 11 doi: 10.1093/gastro/goad055
97
Bharat Jasani, Philippe Taniere, Hans-Ulrich Schildhaus, Kevin Blighe, Suzanne Parry, Dawn Wilkinson, Neil Atkey, Scott Clare-Antony, Clare McCabe, Christine Quinn, Andrew Dodson, Steven Gibney. Global Ring Study to Investigate the Comparability of Total Assay Performance of Commercial Claudin 18 Antibodies for Evaluation in Gastric CancerLaboratory Investigation 2024; 104(1): 100284 doi: 10.1016/j.labinv.2023.100284
98
María Alarcón, Wilda Olivares, Miguel Córdova-Delgado, Matías Muñoz-Medel, Tomas de Mayo, Gonzalo Carrasco-Aviño, Ignacio Wichmann, Natalia Landeros, Julio Amigo, Enrique Norero, Franz Villarroel-Espíndola, Arnoldo Riquelme, Marcelo Garrido, Gareth Owen, Alejandro Corvalán. The Reprimo-Like Gene Is an Epigenetic-Mediated Tumor Suppressor and a Candidate Biomarker for the Non-Invasive Detection of Gastric CancerInternational Journal of Molecular Sciences 2020; 21(24): 9472 doi: 10.3390/ijms21249472
99
Raj Shankar Hazra, Narendra Kale, Camden Boyle, Kayla B. Molina, Alain D'Souza, Gourishankar Aland, Long Jiang, Pankaj Chaturvedi, Santaneel Ghosh, Sanku Mallik, Jayant Khandare, Mohiuddin Quadir. Magnetically-activated, nanostructured cellulose for efficient capture of circulating tumor cells from the blood sample of head and neck cancer patientsCarbohydrate Polymers 2024; 323: 121418 doi: 10.1016/j.carbpol.2023.121418
100
Kimiya Gohari, Samaneh Saberi, Maryam Esmaieli, Mohammad Tashakoripour, Mahmoud Eshagh Hosseini, Azin Nahvijou, Mohammad Ali Mohagheghi, Anoshirvan Kazemnejad, Marjan Mohammadi. Development of a gastric cancer risk calculator for questionnaire-based surveillance of Iranian dyspeptic patientsBMC Gastroenterology 2024; 24(1) doi: 10.1186/s12876-024-03123-z
101
Ali Reza Yusefi, Shima Bordbar, Gholamhossein Mehralian, Kamran Bagheri Lankarani, Mohammad Khammarnia, Zahra Kavosi, Peivand Bastani. Ranking and Prioritizing Risk Factors for Gastric CancerThe Open Public Health Journal 2023; 16(1) doi: 10.2174/18749445-v16-230927-2023-42
102
Osamu Toyoshima, Shuntaro Yoshida, Toshihiro Nishizawa, Akira Toyoshima, Kosuke Sakitani, Tatsuya Matsuno, Tomoharu Yamada, Takashi Matsuo, Hayato Nakagawa, Kazuhiko Koike. Enlarged folds on endoscopic gastritis as a predictor for submucosal invasion of gastric cancersWorld Journal of Gastrointestinal Endoscopy 2021; 13(9): 426-436 doi: 10.4253/wjge.v13.i9.426
103
Marijana Jandrić-Kočić. Diagnosis of gastric carcinomaSestrinska rec 2020; 23(81): 20 doi: 10.5937/sestRec2080020J
104
Ying-Nan Feng, Bo-Ya Li, Ke Wang, Xiao-Xi Li, Lan Zhang, Xian-Zhe Dong. Epithelial-mesenchymal transition-related long noncoding RNAs in gastric carcinomaFrontiers in Molecular Biosciences 2022; 9 doi: 10.3389/fmolb.2022.977280
105
Dawei Cao, Hechuan Lin, Ziyang Liu, Jiaji Qiu, Shengjie Ge, Weiwei Hua, Xiaowei Cao, Yayun Qian, Huiying Xu, Xinzhong Zhu. PCA-TLNN-based SERS analysis platform for label-free detection and identification of cisplatin-treated gastric cancerSensors and Actuators B: Chemical 2023; 375: 132903 doi: 10.1016/j.snb.2022.132903
106
Huanqin Li, Shuai Xue, Xiaohong Zhang, Fan Li, Songhua Bei, Li Feng. CircRNA PVT1 modulated cell migration and invasion through Epithelial-Mesenchymal Transition (EMT) mediation in gastric cancer through miR-423-5p/Smad3 pathwayRegenerative Therapy 2022; 21: 25 doi: 10.1016/j.reth.2022.02.003
107
Jianming Fang, Jianxin Huang, Xiaodong Zhang. Depressing hsa_circ_0058092 functions an integrated anti-proliferation and anti-motility role in gastric cancer partially through targeting miR-1294/SIX1 axisApplied Biological Chemistry 2022; 65(1) doi: 10.1186/s13765-022-00715-9
108
Shirin Azarbarzin, Reza Safaralizadeh, Mahdi Banan Khojasteh, Amir Baghbanzadeh, Behzad Baradaran. Current perspectives on the dysregulated microRNAs in gastric cancerMolecular Biology Reports 2020; 47(9): 7253 doi: 10.1007/s11033-020-05720-z
109
Yushi Zheng, Shanshan Wu, Xueshan Huang, Lianxiang Luo, Xiao-Jie Lu. Ferroptosis-Related lncRNAs Act as Novel Prognostic Biomarkers in the Gastric Adenocarcinoma Microenvironment, Immunotherapy, and ChemotherapyOxidative Medicine and Cellular Longevity 2023; 2023: 1 doi: 10.1155/2023/9598783
110
Csongor György Lengyel, Sadaqat Hussain, Dario Trapani, Khalid El Bairi, Sara Cecilia Altuna, Andreas Seeber, Andrew Odhiambo, Baker Shalal Habeeb, Fahmi Seid. The Emerging Role of Liquid Biopsy in Gastric CancerJournal of Clinical Medicine 2021; 10(10): 2108 doi: 10.3390/jcm10102108
111
Bingsheng Yang, Lutao Li, Ge Tong, Zhirui Zeng, Jianye Tan, Zexin Su, Zhengwei Liu, Jiezhao Lin, Wenwen Gao, Jianping Chen, Sisi Zeng, Guofeng Wu, Lin Li, Shuang Zhu, Qiuzhen Liu, Lijun Lin. Circular RNA circ_001422 promotes the progression and metastasis of osteosarcoma via the miR-195-5p/FGF2/PI3K/Akt axisJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2021; 40(1) doi: 10.1186/s13046-021-02027-0
112
Li Fu, Hassan Karimi-Maleh. Leveraging electrochemical sensors to improve efficiency of cancer detectionWorld Journal of Clinical Oncology 2024; 15(3): 360-366 doi: 10.5306/wjco.v15.i3.360
113
Yuxia Zhou, Cheng Li, Zhenping Wang, Shuangfeng Tan, Yiqi Liu, Hu Zhang, Xuefeng Li. CircRNAs as Novel Biomarkers and Therapeutic Targets in Renal Cell CarcinomaFrontiers in Molecular Biosciences 2022; 9 doi: 10.3389/fmolb.2022.833079
114
Fatemah Bahman, Adeel Masood Butt, Layal Ashi, Mohd Cairul Iqbal Mohd Amin, Khaled Greish. Polymeric Micelles for Drug Delivery2022; : 89 doi: 10.1016/B978-0-323-89868-3.00015-X
115
Hang Li, Lixin Chai, Zujun Ding, Huabo He. CircCOL1A2 Sponges MiR-1286 to Promote Cell Invasion and Migration of Gastric Cancer by Elevating Expression of USP10 to Downregulate RFC2 Ubiquitination LevelJournal of Microbiology and Biotechnology 2022; 32(7): 938 doi: 10.4014/jmb.2112.12044
116
Vigneshwar Suriya Prakash Sinnarasan, Dahrii Paul, Leimarembi Devi Naorem, Mathavan Muthaiyan, Dinakara Rao Ampasala, Amouda Venkatesan. Novel therapeutic approaches for gastrointestinal malignanciesDiagnostics and Therapeutic Advances in GI Malignancies 2020; : 101 doi: 10.1007/978-981-15-5471-1_7
117
Yunqing Zeng, Huimin Rong, Jianwei Xu, Ruyue Cao, Shuhua Li, Yanjing Gao, Baoquan Cheng, Tao Zhou. DNA Methylation: An Important Biomarker and Therapeutic Target for Gastric CancerFrontiers in Genetics 2022; 13 doi: 10.3389/fgene.2022.823905
118
Yue Yu, Zhihua Xu, Hao Ni, Mengxian Jin, Chen Dai. Clinicopathological and prognostic value of long non‑coding RNA CCAT1 expression in patients with digestive system cancerOncology Letters 2023; 25(2) doi: 10.3892/ol.2023.13659
119
Bo Liu, Kangpeng Li, Rui Ma, Qiang Zhang. Two web-based dynamic prediction models for the diagnosis and prognosis of gastric cancer with bone metastases: evidence from the SEER databaseFrontiers in Endocrinology 2023; 14 doi: 10.3389/fendo.2023.1136089
120
Yimei Tan, Shuanghua Liu, Shaohong Tao, Hui Cheng, Menghe Huang, Qizhi Tang. Comparison of different treatment strategies for T3N1-3 stage gastric cancer based on the SEER databaseScientific Reports 2024; 14(1) doi: 10.1038/s41598-024-61904-8
121
Feng Gong, Zhiyou Tan, Xiaoyun Shan, Yixia Yang, Songbai Tian, Fuxiang Zhou, Xinghu Ji, Zhike He. A Facile Strategy for Multiplex Protein Detection by a Fluorescent Microsphere-Based Digital ImmunoassayAnalytical Chemistry 2024; 96(8): 3517 doi: 10.1021/acs.analchem.3c05336
122
Shaohua Huang, Liping Ma, Biyang Lan, Ning Liu, Wenwei Nong, Zhihu Huang. Comprehensive analysis of prognostic genes in gastric cancerAging 2021; 13(20): 23637 doi: 10.18632/aging.203638
123
Luyao Liu, Lei Liu, Yan Wang, Zheng Fang, Yangyang Bian, Wenyao Zhang, Zhongyu Wang, Xianchun Gao, Changrui Zhao, Miaomiao Tian, Xiaoyan Liu, Hongqiang Qin, Zhimou Guo, Xinmiao Liang, Mingming Dong, Yongzhan Nie, Mingliang Ye. Robust Glycoproteomics Platform Reveals a Tetra‐Antennary Site‐Specific Glycan Capping with Sialyl‐Lewis Antigen for Early Detection of Gastric CancerAdvanced Science 2024; 11(9) doi: 10.1002/advs.202306955
124
Qinfu Zhao, Luying Dong, Heye Liang, Kai Pang, Ping Wang, Ruiyin Ge, Tian Li, Shuyi Jiang, Yanliu Chu. Evaluation of multiple biological indicators for combined diagnosis of gastric cancer: A retrospective analysisMedicine 2022; 101(47): e31904 doi: 10.1097/MD.0000000000031878
125
Ligang Wu, Deshui Liu, Yu Yang. Enhanced expression of circular RNA circ-DCAF6 predicts adverse prognosis and promotes cell progression via sponging miR-1231 and miR-1256 in gastric cancerExperimental and Molecular Pathology 2019; 110: 104273 doi: 10.1016/j.yexmp.2019.104273
126
Yunshu Su, Jinqi Huang, Jichang Hu. m6A RNA Methylation Regulators Contribute to Malignant Progression and Have Clinical Prognostic Impact in Gastric CancerFrontiers in Oncology 2019; 9 doi: 10.3389/fonc.2019.01038
127
Yongjun Han, Jiangpeng Wei, Weidong Wang, Ruiqi Gao, Ning Shen, Xiaofeng Song, Yang Ni, Yulong Li, Li-Di Xu, Weizhi Chen, Xiaohua Li. Multidimensional Analysis of a Cell-Free DNA Whole Methylome Sequencing Assay for Early Detection of Gastric Cancer: Protocol for an Observational Case-Control StudyJMIR Research Protocols 2023; 12: e48247 doi: 10.2196/48247
128
Ayrton Bangolo, Nikita Wadhwani, Vignesh K Nagesh, Shraboni Dey, Hadrian Hoang-Vu Tran, Izage Kianifar Aguilar, Auda Auda, Aman Sidiqui, Aiswarya Menon, Deborah Daoud, James Liu, Sai Priyanka Pulipaka, Blessy George, Flor Furman, Nareeman Khan, Adewale Plumptre, Imranjot Sekhon, Abraham Lo, Simcha Weissman. Impact of artificial intelligence in the management of esophageal, gastric and colorectal malignanciesArtificial Intelligence in Gastrointestinal Endoscopy 2024; 5(2): 90704 doi: 10.37126/aige.v5.i2.90704
129
Diagnosis of Blood Gastric Cancer Biomarkers via Nanomaterial-Based Electrochemical Immunosensor: A Review on Recent Advancements (A Review)Russian Journal of Electrochemistry 2024; 60(1): 73 doi: 10.1134/S1023193524010142
130
Pei Pei, Wenhao Shen, Hailin Zhou, Yuanchen Sun, Jing Zhong, Teng Liu, Kai Yang. Radionuclide labeled gold nanoclusters boost effective anti-tumor immunity for augmented radio-immunotherapy of cancerNano Today 2021; 38: 101144 doi: 10.1016/j.nantod.2021.101144
131
Zirui Liu, Tieyi Li, Zeyu Wang, Jun Liu, Shan Huang, Byoung Hoon Min, Ji Young An, Kyoung Mee Kim, Sung Kim, Yiqing Chen, Huinan Liu, Yong Kim, David T.W. Wong, Tony Jun Huang, Ya-Hong Xie. Gold Nanopyramid Arrays for Non-Invasive Surface-Enhanced Raman Spectroscopy-Based Gastric Cancer Detection via sEVsACS Applied Nano Materials 2022; 5(9): 12506 doi: 10.1021/acsanm.2c01986
132
Xiuzhi Chen, Bin Zou, Zhen Yang. CircACTR2 attenuated the effects of tetramethylpyrazine on human kidney cell injuryJournal of Bioenergetics and Biomembranes 2024; 56(3): 273 doi: 10.1007/s10863-024-10001-6
133
Ankur Tiwari, Katiuscha Merath, Sukeshi Patel Arora, Alexander Parikh, Mio Kitano, Colin M. Court. Role of locoregional therapy in gastric cancer with peritoneal metastasisSurgical Oncology Insight 2024; 1(2): 100056 doi: 10.1016/j.soi.2024.100056
134
Huiting Xu, Xiaoli Cao, Xiaoxia Zhang, Yajing Xue, Bingyan Chen, Feng Wang, Yajun Sun. Hsa_circ_0079598 acts as a potential diagnostic and prognostic biomarker for gastric cancerOncologie 2023; 25(2): 179 doi: 10.1515/oncologie-2023-0047
135
Joaquín J. Maqueda, Mafalda Santos, Marta Ferreira, Sérgio Marinho, Sara Rocha, Mafalda Rocha, Nadine Saraiva, Nuno Bonito, Joana Carvalho, Carla Oliveira. NGS Data Repurposing Allows Detection of tRNA Fragments as Gastric Cancer Biomarkers in Patient-Derived Extracellular VesiclesInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(10): 8961 doi: 10.3390/ijms24108961
136
Chunyan Zhang, Caifang Sun, Yabin Zhao, Qiwen Wang, Jianlin Guo, Bingyu Ye, Guoying Yu. Overview of MicroRNAs as Diagnostic and Prognostic Biomarkers for High-Incidence Cancers in 2021International Journal of Molecular Sciences 2022; 23(19): 11389 doi: 10.3390/ijms231911389
137
Marília Afonso Rabelo Buzalaf, Adriana de Cássia Ortiz, Thamyris Souza Carvalho, Simone Ortiz Moura Fideles, Tamara Teodoro Araújo, Samanta Mascarenhas Moraes, Nathalia Rabelo Buzalaf, Fernanda Navas Reis. Saliva as a diagnostic tool for dental caries, periodontal disease and cancer: is there a need for more biomarkers?Expert Review of Molecular Diagnostics 2020; 20(5): 543 doi: 10.1080/14737159.2020.1743686
138
Shaleniprieya Muniandy, Ling Few, Boon Khoo, Siti Hassan, Get Yvonne‑Τee, Wei See Too. Dysregulated expression of miR‑367 in disease development and its prospects as a therapeutic target and diagnostic biomarker (Review)Biomedical Reports 2023; 19(6) doi: 10.3892/br.2023.1673
139
Sarah Mills, Peter Donnan, Deans Buchanan, Blair H. Smith. Age and cancer type: associations with increased odds of receiving a late diagnosis in people with advanced cancerBMC Cancer 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12885-023-11652-1
140
Fei Long, Shuo Li, Yaqi Xu, Min Liu, Xuan Zhang, Junting Zhou, Yiyi Chen, Yuan Rong, Xiangyu Meng, Fubing Wang. Dynamic gene screening enabled identification of a 10-gene panel for early detection and progression assessment of gastric cancerComputational and Structural Biotechnology Journal 2023; 21: 677 doi: 10.1016/j.csbj.2022.12.036
141
Xiu-Juan Lei, Chen Bian, Yi Pan. Predicting CircRNA-Disease Associations Based on Improved Weighted Biased Meta-StructureJournal of Computer Science and Technology 2021; 36(2): 288 doi: 10.1007/s11390-021-0798-x
142
Farhad Shaker, Sepideh Razi, Nima Rezaei. Circulating miRNA and circulating tumor DNA application as liquid biopsy markers in gastric cancerClinical Biochemistry 2024; 129: 110767 doi: 10.1016/j.clinbiochem.2024.110767
143
Yu-Han Chen, Chun-Lan Li, Wen-Jia Chen, Jing Liu, Hua-Tao Wu. Diverse roles of FOXO family members in gastric cancerWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2021; 13(10): 1367-1382 doi: 10.4251/wjgo.v13.i10.1367
144
Laís Reis-das-Mercês, Tatiana Vinasco-Sandoval, Rafael Pompeu, Aline Cruz Ramos, Ana K. M. Anaissi, Samia Demachki, Paulo Pimentel de Assumpção, Amanda F. Vidal, Ândrea Ribeiro-dos-Santos, Leandro Magalhães. CircRNAs as Potential Blood Biomarkers and Key Elements in Regulatory Networks in Gastric CancerInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 23(2): 650 doi: 10.3390/ijms23020650
145
Qian Ma, Yuan Zhao, Zhaojun Li, Wenwei Gao, Yuanyi Xu, Bing Li, Yunning Huang, Zhenghao Huo, Yunfeng Zhao. MicroRNA-34c-5p exhibits anticancer properties in gastric cancer by targeting MAP2K1 to inhibit cell proliferation, migration, and invasionBioMed Research International 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/7375661
146
Maryam Koopaie, Marjan Ghafourian, Soheila Manifar, Shima Younespour, Mansour Davoudi, Sajad Kolahdooz, Mohammad Shirkhoda. Evaluation of CSTB and DMBT1 expression in saliva of gastric cancer patients and controlsBMC Cancer 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12885-022-09570-9
147
Xiao-Jing Gu, Ya-Jun Li, Fang Wang, Ting Ye. MiR-30e-3p inhibits gastric cancer development by negatively regulating THO complex 2 and PI3K/AKT/mTOR signalingWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2022; 14(11): 2170-2182 doi: 10.4251/wjgo.v14.i11.2170
148
Khadijeh Sadegh, Amirhossein Ahmadi. Hub genes and pathways in gastric cancer: A comparison between studies that used normal tissues adjacent to the tumour and studies that used healthy tissues as calibratorIET Systems Biology 2023; 17(3): 131 doi: 10.1049/syb2.12065
149
Younes Aftabi, Jafar Soleymani, Abolghasem Jouyban. Efficacy of Analytical Technologies in Metabolomics Studies of the Gastrointestinal CancersCritical Reviews in Analytical Chemistry 2022; 52(7): 1593 doi: 10.1080/10408347.2021.1901646
150
Lu Liang, Lu Li. <p>Down-Regulation of circNRIP1 Promotes the Apoptosis and Inhibits the Migration and Invasion of Gastric Cancer Cells by miR-182/ROCK1 Axis</p>OncoTargets and Therapy 2020; : 6279 doi: 10.2147/OTT.S221633
151
Hiromichi Sato, Tomoaki Hara, Chihiro Otsuka, Yasuko Arao, Yoshiko Tsuji, Yumiko Hamano, Mirei Ogita, Eric di Luccio, Takaaki Hirotsu, Andrea Vecchione, Hideshi Ishii. m6 RNA methylation: an emerging common target in the immune response to cancer and severe acute respiratory syndrome-coronavirus-2 infectionExploration of Medicine 2023; : 107 doi: 10.37349/emed.2023.00127
152
Ziliang Wang, Yufei Yang, Shuang Hu, Jian He, Zheng Wu, Zihao Qi, Mingzhu Huang, Rujiao Liu, Ying Lin, Cong Tan, Midie Xu, Zhe Zhang. Short-form RON (sf-RON) enhances glucose metabolism to promote cell proliferation via activating β-catenin/SIX1 signaling pathway in gastric cancerCell Biology and Toxicology 2021; 37(1): 35 doi: 10.1007/s10565-020-09525-5
153
Zhengyuan Wu, Lin Wang, Zhenpei Wen, Jun Yao. Integrated analysis identifies oxidative stress genes associated with progression and prognosis in gastric cancerScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-82976-w
154
Ying Wang, Wenting Huang, Shanshan Zheng, Liming Wang, Lili Zhang, Xiaojuan Pei. Construction of an immune-related risk score signature for gastric cancer based on multi-omics dataScientific Reports 2024; 14(1) doi: 10.1038/s41598-024-52087-3
155
Ahao Wu, Changlei Wu, Qingwen Zeng, Yi Cao, Xufeng Shu, Lianghua Luo, Zongfeng Feng, Yi Tu, Zhigang Jie, Yanyan Zhu, Fuqing Zhou, Ya Huang, Zhengrong Li. Development and validation of a CT radiomics and clinical feature model to predict omental metastases for locally advanced gastric cancerScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-023-35155-y
156
Zhiya Zhang, Yin Liao, Peiyou Zhao, Xinwei Chen, Yunfei Liu, Ji Wu, Hongbin Zuo. Hypoxia‐based critical gene biomarkers as prognostic reporters for gastric adenocarcinomaEnvironmental Toxicology 2024; 39(3): 1811 doi: 10.1002/tox.24064
157
Alexandra E. Avanu, Alexandra M. Ciubotariu, Gianina Dodi. Can Nano Yield Big Insights? Oligonucleotide-Based Biosensors in Early Diagnosis of Gastric CancerChemosensors 2024; 12(3): 44 doi: 10.3390/chemosensors12030044
158
Jamal Halajzadeh, Parisa Maleki Dana, Zatollah Asemi, Mohammad Ali Mansournia, Bahman Yousefi. An insight into the roles of piRNAs and PIWI proteins in the diagnosis and pathogenesis of oral, esophageal, and gastric cancerPathology - Research and Practice 2020; 216(10): 153112 doi: 10.1016/j.prp.2020.153112
159
Liqiao Chen, Jingyu Deng. Role of non-coding RNA in immune microenvironment and anticancer therapy of gastric cancerJournal of Molecular Medicine 2022; 100(12): 1703 doi: 10.1007/s00109-022-02264-6
160
Hessamaddin Sohrabi, Roghayeh Mahmoudi-Maleki, Mir Reza Majidi, Fatemeh Oroojalian, Amir Ali Mokhtarzadeh, Miguel de la Guardia. Recent advances in nanostructure-enhanced optical assays focused on luminescence-based biosensors for detection of cancer biomarkersTrAC Trends in Analytical Chemistry 2024; 176: 117753 doi: 10.1016/j.trac.2024.117753
161
Nan Li, Anqi Zeng, Qian Wang, Maohua Chen, Shaomi Zhu, Linjiang Song. Regulatory function of DNA methylation mediated lncRNAs in gastric cancerCancer Cell International 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12935-022-02648-1
162
Md. Tofazzal Hossain, Md. Selim Reza, Yin Peng, Shengzhong Feng, Yanjie Wei. Identification of Key Genes as Potential Drug Targets for Gastric CancerTsinghua Science and Technology 2023; 28(4): 649 doi: 10.26599/TST.2022.9010035
163
Alexandra Orășeanu, Mihaela Cristina Brisc, Octavian Adrian Maghiar, Horia Popa, Ciprian Mihai Brisc, Sabina Florina Șolea, Teodor Andrei Maghiar, Ciprian Brisc. Landscape of Innovative Methods for Early Diagnosis of Gastric Cancer: A Systematic ReviewDiagnostics 2023; 13(24): 3608 doi: 10.3390/diagnostics13243608
164
R. C. Sobti, Aastha Sobti. Handbook of Oncobiology: From Basic to Clinical Sciences2024; : 1 doi: 10.1007/978-981-99-2196-6_82-1
165
Vytenis Petkevicius, Cosima Thon, Ruta Steponaitiene, Jurgita Skieceviciene, Dainius Janciauskas, Doerthe Jechorek, Peter Malfertheiner, Juozas Kupcinskas, Alexander Link. Differential Expression of Long Noncoding RNA HOTAIR in Intestinal Metaplasia and Gastric CancerClinical and Translational Gastroenterology 2022; 13(5): e00483 doi: 10.14309/ctg.0000000000000483
166
Ming Gao, Liying Liu, Yudan Yang, Mengyi Li, Qingqing Ma, Zhiwei Chang. LncRNA HCP5 Induces Gastric Cancer Cell Proliferation, Invasion, and EMT Processes Through the miR-186-5p/WNT5A Axis Under HypoxiaFrontiers in Cell and Developmental Biology 2021; 9 doi: 10.3389/fcell.2021.663654
167
YAN ZHANG, CHAOJUN ZHANG, ZHEN CAO, ZHANWEI ZHAO, LIN CHEN. The expression and function of miR-376a-3p/DLX axis in gastric cancer cellsBIOCELL 2022; 46(9): 2073 doi: 10.32604/biocell.2022.020635
168
Katia De Marco, Paola Sanese, Cristiano Simone, Valentina Grossi. Histone and DNA Methylation as Epigenetic Regulators of DNA Damage Repair in Gastric Cancer and Emerging Therapeutic OpportunitiesCancers 2023; 15(20): 4976 doi: 10.3390/cancers15204976
169
Qingqing Zhou, Zhimin Wu, Liyang Li, Han Zhou, Yu Chen, Shuai Guo, Yingfang Guo, Xiaofei Ma, Jinxin Zhang, Wen Feng, Xiang Cui, Changwei Qiu, Ming Xu, Ganzhen Deng. Proteomics reveals plasma protein SERPINH1 as a potential diagnostic biomarkers for myxomatous mitral valve disease stage B2Journal of Proteomics 2023; 282: 104924 doi: 10.1016/j.jprot.2023.104924
170
Yizhang Chen, Jiaguang Zhang, Gaohua Han, Jie Tang, Fen Guo, Wei Li, Li Xie, Hao Xu, Xinyi Zhang, Yitong Tian, Lanlan Pan, Yongqian Shu, Ling Ma, Xiaofeng Chen. Efficacy and safety of XELOX combined with anlotinib and penpulimab vs XELOX as an adjuvant therapy for ctDNA-positive gastric and gastroesophageal junction adenocarcinoma: a protocol for a randomized, controlled, multicenter phase II clinical trial (EXPLORING study)Frontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1232858
171
Fei Jiang, Guangxi Liu, Xiaowei Chen, Qiong Li, Fujin Fang, Xiaobing Shen. Hsa_circ_0044301 Regulates Gastric Cancer Cell’s Proliferation, Migration, and Invasion by Modulating the Hsa-miR-188-5p/DAXX Axis and MAPK PathwayCancers 2022; 14(17): 4183 doi: 10.3390/cancers14174183
172
Weizhi Chen, Zhongheng Yang, Chang Gu. Identification of Differentially Expressed Genes Reveals BGN Predicting Overall Survival and Tumor Immune Infiltration of Gastric CancerComputational and Mathematical Methods in Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/5494840
173
Sophia Kristina Rupp, Andreas Stengel. Influencing Factors and Effects of Treatment on Quality of Life in Patients With Gastric Cancer—A Systematic ReviewFrontiers in Psychiatry 2021; 12 doi: 10.3389/fpsyt.2021.656929
174
Neda Keyghobadi, Vahid Bagheri, Maede Sadat Rahnamaii, Gholamreza Anani Sarab. Evaluation of hydroalcoholic extract effects of Ferula assa-foetida on expression change of EMT and CD44-related genes in gastric cancer stem cellGene Reports 2022; 27: 101535 doi: 10.1016/j.genrep.2022.101535
175
Hannah Lorraine-Francis, Ellen Newberry, Imran Aziz. Diagnostic yield of upper gastrointestinal endoscopy in patients attending a UK centre with symptoms compatible with Rome IV functional dyspepsiaFrontline Gastroenterology 2023; 14(4): 306 doi: 10.1136/flgastro-2022-102268
176
Li Mu, Shun Hu, Guoping Li, Ping Wu, Caihong Ren, Taiyu Lin, Sheng Zhang, Shao Liang. Characterization of the Prognostic Values of CXCL Family in Epstein–Barr Virus Associated Gastric CancerOxidative Medicine and Cellular Longevity 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/2218140
177
Mengyao Wang, Peng Gao, Laifeng Ren, Jingjing Duan, Silu Yang, Haina Wang, Hongxia Wang, Junning Sun, Xiaoyan Gao, Bo Li, Shuaicheng Li, Wen Su. Profiling the peripheral blood T cell receptor repertoires of gastric cancer patientsFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.848113
178
Li-Hao Deng, Hui Zhao, Li-Ping Bai, Jun Xie, Kai Liu, Feng Yan. Linc00467 promotion of gastric cancer development by directly regulating miR-7-5p expression and downstream epidermal growth factor receptorBioengineered 2021; 12(2): 9484 doi: 10.1080/21655979.2021.1996014
179
Amira M.F. Shehata, Suzy F. Gohar, Nashwa M. Muharram, Samar M. Kamal Eldin. LncRNA CCAT2 expression at diagnosis predicts imatinib response in chronic phase chronic myeloid leukemia patientsLeukemia Research 2022; 116: 106838 doi: 10.1016/j.leukres.2022.106838
180
Lianlei Yang, Adil Manzoor Bhat, Sahar Qazi, Khalid Raza. DLC1 as Druggable Target for Specific Subsets of Gastric Cancer: An RNA-seq-Based StudyMedicina 2023; 59(3): 514 doi: 10.3390/medicina59030514
181
Kosuke Kawagoe, Masumi Wada, Tetsuya Idichi, Reona Okada, Yasutaka Yamada, Shogo Moriya, Keishi Okubo, Daisuke Matsushita, Takaaki Arigami, Hiroshi Kurahara, Kosei Maemura, Shoji Natsugoe, Naohiko Seki. Regulation of aberrantly expressed SERPINH1 by antitumor miR-148a-5p inhibits cancer cell aggressiveness in gastric cancerJournal of Human Genetics 2020; 65(8): 647 doi: 10.1038/s10038-020-0746-6
182
Negin Taghehchian, Moein Farshchian, Reihaneh Alsadat Mahmoudian, Ahmad Asoodeh, Mohammad Reza Abbaszadegan. The expression of long non-coding RNA LINC01389, LINC00365, RP11-138J23.1, and RP11-354K4.2 in gastric cancer and their impacts on EMTMolecular and Cellular Probes 2022; 66: 101869 doi: 10.1016/j.mcp.2022.101869
183
Li Yuan, Zhi-Yuan Xu, Shan-Ming Ruan, Shaowei Mo, Jiang-Jiang Qin, Xiang-Dong Cheng. Long non-coding RNAs towards precision medicine in gastric cancer: early diagnosis, treatment, and drug resistanceMolecular Cancer 2020; 19(1) doi: 10.1186/s12943-020-01219-0
184
Yuan Yuan, Xiaojing Zhang, Xinmin Fan, Yin Peng, Zhe Jin. The emerging roles of circular RNA-mediated autophagy in tumorigenesis and cancer progressionCell Death Discovery 2022; 8(1) doi: 10.1038/s41420-022-01172-5
185
Yun-Long Ding, Shu-Fang Sun, Guang-Liang Zhao. COL5A2 as a potential clinical biomarker for gastric cancer and renal metastasisMedicine 2021; 100(7): e24561 doi: 10.1097/MD.0000000000024561
186
Huawei Shen, Liyu Liu, Yan Ran, Lu Ma, Ming Zhang, Liyan Qin, Li Zhang, Guoming Xie, Wenli Feng. A novel fluorescence biosensor for the detection and imaging of tumor-related mRNA in living cells based on Au//hGNPs-FA nanocarrierSensors and Actuators B: Chemical 2020; 317: 128214 doi: 10.1016/j.snb.2020.128214
187
Negar Bidar, Tayebeh Rezaei, Mohammad Amini, Asiyeh Jebelli, Ahad Mokhtarzadeh, Behzad Baradaran. ZNF677 downregulation by promoter hypermethylation as a driver event through gastric tumorigenesisExperimental and Molecular Pathology 2021; 121: 104663 doi: 10.1016/j.yexmp.2021.104663
188
Tomohiro Itoh, Kanako Fukatani, Ayaka Nakashima, Kengo Suzuki. MicroRNA-141-3p and microRNA-200a-3p regulate α-melanocyte stimulating hormone-stimulated melanogenesis by directly targeting microphthalmia-associated transcription factorScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-58911-w
189
Taisuke Matsumoto, Masakatsu Fukuzawa, Takao Itoi, Masahiro Sugimoto, Yumi Aizawa, Makoto Sunamura, Takashi Kawai, Daiki Nemoto, Hirokazu Shinohara, Takahiro Muramatsu, Yuka Suzuki, Yasuyuki Kagawa, Maya Suguro, Kumiko Uchida, Yohei Koyama, Akira Madarame, Takashi Morise, Hayato Yamaguchi, Akihiko Sugimoto, Yoshiya Yamauchi, Shin Kono, Sakiko Naito. Targeted Metabolomic Profiling of Plasma Samples in Gastric Cancer by Liquid Chromatography-Mass SpectrometryDigestion 2023; 104(2): 97 doi: 10.1159/000526864
190
Afsaneh Barzi, Feng Lin, Jinlin Song, Clara Lam, Xiaoyu Nie, Ahmed Noman, Winghan J. Kwong. Real-World Treatment Patterns and Economic Burden Following First-Line Trastuzumab in Patients with Metastatic Gastric Cancer in the USADrugs - Real World Outcomes 2023; 10(3): 395 doi: 10.1007/s40801-023-00378-y
191
Laura Necula, Lilia Matei, Denisa Dragu, Ioana Pitica, Ana Neagu, Coralia Bleotu, Carmen C. Diaconu, Mihaela Chivu-Economescu. Collagen Family as Promising Biomarkers and Therapeutic Targets in CancerInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 23(20): 12415 doi: 10.3390/ijms232012415
192
Shan Xing, Zhi Tian, Wenying Zheng, Wenjuan Yang, Nan Du, Yixue Gu, Jiang Yin, Hao Liu, Xiaoting Jia, Donglan Huang, Wanli Liu, Min Deng. Hypoxia downregulated miR-4521 suppresses gastric carcinoma progression through regulation of IGF2 and FOXM1Molecular Cancer 2021; 20(1) doi: 10.1186/s12943-020-01295-2
193
Vítor Macedo Silva, Ana Isabel Ferreira, Tiago Lima Capela, Sofia Xavier, Pedro Boal Carvalho, José Cotter. BEST-J Score: Validation of a Predicting Model for Delayed Bleeding After Gastric Endoscopic Submucosal Dissection on a European SampleDigestive Diseases and Sciences 2024; 69(4): 1372 doi: 10.1007/s10620-024-08293-0
194
Francesco Bruno, Chloe Lau, Carlotta Tagliaferro, Georgia Marunic, Lena C. Quilty, Marco Tullio Liuzza, Francesca Chiesi. Effects of cancer severity on the relationship between emotional intelligence, perceived social support, and psychological distress in Italian womenSupportive Care in Cancer 2024; 32(2) doi: 10.1007/s00520-024-08346-0
195
Miao Chen, Shenghua Yao, Yongguo Yang, Fengjuan Jiang, Yan Yang, Yuexing Gu, Zhenguang Wang, Xiaowei Cao, Wei Wei. Aptamer-based LoC-SERS sensing system for rapid and highly sensitive detection of gastric cancerMicrochemical Journal 2023; 193: 109106 doi: 10.1016/j.microc.2023.109106
196
Zhi-Feng Miao, Hanyu Chen, Zhen-Ning Wang, Jia-Fu Ji, Han Liang, Hui-Mian Xu, Jiping Wang. Progress and remaining challenges in comprehensive gastric cancer treatmentHolistic Integrative Oncology 2022; 1(1) doi: 10.1007/s44178-022-00002-z
197
Mengxue Zhang, Xiao Chen, He Chen, Minyue Zhou, Yaoqiang Liu, Yali Hou, Minhai Nie, Xuqian Liu. Identification and validation of potential novel biomarkers for oral squamous cell carcinomaBioengineered 2021; 12(1): 8845 doi: 10.1080/21655979.2021.1987089
198
Jin-Yong Zhou, Jin-Yan Liu, Yu Tao, Chen Chen, Shen-Lin Liu. LINC01526 Promotes Proliferation and Metastasis of Gastric Cancer by Interacting with TARBP2 to Induce GNG7 mRNA DecayCancers 2022; 14(19): 4940 doi: 10.3390/cancers14194940
199
Yuxuan Wang, Caishun Zhang, Jiaqing Yu, Qing Zhang, Yukai Wang, Yunqiu Xia, Jing Dong. Circulating ghrelin levels in patients with gastric cancer: a systematic review and meta-analysisFrontiers in Oncology 2023; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1255112
200
H.-G. Zhao, J.-J. Yin, X. Chen, J. Wu, W. Wang, Liwang Tang. RTKN2 Enhances Radioresistance in Gastric Cancer through Regulating the Wnt/β-Catenin Signalling PathwayFolia Biologica 2022; 68(1): 33 doi: 10.14712/fb2022068010033
201
Jiaqi Zhang, Xin Yin, Hao Wang, Tianyi Fang, Jialiang Gao, Ziyu Zhu, Chunfeng Li, Yufei Wang, Xibo Wang, Zhanfei Lu, Junpeng Wu, Yimin Wang, Yao Zhang, Yingwei Xue. Development and Validation of Tumor Marker Indices in Advanced Gastric Cancer PatientsCancer Control 2023; 30 doi: 10.1177/10732748231202466
202
Yang-kun Wang, Dong-mei Ran, Ying-ying Li, Chao-ya Zhu, Ren-bing Zhang, Bo Jiang, Su-nan Wang. Histopathological features of glandular atrophy of the lamina propria of the gastric mucosa during its occurrence and developmentBMC Gastroenterology 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12876-023-03033-6
203
Xiao-li Cao, Xin Wang, Ping Li, Wei Ju. Psychological effects of advanced care on patients received endoscopic gastric cancer resectionMedicine 2019; 98(41): e17497 doi: 10.1097/MD.0000000000017497
204
Wing Sum Shin, Fuda Xie, Bonan Chen, Peiyao Yu, Jun Yu, Ka Fai To, Wei Kang. Updated Epidemiology of Gastric Cancer in Asia: Decreased Incidence but Still a Big ChallengeCancers 2023; 15(9): 2639 doi: 10.3390/cancers15092639
205
Maryam Hosseini, Maryam Lotfi‐Shahreza, Parvaneh Nikpour. Integrative analysis of DNA methylation and gene expression through machine learning identifies stomach cancer diagnostic and prognostic biomarkersJournal of Cellular and Molecular Medicine 2023; 27(5): 714 doi: 10.1111/jcmm.17693
206
Renu Verma, Prakash Chand Sharma. Identification of stage-specific differentially expressed genes and SNPs in gastric cancer employing RNA-Seq based transcriptome profilingGenomics 2022; 114(1): 61 doi: 10.1016/j.ygeno.2021.11.032
207
Miguel A. Santos-Silva, Nuno Sousa, Marina Majar, Miguel Machado, Joana Reis, Joao C. Sousa. Pattern recognition of hematological profiles of tumors of the digestive tract: an exploratory studyFrontiers in Medicine 2023; 10 doi: 10.3389/fmed.2023.1208022
208
Chengzhi He, Wenjing Qi, Zhihui Wang. Effect and mechanism of downregulating the long-chain noncoding RNA TM4SF1-AS1 on the proliferation, apoptosis and invasion of gastric cancer cellsWorld Journal of Surgical Oncology 2021; 19(1) doi: 10.1186/s12957-021-02334-y
209
Sultan Aitekenov, Alisher Sultangaziyev, Perizat Abdirova, Lyailya Yussupova, Abduzhappar Gaipov, Zhandos Utegulov, Rostislav Bukasov. Raman, Infrared and Brillouin Spectroscopies of Biofluids for Medical Diagnostics and for Detection of BiomarkersCritical Reviews in Analytical Chemistry 2023; 53(7): 1561 doi: 10.1080/10408347.2022.2036941
210
Fei Wang, Jianfeng Yi, Yu Chen, Xiang Bai, Chunfeng Lu, Shichun Feng, Xiaojun Zhou. PRSS2 regulates EMT and metastasis via MMP-9 in gastric cancerActa Histochemica 2023; 125(6): 152071 doi: 10.1016/j.acthis.2023.152071
211
AliyahM Marghalani, ThekraO Bin Salman, FawazJ Faqeeh, MohammedK Asiri, AhmedM Kabel. Gastric carcinoma: Insights into risk factors, methods of diagnosis, possible lines of management, and the role of primary careJournal of Family Medicine and Primary Care 2020; 9(6): 2659 doi: 10.4103/jfmpc.jfmpc_527_20
212
David A. Drew, Samuel J. Klempner, Andrew T. Chan. Metabolomics as a Tool for Biomarker Discovery in Gastric CancerCancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention 2021; 30(9): 1601 doi: 10.1158/1055-9965.EPI-21-0457
213
S. Sharanyaa, S. Vijayalakshmi, M. Therasa, U. Kumaran, R. Deepika. DCNET: A Novel Implementation of Gastric Cancer Detection System through Deep Learning Convolution Networks2022 International Conference on Advanced Computing Technologies and Applications (ICACTA) 2022; : 1 doi: 10.1109/ICACTA54488.2022.9752960
214
Linsong Mu, Yeli Wang, Hailong Su, Yang Lin, Wu Sui, Xiang Yu, Zhongchuan Lv. HIF1A-AS2 Promotes the Proliferation and Metastasis of Gastric Cancer Cells Through miR-429/PD-L1 AxisDigestive Diseases and Sciences 2021; 66(12): 4314 doi: 10.1007/s10620-020-06819-w
215
Ronghua Fang, Wentao Yuan, Chunyan Mao, Jing Cao, Hongmei Chen, Xiuying Shi, Hui Cong. Human circular RNA hsa_circ_0000231 clinical diagnostic effectiveness as a new tumor marker in gastric cancerCancer Reports 2024; 7(5) doi: 10.1002/cnr2.2081
216
Mohammad Amini, Maryam Hejazi, Khodayar Ghorban, Ahad Mokhtarzadeh, Behzad Baradaran. Identification of functional methylated CpG loci in PD-L1 promoter as the novel epigenetic biomarkers for primary gastric cancerGene 2021; 772: 145376 doi: 10.1016/j.gene.2020.145376
217
Natasha Honoré, Rachel Galot, Cédric van Marcke, Nisha Limaye, Jean-Pascal Machiels. Liquid Biopsy to Detect Minimal Residual Disease: Methodology and ImpactCancers 2021; 13(21): 5364 doi: 10.3390/cancers13215364
218
Tae Ho Kim. Significance of Decreased Serum High-density Lipoprotein Cholesterol Levels in Patients with Gastric CancerThe Korean Journal of Helicobacter and Upper Gastrointestinal Research 2022; 22(3): 175 doi: 10.7704/kjhugr.2022.0033
219
Mengying Zhu, Hao Shen, Bili Wang, Yingfei He, Jin Chen, Jun Ren, Zhezhong Zhang, Xu Jian. LRP1 as a promising therapeutic target for gastrointestinal tumors: Inhibiting proliferation, invasion and migration of cancer cellsOncology Letters 2023; 26(4) doi: 10.3892/ol.2023.14019
220
Congcong Gong, Mao Zhou, Yang Hu, Zhengyu Ren, Jiaoyan Ren, Maojin Yao. Elastic net-based identification of GAMT as potential diagnostic marker for early-stage gastric cancerBiochemical and Biophysical Research Communications 2022; 591: 7 doi: 10.1016/j.bbrc.2021.12.055
221
Zeyu Ji, Yuping Qiu, Qingchun Cai, Chunfang Xu. LINC00922 acts as a novel oncogene in gastric cancerWorld Journal of Surgical Oncology 2022; 20(1) doi: 10.1186/s12957-022-02569-3
222
Min Luo, Chengbai Liang. LncRNA LINC00483 promotes gastric cancer development through regulating MAPK1 expression by sponging miR-490-3pBiological Research 2020; 53(1) doi: 10.1186/s40659-020-00283-6
223
Mohsen Soleimani, Mohammad Reza Saeini, Ahmad Jalilvand. Spatial and temporal analysis of gastric cancer incidence in northwest IranGeoJournal 2023; 88(4): 4555 doi: 10.1007/s10708-023-10864-z
224
Fatemeh Tajik, Fatemeh Alian, Mohammad Yousefi, Ali Azadfallah, Aref Hoseini, Forogh Mohammadi, Maryam Karimi-Dehkordi, Shahin Alizadeh-Fanalou. MicroRNA-372 acts as a double-edged sword in human cancersHeliyon 2023; 9(5): e15991 doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e15991
225
Dike Shi, Zihan Yang, Yanna Cai, Hongbo Li, Lele Lin, Dan Wu, Shengyu Zhang, Qingqu Guo. Research advances in the molecular classification of gastric cancerCellular Oncology 2024;  doi: 10.1007/s13402-024-00951-9
226
Yu Zhang, Xinliang Gu, Xinyue Qin, Yuejiao Huang, Shaoqing Ju. Evaluation of serum tRF-23-Q99P9P9NDD as a potential biomarker for the clinical diagnosis of gastric cancerMolecular Medicine 2022; 28(1) doi: 10.1186/s10020-022-00491-8
227
Liqian Chang, Yuan Gao, Na An. The inhibitory effect of quercetin on chemotherapeutic drug resistance of gastric cancer through forkhead box D3 signaling pathwayMaterials Express 2023; 13(12): 1982 doi: 10.1166/mex.2023.2558
228
Yitian Xu, Pengshan Zhang, Kundong Zhang, Chen Huang. The application of CA72-4 in the diagnosis, prognosis, and treatment of gastric cancerBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer 2021; 1876(2): 188634 doi: 10.1016/j.bbcan.2021.188634
229
Yun Chen, Fangfang Yu, Yihan Wang, Weiwei Liu, Jing Ye, Jiang Xiao, Xiaohui Liu, Hui Jiang, Xuemei Wang. Recent Advances in Engineered Noble Metal Nanomaterials as a Surface-Enhanced Raman Scattering Active Platform for Cancer DiagnosticsJournal of Biomedical Nanotechnology 2022; 18(1): 1 doi: 10.1166/jbn.2022.3246
230
Jun Yang, Yingjing Wang, Rong Ge, Xiupeng Jia, Congshan Ge, Youqing Cen, Deng Pan. Overexpression of Copines‐1 is associated with clinicopathological parameters and poor outcome in gastric cancerJournal of Clinical Laboratory Analysis 2022; 36(11) doi: 10.1002/jcla.24744
231
Erika Bandini. Urinary BiomarkersMethods in Molecular Biology 2021; 2292: 57 doi: 10.1007/978-1-0716-1354-2_6
232
Huiying Shi, Suya Pang, Fanhua Ming, Tianyi Yangdai, Shuxin Tian, Rong Lin. A novel intelligent chromo capsule endoscope for the diagnosis of neoplastic lesions in the gastrointestinal tractGastroenterology Report 2022; 11 doi: 10.1093/gastro/goad021
233
Ruikang Jia, Xiaohui Guo, Huiyun Liu, Feiyue Zhao, Zhibin Fan, Menglei Wang, Jianliang Sui, Binghua Yin, Zhihong Wang, Zhen Wang. Analysis of Staged Features of Gastritis-Cancer Transformation and Identification of Potential Biomarkers in Gastric CancerJournal of Inflammation Research 2022; : 6857 doi: 10.2147/JIR.S390448
234
Jian Kang, Xu Huang, Weiguo Dong, Xueying Zhu, Ming Li, Ning Cui. MicroRNA-1269b inhibits gastric cancer development through regulating methyltransferase-like 3 (METTL3)Bioengineered 2021; 12(1): 1150 doi: 10.1080/21655979.2021.1909951
235
Ali Alqahtani, Chao Yin, John L Marshall, Marcus S Noel. Current State of Targeted Therapy and Immunotherapy in Advanced Gastric and Gastro-oesophageal CancersOncology & Haematology 2022; 18(1): 16 doi: 10.17925/OHR.2022.18.1.16
236
Yueqing Gong, Yaxin Lou, Xiurui Han, Keyan Chen, Yang Zhao, Hejun Zhang, Jing Zhang, Ying Xiong, Weiwei Fu, Shigang Ding. Serum proteomic profiling of precancerous gastric lesions and early gastric cancer reveals signatures associated with systemic inflammatory response and metaplastic differentiationFrontiers in Molecular Biosciences 2024; 11 doi: 10.3389/fmolb.2024.1252058
237
Beibei Cao, Liang Liu, Rui Zhang, Hongliang Dong, Jie Shen. Sensitivity and specificity of folate receptor α-positive circulating tumour cells in gastric cancerPostgraduate Medical Journal 2024; 100(1180): 112 doi: 10.1093/postmj/qgad111
238
Zhongyue Shi, Xinmeng Guo, Xiumei Hu, Ruiqi Li, Xue Li, Jun Lu, Mulan Jin, Xingran Jiang. DNA methylation profiling identifies epigenetic signatures of early gastric cancerVirchows Archiv 2024; 484(4): 687 doi: 10.1007/s00428-024-03765-0
239
Sayedeh Azimeh Hosseini, Mohammad Hossein Haddadi, Hadis Fathizadeh, Foroogh Nemati, Hooman Mahmoudi Aznaveh, Farima Taraj, AmirArsalan Aghabozorgizadeh, Golmaryam Gandomkar, Elaheh Bazazzadeh. Long non-coding RNAs and gastric cancer: An update of potential biomarkers and therapeutic applicationsBiomedicine & Pharmacotherapy 2023; 163: 114407 doi: 10.1016/j.biopha.2023.114407
240
Deniz Sadighbayan, Mohammad Reza Tohidkia, Tayebeh Mehdipour, Mohammad Hasanzadeh, Ahmad Yari Khosroushahi. Bio-assay of the non-amidated progastrin-derived peptide (G17-Gly) using the tailor-made recombinant antibody fragment and phage display method: a biomedical analysisAnalytical Methods 2020; 12(21): 2735 doi: 10.1039/D0AY00627K
241
Amanda D. Morgan, Kevin D. Seely, Lauren D. Hagenstein, Garrett M. Florey, James M. Small. Bacterial Involvement in Progression and Metastasis of Adenocarcinoma of the StomachCancers 2022; 14(19): 4886 doi: 10.3390/cancers14194886
242
Stephanie Snow, Denise Gabrielson, Howard Lim, Mustapha Tehfe, Christine Brezden-Masley. Best Practices for Managing Patients with Unresectable Metastatic Gastric and Gastroesophageal Junction Cancer in CanadaCurrent Oncology 2024; 31(5): 2552 doi: 10.3390/curroncol31050191
243
Ying Kan, Xia Lu, Lijuan Feng, Xu Yang, Huan Ma, Jianhua Gong, Jigang Yang. RPP30 is a novel diagnostic and prognostic biomarker for gastric cancerFrontiers in Genetics 2022; 13 doi: 10.3389/fgene.2022.888051
244
Qiang Zhang, Shuai Hu, Kai Zuo, Yunyun Guo, Lansheng Li. Nanoalbumin particles carrying microRNA-200c sensitize gastric cancer cells to cisplatin through targeting of phosphatase and tensin homolog (PTEN) geneMaterials Express 2022; 12(5): 691 doi: 10.1166/mex.2022.2199
245
Junhui Zheng, Xiaotao Jiang, Kailin Jiang, Yanhua Yan, Jinglin Pan, Fengbin Liu, Yi Wen, Peiwu Li. miR-196a-5p Correlates with Chronic Atrophic Gastritis Progression to Gastric Cancer and Induces Malignant Biological Behaviors of Gastric Cancer Cells by Targeting ACER2Molecular Biotechnology 2023; 65(8): 1306 doi: 10.1007/s12033-022-00589-8
246
You Huang, Jun Wang, Hangsheng Zhang, Yuan Xiang, Zhoutong Dai, Huimin Zhang, Jiapeng Li, Hui Li, Xinghua Liao. LncRNA TPTEP1 inhibits the migration and invasion of gastric cancer cells through miR-548d-3p/KLF9/PER1 axisPathology - Research and Practice 2022; 237: 154054 doi: 10.1016/j.prp.2022.154054