BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang J, Wu Y, Jin HY, Guo S, Dong Z, Zheng ZC, Wang Y, Zhao Y. Prognostic value of sorting nexin 10 weak expression in stomach adenocarcinoma revealed by weighted gene co-expression network analysis. World J Gastroenterol 2018; 24(43): 4906-4919 [PMID: 30487700 DOI: 10.3748/wjg.v24.i43.4906]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i43/4906.htm
Number Citing Articles
1
Yang Jie, Wang Peng, Yuan-Yuan Li. Identification of novel candidate biomarkers for pancreatic adenocarcinoma based on TCGA cohortAging 2021; 13(4): 5698 doi: 10.18632/aging.202494
2
Pinping Jiang, Ying Cao, Feng Gao, Wei Sun, Jinhui Liu, Ziyan Ma, Manxin Xie, Shilong Fu. SNX10 and PTGDS are associated with the progression and prognosis of cervical squamous cell carcinomaBMC Cancer 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12885-021-08212-w
3
Yuanshuai Su, Xinyu Gu, Qiuxian Zheng, Lingxiao Zhu, Juan Lu, Lanjuan Li. LncRNA PCGEM1 in Human Cancers: Functions, Mechanisms and Promising Clinical UtilityFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.847745
4
Jichen Xu, Xianchun Zong, Qianshu Ren, Hongyu Wang, Lijuan Zhao, Jingshuang Ji, Jiaxing Wang, Zhimin Jiao, Zhaokui Guo, Xiaofei Liang. Identify Key Genes by Weighted Gene Co-Expression Network Analysis for Lung AdenocarcinomaNano LIFE 2019; 9(01n02): 1940002 doi: 10.1142/S1793984419400026
5
Zhifang Ma, Jianming Wang, Lingyan Ding, Yujun Chen. Identification of novel biomarkers correlated with prostate cancer progression by an integrated bioinformatic analysisMedicine 2020; 99(28): e21158 doi: 10.1097/MD.0000000000021158
6
Chengfei Xu, Fanghan Li, Zilin Liu, Chuanjing Yan, Jiangwei Xiao. Pan-cancer analysis of the prognostic and immunological role of SNX29: a potential target for survival and immunotherapyBMC Medical Genomics 2023; 16(1) doi: 10.1186/s12920-023-01466-2
7
Hong Jiang, Shuai Guo, Yan Zhao, Yue Wang, Hai-yan Piao, Yue Wu, Jun Zhang. Circulating long non-coding RNA PCGEM1 as a novel biomarker for gastric cancer diagnosisPathology - Research and Practice 2019; 215(10): 152569 doi: 10.1016/j.prp.2019.152569
8
Cheng Luo, Bin Huang, Yukun Wu, Yadong Xu, Wei Ou, Junxing Chen, Lingwu Chen. Identification of Lymph Node Metastasis–Related Key Genes and Prognostic Risk Model in Bladder Cancer by Co-Expression AnalysisFrontiers in Molecular Biosciences 2021; 8 doi: 10.3389/fmolb.2021.633299
9
Hai-Yan Piao, Shuai Guo, Yue Wang, Jun Zhang. Long noncoding RNA NALT1-induced gastric cancer invasion and metastasis <i>via</i> NOTCH signaling pathwayWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(44): 6508-6526 doi: 10.3748/wjg.v25.i44.6508
10
Min Wang, Lijuan Wang, Liyuan Pu, Kexin Li, Tianyu Feng, Pingping Zheng, Shuo Li, Mengzi Sun, Yan Yao, Lina Jin. LncRNAs related key pathways and genes in ischemic stroke by weighted gene co-expression network analysis (WGCNA)Genomics 2020; 112(3): 2302 doi: 10.1016/j.ygeno.2020.01.001
11
Qiaoyun Zhao, Jun Xie, Jinliang Xie, Rulin Zhao, Conghua Song, Huan Wang, Jianfang Rong, Lili Yan, Yanping Song, Fangfei Wang, Yong Xie. Weighted correlation network analysis identifies FN1, COL1A1 and SERPINE1 associated with the progression and prognosis of gastric cancerCancer Biomarkers 2021; 31(1): 59 doi: 10.3233/CBM-200594
12
Jiake Xu, Heng Qiu, Jinmin Zhao, Nathan J. Pavlos. The molecular structure and function of sorting nexin 10 in skeletal disorders, cancers, and other pathological conditionsJournal of Cellular Physiology 2021; 236(6): 4207 doi: 10.1002/jcp.30173
13
Tao Zhang, Hai-yan Piao, Shuai Guo, Yan Zhao, Yue Wang, Zhi-chao Zheng, Jun Zhang. LncRNA PCGEM1 enhances metastasis and gastric cancer invasion through targeting of miR-129-5p to regulate P4HA2 expressionExperimental and Molecular Pathology 2020; 116: 104487 doi: 10.1016/j.yexmp.2020.104487
14
Tao Sun, Danhua Wang, Ying Ping, Yiwen Sang, Yibei Dai, Yiyun Wang, Zhenping Liu, Xiuzhi Duan, Zhihua Tao, Weiwei Liu. Integrated profiling identifies SLC5A6 and MFAP2 as novel diagnostic and prognostic biomarkers in gastric cancer patientsInternational Journal of Oncology 2019;  doi: 10.3892/ijo.2019.4944
15
Lu Yang, Weihua Tan, Xinzhi Yang, Yong You, Jing Wang, Gebo Wen, Jing Zhong. Sorting nexins: A novel promising therapy target for cancerous/neoplastic diseasesJournal of Cellular Physiology 2021; 236(5): 3317 doi: 10.1002/jcp.30093
16
Qihang Yuan, Qi Zhou, Jie Ren, Guan Wang, Chunlai Yin, Dong Shang, Shilin Xia. WGCNA identification of TLR7 as a novel diagnostic biomarker, progression and prognostic indicator, and immunotherapeutic target for stomach adenocarcinomaCancer Medicine 2021; 10(12): 4004 doi: 10.1002/cam4.3946
17
Yuning Xie, Hongjiao Wu, Wenqian Hu, Hongmei Zhang, Ang Li, Zhi Zhang, Shuhua Ren, Xuemei Zhang. Identification of Hub Genes of Lung Adenocarcinoma Based on Weighted Gene Co-Expression Network in Chinese PopulationPathology and Oncology Research 2022; 28 doi: 10.3389/pore.2022.1610455