BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chang HY, Wang CJ, Liu B, Wang YZ, Wang WJ, Wang W, Li D, Li YL. Ursodeoxycholic acid combined with percutaneous transhepatic balloon dilation for management of gallstones after elimination of common bile duct stones. World J Gastroenterol 2018; 24(39): 4489-4498 [PMID: 30356997 DOI: 10.3748/wjg.v24.i39.4489]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i39/4489.htm
Number Citing Articles
1
Yu-Liang Li, Dong Li, Bin Liu, Wu-Jie Wang, Wei Wang, Yong-Zheng Wang. Safety and efficacy of percutaneous transhepatic balloon dilation in removing common bile duct stones: A systematic reviewWorld Journal of Meta-Analysis 2019; 7(4): 162-169 doi: 10.13105/wjma.v7.i4.162
2
Xu Ji, Wen Jia, Qian Zhao, Yao Wang, Shu-Ren Ma, Lu Xu, Ying Kan, Yang Cao, Bao-Jun Fan, Zhuo Yang. Common bile duct morphology is associated with recurrence of common bile duct stones in Billroth II anatomy patientsWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(26): 7671-7681 doi: 10.12998/wjcc.v9.i26.7671
3
Seung Bae Yoon, Tae Yeon Jeon, Sung-Hoon Moon, Dong Woo Shin, Ji Won Park, Sung Eun Kim, Min-Jeong Kim. Effectiveness and complication rates of percutaneous transhepatic fluoroscopy-guided management of common bile duct stones: a single-arm meta-analysisEuropean Radiology 2023;  doi: 10.1007/s00330-023-09846-z