BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ban H, Sugimoto M, Otsuka T, Murata M, Nakata T, Hasegawa H, Inatomi O, Bamba S, Andoh A. Usefulness of the clip-flap method of endoscopic submucosal dissection: A randomized controlled trial. World J Gastroenterol 2018; 24(35): 4077-4085 [PMID: 30254412 DOI: 10.3748/wjg.v24.i35.4077]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i35/4077.htm
Number Citing Articles
1
Koichi Hamada, Yoshinori Horikawa, Yoshiki Shiwa, Kae Techigawara, Takayuki Nagahashi, Daizo Fukushima, Shinya Nishida, Ryota Koyanagi, Koichiro Kawano, Noriyuki Nishino, Michitaka Honda. Clinical benefit of the multibending endoscope for gastric endoscopic submucosal dissection: a randomized controlled trialEndoscopy 2021; 53(07): 683 doi: 10.1055/a-1288-0570
2
Chengu Niu, Jing Zhang, Saarwaani Vallabhajosyula, Bryan E-Xin, Mahesh Napel, Patrick I. Okolo. The Impact of Traction Methods on Endoscopic Submucosal Dissection Efficacy for Gastric Neoplasia: A Systematic Review and Meta-analysisJournal of Gastrointestinal Cancer 2024; 55(1): 129 doi: 10.1007/s12029-023-00982-9
3
Sheng-Wei Cheng, Chun-Chao Chang, Ying-Fong Su, Yi-No Kang. How does lesion size affect the pooled effect of traction-assisted endoscopic submucosal dissection on procedure time? A meta-regressionWorld Journal of Surgical Oncology 2019; 17(1) doi: 10.1186/s12957-019-1699-0
4
P. Bertoldi, J. Aguirre, E. Barbosa. Traction-assisted versus conventional endoscopic submucosal dissection for superficial gastrointestinal neoplasms: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trialsESGE Days 2024 2024; 56 doi: 10.1055/s-0044-1783089
5
Chawin Lopimpisuth, Malorie Simons, Venkata S. Akshintala, Klaorat Prasongdee, Julie Nanavati, Saowanee Ngamruengphong. Traction-assisted endoscopic submucosal dissection reduces procedure time and risk of serious adverse events: a systematic review and meta-analysisSurgical Endoscopy 2022; 36(3): 1775 doi: 10.1007/s00464-021-08452-8
6
Amyn Haji. Endoscopic Submucosal Dissection in the Colon and RectumGastrointestinal Endoscopy Clinics of North America 2023; 33(1): 83 doi: 10.1016/j.giec.2022.08.001
7
Mitsuru Nagata. Advances in traction methods for endoscopic submucosal dissection: What is the best traction method and traction direction?World Journal of Gastroenterology 2022; 28(1): 1-22 doi: 10.3748/wjg.v28.i1.1
8
Felipe Giacobo Nunes, Igor Logetto Caetité Gomes, Diogo Turiani Hourneaux De Moura, Juan Eduardo G Dominguez, Fernando Fornari, Igor Braga Ribeiro, Guilherme Henrique Peixoto de Oliveira, Sérgio Mazzola P de Figueiredo, Wanderley Marques Bernardo, Eduardo G Hourneaux de Moura. Conventional Versus Traction-Assisted Endoscopic Submucosal Dissection for Esophageal, Gastric, and Colorectal Neoplasms: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled TrialsCureus 2024;  doi: 10.7759/cureus.55645
9
Mengting Xia, Yunfeng Zhou, Jiajie Yu, Wenwen Chen, Xiaotao Huang, Juan Liao. Short-term outcomes of traction-assisted versus conventional endoscopic submucosal dissection for superficial gastrointestinal neoplasms: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled studiesWorld Journal of Surgical Oncology 2019; 17(1) doi: 10.1186/s12957-019-1639-z
10
Jun Shao, Xiaoming Zheng, Longbao Feng, Tianyun Lan, Dongbing Ding, Zikai Cai, Xudong Zhu, Rongpu Liang, Bo Wei. Targeting Fluorescence Imaging of RGD-Modified Indocyanine Green Micelles on Gastric CancerFrontiers in Bioengineering and Biotechnology 2020; 8 doi: 10.3389/fbioe.2020.575365
11
Bin Yang, Ping Yan, Xiacai Li, Huan Duan, Pinxiang Lu, Fei Jiang. Effects of traction methods in inexperienced endoscopists during colorectal endoscopic submucosal dissectionScandinavian Journal of Gastroenterology 2023; 58(9): 1056 doi: 10.1080/00365521.2023.2191766