BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ocker M. Biomarkers for hepatocellular carcinoma: What’s new on the horizon? World J Gastroenterol 2018; 24(35): 3974-3979 [PMID: 30254402 DOI: 10.3748/wjg.v24.i35.3974]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i35/3974.htm
Number Citing Articles
1
Muhammad Usman, Yasir Hameed. GNB1, a novel diagnostic and prognostic potential biomarker of head and neck and liver hepatocellular carcinomaJournal of Cancer Research and Therapeutics 2022; 0(0): 0 doi: 10.4103/jcrt.jcrt_1901_20
2
Darmadi Darmadi, Riska Habriel Ruslie, Cennikon Pakpahan. Association between serum midkine levels and tumor size in Indonesian hepatocellular carcinoma patients: a cross-sectional studyRomanian Journal of Internal Medicine 2022; 60(4): 229 doi: 10.2478/rjim-2022-0014
3
Xiaofeng Chen, Wei Li, Xiaofeng Wu, Fengjiao Zhao, Deqiang Wang, Hao Wu, Yanhong Gu, Xiao Li, Xiaofeng Qian, Jun Hu, Changxian Li, Yongxiang Xia, Jianhua Rao, Xinzheng Dai, Qianwen Shao, Jie Tang, Xiangcheng Li, Yongqian Shu. Safety and Efficacy of Sintilimab and Anlotinib as First Line Treatment for Advanced Hepatocellular Carcinoma (KEEP-G04): A Single-Arm Phase 2 StudyFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.909035
4
Modibo Coulibaly, Adama Kondé, Djibril Traoré, Ousmane Bah, Valentin Sagara, Bakary Maiga. Assessment of alpha-fetoprotein clinical performances in the diagnosis of the hepatocellular carcinoma at Sominé DOLO hospital of MoptiInternational Journal of Clinical Biochemistry and Research 2023; 10(2): 163 doi: 10.18231/j.ijcbr.2023.028
5
Mohamed Eissa, Selmy Awad, Somaya Barakat, Ahmed Saleh, Salah Rozaik. Serum Golgi protein 73 as a sensitive biomarker for early detection of hepatocellular carcinoma among Egyptian patients with hepatitis C virus-related cirrhosisMedical Journal Armed Forces India 2021; 77(3): 331 doi: 10.1016/j.mjafi.2020.11.013
6
Walid S. Ayoub, Justin Steggerda, Ju Dong Yang, Alexander Kuo, Vinay Sundaram, Shelly C. Lu. Current status of hepatocellular carcinoma detection: screening strategies and novel biomarkersTherapeutic Advances in Medical Oncology 2019; 11: 175883591986912 doi: 10.1177/1758835919869120
7
Chengzhi Gao, Guangming Zhou, Min Cheng, Lan Feng, Pengbo Cao, Gangqiao Zhou. Identification of senescence-associated long non-coding RNAs to predict prognosis and immune microenvironment in patients with hepatocellular carcinomaFrontiers in Genetics 2022; 13 doi: 10.3389/fgene.2022.956094
8
AshrafA Dawood, NaglaaM Ghanayem, AhmedK Khamis, HasnaaM Shibl, MonaS Habieb. The Value of serum Golgi protein 73 as a biomarker for hepatocellular carcinomaMenoufia Medical Journal 2022; 35(2): 559 doi: 10.4103/mmj.mmj_225_21
9
Omaima Mohamed Ali, Hussein Ahmed El Amin, Yousry Lotfy Sharkawy, Adnan Ahmed Mohamed Ali, Emad Farah Mohammed Kholef, Wael Abd Elgwad Elsewify. <p>Golgi Protein 73 versus Alpha-Fetoprotein as a New Biomarker in Early Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma</p>International Journal of General Medicine 2020; : 193 doi: 10.2147/IJGM.S253622
10
D.-w. Sun, L. An, H.-y. Huang, X.-d. Sun, G.-y. Lv. Establishing peripheral PD-L1 as a prognostic marker in hepatocellular carcinoma patients: how long will it come true?Clinical and Translational Oncology 2021; 23(1): 82 doi: 10.1007/s12094-020-02390-y
11
Payal Deepak, Rajinikanth Siddalingam, Praveen Kumar, Sneha Anand, Sunita Thakur, Balasubramaniam Jagdish, Shweta Jaiswal. Gene based nanocarrier delivery for the treatment of hepatocellular carcinomaJournal of Drug Delivery Science and Technology 2020; 59: 101837 doi: 10.1016/j.jddst.2020.101837
12
Mehrdad Ameri, Haniye Salimi, Sedigheh Eskandari, Navid Nezafat. Identification of potential biomarkers in hepatocellular carcinoma: A network-based approachInformatics in Medicine Unlocked 2022; 28: 100864 doi: 10.1016/j.imu.2022.100864
13
Jiapan Gu, Ziyuan Zhao, Zeng Zeng, Yuzhe Wang, Zhengyiren Qiu, Bharadwaj Veeravalli, Brian Kim Poh Goh, Glenn Kunnath Bonney, Krishnakumar Madhavan, Chan Wan Ying, Lim Kheng Choon, Thng Choon Hua, Pierce K. H. Chow. Multi-Phase Cross-modal Learning for Noninvasive Gene Mutation Prediction in Hepatocellular Carcinoma2020 42nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC) 2020; : 5814 doi: 10.1109/EMBC44109.2020.9176677
14
Xuemin Pan, Ping Lin, Fangyoumin Feng, Jia Li, Yuan-Yuan Li, Wentao Dai, Bo Hu, Xin-Rong Yang, Jia Fan, Hong Li, Yixue Li. Comparison of immune profiles between hepatocellular carcinoma subtypesBiophysics Reports 2020; 6(1): 19 doi: 10.1007/s41048-019-00102-w
15
Yotsawat Pomyen, Anuradha Budhu, Jittiporn Chaisaingmongkol, Marshonna Forgues, Hien Dang, Mathuros Ruchirawat, Chulabhorn Mahidol, Xin Wei Wang, Benjarath Pupacdi, Siritida Rabibhadana, Kannikar Phonphutkul, Nirush Lertprasertsuke, Anon Chotirosniramit, Chirayu U. Auewarakul, Teerapat Ungtrakul, Vajarabhongsa Budhisawasdi, Chawalit Pairojkul, Suleeporn Sangrajang, Curtis C. Harris, Christopher A. Loffredo, Robert Wiltrout. Tumor metabolism and associated serum metabolites define prognostic subtypes of Asian hepatocellular carcinomaScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-91560-1
16
Daniel Neureiter, Sebastian Stintzing, Tobias Kiesslich, Matthias Ocker. Hepatocellular carcinoma: Therapeutic advances in signaling, epigenetic and immune targetsWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(25): 3136-3150 doi: 10.3748/wjg.v25.i25.3136
17
Nikolaos K. Gatselis, Kalliopi Zachou, George Giannoulis, Stella Gabeta, Gary L. Norman, George N. Dalekos. Serum Cartilage Oligomeric Matrix Protein and Golgi Protein-73: New Diagnostic and Predictive Tools for Liver Fibrosis and Hepatocellular Cancer?Cancers 2021; 13(14): 3510 doi: 10.3390/cancers13143510
18
M. Ahmad, Y. Hameed, M. Khan, M Usman, A. Rehman, U. Abid, R. Asif, H. Ahmed, M. S. Hussain, J. U. Rehman, H. M. Asif, R. Arshad, M. Atif, A. Hadi, U. Sarfraz, U. Khurshid. Up-regulation of GINS1 highlighted a good diagnostic and prognostic potential of survival in three different subtypes of human cancerBrazilian Journal of Biology 2024; 84 doi: 10.1590/1519-6984.250575
19
Harpreet Kaur, Sherry Bhalla, Dilraj Kaur, Gajendra PS Raghava. CancerLivER: a database of liver cancer gene expression resources and biomarkersDatabase 2020; 2020 doi: 10.1093/database/baaa012
20
Zhenluo Jiang, Lili Shen, Shuwei Wang, Shengdong Wu, Yaoren Hu, Junming Guo, Liyun Fu. Hsa_circ_0028502 and hsa_circ_0076251 are potential novel biomarkers for hepatocellular carcinomaCancer Medicine 2019; 8(17): 7278 doi: 10.1002/cam4.2584
21
Ting Song, Li Li, Shaobo Wu, Yan Liu, Caiping Guo, Wen Wang, Lili Dai, Tong Zhang, Hao Wu, Bin Su. Peripheral Blood Genetic Biomarkers for the Early Diagnosis of Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.583714
22
Mary Wong, Jong T Kim, Brian Cox, Brent K Larson, Stacey Kim, Kevin M Waters, Eric Vail, Maha Guindi. Evaluation of tumor mutational burden in small early hepatocellular carcinoma and progressed hepatocellular carcinomaHepatic Oncology 2021; 8(4) doi: 10.2217/hep-2020-0034
23
Pelin BALÇIK ERÇİN. Integrative Analysis of SIX1 and Cancer Stem Cell Markers in Hepatocellular CarcinomaCelal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2020; 7(3): 325 doi: 10.34087/cbusbed.689797
24
Chun-Ying Yan, Zuo-Jun Fu, Gui-Sheng Liu, Jiang Li, Chen-Xi Sun. Value of heat shock protein 90 combined with alpha-fetoprotein in early diagnosis of hepatocellular carcinomaWorld Chinese Journal of Digestology 2021; 29(21): 1215 doi: 10.11569/wcjd.v29.i21.1215
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
25
Weiran Liao, Zhitian Shi, Haoren Tang, Tiangen Wu, Cheng Zhang, Yutao He, Renchao Zou, Lin Wang, Zhiqian Zhang. Identifying Potential Tumor Antigens and Antigens-Related Subtypes in Hepatocellular Carcinoma for mRNA Vaccine DevelopmentJournal of Oncology 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/6851026
26
Shaoming Song, Mingzhen Bai, Xiaofei Li, Shiyi Gong, Wenwen Yang, Caining Lei, Hongwei Tian, Moubo Si, Xiangyong Hao, Tiankang Guo. Early predictive value of circulating biomarkers for sorafenib in advanced hepatocellular carcinomaExpert Review of Molecular Diagnostics 2022; 22(3): 361 doi: 10.1080/14737159.2022.2049248
27
Kumar Jayant, Nagy Habib, Kai W. Huang, Mauro Podda, Jane Warwick, Ramesh Arasaradnam. Immunological Basis of Genesis of Hepatocellular Carcinoma: Unique Challenges and Potential Opportunities through ImmunomodulationVaccines 2020; 8(2): 247 doi: 10.3390/vaccines8020247
28
Beatrice Cavalluzzo, Angela Mauriello, Concetta Ragone, Carmen Manolio, Maria Lina Tornesello, Franco M. Buonaguro, Siri Amanda Tvingsholm, Sine Reker Hadrup, Maria Tagliamonte, Luigi Buonaguro. Novel Molecular Targets for Hepatocellular CarcinomaCancers 2021; 14(1): 140 doi: 10.3390/cancers14010140