BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhao Y, Mao YF, Tang YS, Ni MZ, Liu QH, Wang Y, Feng Q, Peng JH, Hu YY. Altered oral microbiota in chronic hepatitis B patients with different tongue coatings. World J Gastroenterol 2018; 24(30): 3448-3461 [PMID: 30122883 DOI: 10.3748/wjg.v24.i30.3448]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i30/3448.htm
Number Citing Articles
1
Yiyu Lu, Zhaoyuan Fang, Tao Zeng, Meiyi Li, Qilong Chen, Hui Zhang, Qianmei Zhou, Yiyang Hu, Luonan Chen, Shibing Su. Chronic hepatitis B: dynamic change in Traditional Chinese Medicine syndrome by dynamic network biomarkersChinese Medicine 2019; 14(1) doi: 10.1186/s13020-019-0275-4
2
Zhang Shixiong, Zehou Wang, Jingjing Lv, Pingping Zhou, Tianxiao Yang, Zeqi Yang, Miaochan Xu, Shaowei Liu, Huixia Li, Yangang Wang. Characteristics of Patients with Erosive Gastritis with Different Tongue Coatings Based on Metabolomics and Machine LearningSSRN Electronic Journal 2021;  doi: 10.2139/ssrn.3972255
3
Na Li, Wen-Tao Ma, Ming Pang, Qin-Lei Fan, Jin-Lian Hua. The Commensal Microbiota and Viral Infection: A Comprehensive ReviewFrontiers in Immunology 2019; 10 doi: 10.3389/fimmu.2019.01551
4
Meng Liu, Xiting Wang, Fengzhi Wu, Ning Dai, Mindan Chen, Jiaojiao Yu, Jing Guan, Feng Li. Variations of Oral Microbiome in Chronic Insomnia Patients with Different Tongue FeaturesThe American Journal of Chinese Medicine 2020; 48(04): 923 doi: 10.1142/S0192415X20500445
5
Ivana Milosevic, Edda Russo, Ankica Vujovic, Aleksandra Barac, Olja Stevanovic, Stefano Gitto, Amedeo Amedei. Microbiota and viral hepatitis: State of the art of a complex matterWorld Journal of Gastroenterology 2021; 27(33): 5488-5501 doi: 10.3748/wjg.v27.i33.5488
6
Yi-shuang Tang, Jian-chun Guo, Lin Xu, Xiao-na Zhang, Xiao-ping Shen, Ya-mei Hai, Yu-feng Mao, Yi-yang Hu, Yu Zhao. Pathological Change of Chronic Hepatitis B Patients with Different Tongue Coatings by Circular Multi-Omics Integrated AnalysisChinese Journal of Integrative Medicine 2022; 28(1): 28 doi: 10.1007/s11655-020-3275-4
7
Cinzia Casu, Giovanna Mosaico, Valentino Natoli, Antonio Scarano, Felice Lorusso, Francesco Inchingolo. Microbiota of the Tongue and Systemic Connections: The Examination of the Tongue as an Integrated Approach in Oral MedicineHygiene 2021; 1(2): 56 doi: 10.3390/hygiene1020006
8
Norihisa Nishimura, Kosuke Kaji, Koh Kitagawa, Yasuhiko Sawada, Masanori Furukawa, Takahiro Ozutsumi, Yukihisa Fujinaga, Yuki Tsuji, Hiroaki Takaya, Hideto Kawaratani, Kei Moriya, Tadashi Namisaki, Takemi Akahane, Hiroshi Fukui, Hitoshi Yoshiji. Intestinal Permeability Is a Mechanical Rheostat in the Pathogenesis of Liver CirrhosisInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(13): 6921 doi: 10.3390/ijms22136921
9
Bryan Chen, Harry Huang, Calvin Q. Pan. The role of gut microbiota in hepatitis B disease progression and treatmentJournal of Viral Hepatitis 2022; 29(2): 94 doi: 10.1111/jvh.13595
10
Hairong Chen, Qingwei Li, Min Li, Sheng Liu, Chensi Yao, Zixiong Wang, Zhuoya Zhao, Ping Liu, Fan Yang, Xinjian Li, Jun Wang, Yixin Zeng, Xiaolin Tong. Microbial characteristics across different tongue coating types in a healthy populationJournal of Oral Microbiology 2021; 13(1) doi: 10.1080/20002297.2021.1946316
11
Selene Garcia-Garcia, Maria Francesca Cortese, Francisco Rodríguez-Algarra, David Tabernero, Ariadna Rando-Segura, Josep Quer, Maria Buti, Francisco Rodríguez-Frías. Next-generation sequencing for the diagnosis of hepatitis B: current status and future prospectsExpert Review of Molecular Diagnostics 2021; 21(4): 381 doi: 10.1080/14737159.2021.1913055
12
Shuang Pang, Shuan Zhao, Xiaohong Bai, Nana Song, Shengzhi Wang, Jiawei Yu, Jun Zhang, Xiaoqiang Ding. Variations of tongue coating microbiota in children with Henoch-Schönlein purpura nephritisMicrobial Pathogenesis 2021; 160: 105192 doi: 10.1016/j.micpath.2021.105192
13
Allan Radaic, Yvonne L. Kapila. The oralome and its dysbiosis: New insights into oral microbiome-host interactionsComputational and Structural Biotechnology Journal 2021; 19: 1335 doi: 10.1016/j.csbj.2021.02.010
14
Jiajia Yang, Dawei Wang, Yuancheng Li, Hongmei Wang, Qiang Hu, Ying Wang. Metabolomics in viral hepatitis: advances and reviewFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2023; 13 doi: 10.3389/fcimb.2023.1189417
15
Li Yuan, Lin Yang, Shichuan Zhang, Zhiyuan Xu, Jiangjiang Qin, Yunfu Shi, Pengcheng Yu, Yi Wang, Zhehan Bao, Yuhang Xia, Jiancheng Sun, Weiyang He, Tianhui Chen, Xiaolei Chen, Can Hu, Yunlong Zhang, Changwu Dong, Ping Zhao, Yanan Wang, Nan Jiang, Bin Lv, Yingwei Xue, Baoping Jiao, Hongyu Gao, Kequn Chai, Jun Li, Hao Wang, Xibo Wang, Xiaoqing Guan, Xu Liu, Gang Zhao, Zhichao Zheng, Jie Yan, Haiyue Yu, Luchuan Chen, Zaisheng Ye, Huaqiang You, Yu Bao, Xi Cheng, Peizheng Zhao, Liang Wang, Wenting Zeng, Yanfei Tian, Ming Chen, You You, Guihong Yuan, Hua Ruan, Xiaole Gao, Jingli Xu, Handong Xu, Lingbin Du, Shengjie Zhang, Huanying Fu, Xiangdong Cheng. Development of a tongue image-based machine learning tool for the diagnosis of gastric cancer: a prospective multicentre clinical cohort studyeClinicalMedicine 2023; 57: 101834 doi: 10.1016/j.eclinm.2023.101834
16
Liu Zhanyan, Li Zhiyue, Zhu Guanbao, Liu Yaqian, Peng Qinghua, Wu Zhengzhi. Perturbations in gastrointestinal tract microbiota composition and function in individuals with yellow-greasy tongue coatingDigital Chinese Medicine 2023; 6(2): 160 doi: 10.1016/j.dcmed.2023.07.006
17
Marwan Mansoor Ali Mohammed, Sausan Al Kawas, Gamilah Al-Qadhi. Tongue-coating microbiome as a cancer predictor: A scoping reviewArchives of Oral Biology 2021; 132: 105271 doi: 10.1016/j.archoralbio.2021.105271
18
Ben-Chen Rao, Jia-Min Lou, Wei-Jie Wang, Ang Li, Guang-Ying Cui, Zu-Jiang Yu, Zhi-Gang Ren. Human microbiome is a diagnostic biomarker in hepatocellular carcinomaHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2020; 19(2): 109 doi: 10.1016/j.hbpd.2020.01.003
19
Li-Ling Wu, Ting-Shuo Huang, Yu-Chiau Shyu, Chih-Lin Wang, Hurng-Yi Wang, Pei-Jer Chen. Gut microbiota in the innate immunity against hepatitis B virus — implication in age-dependent HBV clearanceCurrent Opinion in Virology 2021; 49: 194 doi: 10.1016/j.coviro.2021.06.006
20
Rashi Sehgal, Onkar Bedi, Nirupma Trehanpati. Role of Microbiota in Pathogenesis and Management of Viral HepatitisFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2020; 10 doi: 10.3389/fcimb.2020.00341
21
Meng Shi, Yiping Wei, Yong Nie, Cui Wang, Fei Sun, Wenting Jiang, Wenjie Hu, Xiaolei Wu. Alterations and Correlations in Microbial Community and Metabolome Characteristics in Generalized Aggressive PeriodontitisFrontiers in Microbiology 2020; 11 doi: 10.3389/fmicb.2020.573196
22
Caihong He, Qiaoyun Liao, Peng Fu, Jinyou Li, Xinxiu Zhao, Qin Zhang, Qifeng Gui. Microbiological characteristics of different tongue coatings in adultsBMC Microbiology 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12866-022-02626-7
23
Elias Kouroumalis, Ioannis Tsomidis, Argyro Voumvouraki. Viral Liver Disease and Intestinal Gut–Liver AxisGastrointestinal Disorders 2024; 6(1): 64 doi: 10.3390/gidisord6010005
24
Vahe Azatyan, L.K. Yessayan, M.V. Shmavonyan, K.A. Porksheyan. The characteristics of microbial landscape of the oral cavity in patients with viral hepatitis B, viral hepatitis C and HIV infectionTHE NEW ARMENIAN MEDICAL JOURNAL 2022; (4): 79 doi: 10.56936/18290825-2022.16.4-79
25
Xiaoyu Kang, Bin Lu, Pan Xiao, Zhaolai Hua, Rui Shen, Jianping Wu, Juan Wu, Zhenfeng Wu, Chun Cheng, Junfeng Zhang, Enas Abdulhay. Microbial Characteristics of Common Tongue Coatings in Patients with Precancerous Lesions of the Upper Gastrointestinal TractJournal of Healthcare Engineering 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/7598427
26
Maged Tharwat Elghannam, Moataz Hassan Hassanien, Yosry Abdelrahman Ameen, Emad Abdelwahab Turky, Gamal Mohammed Elattar, Ahmed Aly ElRay, Mohammed Darwish Eltalkawy. Oral microbiota and liver diseasesClinical Nutrition ESPEN 2023; 54: 68 doi: 10.1016/j.clnesp.2022.12.030
27
Ai-Lin Wei, Mao Li, Guo-Qing Li, Xuan Wang, Wei-Ming Hu, Zhen-Lu Li, Jue Yuan, Hong-Ying Liu, Li-Li Zhou, Ka Li, Ang Li, Mei Rosemary Fu. Oral microbiome and pancreatic cancerWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(48): 7679-7692 doi: 10.3748/wjg.v26.i48.7679
28
Xiu-An Yang, Fengchun Lv, Ran Wang, Yange Chang, Yiming Zhao, Xinyu Cui, Haochen Li, Sixi Yang, Suting Li, Xuemin Zhao, Zhishuo Mo, Fang Yang. Potential role of intestinal microflora in disease progression among patients with different stages of Hepatitis BGut Pathogens 2020; 12(1) doi: 10.1186/s13099-020-00391-4