BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhao QJ, Zhang J, Xu L, Liu FF. Identification of a five-long non-coding RNA signature to improve the prognosis prediction for patients with hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2018; 24(30): 3426-3439 [PMID: 30122881 DOI: 10.3748/wjg.v24.i30.3426]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i30/3426.htm
Number Citing Articles
1
Weihao Kong, Xingyu Wang, Xiaomin Zuo, Zhongxiang Mao, Ya Cheng, Wei Chen. Development and Validation of an Immune-Related lncRNA Signature for Predicting the Prognosis of Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Genetics 2020; 11 doi: 10.3389/fgene.2020.01037
2
Ying Sun, Xiaoyuan Zheng, Hui Yuan, Geng Chen, Jiahe Ouyang, Jingfeng Liu, Xiaolong Liu, Xiaohua Xing, Bixing Zhao. Proteomic analyses reveal divergent ubiquitylation patterns in hepatocellula carcinoma cell lines with different metastasis potentialJournal of Proteomics 2020; 225: 103834 doi: 10.1016/j.jprot.2020.103834
3
Tao Wang, Zhijia Zhou, Xuan Wang, Liping You, Wenxuan Li, Chao Zheng, Jinghao Zhang, Lingtai Wang, Xiaoni Kong, Yueqiu Gao, Xuehua Sun. Comprehensive analysis of nine m7G-related lncRNAs as prognosis factors in tumor immune microenvironment of hepatocellular carcinoma and experimental validationFrontiers in Genetics 2022; 13 doi: 10.3389/fgene.2022.929035
4
Yifan Wang, Lutao Du, Xuemei Yang, Juan Li, Peilong Li, Yinghui Zhao, Weili Duan, Yingjie Chen, Yunshan Wang, Haiting Mao, Chuanxin Wang. A nomogram combining long non-coding RNA expression profiles and clinical factors predicts survival in patients with bladder cancerAging 2020; 12(3): 2857 doi: 10.18632/aging.102782
5
Yuan Fang, Yang Yang, XiaoLi Zhang, Na Li, Bo Yuan, Li Jin, Sheng Bao, MengGe Li, Dan Zhao, LingRui Li, Zhong Zeng, HanFei Huang. A Co-Expression Network Reveals the Potential Regulatory Mechanism of lncRNAs in Relapsed Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.745166
6
Benyuan Deng, Min Yang, Ming Wang, Zhongwu Liu. Development and validation of 9-long Non-coding RNA signature to predicting survival in hepatocellular carcinomaMedicine 2020; 99(21): e20422 doi: 10.1097/MD.0000000000020422
7
Cheng Chen, Na Su, Guiying Li, Yanfeng Shen, Xiaoting Duan. Long non‑coding RNA TMCC1‑AS1 predicts poor prognosis and accelerates epithelial‑mesenchymal transition in liver cancerOncology Letters 2021; 22(5) doi: 10.3892/ol.2021.13034
8
Huiyuan Qiu, Bo Jiang, Yinqi Chen, Zhaoyi Lin, Wenjie Zheng, Xiaolei Cao. Featured lncRNA-based signature for discriminating prognosis and progression of hepatocellular carcinomaJournal of Applied Genetics 2024; 65(2): 355 doi: 10.1007/s13353-024-00836-5
9
Zhong Fang, Xiaoyu Yu, Shuangmei Tong, Chuan Lu, Yuxian Huang, Liang Chen, Zhenghong Yuan, Yi Zhang. Serum ERK1/2 proteins fluctuating with HBV infection report frequency of viral-specific CD8+ T cells and predict IFNα therapeutic effect in chronic hepatitis B patientsClinical Immunology 2020; 219: 108570 doi: 10.1016/j.clim.2020.108570
10
Xuelian Huang, Sicong Zhu, Kelin Zhang, Wenliang Tan, Yajin Chen, Changzhen Shang. High Expression of Long Non-Coding RNA TMCO1-AS1 is Associated With Poor Prognosis of Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Molecular Biosciences 2022; 9 doi: 10.3389/fmolb.2022.814058
11
Jie Gu, Xiaobo Zhang, ZhangZhe Peng, Zhuoming Peng, Zhouning Liao. A novel immune-related gene signature for predicting immunotherapy outcomes and survival in clear cell renal cell carcinomaScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-023-45966-8
12
Daojie Yan, Fengwei Jin, Yufeng Lin. lncRNA HAND2-AS1 Inhibits Liver Cancer Cell Proliferation and Migration by Upregulating SOCS5 to Inactivate the JAK-STAT PathwayCancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals 2020; 35(2): 143 doi: 10.1089/cbr.2019.2958
13
Xichun Liu, Xing Niu, Zhigang Qiu. A Five-Gene Signature Based on Stromal/Immune Scores in the Tumor Microenvironment and Its Clinical Implications for Liver CancerDNA and Cell Biology 2020; 39(9): 1621 doi: 10.1089/dna.2020.5512
14
Lingpeng Yang, Yang He, Zifei Zhang, Wentao Wang. Systematic analysis and prediction model construction of alternative splicing events in hepatocellular carcinoma: a study on the basis of large-scale spliceseq data from The Cancer Genome AtlasPeerJ 2019; 7: e8245 doi: 10.7717/peerj.8245
15
Lan Jiang, Xiaolong Zhu, Hui Yang, Tianbing Chen, Kun Lv. Bioinformatics Analysis Discovers Microtubular Tubulin Beta 6 Class V (TUBB6) as a Potential Therapeutic Target in GlioblastomaFrontiers in Genetics 2020; 11 doi: 10.3389/fgene.2020.566579
16
Linkun Ma, Cunliang Deng. Identification of a novel four-lncRNA signature as a prognostic indicator in cirrhotic hepatocellular carcinomaPeerJ 2019; 7: e7413 doi: 10.7717/peerj.7413
17
Chuan Jin, Jian-Sen Zhao, Xu-Qi Huang, Xian-Zi Yang, Fei-Yu Niu, Jin-Rong Lin, Lei Ma, Yan-Xia Shi, Xiao-Shan Li, Peng Jiang, Sha Gao, Feng Li, Ye Song. A somatic mutation-derived LncRNA signatures of genomic instability predicts the prognosis and tumor microenvironment immune characters in hepatocellular carcinomaHepatology International 2022; 16(5): 1220 doi: 10.1007/s12072-022-10375-y
18
Qing Lin, Hongying Zheng, Jianjun Xu, Feng Zhang, Huazheng Pan. LncRNA SNHG16 aggravates tumorigenesis and development of hepatocellular carcinoma by sponging miR‐4500 and targeting STAT3Journal of Cellular Biochemistry 2019; 120(7): 11604 doi: 10.1002/jcb.28440
19
Kaikai Ren, Jiakang Ma, Bo Zhou, Xiaoyan Lin, Mingyu Hou, Ling Zhang, Ling Yuan, Jun Ma. Identification of prognostic and immune-related lncRNAs in hepatocellular carcinoma based on the cancer genome atlas data miningMaterials Express 2020; 10(8): 1189 doi: 10.1166/mex.2020.1736
20
Xuemei Yang, Juan Li, Yifan Wang, Peilong Li, Yinghui Zhao, Weili Duan, Abakundana Nsenga Ariston Gabriel, Yingjie Chen, Haiting Mao, Yunshan Wang, Lutao Du, Chuanxin Wang. Individualized Prediction of Survival by a 10-Long Non-coding RNA-Based Prognostic Model for Patients With Breast CancerFrontiers in Oncology 2020; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.515421
21
Hao Wu, Tian Tian Liu, Yue Min Feng, Xiao Yu Xie, Xiao Nan Su, Jian Ni Qi, Qiang Zhu, Cheng Yong Qin. Prognostic effect of a novel long noncoding RNA signature and comparison with clinical staging systems for patients with hepatitis B virus‐related hepatocellular carcinoma after hepatectomyJournal of Digestive Diseases 2020; 21(11): 650 doi: 10.1111/1751-2980.12941
22
Peng Qin, Mengyu Zhang, Xue Liu, Ziming Dong, Fazlullah Khan. Immunogenomic Landscape Analysis of Prognostic Immune-Related Genes in Hepatocellular CarcinomaJournal of Healthcare Engineering 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/3761858
23
Jun Liu, Jianjun Lu, Zhanzhong Ma, Wenli Li. A Nomogram Based on a Three-Gene Signature Derived from AATF Coexpressed Genes Predicts Overall Survival of Hepatocellular Carcinoma PatientsBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/7310768
24
Hugo Pinto-Marques, Joana Cardoso, Sílvia Silva, João L. Neto, Maria Gonçalves-Reis, Daniela Proença, Marta Mesquita, André Manso, Sara Carapeta, Mafalda Sobral, Antonio Figueiredo, Clara Rodrigues, Adelaide Milheiro, Ana Carvalho, Rui Perdigoto, Eduardo Barroso, José B. Pereira-Leal. A Gene Expression Signature to Select Hepatocellular Carcinoma Patients for Liver TransplantationAnnals of Surgery 2022; 276(5): 868 doi: 10.1097/SLA.0000000000005637
25
Yifei Dai, Weijie Qiang, Kequan Lin, Yu Gui, Xun Lan, Dong Wang. An immune-related gene signature for predicting survival and immunotherapy efficacy in hepatocellular carcinomaCancer Immunology, Immunotherapy 2021; 70(4): 967 doi: 10.1007/s00262-020-02743-0
26
Chengli Liu, Meng Pu, Yingbo Ma, Cheng Wang, Linghong Kong, Shuhan Zhang, Xuying Zhao, Xiaopeng Lian. Intra-tumor heterogeneity and prognostic risk signature for hepatocellular carcinoma based on single-cell analysisExperimental Biology and Medicine 2022; 247(19): 1741 doi: 10.1177/15353702221110659
27
Qingguo Mo, Wenjing Li, Lin Liu, Zhidong Hao, Shengjun Jia, Yongsheng Duo. A nomogram based on 4-lncRNAs signature for improving prognostic prediction of hepatocellular carcinomaClinical and Translational Oncology 2023; 26(2): 375 doi: 10.1007/s12094-023-03244-z
28
Yi Fu, Anfeng Si, Xindong Wei, Xinjie Lin, Yujie Ma, Huimin Qiu, Zhinan Guo, Yong Pan, Yiru Zhang, Xiaoni Kong, Shibo Li, Yanjun Shi, Hailong Wu. Combining a machine-learning derived 4-lncRNA signature with AFP and TNM stages in predicting early recurrence of hepatocellular carcinomaBMC Genomics 2023; 24(1) doi: 10.1186/s12864-023-09194-8
29
Wen Jiang, Qing Guo, Chenghe Wang, Yu Zhu. A nomogram based on 9-lncRNAs signature for improving prognostic prediction of clear cell renal cell carcinomaCancer Cell International 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12935-019-0928-5
30
Wei Hu, Hui Feng, Xiaoyu Xu, Xin Huang, Xingyue Huang, Wenwei Chen, Lidan Hao, Wenfang Xia. Long noncoding RNA FOXD2‐AS1 aggravates hepatocellular carcinoma tumorigenesis by regulating the miR‐206/MAP3K1 axisCancer Medicine 2020; 9(15): 5620 doi: 10.1002/cam4.3204
31
Ting Lei, Xiaodong Zhu, Kai Zhu, Fuxin Jia, Siqiao Li. EGR1-induced upregulation of lncRNA FOXD2-AS1 promotes the progression of hepatocellular carcinoma via epigenetically silencing DKK1 and activating Wnt/β-catenin signaling pathwayCancer Biology & Therapy 2019; 20(7): 1007 doi: 10.1080/15384047.2019.1595276
32
Zixuan Zhong, Minxuan Xu, Jun Tan. Identification of an Oxidative Stress-Related LncRNA Signature for Predicting Prognosis and Chemotherapy in Patients With Hepatocellular CarcinomaPathology and Oncology Research 2022; 28 doi: 10.3389/pore.2022.1610670
33
Zhu Liangyu, Zhang Bochao, Yin Guoquan, Zhang Yuan, Li Heng, Zhou Hanyu. Bioinformatics prediction and experimental verification identify cuproptosis-related lncRNA as prognosis biomarkers of hepatocellular carcinomaBiochemistry and Biophysics Reports 2023; 35: 101502 doi: 10.1016/j.bbrep.2023.101502
34
Fujiao Duan, Hongle Li, Weigang Liu, Juanjuan Zhao, Zhongyu Yang, Jianying Zhang. Long Non-Coding RNA FOXD2-AS1 Serves as a Potential Prognostic Biomarker for Patients With Cancer: A Meta-Analysis and Database TestingThe American Journal of the Medical Sciences 2021; 362(2): 173 doi: 10.1016/j.amjms.2021.01.020
35
Danira Ashraf Habashy, Merna Hatem Mohamed Hamad, Manon Ragheb, Ziad Amr Khalil, Shereen Ahmed El Sobky, Karim Adel Hosny, Gamal Esmat, Nada Magdy El-Ekiaby, Injie Omar Fawzy, Ahmed Ihab Abdelaziz. Regulation of IGF2BP1 by miR-186 and its Impact on Downstream lncRNAs H19, FOXD2-AS1, and SNHG3 in HCCSSRN Electronic Journal 2022;  doi: 10.2139/ssrn.4128906
36
Danira Ashraf Habashy, Merna Hatem Mohamed Hamad, Manon Ragheb, Ziad Amr Khalil, Shereen Ahmed El Sobky, Karim Adel Hosny, Gamal Esmat, Nada El-Ekiaby, Injie Omar Fawzy, Ahmed Ihab Abdelaziz. Regulation of IGF2BP1 by miR-186 and its impact on downstream lncRNAs H19, FOXD2-AS1, and SNHG3 in HCCLife Sciences 2022; 310: 121075 doi: 10.1016/j.lfs.2022.121075
37
Xuemei Lv, Miao He, Yanyun Zhao, Liwen Zhang, Wenjing Zhu, Longyang Jiang, Yuanyuan Yan, Yue Fan, Hongliang Zhao, Shuqi Zhou, Heyao Ma, Yezhi Sun, Xiang Li, Hong Xu, Minjie Wei. Identification of potential key genes and pathways predicting pathogenesis and prognosis for triple-negative breast cancerCancer Cell International 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12935-019-0884-0
38
Fahong Wu, Hangzhi Wei, Guiyuan Liu, Youcheng Zhang. Bioinformatics Profiling of Five Immune-Related lncRNAs for a Prognostic Model of Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.667904
39
Rui Li, Chen Jin, Weiheng Zhao, Rui Liang, Huihua Xiong. Development of a novel immune-related lncRNA prognostic signature for patients with hepatocellular carcinomaBMC Gastroenterology 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12876-022-02540-2
40
Reza Arefnezhad, Sara Ashna, Fatemeh Rezaei‐Tazangi, Seyed Mahdi Arfazadeh, Seyede Shabnam Seyedsalehie, Shaghayegh Yeganeafrouz, Melika Aghaei, Mandana Sanandaji, Ramin Davoodi, Sareh Ranjbar Karim Abadi, Massoud Vosough. Noncoding RNAs and programmed cell death in hepatocellular carcinoma: Significant role of epigenetic modifications in prognosis, chemoresistance, and tumor recurrence rateCell Biology International 2024; 48(5): 556 doi: 10.1002/cbin.12145
41
Mingxin Cui, Fengzhi Qu, Libing Wang, Xiaogang Liu, Jingkun Yu, Zhaoyuan Tang, Daming Cheng. m5C RNA methyltransferase-related gene NSUN4 stimulates malignant progression of hepatocellular carcinoma and can be a prognostic markerCancer Biomarkers 2022; 33(3): 389 doi: 10.3233/CBM-210154
42
Wei Zhang, Kegong Chen, Wei Tian, Qi Zhang, Lin Sun, Yupeng Wang, Meina Liu, Qiuju Zhang. A Novel and Robust Prognostic Model for Hepatocellular Carcinoma Based on Enhancer RNAs-Regulated GenesFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.849242
43
Ling Zhang, Peiqiang Cai, Jingyu Hou, Ma Luo, Yonggang Li, Xinhua Jiang. Radiomics Model Based on Gadoxetic Acid Disodium-Enhanced MR Imaging to Predict Hepatocellular Carcinoma Recurrence After Curative AblationCancer Management and Research 2021; : 2785 doi: 10.2147/CMAR.S300627
44
Lixia Xu, Shu Chen, Qiaoqiao Li, Xinyi Chen, Yuan Xu, Yongjian Zhou, Juan Li, Zhixian Guo, Jiyuan Xing, Di Chen. Integrating bioinformatics and experimental validation to unveil disulfidptosis-related lncRNAs as prognostic biomarker and therapeutic target in hepatocellular carcinomaCancer Cell International 2024; 24(1) doi: 10.1186/s12935-023-03208-x
45
Zi-An Chen, Hui Tian, Dong-Mei Yao, Yuan Zhang, Zhi-Jie Feng, Chuan-Jie Yang. Identification of a Ferroptosis-Related Signature Model Including mRNAs and lncRNAs for Predicting Prognosis and Immune Activity in Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.738477
46
Xuemei Lv, Yanyun Zhao, Liwen Zhang, Shuqi Zhou, Bing Zhang, Qiang Zhang, Longyang Jiang, Xueping Li, Huizhe Wu, Lin Zhao, Minjie Wei, Miao He. Development of a novel gene signature in patients without Helicobacter pylori infection gastric cancerJournal of Cellular Biochemistry 2020; 121(2): 1842 doi: 10.1002/jcb.29419
47
Qingyong Xu, Hang Yin, Haijiao Ao, Xue Leng, Mingdong Liu, Yang Liu, Jianqun Ma, Xiaoyuan Wang. An 11‐lncRNA expression could be potential prognostic biomarkers in head and neck squamous cell carcinomaJournal of Cellular Biochemistry 2019; 120(10): 18094 doi: 10.1002/jcb.29113
48
Chunmiao Kang, Xuanhui Jia, Hongsheng Liu. Development and validation of a RNA binding protein gene pair-associated prognostic signature for prediction of overall survival in hepatocellular carcinomaBioMedical Engineering OnLine 2020; 19(1) doi: 10.1186/s12938-020-00812-0
49
Yuanyong Wang, Naixin Liang, Zhiqiang Xue, Xinying Xue. Identifying an Eight-Gene Signature to Optimize Overall Survival Prediction of Esophageal Adenocarcinoma Using Bioinformatics Analysis of ceRNA NetworkOncoTargets and Therapy 2020; : 13041 doi: 10.2147/OTT.S287084
50
Hanyi Zeng, Chengdong Liu, Xiaohan Zhou, Li Liu. A New Prognostic Strategy Based on four DNA Repair-Associated lncRNAs for Hepatocellular CarcinomaCombinatorial Chemistry & High Throughput Screening 2022; 25(5): 906 doi: 10.2174/1386207324666210302091432
51
Huiying Liu, Jianjun Zhu, Lingling Guo, Hongjuan Zhang, Shuxiong Liu, Xiaoxia Kou, Zhiqian Zhang. Identification of a Two-lncRNA Signature with Prognostic and Diagnostic Value for Hepatocellular CarcinomaJournal of Oncology 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/2687455
52
Xiang-Xu Wang, Li-Hong Wu, Liping Ai, Wei Pan, Jing-Yi Ren, Qiong Zhang, Hong-Mei Zhang. Construction of an HCC recurrence model based on the investigation of immune-related lncRNAs and related mechanismsMolecular Therapy - Nucleic Acids 2021; 26: 1387 doi: 10.1016/j.omtn.2021.11.006
53
Jing-Xian Gu, Xing Zhang, Run-Chen Miao, Xiao-Hong Xiang, Yu-Nong Fu, Jing-Yao Zhang, Chang Liu, Kai Qu. Six-long non-coding RNA signature predicts recurrence-free survival in hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(2): 220-232 doi: 10.3748/wjg.v25.i2.220
54
Haitao Jiang, Lianhe Zhao, Yunjie Chen, Liang Sun. A four‐long noncoding RNA signature predicts survival of hepatocellular carcinoma patientsJournal of Clinical Laboratory Analysis 2020; 34(9) doi: 10.1002/jcla.23377
55
Soudeh Ghafouri-Fard, Mahdi Gholipour, Bashdar Mahmud Hussen, Mohammad Taheri. The Impact of Long Non-Coding RNAs in the Pathogenesis of Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.649107
56
Qinghua Wu, Li You, Eugenie Nepovimova, Zbynek Heger, Wenda Wu, Kamil Kuca, Vojtech Adam. Hypoxia-inducible factors: master regulators of hypoxic tumor immune escapeJournal of Hematology & Oncology 2022; 15(1) doi: 10.1186/s13045-022-01292-6
57
Daming Cheng, Libing Wang, Fengzhi Qu, Jingkun Yu, Zhaoyuan Tang, Xiaogang Liu. Identification and construction of a 13‐gene risk model for prognosis prediction in hepatocellular carcinoma patientsJournal of Clinical Laboratory Analysis 2022; 36(5) doi: 10.1002/jcla.24377
58
Xiaoyu Deng, Qinghua Bi, Shihan Chen, Xianhua Chen, Shuhui Li, Zhaoyang Zhong, Wei Guo, Xiaohui Li, Youcai Deng, Yao Yang. Identification of a Five-Autophagy-Related-lncRNA Signature as a Novel Prognostic Biomarker for Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Molecular Biosciences 2021; 7 doi: 10.3389/fmolb.2020.611626
59
Qiuhui Hu, Sheng Tai, Jicai Wang. Oncogenicity of lncRNA FOXD2-AS1 and its molecular mechanisms in human cancersPathology - Research and Practice 2019; 215(5): 843 doi: 10.1016/j.prp.2019.01.033
60
Xu Wang, Mingzhi Han, Songyu Chen, Yanfei Sun, Ruirong Tan, Bin Huang. The copper-associated protein STEAP2 correlated with glioma prognosis and immune infiltrationFrontiers in Cellular Neuroscience 2022; 16 doi: 10.3389/fncel.2022.944682
61
Xiaoqing Dou, Qun Zhou, Mingxiao Wen, Jiangyan Xu, Yingping Zhu, Shuzhen Zhang, Xianli Xu. RETRACTED: Long Noncoding RNA FOXD2-AS1 Promotes the Malignancy of Cervical Cancer by Sponging MicroRNA-760 and Upregulating Hepatoma-Derived Growth FactorFrontiers in Pharmacology 2020; 10 doi: 10.3389/fphar.2019.01700
62
Haiping Zhao, Shiwei Zhang, Shijie Shao, Haixing Fang. Identification of a Prognostic 3-Gene Risk Prediction Model for Thyroid CancerFrontiers in Endocrinology 2020; 11 doi: 10.3389/fendo.2020.00510
63
Zunyi Zhang, Erlei Zhang. Conversion therapy for advanced hepatocellular carcinoma with vascular invasion: a comprehensive reviewFrontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1073531