BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yang BL, Zhu P, Li YR, Xu MM, Wang H, Qiao LC, Xu HX, Chen HJ. Total flavone of Abelmoschus manihot suppresses epithelial-mesenchymal transition via interfering transforming growth factor-β1 signaling in Crohn’s disease intestinal fibrosis. World J Gastroenterol 2018; 24(30): 3414-3425 [PMID: 30122880 DOI: 10.3748/wjg.v24.i30.3414]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i30/3414.htm
Number Citing Articles
1
Rong Wang, Tuo Chen, Qiong Wang, Xiao-Min Yuan, Zheng-Lan Duan, Ze-Yu Feng, Yang Ding, Fan Bu, Guo-Ping Shi, Yu-Gen Chen. Total Flavone of Abelmoschus manihot Ameliorates Stress-Induced Microbial Alterations Drive Intestinal Barrier Injury in DSS ColitisDrug Design, Development and Therapy 2021; : 2999 doi: 10.2147/DDDT.S313150
2
Mingjin Huang, Wenwen Jiang, Chunli Luo, Min Yang, Yan Ren. Atractylenolide III inhibits epithelial‑mesenchymal transition in small intestine epithelial cells by activating the AMPK signaling pathwayMolecular Medicine Reports 2022; 25(3) doi: 10.3892/mmr.2022.12614
3
Yanan Gao, Zihao Liang, Nianyin Lv, Jinjun Shan, Huihui Zhou, Junfeng Zhang, Liyun Shi. Exploring the total flavones of Abelmoschus manihot against IAV-induced lung inflammation by network pharmacologyBMC Complementary Medicine and Therapies 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12906-022-03509-0
4
Jun Li, Ji‐Zhi Xu, Bo Dou, Teng‐Fei Huang, Jie Chen, Tuan‐Mei Wang, Hong‐Juan Ouyang. Circ_0001666 upregulation promotes intestinal epithelial cell fibrosis in pediatric Crohn's disease via the SRSF1/BMP7 axisThe Kaohsiung Journal of Medical Sciences 2023; 39(10): 966 doi: 10.1002/kjm2.12734
5
Qingqing Duan, Xiaogang Shen, Dongyuan He, Yuankai Xu, Zhigui Zheng, Zhibo Zheng, Xinxin Jiang, Min Ren, Lili Chen, Ting Zhang, Yunan Lu, Luxi Ye, Xiaohui Xie, Muhammad Zia-Ul-Haq. Role and Mechanism of Epithelial-Mesenchymal Transition Mediated by Inflammatory Stress-Induced TGF-β1 in Promoting Arteriovenous Fistula StenosisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/9454843
6
Fei Luan, Qianhong Wu, Yan Yang, Haizhen Lv, Daoheng Liu, Zhaoping Gan, Nan Zeng. Traditional Uses, Chemical Constituents, Biological Properties, Clinical Settings, and Toxicities of Abelmoschus manihot L.: A Comprehensive ReviewFrontiers in Pharmacology 2020; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.01068
7
Mengjie Zhao, Dongliang Lv, Jingcao Hu, Yonglong He, Zhi Wang, Xinyu Liu, Benkang Ran, Jianhong Hu. Hybrid Broussonetia papyrifera Fermented Feed Can Play a Role Through Flavonoid Extracts to Increase Milk Production and Milk Fatty Acid Synthesis in Dairy GoatsFrontiers in Veterinary Science 2022; 9 doi: 10.3389/fvets.2022.794443
8
Dulce C. Macias-Ceja, M. Teresa Mendoza-Ballesteros, María Ortega-Albiach, M. Dolores Barrachina, Dolores Ortiz-Masià. Role of the epithelial barrier in intestinal fibrosis associated with inflammatory bowel disease: relevance of the epithelial-to mesenchymal transitionFrontiers in Cell and Developmental Biology 2023; 11 doi: 10.3389/fcell.2023.1258843
9
Yuan Yao, Ran Chen, Guowu Wang, Yu Zhang, Fang Liu. Exosomes derived from mesenchymal stem cells reverse EMT via TGF-β1/Smad pathway and promote repair of damaged endometriumStem Cell Research & Therapy 2019; 10(1) doi: 10.1186/s13287-019-1332-8
10
Fan Bu, Yang Ding, Tuo Chen, Qiong Wang, Rong Wang, Jin-yong Zhou, Feng Jiang, Dan Zhang, Minmin Xu, Guoping Shi, Yugen Chen. Total flavone of Abelmoschus Manihot improves colitis by promoting the growth of Akkermansia in miceScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-00070-7
11
Wei Zhang, Cheng Cheng, Qin Han, Yugen Chen, Jianming Guo, Qinan Wu, Bo Zhu, Jinjun Shan, Liyun Shi. Flos Abelmoschus manihot extract attenuates DSS-induced colitis by regulating gut microbiota and Th17/Treg balanceBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 117: 109162 doi: 10.1016/j.biopha.2019.109162
12
Chu Xue, Xian Zhang, Haitao Ge, Qinglian Tang, Jaepyo Jeon, Fang Zhao, Yujing Wang, Michael X. Zhu, Zhengyu Cao. Total flavone of flowers of Abelmoschus manihot (L.) Medic inhibits the expression of adhesion molecules in primary mesenteric arterial endothelial cells and ameliorates dextran sodium sulphate-induced ulcerative colitis in micePhytomedicine 2023; 112: 154713 doi: 10.1016/j.phymed.2023.154713
13
Lichao Qiao, Lei Fang, Junyi Zhu, Yu Xiang, Haixia Xu, Xueliang Sun, Hongjin Chen, Bolin Yang. Total Flavone of Abelmoschus manihot Ameliorates TNBS-Induced Colonic Fibrosis by Regulating Th17/Treg Balance and Reducing Extracellular MatrixFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.769793
14
Xiaofeng Zhang, Lugen Zuo, Zhijun Geng, Xue Song, Jing Li, Sitang Ge, Yifan Jiang, Zi Yang, Guangyong Liu, Yajing Zhao, Hao Zhao, Liang Yu, Jianguo Hu. Vindoline ameliorates intestinal barrier damage in Crohn's disease mice through MAPK signaling pathwayThe FASEB Journal 2022; 36(11) doi: 10.1096/fj.202200234RR