BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: An Y, Gao S, Zhao WC, Qiu BA, Xia NX, Zhang PJ, Fan ZP. Novel serum microRNAs panel on the diagnostic and prognostic implications of hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2018; 24(24): 2596-2604 [PMID: 29962816 DOI: 10.3748/wjg.v24.i24.2596]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i24/2596.htm
Number Citing Articles
1
Bin Yu, Shujun Zhou, Han Liang, Qifa Ye, Yanfeng Wang. Development and Validation of a Novel Circulating miRNA-Based Diagnostic Score for Early Detection of Hepatocellular CarcinomaDigestive Diseases and Sciences 2022; 67(6): 2283 doi: 10.1007/s10620-021-07031-0
2
Xinling Cao, Jingjing Zhang, Shadike Apaer, Gang Yao, Tao Li. microRNA-19a-3p and microRNA-376c-3p Promote Hepatocellular Carcinoma Progression Through SOX6-Mediated Wnt/β-Catenin Signaling PathwayInternational Journal of General Medicine 2021; : 89 doi: 10.2147/IJGM.S278538
3
Yudong Wu, Qian Li, Renshuai Zhang, Xiaoli Dai, Wujun Chen, Dongming Xing. Circulating microRNAs: Biomarkers of diseaseClinica Chimica Acta 2021; 516: 46 doi: 10.1016/j.cca.2021.01.008
4
Huiqin Jiang, Wenjing Yang, Anli Jin, Hao Wang, Tong Li, Jingrong Xian, Wei Chen, Ling Ding, Beili Wang, Wei Guo. Liquid Biopsy for Early Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma: Current State and Future PerspectivesCurrent Chinese Science 2023; 3(6): 420 doi: 10.2174/2210298103666230410105139
5
Imteyaz Ahmad Khan, Safoora Rashid, Nidhi Singh, Sumaira Rashid, Vishwajeet Singh, Deepak Gunjan, Prasenjit Das, Nihar Ranjan Dash, Ravindra Mohan Pandey, Shyam Singh Chauhan, Surabhi Gupta, Anoop Saraya. Panel of serum miRNAs as potential non-invasive biomarkers for pancreatic ductal adenocarcinomaScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-82266-5
6
Mehdi Fattahi, Delsuz Rezaee, Fatemeh Fakhari, Sajad Najafi, Seyed Mohsen Aghaei-Zarch, Parisa Beyranvand, Mohammad Amin Rashidi, Saeid Bagheri-Mohammadi, Fahimeh Zamani-Rarani, Mohammad Bakhtiari, Abbas Bakhtiari, Shahab Falahi, Azra Kenarkoohi, Jamal Majidpoor, P. U. Nguyen. microRNA-184 in the landscape of human malignancies: a review to roles and clinical significanceCell Death Discovery 2023; 9(1) doi: 10.1038/s41420-023-01718-1
7
Eduardo E. Montalvo-Javé, Natalia Nuño-Lámbarri, Guillermo Nahúm López-Sánchez, Edwin A. Ayala-Moreno, Gabriela Gutierrez-Reyes, Joal Beane, Timothy M. Pawlik. Pancreatic Cancer: Genetic Conditions and Epigenetic AlterationsJournal of Gastrointestinal Surgery 2023; 27(5): 1001 doi: 10.1007/s11605-022-05553-0
8
Seyed Mostafa Parizadeh, Reza Jafarzadeh-Esfehani, Maryam Ghandehari, Fatemeh Goldani, Seyed Mohammad Reza Parizadeh, Seyed Mahdi Hassanian, Majid Ghayour-Mobarhan, Gordon A. Ferns, Amir Avan. MicroRNAs as Potential Diagnostic and Prognostic Biomarkers in Hepatocellular CarcinomaCurrent Drug Targets 2019; 20(11): 1129 doi: 10.2174/1389450120666190307095720
9
Zheng Liu, ChangJu Ma, XiaoJuan Tang, Qing Tang, LiJie Lou, Yaya Yu, Fang Zheng, JingJing Wu, Xiao-bo Yang, Wei Wang, Swei Sunny Hann. The Reciprocal Interaction Between LncRNA CCAT1 and miR-375-3p Contribute to the Downregulation of IRF5 Gene Expression by Solasonine in HepG2 Human Hepatocellular Carcinoma CellsFrontiers in Oncology 2019; 9 doi: 10.3389/fonc.2019.01081
10
Jiahan Wu, Tao Dong, Ting Chen, Jiajie Sun, Junyi Luo, Jiajian He, Limin Wei, Bin Zeng, Haojie Zhang, Weite Li, Jie Liu, Xingping Chen, Mei Su, Yuechun Ni, Qingyan Jiang, Yongliang Zhang, Qianyun Xi. Hepatic exosome-derived miR-130a-3p attenuates glucose intolerance via suppressing PHLPP2 gene in adipocyteMetabolism 2020; 103: 154006 doi: 10.1016/j.metabol.2019.154006
11
Wengang Wang, Hailin Chen. Predicting miRNA-disease associations based on graph attention networks and dual Laplacian regularized least squaresBriefings in Bioinformatics 2022; 23(5) doi: 10.1093/bib/bbac292
12
Tudor Mocan, André L. Simão, Rui E. Castro, Cecília M. P. Rodrigues, Artur Słomka, Bingduo Wang, Christian Strassburg, Aliona Wöhler, Arnulf G. Willms, Miroslaw Kornek. Liquid Biopsies in Hepatocellular Carcinoma: Are We Winning?Journal of Clinical Medicine 2020; 9(5): 1541 doi: 10.3390/jcm9051541
13
Lavinia Alice Balaceanu. Biomarkers <i>vs</i> imaging in the early detection of hepatocellular carcinoma and prognosisWorld Journal of Clinical Cases 2019; 7(12): 1367-1382 doi: 10.12998/wjcc.v7.i12.1367
14
Xiao-Fei Zhao, Ning Li, Dong-Dong Lin, Li-Bo Sun. Circulating MicroRNA-122 for the Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma: A Meta-AnalysisBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/5353695
15
Lucas Trevisan França de Lima, Daniel Broszczak, Xi Zhang, Kim Bridle, Darrell Crawford, Chamindie Punyadeera. The use of minimally invasive biomarkers for the diagnosis and prognosis of hepatocellular carcinomaBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer 2020; 1874(2): 188451 doi: 10.1016/j.bbcan.2020.188451
16
Jose Tadeu Stefano, Fernanda de Mello Malta, Priscila Brizola de Campos, Pedro Fernandes Andrade, Denise Cerqueira Paranaguá-Vezzozo, Flair Jose Carrilho, Claudia P. Oliveira. NAFLD and NASH2020; : 191 doi: 10.1007/978-3-030-37173-9_11
17
José Debes, Pablo Romagnoli, Jhon Prieto, Marco Arrese, Angelo Mattos, André Boonstra. Serum Biomarkers for the Prediction of Hepatocellular CarcinomaCancers 2021; 13(7): 1681 doi: 10.3390/cancers13071681
18
Xiangyu Kong, Zhen He, Zhaohua Ji, Ting Fu, Xiaojie Yuan, Haowei Zhou, Zhongjun Shao, Weilu Zhang. A Circulating MicroRNA-375 for the Detection of Liver Cancer: A Meta-AnalysisGenetic Testing and Molecular Biomarkers 2022; 26(12): 564 doi: 10.1089/gtmb.2022.0128
19
RuiSheng Ke, LiZhi Lv, SiYu Zhang, FuXing Zhang, Yi Jiang. Functional mechanism and clinical implications of MicroRNA‐423 in human cancersCancer Medicine 2020; 9(23): 9036 doi: 10.1002/cam4.3557
20
Branislava Ranković, Nina Hauptman. Circulating microRNA Panels for Detection of Liver Cancers and Liver-Metastasizing Primary CancersInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(20): 15451 doi: 10.3390/ijms242015451
21
Haiwei Zhang, Juan Zhao, Wei Yang, Zheng Li, Li Gong, Yongsheng Li. Hepatobiliary Cancers: An Interdisciplinary ApproachInterdisciplinary Cancer Research 2022; 3: 41 doi: 10.1007/16833_2022_96
22
MicroRNA-483-5p Inhibits Hepatocellular Carcinoma Cell Proliferation, Cell Steatosis, and Fibrosis by Targeting PPARα and TIMP2Cancers 2023; 15(6): 1715 doi: 10.3390/cancers15061715
23
Lei Wang, Jin-lin Peng. METTL5 serves as a diagnostic and prognostic biomarker in hepatocellular carcinoma by influencing the immune microenvironmentScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-023-37807-5
24
Qiyu Sun, Jian Li, Boxun Jin, Tiezheng Wang, Jiannan Gu. Evaluation of miR-331-3p and miR-23b-3p as serum biomarkers for hepatitis c virus-related hepatocellular carcinoma at early stageClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2020; 44(1): 21 doi: 10.1016/j.clinre.2019.03.011
25
Afraa Mamoori. Current Cancer Biomarkers2023; : 241 doi: 10.2174/9789815079364123010015
26
Juliane Malik, Martin Klammer, Vinzent Rolny, Henry Lik-Yuen Chan, Teerha Piratvisuth, Tawesak Tanwandee, Satawat Thongsawat, Wattana Sukeepaisarnjaroen, Juan Ignacio Esteban, Marta Bes, Bruno Köhler, Magdalena Swiatek-de Lange. Comprehensive evaluation of microRNA as a biomarker for the diagnosis of hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(29): 3917-3933 doi: 10.3748/wjg.v28.i29.3917
27
Robin Mjelle, Simona O. Dima, Nicolae Bacalbasa, Konika Chawla, Andrei Sorop, Dana Cucu, Vlad Herlea, Pål Sætrom, Irinel Popescu. Comprehensive transcriptomic analyses of tissue, serum, and serum exosomes from hepatocellular carcinoma patientsBMC Cancer 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12885-019-6249-1