BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xue WH, Fan ZR, Li LF, Lu JL, Ma BJ, Kan QC, Zhao J. Construction of an oesophageal cancer-specific ceRNA network based on miRNA, lncRNA, and mRNA expression data. World J Gastroenterol 2018; 24(1): 23-34 [PMID: 29358879 DOI: 10.3748/wjg.v24.i1.23]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i1/23.htm
Number Citing Articles
1
Han Xiao, Simin Liang, Li Wang. Competing endogenous RNA regulation in hematologic malignanciesClinica Chimica Acta 2020; 509: 108 doi: 10.1016/j.cca.2020.05.045
2
Jun-Qi Liu, Ming Deng, Nan-Nan Xue, Ting-Xuan Li, Yue-Xin Guo, Liang Gao, Di Zhao, Rui-Tai Fan. lncRNA KLF3-AS1 Suppresses Cell Migration and Invasion in ESCC by Impairing miR-185-5p-Targeted KLF3 InhibitionMolecular Therapy - Nucleic Acids 2020; 20: 231 doi: 10.1016/j.omtn.2020.01.020
3
Tong Hao, Dan Wu, Lingxuan Zhao, Qian Wang, Edwin Wang, Jinsheng Sun. The Genome-Scale Integrated Networks in MicroorganismsFrontiers in Microbiology 2018; 9 doi: 10.3389/fmicb.2018.00296
4
Zhaojun Wang, Haifeng Li, Fajun Li, Xin Su, Junhang Zhang, Nicola Silvestris. Bioinformatics-Based Identification of a circRNA-miRNA-mRNA Axis in Esophageal Squamous Cell CarcinomasJournal of Oncology 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/8813800
5
Yan Zhao, Ning Wang, Xiaosan Zhang, Hongtao Liu, Shujun Yang. LncRNA ZEB1‐AS1 down‐regulation suppresses the proliferation and invasion by inhibiting ZEB1 expression in oesophageal squamous cell carcinomaJournal of Cellular and Molecular Medicine 2019; 23(12): 8206 doi: 10.1111/jcmm.14692
6
Hongxia Liu, Qianping Chen, Wang Zheng, Yuchuan Zhou, Yang Bai, Yan Pan, Jianghong Zhang, Chunlin Shao. LncRNA CASC19 Enhances the Radioresistance of Nasopharyngeal Carcinoma by Regulating the miR-340-3p/FKBP5 AxisInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(3): 3047 doi: 10.3390/ijms24033047
7
Hui Jiang, Furong Wu, Nannan Jiang, Jiarong Gao, Jiafu Zhang. Reconstruction and analysis of competitive endogenous RNA network reveals regulatory role of long non‑coding RNAs in hepatic fibrosisMolecular Medicine Reports 2019;  doi: 10.3892/mmr.2019.10682
8
Kun-Peng Zhu, Chun-Lin Zhang, Xiao-Long Ma, Jian-Ping Hu, Tao Cai, Lei Zhang. Analyzing the Interactions of mRNAs and ncRNAs to Predict Competing Endogenous RNA Networks in Osteosarcoma Chemo-ResistanceMolecular Therapy 2019; 27(3): 518 doi: 10.1016/j.ymthe.2019.01.001
9
Haizhu Wu, Cailin Li, Shaowei Qin, Lifeng Zhao. Network analysis of lncRNAs involved in protein modification in the occurrence of Populus euphratica Oliv. heteromorphic leaves2021 11th International Conference on Information Technology in Medicine and Education (ITME) 2021; : 352 doi: 10.1109/ITME53901.2021.00078
10
Hang Yin, Xiaoyuan Wang, Xue Zhang, Yan Wang, Yangyang Zeng, Yudi Xiong, Tianqi Li, Rongjie Lin, Qian Zhou, Huan Ling, Fuxiang Zhou, Yunfeng Zhou. Integrated analysis of long noncoding RNA associated‐competing endogenous RNA as prognostic biomarkers in clear cell renal carcinomaCancer Science 2018; 109(10): 3336 doi: 10.1111/cas.13778
11
Zihao Xu, Zilong Wu, Jingtao Zhang, Ruihao Zhou, Jiane Wu, Bentong Yu. Development of Multiscale Transcriptional Regulatory Network in Esophageal Cancer Based on Integrated AnalysisBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/5603958
12
Donghu Yu, Xiaolan Ruan, Jingyu Huang, Weidong Hu, Chen Chen, Yu Xu, Jinxuan Hou, Sheng Li. Comprehensive Analysis of Competitive Endogenous RNAs Network, Being Associated With Esophageal Squamous Cell Carcinoma and Its Emerging Role in Head and Neck Squamous Cell CarcinomaFrontiers in Oncology 2020; 9 doi: 10.3389/fonc.2019.01474
13
Wei Zhao, Mingyuan Wu, Lijuan Cui, Wenxia Du. Limonin attenuates the stemness of cervical carcinoma cells by promoting YAP nuclear-cytoplasmic translocationFood and Chemical Toxicology 2019; 125: 621 doi: 10.1016/j.fct.2019.02.011
14
Sining Shen, Ke Li, Ying Liu, Xianben Liu, Baoxing Liu, Yufeng Ba, Wenqun Xing. Silencing lncRNA AGAP2-AS1 Upregulates miR-195-5p to Repress Migration and Invasion of EC Cells via the Decrease of FOSL1 ExpressionMolecular Therapy - Nucleic Acids 2020; 20: 331 doi: 10.1016/j.omtn.2019.12.036
15
Xiao-Dong Wang, Jian Lu, Yun-Shou Lin, Chao Gao, Feng Qi. Functional role of long non-coding RNA CASC19/miR-140-5p/CEMIP axis in colorectal cancer progression <i>in vitro</i>World Journal of Gastroenterology 2019; 25(14): 1697-1714 doi: 10.3748/wjg.v25.i14.1697
16
Fei Liu, Lanting Hu, Yi Pei, Ke Zheng, Wei Wang, Shenglong Li, Enduo Qiu, Guanning Shang, Jiaming Zhang, Xiaojing Zhang. Long non-coding RNA AFAP1-AS1 accelerates the progression of melanoma by targeting miR-653-5p/RAI14 axisBMC Cancer 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12885-020-6665-2
17
Pallabi Patowary, Dhruba K. Bhattacharyya, Pankaj Barah. Identifying critical genes in esophageal squamous cell carcinoma using an ensemble approachInformatics in Medicine Unlocked 2020; 18: 100277 doi: 10.1016/j.imu.2019.100277
18
Qingyong Xu, Hang Yin, Haijiao Ao, Xue Leng, Mingdong Liu, Yang Liu, Jianqun Ma, Xiaoyuan Wang. An 11‐lncRNA expression could be potential prognostic biomarkers in head and neck squamous cell carcinomaJournal of Cellular Biochemistry 2019; 120(10): 18094 doi: 10.1002/jcb.29113
19
Jian-Rong Sun, Chen-Fan Kong, Yan-Ni Lou, Ran Yu, Xiang-Ke Qu, Li-Qun Jia. Genome-Wide Profiling of Alternative Splicing Signature Reveals Prognostic Predictor for Esophageal CarcinomaFrontiers in Genetics 2020; 11 doi: 10.3389/fgene.2020.00796