BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Onodera Y, Nakano T, Takeyama D, Maruyama S, Taniyama Y, Sakurai T, Heishi T, Sato C, Kumagai T, Kamei T. Combined thoracoscopic and endoscopic surgery for a large esophageal schwannoma. World J Gastroenterol 2017; 23(46): 8256-8260 [PMID: 29290662 DOI: 10.3748/wjg.v23.i46.8256]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i46/8256.htm
Number Citing Articles
1
Zi-ye Gao, Xiao-Bo Liu, Sandeep Pandey, Bo Gao, Ping Liu, Qing-hui Zhang, Yuan-Jun Gao, Sheng-Bao Li. Clinicopathological features of esophageal schwannomas in mainland China: systematic review of the literatureInternational Journal of Clinical Oncology 2021; 26(2): 284 doi: 10.1007/s10147-020-01809-4
2
Tao Dong, Chengfan Wang, Lan Wang, Lili Zhao, Zhining Fan. Combined thoracoscopic and submucosal endoscopic surgery for esophageal submucosal tumors: Is it really useful?European Journal of Gastroenterology & Hepatology 2021; 33(7): 1030 doi: 10.1097/MEG.0000000000002004
3
Yajie Zhang, Yu Han, Jie Xiang, Hecheng Li. Robot-assisted enucleation of large dumbbell-shaped esophageal schwannoma: a case reportBMC Surgery 2018; 18(1) doi: 10.1186/s12893-018-0370-y
4
Luiz Carlos de Araújo Souza, Thiago David Alves Pinto, Hugo Oliveira de Figueiredo Cavalcanti, Alexandre Rezende Rezende, Ana Luiza Alves Nicoletti, Cinthia Mares Leão, Vinícius Carvalhêdo Cunha. Esophageal schwannoma: Case report and epidemiological, clinical, surgical and immunopathological analysisInternational Journal of Surgery Case Reports 2019; 55: 69 doi: 10.1016/j.ijscr.2018.10.084
5
Yu-Zhu Mu, Qi Zhang, Jing Zhao, Yan Liu, Ling-Wei Kong, Zhong-Xiang Ding. Total removal of a large esophageal schwannoma by submucosal tunneling endoscopic resection: A case report and review of literatureWorld Journal of Clinical Cases 2023; 11(11): 2510-2520 doi: 10.12998/wjcc.v11.i11.2510
6
Usman Khan, Carmine Simone, Najib Safieddine, Sayf Gazala. Video-assisted thoracoscopic resection of a giant esophageal schwannoma: A case reportInternational Journal of Surgery Case Reports 2021; 85: 106202 doi: 10.1016/j.ijscr.2021.106202
7
Bin Li, Xue Wang, Wen-Lu Zou, Shu-Xia Yu, Yong Chen, Hong-Wei Xu. Endoscopic resection of benign esophageal schwannoma: Three case reports and review of literatureWorld Journal of Clinical Cases 2020; 8(22): 5690-5700 doi: 10.12998/wjcc.v8.i22.5690