BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Liao GQ, Chen T, Qi XL, Hu YF, Liu H, Yu J, Li GX. Laparoscopic management of gastric gastrointestinal stromal tumors: A retrospective 10-year single-center experience. World J Gastroenterol 2017; 23(19): 3522-3529 [PMID: 28596688 DOI: 10.3748/wjg.v23.i19.3522]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i19/3522.htm
Number Citing Articles
1
Sangjun Lee, Sa-Hong Min, Ki Bum Park, Dong-Wook Kim, Yoontaek Lee, Young Suk Park, Sang-Hoon Ahn, Do Joong Park, Hyung-Ho Kim. Laparoscopic Treatment of Gastric Subepithelial Tumor: Finding Ways to Manage with Shorter Hospitalization DaysThe Journal of Minimally Invasive Surgery 2019; 22(3): 106 doi: 10.7602/jmis.2019.22.3.106
2
Wei-Jung Chang, Lien-Cheng Tsao, Hsu-Heng Yen, Chia-Wei Yang, Joseph Lin, Kuo-Hua Lin. Endoscopic Resection for Gastric Subepithelial Tumor with Backup Laparoscopic Surgery: Description of a Single-Center ExperienceJournal of Clinical Medicine 2021; 10(19): 4423 doi: 10.3390/jcm10194423
3
Katie M. Galvin, Shaun Daly, Marcelo Hinojosa. The AFS Textbook of Foregut Disease2023; : 485 doi: 10.1007/978-3-031-19671-3_50
4
Ming‑Lei Yang, Jun‑Cheng Wang, Wen‑Bin Zou, Ding‑Kang Yao. Clinicopathological characteristics and prognostic factors of gastrointestinal stromal tumors in Chinese patientsOncology Letters 2018;  doi: 10.3892/ol.2018.9320
5
Leonardo Solaini, Davide Cavaliere, Valeria Fico, Marco Milone, Stefano De Pascale, Jacopo Desiderio, Giulia Vitali, Amilcare Parisi, Uberto Fumagalli Romario, Giovanni Domenico De Palma, Domenico D'Ugo, Giorgio Ercolani. Open versus laparoscopic versus robotic gastric gastrointestinal stromal tumour resections: A multicentre cohort studyThe International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery 2021; 17(2) doi: 10.1002/rcs.2198
6
Chenxing Jian, Xinxiang Huang, Ruirong Lin, Weijin Yang, Shiyao Zheng, Hongxin He, Shangkun Jin, Chunkang Yang, Shen Guan. Robot-assisted laparoscopic combined with endoscopic partial gastrectomy (RALE-PG) for the treatment of gastric gastrointestinal stromal tumors in challenging anatomical locations: single-center experienceFrontiers in Surgery 2024; 11 doi: 10.3389/fsurg.2024.1391387
7
Wei-Jung Chang, Lien-Cheng Tsao, Hsu-Heng Yen, Chia-Wei Yang, Hung-Chi Chang, Chew-Teng Kor, Szu-Chia Wu, Kuo-Hua Lin. Goldilocks principle of minimally invasive surgery for gastric subepithelial tumorsWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2023; 15(8): 1629-1640 doi: 10.4240/wjgs.v15.i8.1629
8
Nobutsugu Abe, Hirohisa Takeuchi, Atsuko Ohki, Yoshikazu Hashimoto, Toshiyuki Mori, Masanori Sugiyama. Comparison between endoscopic and laparoscopic removal of gastric submucosal tumorDigestive Endoscopy 2018; 30(S1): 7 doi: 10.1111/den.13010
9
Alec Winder, Dirk C. Strauss, Robin L. Jones, Charlotte Benson, Christina Messiou, Mohammed Asif Chaudry, Myles J. Smith. Robotic surgery for gastric gastrointestinal stromal tumors: A single center case seriesJournal of Surgical Oncology 2020; 122(4): 691 doi: 10.1002/jso.26053
10
Tao Wang, Zhen Xiong, Yongzhou Huang, Wenchang Yang, Jianbo Lv, Xinyu Zeng, Xin Chen, Weizhen Liu, Xiangyu Zeng, Kaixiong Tao, Peng Zhang. Safety and feasibility of laparoscopy-assisted surgery for gastrointestinal stromal tumors larger than 5 cm: Results of a retrospective, single-center series of 1,802 consecutive patientsSurgery 2022; 172(4): 1119 doi: 10.1016/j.surg.2022.04.049
11
Mattie Arseneaux, Donald Yarbrough, Toshio Nagamoto. Robotic-assisted free-handed, full-thickness gastric GIST resection with primary repair in unfavorable locationsJournal of Robotic Surgery 2019; 13(3): 491 doi: 10.1007/s11701-018-0876-4
12
顺伟 赵. Analysis of Clinical Efficacy of Laparoscopic Endoscopic Cooperative Surgery for Low Risk Gastric Gastrointestinal Stromal TumorAdvances in Clinical Medicine 2020; 10(10): 2412 doi: 10.12677/ACM.2020.1010364
13
Jingjing Hou, Yuyu Tan, Chen Su, Tao Wang, Zhixing Gao, Dan Song, Jiabao Zhao, Yueting Liao, Xiaotian Liu, Ying Jiang, Qian Feng, Zhong Wan, Yongsheng Yu. Inhibition of protein FAK enhances 5-FU chemosensitivity to gastric carcinoma via p53 signaling pathwaysComputational and Structural Biotechnology Journal 2020; 18: 125 doi: 10.1016/j.csbj.2019.12.010
14
Kutay Saglam, Fatih Sumer, Cihan Gokler, Ayse Nur Akatli, Cuneyt Kayaalp. Emergency Laparoscopic Gastrectomy for Intraperitoneal Ruptured Gastric Gastrointestinal Stromal TumorJournal of Gastrointestinal Cancer 2019; 50(4): 975 doi: 10.1007/s12029-018-0157-5
15
Sha Liu, Xinxin Zhou, YongXing Yao, Keda Shi, Mosang Yu, Feng Ji. Resection of the gastric submucosal tumor (G-SMT) originating from the muscularis propria layer: comparison of efficacy, patients’ tolerability, and clinical outcomes between endoscopic full-thickness resection and surgical resectionSurgical Endoscopy 2020; 34(9): 4053 doi: 10.1007/s00464-019-07311-x
16
Chao Lu, Weiwei Jin, Yiping Mou, Hongliang Shao, Xiaosan Wu, Shaodong Li, Biwu Xu, Yuanyu Wang, Qicong Zhu, Tao Xia, Yucheng Zhou. <p>Optimal Laparoscopic Management and Oncological Outcomes of Gastrointestinal Stromal Tumors in Duodenum: Pancreaticoduodenectomy or Pancreas-Sparing Duodenectomy?</p>Cancer Management and Research 2020; : 4725 doi: 10.2147/CMAR.S254972
17
Nicola Chetta, Arcangelo Picciariello, Carlo Nagliati, Alessandro Balani, Gennaro Martines. Surgical treatment of gastric GIST with acute bleeding using laparoscopic sleeve gastrectomy: A report of two casesClinical Case Reports 2019; 7(4): 776 doi: 10.1002/ccr3.2093
18
Yagan Pillay. A rare case report of pigment gallstones and a concomitant gastric gastrointestinal stromal tumourJournal of Surgical Case Reports 2022; 2022(2) doi: 10.1093/jscr/rjab637
19
Zhengmao Lu, Tao Pang, Xiaoyi Yin, Hangtian Cui, Guoen Fang, Xuchao Xue, Tianhang Luo. Delivery of TSPAN1 siRNA by Novel Th17 Targeted Cationic Liposomes for Gastric Cancer InterventionJournal of Pharmaceutical Sciences 2020; 109(9): 2854 doi: 10.1016/j.xphs.2020.05.018
20
Miao Yu, Deng-chao Wang, Jian Wei, Yue-hua Lei, Zhao-jun Fu, Yu-hui Yang. Meta-Analysis on the Efficacy and Safety of Laparoscopic Surgery for Large Gastric Gastrointestinal Stromal TumorsThe American Surgeon 2021; 87(3): 450 doi: 10.1177/0003134820951482