BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lee SK, Song MJ, Kim SH, Lee BS, Lee TH, Kang YW, Kim SB, Song IH, Chae HB, Ko SY, Lee JD. Safety and efficacy of tenofovir in chronic hepatitis B-related decompensated cirrhosis. World J Gastroenterol 2017; 23(13): 2396-2403 [PMID: 28428719 DOI: 10.3748/wjg.v23.i13.2396]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v23/i13/2396.htm
Number Citing Articles
1
D. V. Garbuzenko. The role of antiviral therapy in the management of patients with liver cirrhosis associated with chronic HBV and HCV infectionProblems of Virology 2021; 66(5): 331 doi: 10.36233/0507-4088-70
2
Hitoshi Yoshiji, Sumiko Nagoshi, Takemi Akahane, Yoshinari Asaoka, Yoshiyuki Ueno, Koji Ogawa, Takumi Kawaguchi, Masayuki Kurosaki, Isao Sakaida, Masahito Shimizu, Makiko Taniai, Shuji Terai, Hiroki Nishikawa, Yoichi Hiasa, Hisashi Hidaka, Hiroto Miwa, Kazuaki Chayama, Nobuyuki Enomoto, Tooru Shimosegawa, Tetsuo Takehara, Kazuhiko Koike. Evidence-based clinical practice guidelines for Liver Cirrhosis 2020Journal of Gastroenterology 2021; 56(7): 593 doi: 10.1007/s00535-021-01788-x
3
Yujie Jiang, Yingxiao Chen, Liling Chen, Weifeng Yao, Jingjing Guan, Xiaoyuan Liu, Xin Wei, Xiangyang Lin. Impaired circulating CD56dim NK cells are associated with decompensation of HBV-related cirrhosisHuman Immunology 2020; 81(1): 32 doi: 10.1016/j.humimm.2019.11.006
4
Norah A. Terrault, Anna S.F. Lok, Brian J. McMahon, Kyong‐Mi Chang, Jessica P. Hwang, Maureen M. Jonas, Robert S. Brown, Natalie H. Bzowej, John B. Wong. Update on prevention, diagnosis, and treatment of chronic hepatitis B: AASLD 2018 hepatitis B guidanceHepatology 2018; 67(4): 1560 doi: 10.1002/hep.29800
5
Sammy Saab, Dana Song, Youssef P. Challita, Tina Xiwen Zhou, Elena G. Saab, Matthew R. Viramontes, Gina Choi, Francisco A. Durazo, Steven B. Han, Mohammed M. El Kabany, Nicholas J. Jackson, Ronald W. Busuttil. Long‐term outcomes with oral therapy in liver transplant recipients with hepatitis BClinical Transplantation 2019; 33(12) doi: 10.1111/ctr.13740
6
Elizabeth C. Verna. Updated Hepatitis B Guidance: Implications for liver transplant patientsLiver Transplantation 2018; 24(4): 465 doi: 10.1002/lt.25037
7
F. Higuera-de-la-Tijera, G.E. Castro-Narro, J.A. Velarde-Ruiz Velasco, E. Cerda-Reyes, R. Moreno-Alcántar, I. Aiza-Haddad, M. Castillo-Barradas, L.E. Cisneros-Garza, M. Dehesa-Violante, J. Flores-Calderón, M.S. González-Huezo, E. Márquez-Guillén, L.E. Muñóz-Espinosa, J.L. Pérez-Hernández, M.V. Ramos-Gómez, J. Sierra-Madero, J.F. Sánchez-Ávila, A. Torre-Delgadillo, R. Torres, E.R. Marín-López, D. Kershenobich, E. Wolpert-Barraza. Asociación Mexicana de Hepatología A.C. Guía Clínica de Hepatitis BRevista de Gastroenterología de México 2021; 86(4): 403 doi: 10.1016/j.rgmx.2021.04.002
8
Qing-Lei Zeng. Pharmacotherapy for Liver Cirrhosis and Its Complications2022; : 1 doi: 10.1007/978-981-19-2615-0_1
9
F. Higuera-de-la-Tijera, G.E. Castro-Narro, J.A. Velarde-Ruiz Velasco, E. Cerda-Reyes, R. Moreno-Alcántar, I. Aiza-Haddad, M. Castillo-Barradas, L.E. Cisneros-Garza, M. Dehesa-Violante, J. Flores-Calderón, M.S. González-Huezo, E. Márquez-Guillén, L.E. Muñóz-Espinosa, J.L. Pérez-Hernández, M.V. Ramos-Gómez, J. Sierra-Madero, J.F. Sánchez-Ávila, A. Torre-Delgadillo, R. Torres, E.R. Marín-López, D. Kershenobich, E. Wolpert-Barraza. Asociación Mexicana de Hepatología A.C. Clinical guideline on hepatitis BRevista de Gastroenterología de México (English Edition) 2021; 86(4): 403 doi: 10.1016/j.rgmxen.2021.04.002
10
Ken Liu, Jonggi Choi, An Le, Terry Cheuk‐Fung Yip, Vincent Wai‐Sun Wong, Stephen Lam Chan, Henry Lik‐Yuen Chan, Mindie H. Nguyen, Young‐Suk Lim, Grace Lai‐Hung Wong. Tenofovir disoproxil fumarate reduces hepatocellular carcinoma, decompensation and death in chronic hepatitis B patients with cirrhosisAlimentary Pharmacology & Therapeutics 2019; 50(9): 1037 doi: 10.1111/apt.15499
11
Hong Zhao, Qi Wang, Changling Luo, Ligai Liu, Wen Xie. Recompensation of Decompensated Hepatitis B Cirrhosis: Current Status and ChallengesBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/9609731
12
Michael R. Charlton, Altaf Alam, Akash Shukla, Bekhbold Dashtseren, Cosmas Rinaldi Adithya Lesmana, Davadoorj Duger, Diana Alcantara Payawal, Do Duy Cuong, Ganbolor Jargalsaikhan, Ian Homer Yee Cua, Jose Decena Sollano, Karam Romeo Singh, Kaushal Madan, Khin Maung Win, Khin Pyone Kyi, Kyaw Soe Tun, Mohd. Salih, Mukul Rastogi, Neeraj Saraf, Pham Thi Thu Thuy, Pham Tran Dieu Hien, Rino Alvani Gani, Rosmawati Mohamed, Tawesak Tanwandee, Teerha Piratvisuth, Wattana Sukeepaisarnjaroen, Win Naing, Zahid Yasin Hashmi. An expert review on the use of tenofovir alafenamide for the treatment of chronic hepatitis B virus infection in AsiaJournal of Gastroenterology 2020; 55(9): 811 doi: 10.1007/s00535-020-01698-4
13
Hitoshi Yoshiji, Sumiko Nagoshi, Takemi Akahane, Yoshinari Asaoka, Yoshiyuki Ueno, Koji Ogawa, Takumi Kawaguchi, Masayuki Kurosaki, Isao Sakaida, Masahito Shimizu, Makiko Taniai, Shuji Terai, Hiroki Nishikawa, Yoichi Hiasa, Hisashi Hidaka, Hiroto Miwa, Kazuaki Chayama, Nobuyuki Enomoto, Tooru Shimosegawa, Tetsuo Takehara, Kazuhiko Koike. Evidence‐based clinical practice guidelines for liver cirrhosis 2020Hepatology Research 2021; 51(7): 725 doi: 10.1111/hepr.13678
14
Yachao Tao, Dongbo Wu, Lingyun Zhou, Enqiang Chen, Changhai Liu, Xiaoqiong Tang, Wei Jiang, Ning Han, Hong Li, Hong Tang. Hepatitis B Virus InfectionAdvances in Experimental Medicine and Biology 2020; 1179: 137 doi: 10.1007/978-981-13-9151-4_6
15
Qi Wang, Hong Zhao, You Deng, Huanwei Zheng, Huiling Xiang, Yuemin Nan, Jinhua Hu, Qinghua Meng, Xiaoyuan Xu, Jilian Fang, Jie Xu, Xiaoming Wang, Hong You, Calvin Q. Pan, Wen Xie, Jidong Jia. Validation of Baveno VII criteria for recompensation in entecavir-treated patients with hepatitis B-related decompensated cirrhosisJournal of Hepatology 2022; 77(6): 1564 doi: 10.1016/j.jhep.2022.07.037
16
You Deng, Haiyan Kang, Huiling Xiang, Yuemin Nan, Jinhua Hu, Qinghua Meng, Hong Zhao, Qi Wang, Jilian Fang, Jie Xu, Xiaoming Wang, Calvin Q. Pan, Hong You, Xiaoyuan Xu, Wen Xie, Jidong Jia. Durability and on-treatment predictors of recompensation in entecavir-treated patients with hepatitis B and decompensated cirrhosisJHEP Reports 2024; : 101091 doi: 10.1016/j.jhepr.2024.101091