BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Galamb O, Kalmár A, Barták BK, Patai &V, Leiszter K, Péterfia B, Wichmann B, Valcz G, Veres G, Tulassay Z, Molnár B. Aging related methylation influences the gene expression of key control genes in colorectal cancer and adenoma. World J Gastroenterol 2016; 22(47): 10325-10340 [PMID: 28058013 DOI: 10.3748/wjg.v22.i47.10325]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i47/10325.htm
Number Citing Articles
1
Liangyu Zhu, Hongyu Sun, Guo Tian, Juan Wang, Qian Zhou, Pu Liu, Xuejiao Tang, Xinrui Shi, Lei Yang, Guangjie Liu. Development and validation of a risk prediction model and nomogram for colon adenocarcinoma based on methylation-driven genesAging 2021; 13(12): 16600 doi: 10.18632/aging.203179
2
George S. Krasnov, Nataliya V. Melnikova, Valentina A. Lakunina, Anastasiya V. Snezhkina, Anna V. Kudryavtseva, Alexey A. Dmitriev. MethyMer: Design of combinations of specific primers for bisulfite sequencing of complete CpG islandsJournal of Bioinformatics and Computational Biology 2018; 16(01): 1840004 doi: 10.1142/S0219720018400048
3
Nayeralsadat Fatemi, Sascha Tierling, Hamidreza Aboulkheyr Es, Maryam Varkiani, Ehsan Nazemalhosseini Mojarad, Hamid Asadzadeh Aghdaei, Jörn Walter, Mehdi Totonchi. DNA methylation biomarkers in colorectal cancer: Clinical applications for precision medicineInternational Journal of Cancer 2022; 151(12): 2068 doi: 10.1002/ijc.34186
4
Mian Yang, Haibin He, Tao Peng, Yi Lu, Jiazi Yu, Rahim Khan. Identification of 9 Gene Signatures by WGCNA to Predict Prognosis for Colon AdenocarcinomaComputational Intelligence and Neuroscience 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/8598046
5
Helena Caiado, M. Leonor Cancela, Natércia Conceição. Assessment of MGP gene expression in cancer and contribution to prognosisBiochimie 2023; 214: 49 doi: 10.1016/j.biochi.2023.06.004
6
Mengge Li, Min Du, Hui Cong, Yuanyuan Gu, Yuan Fang, Jin Li, Yu Gan, Hong Tu, Jinyang Gu, Qiang Xia. Characterization of hepatitis B virus DNA integration patterns in intrahepatic cholangiocarcinomaHepatology Research 2021; 51(1): 102 doi: 10.1111/hepr.13580
7
Jiaxing Sun, Tian Xie, Muhammad Jamal, Zhenbo Tu, Xinran Li, Yingjie Wu, Jingyuan Li, Qiuping Zhang, Xiaoxing Huang. CLEC3B as a potential diagnostic and prognostic biomarker in lung cancer and association with the immune microenvironmentCancer Cell International 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12935-020-01183-1
8
Baojun Duan, Jun Bai, Jian Qiu, Jianhua Wang, Cong Tong, Xiaofei Wang, Jiyu Miao, Zongfang Li, Wensheng Li, Juan Yang, Chen Huang. Histone-lysine N-methyltransferase SETD7 is a potential serum biomarker for colorectal cancer patientsEBioMedicine 2018; 37: 134 doi: 10.1016/j.ebiom.2018.10.036
9
Yanjun Qu, Na Gao, Tao Wu. Expression and clinical significance of SYNE1 and MAGI2 gene promoter methylation in gastric cancerMedicine 2021; 100(4): e23788 doi: 10.1097/MD.0000000000023788
10
Alberto Berral-Gonzalez, Angela L. Riffo-Campos, Guillermo Ayala. OMICfpp: a fuzzy approach for paired RNA-Seq countsBMC Genomics 2019; 20(1) doi: 10.1186/s12864-019-5496-5
11
Chunxiao Li, Wenjing Gao, Ying Gao, Canqing Yu, Jun Lv, Ruoran Lv, Jiali Duan, Ying Sun, Xianghui Guo, Weihua Cao, Liming Li. Age prediction of children and adolescents aged 6-17 years: an epigenome-wide analysis of DNA methylationAging 2018; 10(5): 1015 doi: 10.18632/aging.101445
12
Timothy M. Barrow. Epigenetic Mechanisms in Cancer2018; : 195 doi: 10.1016/B978-0-12-809552-2.00008-5
13
Xiaodie Liu, Dingqing Feng, Wenhui Wang, Jing Liang, Huan Yu, Bin Ling. Tumor Microenvironment CD8 T and Treg Cells–related Genes Signature Distinguishes Distinct Prognosis and Targeted Therapies Response in Endometrial CancerJournal of Immunotherapy 2023; 46(5): 178 doi: 10.1097/CJI.0000000000000463
14
Manny D. Bacolod, Aashiq H. Mirza, Jianmin Huang, Sarah F. Giardina, Philip B. Feinberg, Steven A. Soper, Francis Barany. Application of Multiplex Bisulfite PCR–Ligase Detection Reaction–Real-Time Quantitative PCR Assay in Interrogating Bioinformatically Identified, Blood-Based Methylation Markers for Colorectal CancerThe Journal of Molecular Diagnostics 2020; 22(7): 885 doi: 10.1016/j.jmoldx.2020.03.009
15
Tuncay Bayrak, Zafer Çetin, E. İlker Saygılı, Hasan Ogul. Identifying the tumor location-associated candidate genes in development of new drugs for colorectal cancer using machine-learning-based approachMedical & Biological Engineering & Computing 2022; 60(10): 2877 doi: 10.1007/s11517-022-02641-w
16
F. C. Malcomson, J. C. Mathers. Nutrition, epigenetics and health through lifeNutrition Bulletin 2017; 42(3): 254 doi: 10.1111/nbu.12281
17
Kuniyasu Soda. Polyamine Metabolism and Gene Methylation in Conjunction with One-Carbon MetabolismInternational Journal of Molecular Sciences 2018; 19(10): 3106 doi: 10.3390/ijms19103106
18
Shipeng Zhao, Qiang Chen, Xianwu Kang, Bin Kong, Zhuo Wang. Aberrantly Expressed Genes and miRNAs in Slow Transit Constipation Based on RNA-Seq AnalysisBioMed Research International 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/2617432
19
JoEllen Welsh, Min Ji Bak, Carmen J. Narvaez. New insights into vitamin K biology with relevance to cancerTrends in Molecular Medicine 2022; 28(10): 864 doi: 10.1016/j.molmed.2022.07.002
20
Yan-Hua Bi, Jia Wang, Zhi-Jun Guo, Kai-Ning Jia. Characterization of Ferroptosis-Related Molecular Subtypes with Immune Infiltrations in Neuropathic PainJournal of Pain Research 2022; : 3327 doi: 10.2147/JPR.S385228
21
Ruibin Li, Bing Qu, Kangkang Wan, Changming Lu, Tingting Li, Fuxiang Zhou, Jun Lin. Identification of two methylated fragments of an SDC2 CpG island using a sliding window technique for early detection of colorectal cancerFEBS Open Bio 2021; 11(7): 1941 doi: 10.1002/2211-5463.13180
22
Jamaji C. Nwanaji-Enwerem, Marc G. Weisskopf, Andrea A. Baccarelli. Multi-tissue DNA methylation age: Molecular relationships and perspectives for advancing biomarker utilityAgeing Research Reviews 2018; 45: 15 doi: 10.1016/j.arr.2018.04.005
23
Xinyan Liu, Jinming Fu, Haoran Bi, Anqi Ge, Tingting Xia, Yupeng Liu, Hongru Sun, Dapeng Li, Yashuang Zhao. DNA methylation of SFRP1, SFRP2, and WIF1 and prognosis of postoperative colorectal cancer patientsBMC Cancer 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12885-019-6436-0
24
Magdalena Izdebska, Wioletta Zielińska, Marta Hałas-Wiśniewska, Alina Grzanka. Involvement of Actin and Actin-Binding Proteins in CarcinogenesisCells 2020; 9(10): 2245 doi: 10.3390/cells9102245
25
Helena Caiado, Natércia Conceição, Daniel Tiago, Ana Marreiros, Susana Vicente, Jose Luis Enriquez, Ana Margarida Vaz, Artur Antunes, Horácio Guerreiro, Paulo Caldeira, M. Leonor Cancela. Evaluation of MGP gene expression in colorectal cancerGene 2020; 723: 144120 doi: 10.1016/j.gene.2019.144120
26
Guodong Liang, Xuedong Fang, Yubo Yang, Yan Song. Silencing of CEMIP suppresses Wnt/β-catenin/Snail signaling transduction and inhibits EMT program of colorectal cancer cellsActa Histochemica 2018; 120(1): 56 doi: 10.1016/j.acthis.2017.11.002
27
Chunxue Li, Juan Xu, Xiangfeng Wang, Chao Zhang, Zicheng Yu, Jiucheng Liu, Zaixian Tai, Ziwen Luo, Xin Yi, Zhaoyang Zhong. Whole exome and transcriptome sequencing reveal clonal evolution and exhibit immune-related features in metastatic colorectal tumorsCell Death Discovery 2021; 7(1) doi: 10.1038/s41420-021-00607-9
28
Huiying Li, Chaonan Li, Boyang Zhang, Hongpeng Jiang. Lactoferrin suppresses the progression of colon cancer under hyperglycemia by targeting WTAP/m6A/NT5DC3/HKDC1 axisJournal of Translational Medicine 2023; 21(1) doi: 10.1186/s12967-023-03983-1
29
Tongtong Zhu, Yue Gao, Junwei Wang, Xin Li, Shipeng Shang, Yanxia Wang, Shuang Guo, Hanxiao Zhou, Hongjia Liu, Dailin Sun, Hong Chen, Li Wang, Shangwei Ning. CancerClock: A DNA Methylation Age Predictor to Identify and Characterize Aging Clock in Pan-CancerFrontiers in Bioengineering and Biotechnology 2019; 7 doi: 10.3389/fbioe.2019.00388
30
Yang Liu, Gang Hu, Yuetong Li, Xinyi Kong, Kaming Yang, Zhenlin Li, Wanwen Lao, Jiaxin Li, Jianhua Zhong, Shitong Zhang, Yuxin Leng, Changlong Bi, Aixia Zhai. Research on the biological mechanism and potential application of CEMIPFrontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1222425
31
Chun-Jing Zhang, Shu-Ying Zhang, Chun-Di Zhang, Chun-Rong Lin, Xue-Yan Li, Qiu-Yan Li, Hai-Tao Yu. Usefulness of bevacizumab-induced hypertension in patients with metastatic colorectal cancer: an updated meta-analysisAging 2018; 10(6): 1424 doi: 10.18632/aging.101478
32
F.A. Lamare, S. Khongsti, L. Marthong, S. Ghosh, S. Chenkual, H. Dkhar, A. Maitra, S. Ghosh. Genome-wide DNA methylation profiling of stomach cancer in the ethnic population of Mizoram, North East IndiaGenomics 2022; 114(5): 110478 doi: 10.1016/j.ygeno.2022.110478
33
Georg E. Luebeck, William D. Hazelton, Kit Curtius, Sean K. Maden, Ming Yu, Kelly T. Carter, Wynn Burke, Paul D. Lampe, Christopher I. Li, Cornelia M. Ulrich, Polly A. Newcomb, Maria Westerhoff, Andrew M. Kaz, Yanxin Luo, John M. Inadomi, William M. Grady. Implications of Epigenetic Drift in Colorectal NeoplasiaCancer Research 2019; 79(3): 495 doi: 10.1158/0008-5472.CAN-18-1682