BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yu JI, Park HC. Radiotherapy as valid modality for hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosis. World J Gastroenterol 2016; 22(30): 6851-6863 [PMID: 27570422 DOI: 10.3748/wjg.v22.i30.6851]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i30/6851.htm
Number Citing Articles
1
Gyu Sang Yoo, Jeong Il Yu, Hee Chul Park. Current role of proton beam therapy in patients with hepatocellular carcinomaInternational Journal of Gastrointestinal Intervention 2021; 10(4): 175 doi: 10.18528/ijgii210043
2
Jina Kim, Jason Chia-Hsien Cheng, Taek-Keun Nam, Jin Hee Kim, Byoung Kuk Jang, Wen-Yen Huang, Hiroshi Aikata, Myungsoo Kim, Jung Hyun Kwon, Jinbo Yue, Victor Ho Fun Lee, Zhaochong Zeng, Jinsil Seong. Efficacy of Liver-Directed Combined Radiotherapy in Locally Advanced Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Tumor ThrombosisCancers 2023; 15(12): 3164 doi: 10.3390/cancers15123164
3
Fei‐Pang Kuo, Tzu‐Hsuan Cheng, Yu‐Ming Cheng, Chao‐Chuan Wu, Chia‐Chi Wang. Effectiveness of multimodality treatment for hepatocellular carcinoma patients with portal vein thrombosis: A real world experienceAdvances in Digestive Medicine 2022; 9(3): 168 doi: 10.1002/aid2.13275
4
Jin Hee Park, Hee Yeon Kim, Anbok Lee, Young Kyeong Seo, Il-Hwan Kim, Eun-tae Park, Mi Seon Kang, Sung Jae Park, SaeGwang Park. Enlightening the Immune Mechanism of the Abscopal Effect in a Murine HCC Model and Overcoming the Late Resistance With Anti-PD-L1International Journal of Radiation Oncology*Biology*Physics 2021; 110(2): 510 doi: 10.1016/j.ijrobp.2020.12.031
5
Seungji Lee, Sung Kyu Song, Byungje Bae, Yongkeun Park. Comparing efficacies of different treatment regimens in patients with hepatocellular carcinoma accompanied by portal vein tumor thrombus using network meta-analysisAnnals of Surgical Treatment and Research 2022; 103(5): 280 doi: 10.4174/astr.2022.103.5.280
6
雍博 周. Progress in Transformation Therapy of Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Cancer ThrombusAdvances in Clinical Medicine 2022; 12(12): 11521 doi: 10.12677/ACM.2022.12121661
7
Gyu Sang Yoo, Jeong Il Yu, Hee Chul Park. Proton therapy for hepatocellular carcinoma: Current knowledges and future perspectivesWorld Journal of Gastroenterology 2018; 24(28): 3090-3100 doi: 10.3748/wjg.v24.i28.3090
8
Yongjie Shui, Wei Yu, Xiaoqiu Ren, Yinglu Guo, Jing Xu, Tao Ma, Bicheng Zhang, Jianjun Wu, Qinghai Li, Qiongge Hu, Li Shen, Xueli Bai, Tingbo Liang, Qichun Wei. Stereotactic body radiotherapy based treatment for hepatocellular carcinoma with extensive portal vein tumor thrombosisRadiation Oncology 2018; 13(1) doi: 10.1186/s13014-018-1136-5
9
Gyu Sang Yoo, Jeong Il Yu, Sungkoo Cho, Sang Hoon Jung, Youngyih Han, Seyjoon Park, Yoonjin Oh, Boram Lee, Hee Chul Park, Do Hoon Lim, Moon Seok Choi, Hojeong Won. Comparison of clinical outcomes between passive scattering versus pencil-beam scanning proton beam therapy for hepatocellular carcinomaRadiotherapy and Oncology 2020; 146: 187 doi: 10.1016/j.radonc.2020.02.019
10
Peter R. Galle, Francesco Tovoli, Friedrich Foerster, Marcus A. Wörns, Alessandro Cucchetti, Luigi Bolondi. The treatment of intermediate stage tumours beyond TACE: From surgery to systemic therapyJournal of Hepatology 2017; 67(1): 173 doi: 10.1016/j.jhep.2017.03.007
11
Seo Hee Choi, Jinsil Seong. Strategic application of radiotherapy for hepatocellular carcinomaClinical and Molecular Hepatology 2018; 24(2): 114 doi: 10.3350/cmh.2017.0073
12
Junqing Lin, Han Jiang, Weizhu Yang, Na Jiang, Qubin Zheng, Ning Huang, Xiaolong Wang, Ang Li, Jingyao Huang. Predictive factors of benefit from iodine-125 brachytherapy for hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosisBrachytherapy 2019; 18(2): 233 doi: 10.1016/j.brachy.2018.10.002
13
Zi-Wen Tao, Bao-Quan Cheng, Tao Zhou, Yan-Jing Gao. Management of hepatocellular carcinoma patients with portal vein tumor thrombosis: A narrative reviewHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2022; 21(2): 134 doi: 10.1016/j.hbpd.2021.12.004
14
Fangzhou Luo, Mengxia Li, Jun Ding, Shusen Zheng. The Progress in the Treatment of Hepatocellular Carcinoma With Portal Vein Tumor ThrombusFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.635731
15
Aoran Dong, Meiyan Zhu, Zeyu Zhang, Wenzhe Fan, Zhiqiang Wu, Yong Chen, Jianfei Tu, Yaojun Zhang, Wenquan Zhuang, Xiaofang He, Zhenwei Peng. Efficacy of radiation plus transarterial chemoembolization and lenvatinib in hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombusFrontiers in Oncology 2023; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1320818
16
Minah Kang, Yerim Shin, Yeseul Kim, Sangseok Ha, Wonmo Sung. Modeling the Synergistic Impact of Yttrium 90 Radioembolization and Immune Checkpoint Inhibitors on Hepatocellular CarcinomaBioengineering 2024; 11(2): 106 doi: 10.3390/bioengineering11020106
17
Juxian Sun, Rongping Guo, Xinyu Bi, Mengchao Wu, Zhaoyou Tang, Wan Yee Lau, Shusen Zheng, Xuehao Wang, Jinming Yu, Xiaoping Chen, Jia Fan, Jiahong Dong, Yongjun Chen, Yunfu Cui, Chaoliu Dai, Chihua Fang, Shuang Feng, Zhili Ji, Weidong Jia, Ningyang Jia, Gong Li, Jing Li, Qiu Li, Jiangtao Li, Tingbo Liang, Lianxin Liu, Shichun Lu, Yi Lv, Yilei Mao, Yan Meng, Zhiqiang Meng, Feng Shen, Jie Shi, Huichuan Sun, Kaishan Tao, Gaojun Teng, Xuying Wan, Tianfu Wen, Liqun Wu, Jinglin Xia, Mingang Ying, Jian Zhai, Leida Zhang, Xuewen Zhang, Zhiwei Zhang, Haiping Zhao, Donghai Zheng, Xuting Zhi, Jie Zhou, Cuncai Zhou, Jian Zhou, Zhaochong Zeng, Kangshun Zhu, Minshan Chen, Jianqiang Cai, Shuqun Cheng. Guidelines for Diagnosis and Treatment of Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Tumor Thrombus in China (2021 Edition)Liver Cancer 2022; 11(4): 315 doi: 10.1159/000523997
18
Changcheng Tao, Kai Zhang, Zonggui Tao, Yue Liu, Anke Wu, Liming Wang, Qinfu Feng, Fan Wu, Weiqi Rong, Jianxiong Wu. Clinical benefits of intraoperative radiotherapy for the recurrence of centrally located hepatocellular carcinoma with microvascular invasionCancer Reports 2024; 7(1) doi: 10.1002/cnr2.1928
19
Xing-Hao Zhou, Jing-Ru Li, Tang-Hui Zheng, Hong Chen, Chen Cai, Sheng-Long Ye, Bo Gao, Tong-Chun Xue. Portal vein tumor thrombosis in hepatocellular carcinoma: molecular mechanism and therapyClinical & Experimental Metastasis 2023; 40(1): 5 doi: 10.1007/s10585-022-10188-1
20
Gyu Sang Yoo, Won-Gyun Ahn, Shin-Yeong Kim, Wonseok Kang, Changhoon Choi, Hee Chul Park. Radiation-induced abscopal effect and its enhancement by programmed cell death 1 blockade in the hepatocellular carcinoma: A murine model studyClinical and Molecular Hepatology 2021; 27(1): 144 doi: 10.3350/cmh.2020.0095
21
Lei Guo, Xubiao Wei, Shuang Feng, Jian Zhai, Weixing Guo, Jie Shi, Wan Yee Lau, Yan Meng, Shuqun Cheng. Radiotherapy prior to or after transcatheter arterial chemoembolization for the treatment of hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombus: a randomized controlled trialHepatology International 2022; 16(6): 1368 doi: 10.1007/s12072-022-10423-7
22
Yukimasa Makita, Shumpei Murata, Yoshiki Katou, Kuniko Kikuchi, Hiroshi Uejima, Mika Teratani, Yasutaka Hoashi, Eriya Kenjo, Satoru Matsumoto, Masahiro Nogami, Kentaro Otake, Yuji Kawamata. Anti-tumor activity of KNTC2 siRNA in orthotopic tumor model mice of hepatocellular carcinomaBiochemical and Biophysical Research Communications 2017; 493(1): 800 doi: 10.1016/j.bbrc.2017.08.088
23
Gyu Sang Yoo, Jeong Il Yu, Hee Chul Park, Dongho Hyun, Woo Kyoung Jeong, Ho Yeong Lim, Moon Seok Choi, Sang Yun Ha. Do Biliary Complications after Proton Beam Therapy for Perihilar Hepatocellular Carcinoma Matter?Cancers 2020; 12(9): 2395 doi: 10.3390/cancers12092395
24
Shingo Ohira, Naoyuki Kanayama, Kentaro Wada, Toshiki Ikawa, Takero Hirata, Noriko Kishi, Tsukasa Karino, Hayate Washio, Yoshihiro Ueda, Masayoshi Miyazaki, Masahiko Koizumi, Teruki Teshima, Dong-Hoon Lee. Improvement of image quality and assessment of respiratory motion for hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosis using contrast-enhanced four-dimensional dual-energy computed tomographyPLOS ONE 2021; 16(1): e0244079 doi: 10.1371/journal.pone.0244079
25
Takuji Torimura, Hideki Iwamoto. Treatment and the prognosis of hepatocellular carcinoma in AsiaLiver International 2022; 42(9): 2042 doi: 10.1111/liv.15130
26
Xiaolong Li, Weixing Guo, Lei Guo, Wan Yee Lau, Naijian Ge, Kang Wang, Shuqun Cheng. Should transarterial chemoembolization be given before or after intensity-modulated radiotherapy to treat patients with hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombus? a propensity score matching studyOncotarget 2018; 9(36): 24537 doi: 10.18632/oncotarget.25224
27
Wansheng Wang, Jian Shen, Chen Wang, Baosheng Ren, Xiaoli Zhu, Caifang Ni. Safety and Feasibility of Helical I-125 Seed Implants Combined with Transcatheter Arterial Chemoembolization in Hepatocellular Carcinomas with Main Portal Vein Tumor ThrombusCardioVascular and Interventional Radiology 2019; 42(10): 1420 doi: 10.1007/s00270-019-02256-z
28
Xuhua Duan, Juanfang Liu, Xinwei Han, Jianzhuang Ren, Hao Li, Fengyao Li, Shuguang Ju. Comparison of Treatment Response, Survival Profiles, as Well as Safety Profiles Between CalliSpheres® Microsphere Transarterial Chemoembolization and Conventional Transarterial Chemoembolization in Huge Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2022; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.793581
29
Heng Zhang, Gang Chen, Xing Feng, Huiwen Song, Lingbing Meng, Yao Fu, Jun Yang, Zhiwen Fan, Youxiang Ding, Zhijie Du, Jianchao Wang, Li Yang, Jun Zhang, Lixia Sun, Zhigang Liu, Zhiyong Zhang, Quanhai Li, Xiangshan Fan. Targeting WDxR motif reprograms immune microenvironment and inhibits hepatocellular carcinoma progressionEMBO Molecular Medicine 2023; 15(5) doi: 10.15252/emmm.202215924
30
Ze-Xin Zhu, Xiao-Xue Wang, Ke-Fei Yuan, Ji-Wei Huang, Yong Zeng. Transarterial chemoembolization plus iodine-125 implantation for hepatocellular carcinoma: a systematic review and meta-analysisHPB 2018; 20(9): 795 doi: 10.1016/j.hpb.2018.03.015
31
Shun Kaneko, Kaoru Tsuchiya, Yutaka Yasui, Kento Inada, Sakura Kirino, Koji Yamashita, Leona Osawa, Yuka Hayakawa, Shuhei Sekiguchi, Mayu Higuchi, Kenta Takaura, Chiaki Maeyashiki, Nobuharu Tamaki, Takaya Takeguchi, Yuko Takeguchi, Takuya Nagano, Hiroyuki Nakanishi, Jun Itakura, Yuka Takahashi, Yoshiro Himeno, Akihiko Hoshi, Masayuki Kurosaki, Namiki Izumi. Strategy for advanced hepatocellular carcinoma based on liver function and portal vein tumor thrombosisHepatology Research 2020; 50(12): 1375 doi: 10.1111/hepr.13567
32
Yung‐Ning Huang, Yang‐Bor Lu, Sheng‐Nan Lu. Sequential bilateral PVTT successfully controlled by radiotherapy and sorafenib, respectivelyThe Kaohsiung Journal of Medical Sciences 2019; 35(1): 63 doi: 10.1016/j.kjms.2018.06.003
33
Chen Wang, Wansheng Wang, Jian Shen, Baosheng Ren, Xiaoli Zhu, Caifang Ni. Feasibility of Helical I-125 Seed Implant in the Portal VeinCardioVascular and Interventional Radiology 2019; 42(1): 121 doi: 10.1007/s00270-018-2059-0
34
Ning Sun, Jialin Zhang, Baifeng Li, Ailin Li, Mutian Lv, Chengshuo Zhang. Favorable response to multimodal treatment in hepatocellular carcinoma with inferior vena cava and right atrial tumor thrombus and left adrenal gland metastasisMedicine 2021; 100(49): e27987 doi: 10.1097/MD.0000000000027987
35
Scott M. Thompson, Michael L. Wells, James C. Andrews, Eric C. Ehman, Christine O. Menias, Christopher L. Hallemeier, Lewis R. Roberts, Sudhakar K. Venkatesh. Venous invasion by hepatic tumors: imaging appearance and implications for managementAbdominal Radiology 2018; 43(8): 1947 doi: 10.1007/s00261-017-1298-x
36
Shuqun Cheng, Minshan Chen, Jianqiang Cai, Juxian Sun, Rongping Guo, Xinyu Bi, Wan Yee  Lau, Mengchao Wu. Chinese Expert Consensus on Multidisciplinary Diagnosis and Treatment of Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Tumor Thrombus (2018 Edition)Liver Cancer 2020; 9(1): 28 doi: 10.1159/000503685
37
Ji-Rong Li, Min-Jiang Wu, Tan Wang, Min Tian, Guang Zhou, Qing-Xiong Liu, Xian-Hong Xiang, Ying-Qiang Zhang. A prognostic score model for predicting the survival benefits of patients undergoing sorafenib plus transarterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma with portal vein invasionAbdominal Radiology 2021; 46(5): 1967 doi: 10.1007/s00261-020-02897-6
38
Jeong Il Yu, Hee Chul Park, Sang Hoon Jung, Changhoon Choi, Sung Wook Shin, Sung Ki Cho, Dong Hyun Sinn, Yong-Han Paik, Geum-Youn Gwak, Moon Seok Choi, Joon Hyeok Lee, Kwang Cheol Koh, Byung Chul Yoo, Hüseyin Sahinbas, Seung Woon Paik. Combination treatment with transarterial chemoembolization, radiotherapy, and hyperthermia (CERT) for hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosis: Final results of a prospective phase II trialOncotarget 2017; 8(32): 52651 doi: 10.18632/oncotarget.17072
39
Shuheng Bai, YinYing Wu, Yanli Yan, Rong Li, Haojing Kang, Jiangzhou Zhang, Wen Ma, Ying Gao, Beina Hui, Hailin Ma, Xiaozhi Zhang, Juan Ren. Evaluation of the Efficacy and Toxicity of Radiotherapy for Type III-IV Portal Vein Tumor ThrombiTechnology in Cancer Research & Treatment 2021; 20: 153303382199528 doi: 10.1177/1533033821995286
40
Yingqiang Zhang, Hongfei Miao, Wenlin Xie, Suxiang Jiang, Ze Song, Guihua Huang, Wenzhe Fan, Yu Wang, Jiaping Li, Yong Chen. The PPRD score stratifies patients with hepatocellular carcinoma and portal vein tumor thrombus treated with sorafenib plus transarterial chemoembolizationEuropean Radiology 2021; 31(1): 232 doi: 10.1007/s00330-020-07078-z
41
Yu-Ming Huang, Tsang-En Wang, Ming-Jen Chen, Ching-Chung Lin, Ching-Wei Chang, Hung-Chi Tai, Shih-Ming Hsu, Yu-Jen Chen. Radiomics-based nomogram as predictive model for prognosis of hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosis receiving radiotherapyFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.906498
42
Jin‐Cheng Wang, An‐Liang Xia, Yong Xu, Xiao‐Jie Lu. Comprehensive treatments for hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosisJournal of Cellular Physiology 2019; 234(2): 1062 doi: 10.1002/jcp.27324
43
Jian Lu, Xiu-Ping Zhang, Bin-Yan Zhong, Wan Yee Lau, David C Madoff, Jon C Davidson, Xiaolong Qi, Shu-Qun Cheng, Gao-Jun Teng. Management of patients with hepatocellular carcinoma and portal vein tumour thrombosis: comparing east and westThe Lancet Gastroenterology & Hepatology 2019; 4(9): 721 doi: 10.1016/S2468-1253(19)30178-5
44
Jeong Il Yu, Su Jin Lee, Jeeyun Lee, Ho Yeong Lim, Seung Woon Paik, Gyu Sang Yoo, Changhoon Choi, Hee Chul Park. Clinical significance of radiotherapy before and/or during nivolumab treatment in hepatocellular carcinomaCancer Medicine 2019; 8(16): 6986 doi: 10.1002/cam4.2570
45
John Chun-Hao Chen, Shih-Hua Liu, Tsung-Yu Yen, Kun-Yao Dai, Jeng-Jong Hwang, Yu-Jen Chen. Sorafenib-Induced Radiation in-Field Skin (SIRIS) Reaction: Unexpected Complication in Elder Hepatocellular Carcinoma Patients Received Sorafenib and Concurrent Radiation TherapyInternational Journal of Gerontology 2018;  doi: 10.1016/j.ijge.2018.03.008
46
Xiaojie Li, Zhimin Ye, Sheng Lin, Haowen Pang. Predictive factors for survival following stereotactic body radiotherapy for hepatocellular carcinoma with portal vein tumour thrombosis and construction of a nomogramBMC Cancer 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12885-021-08469-1
47
Changhoon Choi, Gyu Sang Yoo, Won Kyung Cho, Hee Chul Park. Optimizing radiotherapy with immune checkpoint blockade in hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(20): 2416-2429 doi: 10.3748/wjg.v25.i20.2416
48
Jaehun Yang, Jong Man Kim, Jinsoo Rhu, Gyu-Seong Choi, Choon Hyuck David Kwon, Jae-Won Joh. Surgical Resection Is Preferred in Selected Solitary Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Tumor ThrombosisDigestive Surgery 2022; 39(1): 42 doi: 10.1159/000521827