BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Gurzu S, Silveanu C, Fetyko A, Butiurca V, Kovacs Z, Jung I. Systematic review of the old and new concepts in the epithelial-mesenchymal transition of colorectal cancer. World J Gastroenterol 2016; 22(30): 6764-6775 [PMID: 27570416 DOI: 10.3748/wjg.v22.i30.6764]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i30/6764.htm
Number Citing Articles
1
Audronė V. Kalvelytė, Aušra Imbrasaitė, Natalija Krestnikova, Aurimas Stulpinas. Advances in Molecular Toxicology 2017; 11: 123 doi: 10.1016/B978-0-12-812522-9.00004-X
2
Mai-Britt Worm Ørntoft. Review of Blood-Based Colorectal Cancer Screening: How Far Are Circulating Cell-Free DNA Methylation Markers From Clinical Implementation?Clinical Colorectal Cancer 2018; 17(2): e415 doi: 10.1016/j.clcc.2018.02.012
3
Kai Zhou, Jun Rao, Zhi-hua Zhou, Xiao-hong Yao, Feng Wu, Jing Yang, Lang Yang, Xia Zhang, You-hong Cui, Xiu-Wu Bian, Yu Shi, Yi-fang Ping. RAC1-GTP promotes epithelial-mesenchymal transition and invasion of colorectal cancer by activation of STAT3Laboratory Investigation 2018; 98(8): 989 doi: 10.1038/s41374-018-0071-2
4
Canhui Ouyang, Qubo Fu, Yun Xie, Jun Xie. Forkhead box A2 transcriptionally activates hsa-let-7 g to inhibit hypoxia-induced epithelial-mesenchymal transition by targeting c14orf28 in colorectal cancerArab Journal of Gastroenterology 2022; 23(3): 188 doi: 10.1016/j.ajg.2022.04.002
5
Yanmei Zhong, Keliang Lu, Suhua Zhu, Wentong Li, Shanming Sun. Characterization of methylthioadenosin phosphorylase (MTAP) expression in colorectal cancerArtificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology 2017; : 1 doi: 10.1080/21691401.2017.1408122
6
Joanna D.C.C. Lima, Estefania Simoes, Gabriela de Castro, Mychel Raony P.T. Morais, Emidio M. de Matos‐Neto, Michele J. Alves, Nelson I. Pinto, Raquel G. Figueredo, Telma M.T. Zorn, Aloísio S. Felipe‐Silva, Flavio Tokeshi, José P. Otoch, Paulo Alcantara, Fernanda J. Cabral, Emer S. Ferro, Alessandro Laviano, Marilia Seelaender. Tumour‐derived transforming growth factor‐β signalling contributes to fibrosis in patients with cancer cachexiaJournal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle 2019; 10(5): 1045 doi: 10.1002/jcsm.12441
7
Simona Gurzu, Haruhiko Sugimura, Janina Orlowska, Janos Szederjesi, Zoltan Szentirmay, Tivadar Bara, Tivadar Bara, Ananmaria Fetyko, Ioan Jung. Proposal of a Dukes-Mac-Like Staging System for Gastric CancerJournal of Investigative Medicine 2017; 65(2): 316 doi: 10.1136/jim-2016-000270
8
Yinghao Jiang, Guangming Liu, Wei Ye, Jianjin Xie, Chunfa Shao, Xiaowei Wang, Xia Li. ZEB2-AS1 Accelerates Epithelial/Mesenchymal Transition Through miR-1205/CRKL Pathway in Colorectal CancerCancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals 2020; 35(2): 153 doi: 10.1089/cbr.2019.3000
9
William B. Coleman. Essential Concepts in Molecular Pathology2020; : 55 doi: 10.1016/B978-0-12-813257-9.00004-8
10
Mei Zhang, Dong-yuan Yang, Zhi-yi He, Yu Wu, Xiu-yun Tian, Qing-yang Huang, Wang-bo Ma, Min Deng, Qi-zhi Wang, Shan-jun Yan, Hai-lun Zheng. Auranofin inhibits the occurrence of colorectal cancer by promoting mTOR-dependent autophagy and inhibiting epithelial-mesenchymal transformationAnti-Cancer Drugs 2024; 35(2): 129 doi: 10.1097/CAD.0000000000001540
11
Anbiao wu, Lihong Zhang, Jingyang Chen, Hekai Li, Pingzhen Yang, Minsheng Chen, Qicai Liu. Limb-bud and Heart (LBH) mediates proliferation, fibroblast-to-myofibroblast transition and EMT-like processes in cardiac fibroblastsMolecular and Cellular Biochemistry 2021; 476(7): 2685 doi: 10.1007/s11010-021-04111-7
12
Elena A. Pudova, Anna V. Kudryavtseva, Maria S. Fedorova, Andrew R. Zaretsky, Dmitry S. Shcherbo, Elena N. Lukyanova, Anatoly Y. Popov, Asiya F. Sadritdinova, Ivan S. Abramov, Sergey L. Kharitonov, George S. Krasnov, Kseniya M. Klimina, Nadezhda V. Koroban, Nadezhda N. Volchenko, Kirill M. Nyushko, Nataliya V. Melnikova, Maria A. Chernichenko, Dmitry V. Sidorov, Boris Y. Alekseev, Marina V. Kiseleva, Andrey D. Kaprin, Alexey A. Dmitriev, Anastasiya V. Snezhkina. HK3 overexpression associated with epithelial-mesenchymal transition in colorectal cancerBMC Genomics 2018; 19(S3) doi: 10.1186/s12864-018-4477-4
13
Di Chen, Li Xu, Xiaowei Li, Yi Chu, Mingzuo Jiang, Bing Xu, Min Zhao, Weijie Wang, Hua Wang, Huijie Kang, Kai Wang, Kaichun Wu, Jie Liang, Gui Ren. Enah overexpression is correlated with poor survival and aggressive phenotype in gastric cancerCell Death & Disease 2018; 9(10) doi: 10.1038/s41419-018-1031-x
14
Xiaoliang Huang, Jungang Liu, Haizhou Liu, Xianwei Mo, Yongsheng Meng, Lihua Zhang, Yuqing Deng, Yawei Zhang, Weizhong Tang. A Combined Epithelial Mesenchymal Transformation and DNA Repair Gene Panel in Colorectal Cancer With Prognostic and Therapeutic ImplicationFrontiers in Oncology 2021; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.595182
15
Xiaorong Ding, Yumei Li, Jun Li, Yongmei Yin. OSW‐1 inhibits tumor growth and metastasis by NFATc2 on triple‐negative breast cancerCancer Medicine 2020; 9(15): 5558 doi: 10.1002/cam4.3196
16
Wen-Sy Tsai, Wei-Shan Hung, Tzu-Min Wang, Hsuan Liu, Chia-Yu Yang, Shao-Min Wu, Hsueh-Ling Hsu, Yu-Chiao Hsiao, Hui-Ju Tsai, Ching-Ping Tseng. Circulating tumor cell enumeration for improved screening and disease detection of patients with colorectal cancerBiomedical Journal 2021; 44(6): S190 doi: 10.1016/j.bj.2020.09.006
17
EMT (epithelial-mesenchymal transition)Nihon Shoni Arerugi Gakkaishi. The Japanese Journal of Pediatric Allergy and Clinical Immunology 2016; 30(5): 666 doi: 10.3388/jspaci.30.666
18
Sara Gaines, Ashley J. Williamson, Neil Hyman, Jessica Kandel. How the microbiome is shaping our understanding of cancer biology and its treatmentSeminars in Colon and Rectal Surgery 2018; 29(1): 12 doi: 10.1053/j.scrs.2017.09.003
19
Ichiro Kawamura, Rintaro Ohe, Kazushi Suzuki, Takanobu Kabasawa, Takumi Kitaoka, Daiichiro Takahara, Michihisa Kono, Naoya Uchiyama, Hiroaki Musha, Mitsuru Futakuchi, Fuyuhiko Motoi. Neighboring macrophage-induced alteration in the phenotype of colorectal cancer cells in the tumor budding areaCancer Cell International 2024; 24(1) doi: 10.1186/s12935-024-03292-7
20
Amrutha Tunuguntla, T.N. Suresh, Sreeramulu PN. Association Between the Immunohistochemistry Expression of E-cadherin, Beta-Catenin, and CD44 in Colorectal AdenocarcinomaCureus 2023;  doi: 10.7759/cureus.35686
21
L. E. Sinyansky, S. V. Vtorushin, S. V. Patalyak, S. G. Afanasyev. PROGNOSTIC ROLE OF MOLECULAR SUBTYPES OF COLON CANCER. A CURRENT VIEW ON THE PROBLEMSiberian journal of oncology 2021; 20(3): 107 doi: 10.21294/1814-4861-2021-20-3-107-114
22
Melanie Boxberg, Christine Bollwein, Korinna Jöhrens, Peer-Hendrik Kuhn, Bernhard Haller, Katja Steiger, Klaus-Dietrich Wolff, Andreas Kolk, Moritz Jesinghaus, Wilko Weichert. Novel prognostic histopathological grading system in oral squamous cell carcinoma based on tumour budding and cell nest size shows high interobserver and intraobserver concordanceJournal of Clinical Pathology 2019; 72(4): 285 doi: 10.1136/jclinpath-2018-205454
23
Chuanbing Shi, Xiaojun Yang, Xiaodong Bu, Ning Hou, Pingsheng Chen. Alpha B-crystallin promotes the invasion and metastasis of colorectal cancer via epithelial-mesenchymal transitionBiochemical and Biophysical Research Communications 2017; 489(4): 369 doi: 10.1016/j.bbrc.2017.05.070
24
Fahimeh Hosseini, Bahram M. Soltani, Hossein Baharvand, Saman Hosseinkhani. Hsa-miR-3658 down-regulates OCT4 gene expression followed by suppressing SW480 cell proliferation and migrationBiochemical Journal 2020; 477(12): 2281 doi: 10.1042/BCJ20190619
25
Guoqiang Wang, Qiongzhi Yang, Maoyu Li, Ye Zhang, Yu-xiang Cai, Xujun Liang, Ying Fu, Zhefeng Xiao, Minze Zhou, Zhongpeng Xie, Huichao Huang, Yahui Huang, Yongheng Chen, Qiongqiong He, Fang Peng, Zhuchu Chen. Quantitative proteomic profiling of tumor-associated vascular endothelial cells in colorectal cancerBiology Open 2019;  doi: 10.1242/bio.042838
26
Dongjun Jung, Junyoung Shin, Jihyun Park, Jaehoon Shin, You-Na Sung, Yeseul Kim, Seungyeon Yoo, Byong-Wook Lee, Sung-Wuk Jang, In Ja Park, Laura D. Wood, Chan-Gi Pack, Ralph H. Hruban, Seung-Mo Hong. Frequent Intraluminal Growth of Large Muscular Veins in Surgically Resected Colorectal Cancer Tissues: A 3-Dimensional Pathologic Reconstruction StudyModern Pathology 2023; 36(3): 100082 doi: 10.1016/j.modpat.2022.100082
27
Hossein Javid, Pedram Hashemian, Shaghayegh Yazdani, Alireza Sharbaf Mashhad, Mehdi Karimi‐Shahri. The role of heat shock proteins in metastatic colorectal cancer: A reviewJournal of Cellular Biochemistry 2022; 123(11): 1704 doi: 10.1002/jcb.30326
28
Shi-Tong Wang, Wen-Qi Cui, Dan Pan, Min Jiang, Bing Chang, Li-Xuan Sang. Tea polyphenols and their chemopreventive and therapeutic effects on colorectal cancerWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(6): 562-597 doi: 10.3748/wjg.v26.i6.562
29
Yan Tang, Yong Tang, Ying-sheng Cheng. miR-34a inhibits pancreatic cancer progression through Snail1-mediated epithelial–mesenchymal transition and the Notch signaling pathwayScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/srep38232
30
Xudong Li, Aiping Yin, Wenjing Zhang, Fei Zhao, Jia Lv, Jing Lv, Jiping Sun. Jam3 promotes migration and suppresses apoptosis of renal carcinoma cell linesInternational Journal of Molecular Medicine 2018;  doi: 10.3892/ijmm.2018.3854
31
Sofy Permana, Reyudzky Putri Fityanti, Eviana Norahmawati, Agustin Iskandar, Erika Desy Anggraini Mulyadi, Agustina Tri Endharti. Coelomic Fluid of Eisenia fetida Ameliorates Cetuximab to Reduce K-Ras and Vimentin Expression through Promoting RUNX3 in an AOM/DSS-Induced Colitis Associated Colon CancerEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/9418520
32
Constantin Busuioc, Andreea Nutu, Cornelia Braicu, Oana Zanoaga, Monica Trif, Ioana Berindan-Neagoe. Analysis of Differentially Expressed Genes, MMP3 and TESC, and Their Potential Value in Molecular Pathways in Colon Adenocarcinoma: A Bioinformatics ApproachBioMedInformatics 2022; 2(3): 474 doi: 10.3390/biomedinformatics2030030
33
Zhaoting Yang, Chengye Zhang, Wenbo Qi, Chunai Cui, Yan Cui, Yanhua Xuan. Tenascin-C as a prognostic determinant of colorectal cancer through induction of epithelial-to-mesenchymal transition and proliferationExperimental and Molecular Pathology 2018; 105(2): 216 doi: 10.1016/j.yexmp.2018.08.009
34
Epithelial-Mesenchymal Transition-Related MicroRNAs and Their Target Genes in Colorectal CancerogenesisJournal of Clinical Medicine 2019; 8(10): 1603 doi: 10.3390/jcm8101603
35
Ana Pavlič, Kristian Urh, Katarina Štajer, Emanuela Boštjančič, Nina Zidar. Epithelial-Mesenchymal Transition in Colorectal Carcinoma: Comparison Between Primary Tumor, Lymph Node and Liver MetastasesFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.662806
36
Wei Gao, Jianping Zhou, Mohammadamin Morshedi. MicroRNA-34 and gastrointestinal cancers: a player with big functionsCancer Cell International 2024; 24(1) doi: 10.1186/s12935-024-03338-w
37
Anbiao Wu, Ling Zhang, Ning Luo, Lihong Zhang, Li Li, Qicai Liu. Limb-bud and heart (LBH) inhibits cellular migration, invasion and epithelial-mesenchymal transition in nasopharyngeal carcinoma via downregulating αB-crystallin expressionCellular Signalling 2021; 85: 110045 doi: 10.1016/j.cellsig.2021.110045
38
Liangmei He, Yayun Chen, Yuanbing Wu, Ying Xu, Zixiang Zhang, Zhiping Liu. Nucleic acid sensing pattern recognition receptors in the development of colorectal cancer and colitisCellular and Molecular Life Sciences 2017; 74(13): 2395 doi: 10.1007/s00018-017-2477-1
39
Yukeyoung Kim, Sungho Ghil. Regulators of G-protein signaling, RGS2 and RGS4, inhibit protease-activated receptor 4-mediated signaling by forming a complex with the receptor and Gα in live cellsCell Communication and Signaling 2020; 18(1) doi: 10.1186/s12964-020-00552-7
40
Yung-Sung Yeh, Hsiang-Lin Tsai, Po-Jung Chen, Yen-Cheng Chen, Wei-Chih Su, Tsung-Kun Chang, Ching-Wen Huang, Jaw-Yuan Wang. Identifying and clinically validating biomarkers for immunotherapy in colorectal cancerExpert Review of Molecular Diagnostics 2023; 23(3): 231 doi: 10.1080/14737159.2023.2188195
41
Simona Gurzu, Laszlo Kobori, Decebal Fodor, Ioan Jung. Epithelial Mesenchymal and Endothelial Mesenchymal Transitions in Hepatocellular Carcinoma: A ReviewBioMed Research International 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/2962580
42
Zhixin Zhan, Ziqiang Liu, Jiacheng Lai, Chaochao Zhang, Yong Chen, Haiyan Huang. Anticancer Effects and Mechanisms of OSW-1 Isolated From Ornithogalum saundersiae: A ReviewFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.747718
43
William B. Coleman. Molecular Pathology2018; : 71 doi: 10.1016/B978-0-12-802761-5.00004-3
44
Lanqing Cao, Zhaoyong Wang, Liwei Duan, Lijuan Wei. Analysis of Endoscopy Findings to Identify Early Gastric Cancers with Tumor Budding: A Retrospective StudyJournal of Gastrointestinal Surgery 2021; 25(7): 1706 doi: 10.1007/s11605-020-04862-6
45
Yonggang Ren, Jia Tao, Zhen Jiang, Dongmei Guo, Jiancai Tang. Pimozide suppresses colorectal cancer via inhibition of Wnt/β-catenin signaling pathwayLife Sciences 2018; 209: 267 doi: 10.1016/j.lfs.2018.08.027
46
Chunjie Xu, Longci Sun, Chunhui Jiang, Hong Zhou, Lei Gu, Ye Liu, Qing Xu. SPP1, analyzed by bioinformatics methods, promotes the metastasis in colorectal cancer by activating EMT pathwayBiomedicine & Pharmacotherapy 2017; 91: 1167 doi: 10.1016/j.biopha.2017.05.056
47
Xiaodong Wang, Yaxian Li, Ziqing Fang, Yongxiang Li. Elevated expression of NFE2L3 promotes the development of gastric cancer through epithelial-mesenchymal transformationBioengineered 2021; 12(2): 12204 doi: 10.1080/21655979.2021.2005915
48
Pedro Carriere, Natalia Calvo, María Belén Novoa Díaz, Fernanda Lopez-Moncada, Alexander Herrera, María José Torres, Exequiel Alonso, Norberto Ariel Gandini, Graciela Gigola, Hector R. Contreras, Claudia Gentili. Role of SPARC in the epithelial-mesenchymal transition induced by PTHrP in human colon cancer cellsMolecular and Cellular Endocrinology 2021; 530: 111253 doi: 10.1016/j.mce.2021.111253
49
Tamotsu Sugai. Endoscopic Management of Colorectal T1(SM) Carcinoma2020; : 95 doi: 10.1007/978-981-13-6649-9_12
50
Youmao Tao, Tao Han, Tao Zhang, Chong Ma, Caixia Sun. LncRNA CHRF-induced miR-489 loss promotes metastasis of colorectal cancer via TWIST1/EMT signaling pathwayOncotarget 2017; 8(22): 36410 doi: 10.18632/oncotarget.16850
51
Niko Kemi, Maarit Eskuri, Julia Ikäläinen, Tuomo J. Karttunen, Joonas H. Kauppila. Tumor Budding and Prognosis in Gastric AdenocarcinomaAmerican Journal of Surgical Pathology 2019; 43(2): 229 doi: 10.1097/PAS.0000000000001181
52
Mingzhan Du, Ling Chen, Yuqing Cheng, Yaohui Wang, Xiangshan Fan, Yifen Zhang, Xiaoli Zhou, Lingchuan Guo, Guifang Xu, Xiaoping Zou, Qin Huang. Tumor Budding and Other Risk Factors of Lymph Node Metastasis in Submucosal Early Gastric CarcinomaAmerican Journal of Surgical Pathology 2019; 43(8): 1074 doi: 10.1097/PAS.0000000000001276
53
Fahimeh Fattahi, Leili Saeednejad Zanjani, Somayeh Vafaei, Zohreh Habibi Shams, Jafar Kiani, Marzieh Naseri, Elmira Gheytanchi, Zahra Madjd. Expressions of TWIST1 and CD105 markers in colorectal cancer patients and their association with metastatic potential and prognosisDiagnostic Pathology 2021; 16(1) doi: 10.1186/s13000-021-01088-1
54
Ana Pavlič, Emanuela Boštjančič, Rajko Kavalar, Bojan Ilijevec, Serena Bonin, Fabrizio Zanconati, Nina Zidar. Tumour budding and poorly differentiated clusters in colon cancer – different manifestations of partial epithelial–mesenchymal transitionThe Journal of Pathology 2022; 258(3): 278 doi: 10.1002/path.5998
55
Zhong Zheng, Huiping Yu, Qin Huang, Hongyan Wu, Yao Fu, Jiong Shi, Ting Wang, Xiangshan Fan. Heterogeneous expression of Lgr5 as a risk factor for focal invasion and distant metastasis of colorectal carcinomaOncotarget 2018; 9(53): 30025 doi: 10.18632/oncotarget.23144
56
Veronika Skarkova, Adam Skarka, Monika Manethova, Afroditi A Stefanidi, Emil Rudolf. Silencing of E-cadherin expression leads to increased chemosensitivity to irinotecan and oxaliplatin in colorectal cancer cell linesHuman & Experimental Toxicology 2021; 40(12): 2063 doi: 10.1177/09603271211021479
57
María Belén Novoa Díaz, Pedro Carriere, Graciela Gigola, Ariel Osvaldo Zwenger, Natalia Calvo, Claudia Gentili. Involvement of Met receptor pathway in aggressive behavior of colorectal cancer cells induced by parathyroid hormone-related peptideWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(26): 3177-3200 doi: 10.3748/wjg.v28.i26.3177
58
Simona Gurzu, Ioan Jung. Gastrointestinal Cancers: An Interdisciplinary ApproachInterdisciplinary Cancer Research 2022; 4: 45 doi: 10.1007/16833_2022_61
59
Patrycja Przygodzka, Izabela Papiewska-Pająk, Helena Bogusz-Koziarska, Ewelina Sochacka, Joanna Boncela, M. Anna Kowalska. Regulation of miRNAs by Snail during epithelial-to-mesenchymal transition in HT29 colon cancer cellsScientific Reports 2019; 9(1) doi: 10.1038/s41598-019-39200-7
60
Sun Bin Im, Jae Min Cho, Han Byul Kim, Dong-Hoon Shin, Myeong Sook Kwon, In Young Lee, Gyung Mo Son. FSP-1 expression in cancer cells is relevant to long-term oncological outcomes in nonmetastatic colorectal cancerKorean Journal of Clinical Oncology 2022; 18(2): 66 doi: 10.14216/kjco.22009
61
Zhijun Zeng, Hao Yang, Shuai Xiao. ACTL6A expression promotes invasion, metastasis and epithelial mesenchymal transition of colon cancerBMC Cancer 2018; 18(1) doi: 10.1186/s12885-018-4931-3
62
Irina Druzhkova, Nadezhda Ignatova, Natalia Prodanets, Nikolay Kiselev, Iliya Zhukov, Marina Shirmanova, Vladimir Zagainov, Elena Zagaynova. E-Cadherin in Colorectal Cancer: Relation to ChemosensitivityClinical Colorectal Cancer 2019; 18(1): e74 doi: 10.1016/j.clcc.2018.10.003
63
Min Wu, Zhaobo Liu, Aiying Zhang, Ning Li. Identification of key genes and pathways in hepatocellular carcinomaMedicine 2019; 98(5): e14287 doi: 10.1097/MD.0000000000014287
64
Jingwei Hu, Guodong Li, Liang Liu, Yatao Wang, Xiaolan Li, Jianping Gong. AF1q Mediates Tumor Progression in Colorectal Cancer by Regulating AKT SignalingInternational Journal of Molecular Sciences 2017; 18(5): 987 doi: 10.3390/ijms18050987
65
Guang-Sheng Du, Yuan Qiu, Wen-Sheng Wang, Ke Peng, Zhi-Cao Zhang, Xiang-Sheng Li, Wei-Dong Xiao, Hua Yang. Knockdown on aPKC-ι inhibits epithelial-mesenchymal transition, migration and invasion of colorectal cancer cells through Rac1-JNK pathwayExperimental and Molecular Pathology 2019; 107: 57 doi: 10.1016/j.yexmp.2018.11.007
66
Xiaoji Cui, Qinlu Lin, Ping Huang, Ying Liang. Antiepithelial-Mesenchymal Transition of Herbal Active Substance in Tumor Cells via Different SignalingOxidative Medicine and Cellular Longevity 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/9253745
67
Chao-Yuan Yu, Wei-Chiao Chang, Jia-Huei Zheng, Wei-Hung Hung, Er-Chieh Cho. Transforming growth factor alpha promotes tumorigenesis and regulates epithelial-mesenchymal transition modulation in colon cancerBiochemical and Biophysical Research Communications 2018; 506(4): 901 doi: 10.1016/j.bbrc.2018.10.137
68
Fereshteh Asgharzadeh, Reyhaneh Moradi-Marjaneh, Mahdi Moradi Marjaneh. The Role of Heat Shock Protein 27 in Carcinogenesis and Treatment of Colorectal CancerCurrent Pharmaceutical Design 2022; 28(32): 2677 doi: 10.2174/1381612828666220427140640
69
Aditi Bhattacharya, Sumedha Saluja, Vishwanath Managuli, Sandeep Agrawal, Devanjan Dey, Bhavuk Garg, Mohammed Tahir Ansari, Sitikantha Roy, Sudip Sen. Comparing Migratory and Mechanical Properties of Human Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cells with Colon Cancer Cells In VitroJournal of Gastrointestinal Cancer 2021; 52(3): 882 doi: 10.1007/s12029-020-00476-y
70
Qiang Du, Silvia Liu, Kun Dong, Xiao Cui, Jing Luo, David A. Geller. Downregulation of iNOS/NO Promotes Epithelial–Mesenchymal Transition and Metastasis in Colorectal CancerMolecular Cancer Research 2023; 21(2): 102 doi: 10.1158/1541-7786.MCR-22-0509
71
Jian Zhao, Lianglong Zhang, Lizhi Zheng, Youbo Hong, Lizhi Zhao. LncRNATCF7 promotes the growth and self-renewal of glioma cells via suppressing the miR-200c-EpCAM axisBiomedicine & Pharmacotherapy 2018; 97: 203 doi: 10.1016/j.biopha.2017.10.039
72
Qi Huang, Zhi Yang, Jin-hai Tian, Pei-dong You, Jia Wang, Rong Ma, Jingjing Yu, Xu Zhang, Jia Cao, Jie Cao, Li-bin Wang, Zhiqian Zhang. LncSNHG1 Promoted CRC Proliferation through the miR-181b-5p/SMAD2 AxisJournal of Oncology 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/4181730
73
Jun Tang, Jingfang Yang. SATB1 promotes epithelial-mesenchymal transition via Notch signaling pathway in colorectal cancerEuropean Journal of Inflammation 2019; 17: 205873921985889 doi: 10.1177/2058739219858896
74
Amajala Krishna Chaitanya, Gudivad Indu Priya, Rama Rao Malla. Theranostics and Precision Medicine for the Management of Hepatocellular Carcinoma, Volume 22022; : 21 doi: 10.1016/B978-0-323-98807-0.00018-1
75
Shengli Yuan, Fengying Tao, Xinglin Zhang, Yan Zhang, Xingxing Sun, Dapeng Wu. Role of Wnt/β-Catenin Signaling in the Chemoresistance Modulation of Colorectal CancerBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/9390878
76
Qianyuan Li, Xiukou Zhou, Zhengyu Fang, Zhiyun Pan. Effect of STC2 gene silencing on colorectal cancer cellsMolecular Medicine Reports 2019;  doi: 10.3892/mmr.2019.10332
77
Chuanqian Huang, Renli Chen, Fangjing Zheng, Yirong Tang, Xiukang Wang, Zichun Chen, Xiaolan Lai. Inhibitory role of ATF3 in gastric cancer progression through regulating cell EMT and stemnessCancer Cell International 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12935-021-01828-9
78
Hui Ran, Yemin Zhu, Ruyuan Deng, Qi Zhang, Xisheng Liu, Ming Feng, Jie Zhong, Shuhai Lin, Xuemei Tong, Qing Su. Stearoyl-CoA desaturase-1 promotes colorectal cancer metastasis in response to glucose by suppressing PTENJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2018; 37(1) doi: 10.1186/s13046-018-0711-9
79
Susan J. Hagen. Non-canonical functions of claudin proteins: Beyond the regulation of cell-cell adhesionsTissue Barriers 2017; 5(2): e1327839 doi: 10.1080/21688370.2017.1327839
80
Simona Gurzu, Laura Banias, Zsolt Kovacs, Ioan Jung. Epithelial-mesenchymal transition of tumor budding in colorectal cancer: the mystery of CD44-positive stromal cellsHuman Pathology 2018; 71: 168 doi: 10.1016/j.humpath.2017.07.019
81
Daniel Hasche, Sonja Stephan, Ilona Braspenning-Wesch, Julita Mikulec, Martina Niebler, Hermann-Josef Gröne, Christa Flechtenmacher, Baki Akgül, Frank Rösl, Sabrina E. Vinzón, Paul Francis Lambert. The interplay of UV and cutaneous papillomavirus infection in skin cancer developmentPLOS Pathogens 2017; 13(11): e1006723 doi: 10.1371/journal.ppat.1006723
82
Marco Beauséjour, Ariane Boutin, Pierre H. Vachon. Anoikis2021; : 95 doi: 10.1007/978-3-030-73856-3_5
83
Le Du, Jingchuan Li, Lei Lei, Hongjuan He, Erfei Chen, Jing Dong, Jin Yang. High Vimentin Expression Predicts a Poor Prognosis and Progression in Colorectal Cancer: A Study with Meta-Analysis and TCGA DatabaseBioMed Research International 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/6387810
84
Jung-Soo Pyo, Eun Kyung Kim. Clinicopathological significance and prognostic implication of nuclear factor-κB activation in colorectal cancerPathology - Research and Practice 2019; 215(8): 152469 doi: 10.1016/j.prp.2019.152469
85
Laura Banias, Ioan Jung, Rebeca Chiciudean, Simona Gurzu. From Dukes-MAC Staging System to Molecular Classification: Evolving Concepts in Colorectal CancerInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 23(16): 9455 doi: 10.3390/ijms23169455
86
Simona Gurzu, Ioan Jung. Handbook of Cancer and Immunology2022; : 1 doi: 10.1007/978-3-030-80962-1_128-1