BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yang SZ, Wang AQ, Du J, Wang JT, Yu WW, Liu Q, Wu YF, Chen SG. Low expression of ARID1A correlates with poor prognosis in intrahepatic cholangiocarcinoma. World J Gastroenterol 2016; 22(25): 5814-5821 [PMID: 27433094 DOI: 10.3748/wjg.v22.i25.5814]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v22/i25/5814.htm
Number Citing Articles
1
Achira Namjan, Anchalee Techasen, Watcharin Loilome, Prakasit Sa-ngaimwibool, Apinya Jusakul. ARID1A alterations and their clinical significance in cholangiocarcinomaPeerJ 2020; 8: e10464 doi: 10.7717/peerj.10464
2
Yong-Na Wu, Li-Hong He, Zhong-Tian Bai, Xun Li. <p>NRP1 is a Prognostic Factor and Promotes the Growth and Migration of Cells in Intrahepatic Cholangiocarcinoma</p>Cancer Management and Research 2020; : 7021 doi: 10.2147/CMAR.S260091
3
Feiling Feng, Xiaobing Wu, Xiaoliang Shi, Qingxiang Gao, Yue Wu, Yong Yu, Qingbao Cheng, Bin Li, Bin Yi, Chen Liu, Qing Hao, Lin Zhang, Chunfang Gao, Xiaoqing Jiang. Comprehensive analysis of genomic alterations of Chinese hilar cholangiocarcinoma patientsInternational Journal of Clinical Oncology 2021; 26(4): 717 doi: 10.1007/s10147-020-01846-z
4
Huibin Yang, Junyu Huo, Xin Li. Identification and validation of a five-gene prognostic signature for hepatocellular carcinomaWorld Journal of Surgical Oncology 2021; 19(1) doi: 10.1186/s12957-021-02202-9
5
Ruihua Wang, Mei Chen, Xiaojun Ye, Karen Poon. Role and potential clinical utility of ARID1A in gastrointestinal malignancyMutation Research/Reviews in Mutation Research 2021; 787: 108360 doi: 10.1016/j.mrrev.2020.108360
6
Michele Simbolo, Caterina Vicentini, Andrea Ruzzenente, Matteo Brunelli, Simone Conci, Matteo Fassan, Andrea Mafficini, Borislav Rusev, Vincenzo Corbo, Paola Capelli, Emilio Bria, Serena Pedron, Giona Turri, Rita T. Lawlor, Giampaolo Tortora, Claudio Bassi, Alfredo Guglielmi, Aldo Scarpa. Genetic alterations analysis in prognostic stratified groups identified TP53 and ARID1A as poor clinical performance markers in intrahepatic cholangiocarcinomaScientific Reports 2018; 8(1) doi: 10.1038/s41598-018-25669-1
7
Han Wang, Weiren Liu, Mengxin Tian, Zheng Tang, Xifei Jiang, Peiyun Zhou, Zhenbin Ding, Yuanfei Peng, Zhi Dai, Shuangjian Qiu, Jian Zhou, Jia Fan, Yinghong Shi. Coagulopathy associated with poor prognosis in intrahepatic cholangiocarcinoma patients after curative resectionBioScience Trends 2017; 11(4): 469 doi: 10.5582/bst.2017.01080
8
Dan Høgdall, Ole F. Larsen, Dorte Linnemann, Tim Svenstrup Poulsen, Estrid V. Høgdall. Exome sequencing of 22 genes using tissue from patients with biliary tract cancerAPMIS 2020; 128(1): 3 doi: 10.1111/apm.13003
9
Yi Shi, Jianfeng Bai, Shuwei Guo, Jiandong Wang. Wntless Is Highly Expressed in Advanced-Stage Intrahepatic CholangiocarcinomaThe Tohoku Journal of Experimental Medicine 2018; 244(3): 195 doi: 10.1620/tjem.244.195
10
Chao Bi, Mei Liu, Weiqi Rong, Fan Wu, Yang Zhang, Shengtao Lin, Yunhe Liu, Jianxiong Wu, Liming Wang. High Beclin-1 and ARID1A expression corelates with poor survival and high recurrence in intrahepatic cholangiocarcinoma: a histopathological retrospective studyBMC Cancer 2019; 19(1) doi: 10.1186/s12885-019-5429-3
11
Wellington Andraus, Francisco Tustumi, José Donizeti de Meira Junior, Rafael Soares Nunes Pinheiro, Daniel Reis Waisberg, Liliana Ducatti Lopes, Rubens Macedo Arantes, Vinicius Rocha Santos, Rodrigo Bronze de Martino, Luiz Augusto Carneiro D’Albuquerque. Molecular Profile of Intrahepatic CholangiocarcinomaInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 25(1): 461 doi: 10.3390/ijms25010461
12
Ning Xu, Lili Wang, Ping Sun, Suyang Xu, Shiping Fu, Zhihua Sun. Low Arid1a Expression Correlates with Poor Prognosis and Promotes Cell Proliferation and Metastasis in OsteosarcomaPathology & Oncology Research 2019; 25(3): 875 doi: 10.1007/s12253-017-0338-8
13
Charupong Saengboonmee, Kanlayanee Sawanyawisuth, Yaovalux Chamgramol, Sopit Wongkham. Prognostic biomarkers for cholangiocarcinoma and their clinical implicationsExpert Review of Anticancer Therapy 2018; 18(6): 579 doi: 10.1080/14737140.2018.1467760
14
Jiao Wang, Fujing Ge, Tao Yuan, Meijia Qian, Fangjie Yan, Bo Yang, Qiaojun He, Hong Zhu. The molecular mechanisms and targeting strategies of transcription factors in cholangiocarcinomaExpert Opinion on Therapeutic Targets 2022; 26(9): 781 doi: 10.1080/14728222.2022.2137020
15
Shankun Zhao, Youwen Xu, Weizhou Wu, Pan Wang, Yichao Wang, Hao Jiang, Jie Zhu. ARID1A Variations in Cholangiocarcinoma: Clinical Significances and Molecular MechanismsFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.693295