BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Kawakubo K, Kawakami H, Kuwatani M, Haba S, Kawahata S, Abe Y, Kubota Y, Kubo K, Isayama H, Sakamoto N. Recent advances in endoscopic ultrasonography-guided biliary interventions. World J Gastroenterol 2015; 21(32): 9494-9502 [PMID: 26327757 DOI: 10.3748/wjg.v21.i32.9494]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i32/9494.htm
Number Citing Articles
1
Ye Liao, Marc Giovannini, Ning Zhong, Tingyue Xiao, Shiyun Sheng, Yufan Wu, Jingjing Zhang, Sheng Wang, Xiang Liu, Siyu Sun, Jintao Guo. Comparison of endoscopic ultrasound-guided hepaticogastrostomy and the antegrade technique in the management of unresectable malignant biliary obstruction: study protocol for a prospective, multicentre, randomised controlled trialTrials 2020; 21(1) doi: 10.1186/s13063-020-04758-5
2
Satoshi Ono, Itaru Saito, Yuichi Ikeda, Mitsuhiro Fujishiro, Issei Komuro, Kazuhiko Koike. Current Practices in the Management of Antithrombotic Therapy During the Periendoscopic Period for Patients With Cardiovascular DiseaseInternational Heart Journal 2016; 57(5): 530 doi: 10.1536/ihj.16-057
3
Yin Zhang, Xiaohong Wang, Kewen Sun, Jianping Chen, Yue Zhang, Longqing Shi, Zhining Fan, Li Liu, Bingfang Chen, Yanbo Ding. Application of endoscopic ultrasound-guided hepaticogastrostomy combined with antegrade stenting in patients with malignant biliary obstruction after failed ERCPSurgical Endoscopy 2022;  doi: 10.1007/s00464-022-09117-w
4
Kazuhiro Minami, Eisuke Iwasaki, Takao Itoi, Seiichiro Fukuhara, Masayasu Horibe, Takashi Seino, Shintaro Kawasaki, Tadashi Katayama, Yoichi Takimoto, Hiroki Tamagawa, Yujiro Machida, Yasuo Hamamoto, Haruhiko Ogata, Takanori Kanai. Successful EUS-guided antegrade stenting for malignant severe biliary obstruction combined with a newly developed plastic stentEndoscopy International Open 2018; 6(11): E1336 doi: 10.1055/a-0719-4861