BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Guo SB, Meng H, Duan ZJ, Li CY. Small sphincterotomy combined with endoscopic papillary large balloon dilation vs sphincterotomy alone for removal of common bile duct stones. World J Gastroenterol 2014; 20(47): 17962-17969 [PMID: 25548495 DOI: 10.3748/wjg.v20.i47.17962]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i47/17962.htm
Number Citing Articles
1
Kwok-Hung Lai. Biliopancreatic Endoscopy2018; : 1 doi: 10.1007/978-981-10-4367-3_1
2
Sujuan Li, Bingzhong Su, Ping Chen, Jianyu Hao. Risk factors for recurrence of common bile duct stones after endoscopic biliary sphincterotomyJournal of International Medical Research 2018; 46(7): 2595 doi: 10.1177/0300060518765605
3
Ke-Xiang Zhu, Ping Yue, Hai-Ping Wang, Wen-Bo Meng, Jian-Kang Liu, Lei Zhang, Xiao-Liang Zhu, Hui Zhang, Long Miao, Zheng-Feng Wang, Wen-Ce Zhou, Azumi Suzuki, Kiyohito Tanaka, Xun Li. Choledocholithiasis characteristics with periampullary diverticulum and endoscopic retrograde cholangiopancreatography procedures: Comparison between two centers from Lanzhou and KyotoWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2022; 14(2): 132-142 doi: 10.4240/wjgs.v14.i2.132
4
Abdul Haseeb, Martin L. Freeman. Endoscopic Papillary Large Balloon Dilation Versus Endoscopic Sphincterotomy for Treatment of Bile Duct StonesCurrent Treatment Options in Gastroenterology 2019; 17(2): 221 doi: 10.1007/s11938-019-00234-5
5
Xu Ji, Zhuo Yang, Shu-Ren Ma, Wen Jia, Qian Zhao, Lu Xu, Ying Kan, Yang Cao, Yao Wang, Bao-Jun Fan. New common bile duct morphological subtypes: Risk predictors of common bile duct stone recurrenceWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2022; 14(3): 236-246 doi: 10.4240/wjgs.v14.i3.236
6
Murad Aburajab, Kulwinder Dua. Endoscopic Management of Difficult Bile Duct StonesCurrent Gastroenterology Reports 2018; 20(2) doi: 10.1007/s11894-018-0613-1
7
James L. Buxbaum, Syed M. Abbas Fehmi, Shahnaz Sultan, Douglas S. Fishman, Bashar J. Qumseya, Victoria K. Cortessis, Hannah Schilperoort, Lynn Kysh, Lea Matsuoka, Patrick Yachimski, Deepak Agrawal, Suryakanth R. Gurudu, Laith H. Jamil, Terry L. Jue, Mouen A. Khashab, Joanna K. Law, Jeffrey K. Lee, Mariam Naveed, Mandeep S. Sawhney, Nirav Thosani, Julie Yang, Sachin B. Wani. ASGE guideline on the role of endoscopy in the evaluation and management of choledocholithiasisGastrointestinal Endoscopy 2019; 89(6): 1075 doi: 10.1016/j.gie.2018.10.001
8
Yang Hu, Da-Qing Kou, Shi-Bin Guo. The influence of periampullary diverticula on ERCP for treatment of common bile duct stonesScientific Reports 2020; 10(1) doi: 10.1038/s41598-020-68471-8
9
Hirokazu Saito, Haruo Imamura, Ikuo Matsushita, Tatsuyuki Kakuma, Shuji Tada. Immediate or Interval Endoscopic Papillary Large-balloon Dilation after Limited Endoscopic Sphincterotomy for Bile Duct Stone RemovalInternal Medicine 2021; 60(17): 2713 doi: 10.2169/internalmedicine.6708-20
10
Takao Itoi, Shomei Ryozawa, Akio Katanuma, Yoshinobu Okabe, Hironori Kato, Jun Horaguchi, Takayoshi Tsuchiya, Takuji Gotoda, Naotaka Fujita, Kenjiro Yasuda, Yoshinori Igarashi, Kazuma Fujimoto. Japan Gastroenterological Endoscopy Society guidelines for endoscopic papillary large balloon dilationDigestive Endoscopy 2018; 30(3): 293 doi: 10.1111/den.13029
11
Cosmas Rinaldi Adithya Lesmana, Maria Satya Paramitha, Laurentius Adrianto Lesmana. Innovation of endoscopic management in difficult common bile duct stone in the era of laparoscopic surgeryWorld Journal of Gastrointestinal Endoscopy 2021; 13(7): 198-209 doi: 10.4253/wjge.v13.i7.198
12
A. I. Mikhin, S. Yu. Orlov, K. V. Vasilenko, A. V. Sazhin. Endoscopic treatment of difficult common bile duct stones in elderly patientsEndoskopicheskaya khirurgiya 2019; 25(1): 53 doi: 10.17116/endoskop20192501153
13
Xu Wang, Xiangping Wang, Hao Sun, Gui Ren, Biaoluo Wang, Shuhui Liang, Linhui Zhang, Xiaoyu Kang, Qin Tao, Xuegang Guo, Hui Luo, Yanglin Pan. Endoscopic Papillary Large Balloon Dilation Reduces Further Recurrence in Patients With Recurrent Common Bile Duct Stones: A Randomized Controlled TrialAmerican Journal of Gastroenterology 2022; 117(5): 740 doi: 10.14309/ajg.0000000000001690