BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang HX, Liu M, Weng SY, Li JJ, Xie C, He HL, Guan W, Yuan YS, Gao J. Immune mechanisms of Concanavalin A model of autoimmune hepatitis. World J Gastroenterol 2012; 18(2): 119-125 [PMID: 22253517 DOI: 10.3748/wjg.v18.i2.119]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v18/i2/119.htm
Number Citing Articles
1
Haibin Wang, Baoji Hu, Yun Zou, Lulong Bo, Jun Wang, Jinbao Li, Yan Luo. Dexmedetomidine premedication attenuates concanavalin A-induced hepatitis in miceThe Journal of Toxicological Sciences 2014; 39(5): 755 doi: 10.2131/jts.39.755
2
Qingqiong Luo, Jieying Ding, Liping Zhu, Fuxiang Chen, Lili Xu. Hepatoprotective Effect of Wedelolactone against Concanavalin A-Induced Liver Injury in MiceThe American Journal of Chinese Medicine 2018; 46(04): 819 doi: 10.1142/S0192415X1850043X
3
Han Wang, Xinxia Feng, Ping Han, Yu Lei, Yujia Xia, Dean Tian, Wei Yan. The JAK inhibitor tofacitinib ameliorates immune‑mediated liver injury in miceMolecular Medicine Reports 2019;  doi: 10.3892/mmr.2019.10750
4
Yunfang Cao, Xiaosheng Tan, Ali Adhab Al Chnani, Pengkun Li, Zhengyi Shi, Hao Feng, Lingjuan Sun, Qiangbing Xia, Xi Yang, Yulin Duan, Yi Guo, Gang Chen, Changxing Qi, Yonghui Zhang. Bioassay-Guided Isolation of an Abetiane-Type Diterpenoid from Prunella vulgaris That Protects against Concanavalin A-Induced Autoimmune HepatitisJournal of Natural Products 2021; 84(8): 2189 doi: 10.1021/acs.jnatprod.1c00247
5
Dongxu Wang, Man Zhang, Taotao Wang, Tiantian Liu, Yuanxin Guo, Daniel Granato. Green tea polyphenols mitigate the plant lectins-induced liver inflammation and immunological reaction in C57BL/6 mice via NLRP3 and Nrf2 signaling pathwaysFood and Chemical Toxicology 2020; 144: 111576 doi: 10.1016/j.fct.2020.111576
6
Maha G. Elfeky, Eman M. Mantawy, Amany M. Gad, Hala M. Fawzy, Ebtehal El-Demerdash. Mechanistic aspects of antifibrotic effects of honokiol in Con A-induced liver fibrosis in rats: Emphasis on TGF-β/SMAD/MAPK signaling pathwaysLife Sciences 2020; 240: 117096 doi: 10.1016/j.lfs.2019.117096
7
Delia Blaya, Beatriz Aguilar‐Bravo, Fengjie Hao, Silvia Casacuberta‐Serra, Mar Coll, Luis Perea, Júlia Vallverdú, Isabel Graupera, Elisa Pose, Laura Llovet, Jordi Barquinero, Francisco Javier Cubero, Juan Caballería, Pere Ginès, Pau Sancho‐Bru. Expression of microRNA‐155 in inflammatory cells modulates liver injuryHepatology 2018; 68(2): 691 doi: 10.1002/hep.29833
8
Yoshihisa Takahashi, Toshio Fukusato. Animal Models for the Study of Human Disease2017; : 313 doi: 10.1016/B978-0-12-809468-6.00013-9
9
Xiya Lu, Tong Liu, Kan Chen, Yujing Xia, Weiqi Dai, Shizan Xu, Ling Xu, Fan Wang, Liwei Wu, Jingjing Li, Sainan Li, Wenwen Wang, Qiang Yu, Jiao Feng, Xiaoming Fan, Yingqun Zhou, Peiqin Niu, Chuanyong Guo. Isorhamnetin: A hepatoprotective flavonoid inhibits apoptosis and autophagy via P38/PPAR-α pathway in miceBiomedicine & Pharmacotherapy 2018; 103: 800 doi: 10.1016/j.biopha.2018.04.016
10
Chun Wang, Mengyao Han, Xinhang Li, Jie Lv, Wei Zhuang, Ling Xie, Guangyu Liu, Kaidireya Saimaier, Sanxing Han, Changjie Shi, Qiuhong Hua, Ru Zhang, Xiangrui Jiang, Guiying Wang, Changsheng Du. TPN10475 alleviates concanavalin A-induced autoimmune hepatitis by limiting T cell development and function through inhibition of PI3K-AKT pathwayInternational Immunopharmacology 2023; 125: 111110 doi: 10.1016/j.intimp.2023.111110
11
Dina S El-Agamy. Pirfenidone ameliorates concanavalin A-induced hepatitis in mice via modulation of reactive oxygen species/nuclear factor kappa B signalling pathwaysJournal of Pharmacy and Pharmacology 2016; 68(12): 1559 doi: 10.1111/jphp.12651
12
Jingyun Luan, Xuyao Zhang, Shaofei Wang, Yubin Li, Jiajun Fan, Wei Chen, Wenjing Zai, Sijia Wang, Yichen Wang, Mingkuan Chen, Guangxun Meng, Dianwen Ju. NOD-Like Receptor Protein 3 Inflammasome-Dependent IL-1β Accelerated ConA-Induced HepatitisFrontiers in Immunology 2018; 9 doi: 10.3389/fimmu.2018.00758
13
Gamal A. Mohamed, Sabrin R.M. Ibrahim, Dina S. El-Agamy, Wael M. Elsaed, Alaa Sirwi, Hani Z. Asfour, Abdulrahman E. Koshak, Sameh S. Elhady. Cucurbitacin E glucoside alleviates concanavalin A-induced hepatitis through enhancing SIRT1/Nrf2/HO-1 and inhibiting NF-ĸB/NLRP3 signaling pathwaysJournal of Ethnopharmacology 2022; 292: 115223 doi: 10.1016/j.jep.2022.115223
14
Daniel W. Ferreira, Michael J. Goedken, Samuel Rommelaere, Lionel Chasson, Franck Galland, Philippe Naquet, José E. Manautou. Enhanced hepatotoxicity by acetaminophen in Vanin-1 knockout mice is associated with deficient proliferative and immune responsesBiochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease 2016; 1862(4): 662 doi: 10.1016/j.bbadis.2016.02.001
15
Jun Guan, Gang Wang, Qin Yang, Chao Chen, Jingwen Deng, Xinyu Gu, Haihong Zhu, Guotao Lu. Natural Killer T Cells in Various Mouse Models of HepatitisBioMed Research International 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/1782765
16
Mao Mu, Zhenwei Zhang, Yi Cheng, Guangze Liu, Xiusheng Chen, Xin Wu, Caifang Zhuang, Bingying Liu, Xiangping Kong, Song You. Augmenter of liver regeneration (ALR) restrains concanavalin A-induced hepatitis in miceInternational Immunopharmacology 2016; 35: 280 doi: 10.1016/j.intimp.2016.03.040
17
Ami Ben Ya’acov, Hadar Meir, Lydia Zolotaryova, Yaron Ilan, Eyal Shteyer. Impaired liver regeneration is associated with reduced cyclin B1 in natural killer T cell-deficient miceBMC Gastroenterology 2017; 17(1) doi: 10.1186/s12876-017-0600-2
18
Yong-qin Zhou, Xiu-fang Weng, Rui Dou, Xiao-sheng Tan, Tian-tian Zhang, Jin-bo Fang, Xiong-wen Wu. Betulin from Hedyotis hedyotidea ameliorates concanavalin A-induced and T cell-mediated autoimmune hepatitis in miceActa Pharmacologica Sinica 2017; 38(2): 201 doi: 10.1038/aps.2016.102
19
Kan Chen, Jingjing Li, Sainan Li, Jiao Feng, Liwei Wu, Tong Liu, Rong Zhang, Shizan Xu, Keran Cheng, Yuqing Zhou, Shunfeng Zhou, Fan Wang, Weiqi Dai, Yujing Xia, Jie Lu, Yingqun Zhou, Chuanyong Guo. 15d-PGJ2 alleviates ConA-induced acute liver injury in mice by up-regulating HO-1 and reducing hepatic cell autophagyBiomedicine & Pharmacotherapy 2016; 80: 183 doi: 10.1016/j.biopha.2016.03.012
20
Qian Chen, Pu Wang, Qingmei Zhang, Meng Xia, Guizhong Zhang, Junxin Li, Enyun Shen, Youhai H. Chen, Xiaochun Wan. Preclinical studies of a death receptor 5 fusion protein that ameliorates acute liver failureJournal of Molecular Medicine 2019; 97(9): 1247 doi: 10.1007/s00109-019-01813-w
21
X Han, Q Yang, L Lin, C Xu, C Zheng, X Chen, Y Han, M Li, W Cao, K Cao, Q Chen, G Xu, Y Zhang, J Zhang, R J Schneider, Y Qian, Y Wang, G Brewer, Y Shi. Interleukin-17 enhances immunosuppression by mesenchymal stem cellsCell Death & Differentiation 2014; 21(11): 1758 doi: 10.1038/cdd.2014.85
22
P. Muriel, E. Ramos-Tovar, G. Montes-Páez, L.D. Buendía-Montaño. Liver Pathophysiology2017; : 529 doi: 10.1016/B978-0-12-804274-8.00040-0
23
Young E. Ko, Sun Y. Yoon, Sun Y. Ly, Joo H. Kim, Ki Y. Sohn, Jae W. Kim. 1‐palmitoyl‐2‐linoleoyl‐3‐acetyl‐rac‐glycerol (PLAG) reduces hepatic injury in concanavalin A‐treated miceJournal of Cellular Biochemistry 2018; 119(2): 1392 doi: 10.1002/jcb.26299
24
Huan-Huan Tang, Hai-Long Li, Yue-Xuan Li, Yan You, Yun-Yun Guan, Su-Lin Zhang, Li-Xin Liu, Wei-Lian Bao, Yong Zhou, Xiao-Yan Shen. Protective effects of a traditional Chinese herbal formula Jiang-Xian HuGan on Concanavalin A-induced mouse hepatitis via NF-κB and Nrf2 signaling pathwaysJournal of Ethnopharmacology 2018; 217: 118 doi: 10.1016/j.jep.2018.02.003
25
Xiu-Xiu Sang, Rui-Lin Wang, Cong-En Zhang, Shi-Jing Liu, Hong-Hui Shen, Yu-Ming Guo, Ya-Ming Zhang, Ming Niu, Jia-Bo Wang, Zhao-Fang Bai, Xiao-He Xiao. Sophocarpine Protects Mice from ConA-Induced Hepatitis via Inhibition of the IFN-Gamma/STAT1 PathwayFrontiers in Pharmacology 2017; 8 doi: 10.3389/fphar.2017.00140
26
Mei-Chi Hsu, Sheng-Hung Liu, Chiung-Wen Wang, Nai-Yun Hu, Edwin S.C. Wu, Ying-Chu Shih, Peter J.S. Chiu. JKB-122 is effective, alone or in combination with prednisolone in Con A-induced hepatitisEuropean Journal of Pharmacology 2017; 812: 113 doi: 10.1016/j.ejphar.2017.07.012
27
Elise Tabet, Moana Gelu-Simeon, Valentine Genet, Lucie Lamontagne, Claire Piquet-Pellorce, Michel Samson. Chlordecone potentiates auto-immune hepatitis and promotes brain entry of MHV3 during viral hepatitis in mouse modelsToxicology Letters 2018; 299: 129 doi: 10.1016/j.toxlet.2018.09.014
28
Yuval Ishay, Dvorah Rotnemer-Golinkin, Yaron Ilan. The role of the sphingosine axis in immune regulation: A dichotomy in the anti-inflammatory effects between sphingosine kinase 1 and sphingosine kinase 2-dependent pathwaysInternational Journal of Immunopathology and Pharmacology 2021; 35: 205873842110532 doi: 10.1177/20587384211053274
29
Jian Zou, Sheng-Peng Wang, Yi-Tao Wang, Jian-Bo Wan. Regulation of the NLRP3 inflammasome with natural products against chemical-induced liver injuryPharmacological Research 2021; 164: 105388 doi: 10.1016/j.phrs.2020.105388
30
Qiang Yu, Honghu Tu, Xueyi Yin, Chang Peng, Chuanyun Dou, Wenhua Yang, Wenbiao Wu, Xiaotong Guan, Jia Li, Hexin Yan, Yi Zang, Haowen Jiang, Qiang Xia. Targeting Glutamine Metabolism Ameliorates Autoimmune Hepatitis via Inhibiting T Cell Activation and DifferentiationFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.880262
31
Jingjing Li, Kan Chen, Sainan Li, Tong Liu, Fan Wang, Yujing Xia, Jie Lu, Yingqun Zhou, Chuanyong Guo, Saeid Ghavami. Pretreatment with Fucoidan from Fucus vesiculosus Protected against ConA-Induced Acute Liver Injury by Inhibiting Both Intrinsic and Extrinsic ApoptosisPLOS ONE 2016; 11(4): e0152570 doi: 10.1371/journal.pone.0152570
32
Che Xu, Chen Zhang, Jie Ji, Chao Wang, Jing Yang, Biao Geng, Ting Zhao, Hong Zhou, Xianmin Mu, Jinshun Pan, Shi Hu, Yuanfang Lv, Xingguo Chen, Hao Wen, Qiang You. CD36 deficiency attenuates immune‐mediated hepatitis in mice by modulating the proapoptotic effects of CXC chemokine ligand 10Hepatology 2018; 67(5): 1943 doi: 10.1002/hep.29716
33
Artur Świerczek, Hanna Plutecka, Marietta Ślusarczyk, Grażyna Chłoń-Rzepa, Elżbieta Wyska. PK/PD Modeling of the PDE7 Inhibitor—GRMS-55 in a Mouse Model of Autoimmune HepatitisPharmaceutics 2021; 13(5): 597 doi: 10.3390/pharmaceutics13050597
34
Xiaomei Xu, Yan Hu, Xiaohan Zhai, Musen Lin, Zhao Chen, Xiaofeng Tian, Feng Zhang, Dongyan Gao, Xiaochi Ma, Li Lv, Jihong Yao. Salvianolic acid A preconditioning confers protection against concanavalin A-induced liver injury through SIRT1-mediated repression of p66shc in miceToxicology and Applied Pharmacology 2013; 273(1): 68 doi: 10.1016/j.taap.2013.08.021
35
Jing Zhao, Surim Park, Jong-Won Kim, Jing Qi, Zixiong Zhou, Chae Woong Lim, Bumseok Kim. Nicotine attenuates concanavalin A-induced liver injury in mice by regulating the α7-nicotinic acetylcholine receptor in Kupffer cellsInternational Immunopharmacology 2020; 78: 106071 doi: 10.1016/j.intimp.2019.106071
36
Wang Chunli, Zhang Liang, Wu Meimei, Jing Yuntiao, Lai Xiaoping, Huang Song, Zhang Xiaojun. Antioxidative and hepatoprotective activities of the ethyl acetate fraction separated from the fruit of Livistona chinensisJournal of Traditional Chinese Medicine 2018; 38(4): 523 doi: 10.1016/S0254-6272(18)30884-7
37
Lijie Pan, Chang Liu, Qiuli Liu, Yanli Li, Cong Du, Xinmei Kang, Shuai Dong, Zhuowei Zhou, Huaxin Chen, Xiaoqi Liang, Jiajie Chu, Yan Xu, Qi Zhang. Human Wharton's jelly-derived mesenchymal stem cells alleviate concanavalin A-induced fulminant hepatitis by repressing NF-κB signaling and glycolysisStem Cell Research & Therapy 2021; 12(1) doi: 10.1186/s13287-021-02560-x
38
Asuka Inoue, Shiho Chiba, Shotaro Eto, Tadatsugu Taniguchi, Hideyuki Yanai. Potential of HMGB‐inhibitory oligodeoxynucleotide ISM ODN to neutrophil recruitment in mouse model of hepatitisGenes to Cells 2023; 28(3): 202 doi: 10.1111/gtc.13002
39
Hongwei Wu, Shiyue Tang, Mengya Zhou, Jiji Xue, Zhenjun Yu, Jiansheng Zhu. Tim‐3 suppresses autoimmune hepatitis via the p38/MKP‐1 pathway in Th17 cellsFEBS Open Bio 2021; 11(5): 1406 doi: 10.1002/2211-5463.13148
40
Yu-long Bao, Li Wang, Hai-ting Pan, Tai-ran Zhang, Ya-hong Chen, Shan-jing Xu, Xin-li Mao, Shao-wei Li. Animal and Organoid Models of Liver FibrosisFrontiers in Physiology 2021; 12 doi: 10.3389/fphys.2021.666138
41
Yangyang Wang, Jie Meng, Lu Men, Boran An, Xiaoxu Jin, Wenjuan He, Sucai Lu, Na Li. Rosmarinic Acid Protects Mice from Concanavalin A-Induced Hepatic Injury through AMPK SignalingBiological and Pharmaceutical Bulletin 2020; 43(11): 1749 doi: 10.1248/bpb.b20-00477
42
Jin Gao, Sihan Wang, Zhenjia Wang. High yield, scalable and remotely drug-loaded neutrophil-derived extracellular vesicles (EVs) for anti-inflammation therapyBiomaterials 2017; 135: 62 doi: 10.1016/j.biomaterials.2017.05.003
43
Wenrui Wu, Longxian Lv, Ding Shi, Jianzhong Ye, Daiqiong Fang, Feifei Guo, Yating Li, Xingkang He, Lanjuan Li. Protective Effect of Akkermansia muciniphila against Immune-Mediated Liver Injury in a Mouse ModelFrontiers in Microbiology 2017; 8 doi: 10.3389/fmicb.2017.01804
44
Ana Paula Fortes dos Santos Thomazelli, Fernanda Tomiotto-Pellissier, Milena Menegazzo Miranda-Sapla, Suelen Santos da Silva, Daniele Sapede Alvarenga, Carolina Panis, Allan Henrique Depieri Cataneo, Juliano Bordignon, Guilherme Ferreira Silveira, Lucy Megumi Yamauchi, Jussevania Pereira Santos Rubro de Sá, Ionice Felipe, Wander Rogério Pavanelli, Ivete Conchon-Costa. Concanavalin-A displays leishmanicidal activity by inducing ROS production in human peripheral blood mononuclear cellsImmunopharmacology and Immunotoxicology 2018; 40(5): 387 doi: 10.1080/08923973.2018.1510960
45
Zhaiyi Liu, Zhiyue Bao, Bo Yu, Lihong Chen, Guangrui Yang. Pemetrexed ameliorates Con A-induced hepatic injury by restricting M1 macrophage activationInternational Immunopharmacology 2023; 125: 111158 doi: 10.1016/j.intimp.2023.111158
46
Yu-E Hao, Dong-Fang He, Rong-Hua Yin, Hui Chen, Jian Wang, Shao-Xia Wang, Yi-Qun Zhan, Chang-Hui Ge, Chang-Yan Li, Miao Yu, Xiao-Ming Yang. GIT2 deficiency attenuates concanavalin A‐induced hepatitis in miceFEBS Open Bio 2015; 5(1): 688 doi: 10.1016/j.fob.2015.08.005
47
Wei Wang, Hao Guo, Hongyue Li, Yongjia Yan, Chao Wu, Xiaodong Wang, Xianghui He, Na Zhao. Interleukin-35 Gene-Modified Mesenchymal Stem Cells Protect Concanavalin A–Induced Fulminant Hepatitis by Decreasing the Interferon Gamma LevelHuman Gene Therapy 2018; 29(2): 234 doi: 10.1089/hum.2017.171
48
Muhammad Imran Arshad, Claire Piquet-Pellorce, Aveline Filliol, Annie L’Helgoualc’h, Catherine Lucas-Clerc, Sandrine Jouan-Lanhouet, Marie-Thérèse Dimanche-Boitrel, Michel Samson. The chemical inhibitors of cellular death, PJ34 and Necrostatin-1, down-regulate IL-33 expression in liverJournal of Molecular Medicine 2015; 93(8): 867 doi: 10.1007/s00109-015-1270-6
49
Weiwei Ji, Xin Peng, Tianling Lou, Juan Wang, Wenyu Qiu. Total flavonoids from Tetrastigma hemsleyanum ameliorates inflammatory stress in concanavalin A-induced autoimmune hepatitis mice by regulating Treg/Th17 immune homeostasisInflammopharmacology 2019; 27(6): 1297 doi: 10.1007/s10787-019-00599-0
50
Wael M Elsaed. Amygdalin (Vitamin B17) pretreatment attenuates experimentally induced acute autoimmune hepatitis through reduction of CD4+ cell infiltrationAnnals of Anatomy - Anatomischer Anzeiger 2019; 224: 124 doi: 10.1016/j.aanat.2019.04.006
51
Menghui Jiang, Jiayin Ye, Xuefeng Wang, Na Li, Ying Wang, Yufang Shi. Phosphatase SHP1 impedes mesenchymal stromal cell immunosuppressive capacity modulated by JAK1/STAT3 and P38 signalsCell & Bioscience 2020; 10(1) doi: 10.1186/s13578-020-00428-w
52
Yuan-ni Wu, Rui Zhang, Xin-cheng Song, Xiao-xu Han, Jian Zhang, Xin Li. C6orf120 gene knockout in rats mitigates concanavalin A‑induced autoimmune hepatitis via regulating NKT cellsCellular Immunology 2022; 371: 104467 doi: 10.1016/j.cellimm.2021.104467
53
Lucie Etienne-Mesmin, Matam Vijay-Kumar, Andrew T. Gewirtz, Benoit Chassaing. Hepatocyte Toll-Like Receptor 5 Promotes Bacterial Clearance and Protects Mice Against High-Fat Diet–Induced Liver DiseaseCellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology 2016; 2(5): 584 doi: 10.1016/j.jcmgh.2016.04.007
54
Xin Zhao, MingJiang Liu, JinGui Li, ShaoJie Yin, YangYang Wu, AnYuan Wang. Antimalarial agent artesunate protects Concanavalin A-induced autoimmune hepatitis in mice by inhibiting inflammatory responsesChemico-Biological Interactions 2017; 274: 116 doi: 10.1016/j.cbi.2017.07.012
55
Qiao Ling, Xiangnan Hu, Rong Jiang, Hailin Liu, Hongmei Qiu, Xuejun Jiang, Abdallah Zubreri, Hongda Zhu, Jingyuan Wan, Yingju Liu. CQMUH‐011 mitigates autoimmune hepatitis via inhibiting the function of T lymphocytesDrug Development Research 2021; 82(8): 1111 doi: 10.1002/ddr.21813
56
Jun Zhao, Maierdan Tuersunmaimaiti, Tengfei Ji, Tao Liu, Fang Xu. Hepatoprotective activity of isostrictiniin from Nymphaea candida on Con A-induced acute liver injury in miceNatural Product Research 2021; 35(10): 1662 doi: 10.1080/14786419.2019.1622105
57
Satoshi Muneoka, Megumi Goto, Tomonari Nishimura, Kei Enomoto, Kumiko Kadoshima-Yamaoka, Yoshiaki Tomimori. G Protein-Coupled Receptor 39 Agonist Improves Concanavalin A-Induced Hepatitis in MiceBiological and Pharmaceutical Bulletin 2019; 42(8): 1415 doi: 10.1248/bpb.b18-00982
58
Fenglian Yan, Dalei Cheng, Haiyan Wang, Min Gao, Junfeng Zhang, Hongyan Cheng, Changying Wang, Hui Zhang, Huabao Xiong. Corilagin Ameliorates Con A-Induced Hepatic Injury by Restricting M1 Macrophage PolarizationFrontiers in Immunology 2022; 12 doi: 10.3389/fimmu.2021.807509
59
Annarosa Floreani, Paula Restrepo-Jiménez, Maria Francesca Secchi, Sara De Martin, Patrick S.C. Leung, Edward Krawitt, Christopher L. Bowlus, M. Eric Gershwin, Juan-Manuel Anaya. Etiopathogenesis of autoimmune hepatitisJournal of Autoimmunity 2018; 95: 133 doi: 10.1016/j.jaut.2018.10.020
60
Jing Zhao, Hyuneui Jeong, Daram Yang, Weishun Tian, Jong-Won Kim, Chae Woong Lim, Bumseok Kim. Toll-like receptor-7 signaling in Kupffer cells exacerbates concanavalin A-induced liver injury in miceInternational Immunopharmacology 2023; 119: 110238 doi: 10.1016/j.intimp.2023.110238
61
Jung-Ran Noh, Jae-Hoon Kim, Soon-Young Na, In Bok Lee, Yun Jeong Seo, Jung Hyeon Choi, Youngwon Seo, Tae Geol Lee, Hueng-Sik Choi, Yong-Hoon Kim, Chul-Ho Lee. Hepatocyte CREBH deficiency aggravates inflammatory liver injury following chemokine-dependent neutrophil infiltration through upregulation of NF-κB p65 in miceArchives of Toxicology 2020; 94(2): 509 doi: 10.1007/s00204-019-02633-0
62
YOSHIHIRO KAMADA, MOTOYA SATO, SACHIHO KIDA, MAAYA AKITA, KAYO MIZUTANI, HIRONOBU FUJII, TOMOAKI SOBAJIMA, YUICHI YOSHIDA, SHINICHIRO SHINZAKI, SHINJI TAKAMATSU, TETSUO TAKEHARA, EIJI MIYOSHI. N-Acetylglucosaminyltransferase V exacerbates concanavalin A-induced hepatitis in miceMolecular Medicine Reports 2015; 11(5): 3573 doi: 10.3892/mmr.2015.3168
63
Stephanie H. Greco, Alejandro Torres-Hernandez, Aleksandr Kalabin, Clint Whiteman, Rae Rokosh, Sushma Ravirala, Atsuo Ochi, Johana Gutierrez, Muhammad Atif Salyana, Vishnu R. Mani, Savitha V. Nagaraj, Michael Deutsch, Lena Seifert, Donnele Daley, Rocky Barilla, Mautin Hundeyin, Yuriy Nikifrov, Karla Tejada, Bruce E. Gelb, Steven C. Katz, George Miller. Mincle Signaling Promotes Con A HepatitisThe Journal of Immunology 2016; 197(7): 2816 doi: 10.4049/jimmunol.1600598
64
Yongxin Wang, Kai Liu. Therapeutic potential of oleanolic acid in liver diseasesNaunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology 2024;  doi: 10.1007/s00210-024-02959-2
65
Qing Pang, Hao Jin, Xiquan Ke, Zhongran Man, Yong Wang, Yi Tan, Zheng Lu, Huichun Liu. The Role of Serotonin in Concanavalin A-Induced Liver Injury in MiceOxidative Medicine and Cellular Longevity 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/7504521
66
Katerina Bakela, Maria Georgia Dimitraki, Evangelia Skoufa, Irene Athanassakis. Rescue of autoimmune hepatitis by soluble MHC class II molecules in an altered concanavalin A‐induced experimental modelAnimal Models and Experimental Medicine 2020; 3(3): 264 doi: 10.1002/ame2.12133
67
Matthias Bartneck, Katharina M. Scheyda, Klaudia T. Warzecha, Larissa Y. Rizzo, Kanishka Hittatiya, Tom Luedde, Gert Storm, Christian Trautwein, Twan Lammers, Frank Tacke. Fluorescent cell-traceable dexamethasone-loaded liposomes for the treatment of inflammatory liver diseasesBiomaterials 2015; 37: 367 doi: 10.1016/j.biomaterials.2014.10.030
68
Marina V. Tikhonovich, Aleksei K. Erdiakov, Svetlana A. Gavrilova. Nonsteroid anti-inflammatory therapy suppresses the development of proliferative vitreoretinopathy more effectively than a steroid oneInternational Ophthalmology 2018; 38(4): 1365 doi: 10.1007/s10792-017-0594-3
69
Nishat Ahmed, Nada F. Bakhashwain, Alaa F. Alsehemi, Dina S. El‐Agamy. Hepatoprotective role of vardenafil against experimentally induced hepatitis in miceJournal of Biochemical and Molecular Toxicology 2017; 31(3) doi: 10.1002/jbt.21867
70
Mahmoud Elshal, Nashwa Abu-Elsaad, Amr El-Karef, Tarek Ibrahim. Retinoic acid modulates IL-4, IL-10 and MCP-1 pathways in immune mediated hepatitis and interrupts CD4+ T cells infiltrationInternational Immunopharmacology 2019; 75: 105808 doi: 10.1016/j.intimp.2019.105808
71
Yang Liu, Hao Chen, Jian‐heng Hao, Zhen‐cheng Li, Tiezheng Hou, Hui‐qin Hao. Microarray‐based transcriptional profiling of a mouse model of autoimmune hepatitisFEBS Open Bio 2020; 10(10): 2040 doi: 10.1002/2211-5463.12953
72
Jingjing Li, Yujing Xia, Tong Liu, Junshan Wang, Weiqi Dai, Fan Wang, Yuanyuan Zheng, Kan Chen, Sainan Li, Huerxidan Abudumijiti, Zheng Zhou, Jianrong Wang, Wenxia Lu, Rong Zhu, Jing Yang, Huawei Zhang, Qin Yin, Chengfen Wang, Yuqing Zhou, Jie Lu, Yingqun Zhou, Chuanyong Guo, Salvatore Papa. Protective Effects of Astaxanthin on ConA-Induced Autoimmune Hepatitis by the JNK/p-JNK Pathway-Mediated Inhibition of Autophagy and ApoptosisPLOS ONE 2015; 10(3): e0120440 doi: 10.1371/journal.pone.0120440
73
Jinfeng Wang, Linyuan Wang, Zhihao Zhang, Min Wu, Wenting Fei, Zhihui Yang, Jianjun Zhang. Elucidation of the hepatoprotective effect and mechanism of Melastoma dodecandrum Lour. based on network pharmacology and experimental validationJournal of Traditional Chinese Medical Sciences 2022; 9(1): 47 doi: 10.1016/j.jtcms.2021.12.003
74
Aya khaleel, Ahmed R. El-Sheakh, Ghada M. Suddek. Celecoxib abrogates concanavalin A-induced hepatitis in mice: Possible involvement of Nrf2/HO-1, JNK signaling pathways and COX-2 expressionInternational Immunopharmacology 2023; 121: 110442 doi: 10.1016/j.intimp.2023.110442
75
Vladislav Volarevic, Maja Misirkic, Ljubica Vucicevic, Verica Paunovic, Bojana Simovic Markovic, Maja Stojanovic, Marija Milovanovic, Vladimir Jakovljevic, Dragan Micic, Nebojsa Arsenijevic, Vladimir Trajkovic, Miodrag L. Lukic. Metformin aggravates immune-mediated liver injury in miceArchives of Toxicology 2015; 89(3): 437 doi: 10.1007/s00204-014-1263-1
76
Hilal Ahmad Khan, Tariq Munir, Junaid Ali Khan, Al-Hafiza Shafia Tehseen Gul, Muhammad Zishan Ahmad, Muhammad Aamir Aslam, Muhammad Numman Umar, Muhammad Imran Arshad. IL-33 ameliorates liver injury and inflammation in Poly I:C and Concanavalin-A induced acute hepatitisMicrobial Pathogenesis 2021; 150: 104716 doi: 10.1016/j.micpath.2020.104716
77
Artur Świerczek, Krzysztof Pociecha, Marietta Ślusarczyk, Grażyna Chłoń-Rzepa, Sebastian Baś, Jacek Mlynarski, Krzysztof Więckowski, Monika Zadrożna, Barbara Nowak, Elżbieta Wyska. Comparative Assessment of the New PDE7 Inhibitor – GRMS-55 and Lisofylline in Animal Models of Immune-Related Disorders: A PK/PD Modeling ApproachPharmaceutical Research 2020; 37(2) doi: 10.1007/s11095-019-2727-z
78
Sarmed H. Kathem, Waleed K. Abdulsahib, Munaf H. Zalzala. Berbamine and thymoquinone exert protective effects against immune-mediated liver injury via NF-κB dependent pathwayFrontiers in Veterinary Science 2022; 9 doi: 10.3389/fvets.2022.960981
79
Zhengyi Shi, Xiangli Zhao, Fei Song, Zhangrong Hou, Xincai Hao, Jieru Guo, Lingjuan Sun, Hao Feng, Meng Wu, Peiling Xie, Xiaosheng Tan, Gang Chen, Changxing Qi, Yonghui Zhang. Prenyllongnols A–D, New Prenylated Acylphloroglucinols that Fight Concanavalin A-Induced Autoimmune HepatitisJournal of Agricultural and Food Chemistry 2023; 71(46): 17801 doi: 10.1021/acs.jafc.3c05245
80
Samar F. Darwish, Wesam M. El-Bakly, Reem N. El-Naga, Azza S. Awad, Ebtehal El-Demerdash. Antifibrotic mechanism of deferoxamine in concanavalin A induced-liver fibrosis: Impact on interferon therapyBiochemical Pharmacology 2015; 98(1): 231 doi: 10.1016/j.bcp.2015.09.001
81
Jian Yang, Bin Wang, Chao-feng Zhang, Xiang-hong Xu, Mian Zhang. A C21-Steroidal Glycoside from Cynanchum atratum Attenuates Concanavalin A-Induced Liver Injury in MiceMolecules 2019; 24(6): 1087 doi: 10.3390/molecules24061087
82
James A. Richards, Martina Bucsaiova, Emily E. Hesketh, Chiara Ventre, Neil C. Henderson, Kenneth Simpson, Christopher O. C. Bellamy, Sarah E. M. Howie, Stephen M. Anderton, Jeremy Hughes, Stephen J. Wigmore, Cordula M. Stover. Acute Liver Injury Is Independent of B Cells or Immunoglobulin MPLOS ONE 2015; 10(9): e0138688 doi: 10.1371/journal.pone.0138688
83
Vladislav Volarevic, Verica Paunovic, Zoran Markovic, Bojana Simovic Markovic, Maja Misirkic-Marjanovic, Biljana Todorovic-Markovic, Sanja Bojic, Ljubica Vucicevic, Svetlana Jovanovic, Nebojsa Arsenijevic, Ivanka Holclajtner-Antunovic, Momir Milosavljevic, Miroslav Dramicanin, Tamara Kravic-Stevovic, Darko Ciric, Miodrag L. Lukic, Vladimir Trajkovic. Large Graphene Quantum Dots Alleviate Immune-Mediated Liver DamageACS Nano 2014; 8(12): 12098 doi: 10.1021/nn502466z
84
Baoji Hu, Yun Zou, Shanshan Liu, Jun Wang, Jiali Zhu, Jinbao Li, Lulong Bo, Xiaoming Deng. Salidroside Attenuates Concanavalin A-Induced Hepatitis via Modulating Cytokines Secretion and Lymphocyte Migration in MiceMediators of Inflammation 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/314081
85
Wei Zheng, Shouwen Du, Mingyao Tian, Wang Xu, Yufei Tian, Tiyuan Li, Yanling Fu, Shipin Wu, Chang Li, Ningyi Jin. Lepidium meyenii Walp Exhibits Anti-Inflammatory Activity against ConA-Induced Acute HepatitisMediators of Inflammation 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/8982756
86
Lijun Cao, Yun Zou, Jiali Zhu, Xiaohua Fan, Jinbao Li. Ginsenoside Rg1 attenuates concanavalin A-induced hepatitis in mice through inhibition of cytokine secretion and lymphocyte infiltrationMolecular and Cellular Biochemistry 2013; 380(1-2): 203 doi: 10.1007/s11010-013-1674-y
87
John C. McVey, Qianfei Zhang, Tim F. Greten, Chi Ma. Inflammation, Infection, and Microbiome in CancersPhysiology in Health and Disease 2021; : 199 doi: 10.1007/978-3-030-67951-4_7
88
Tarika Sivakumar, Kris V Kowdley. Anxiety and Depression in Patients with Primary Biliary Cholangitis: Current Insights and Impact on Quality of LifeHepatic Medicine: Evidence and Research 2021; : 83 doi: 10.2147/HMER.S256692
89
Wei Shi, Tong Shao, Jiang-yuan Li, Dong-dong Fan, Ai-fu Lin, Li-xin Xiang, Jian-zhong Shao. BTLA–HVEM Checkpoint Axis Regulates Hepatic Homeostasis and Inflammation in a ConA-Induced Hepatitis Model in ZebrafishThe Journal of Immunology 2019; 203(9): 2425 doi: 10.4049/jimmunol.1900458
90
Yuanyuan Tian, Jiao Wang, Xiaori Qin, Shibing Li, Cheng Lan, Xiaoning Sun. Narciclasine ameliorated T cell mediated acute liver injury through activating AMPK pathwayCellular Immunology 2022; 382: 104631 doi: 10.1016/j.cellimm.2022.104631
91
Nurmeen Adil, Amna Jabbar Siddiqui, Syed Ghulam Musharraf. Metabolomics‐based researches in autoimmune liver disease: A mini‐reviewScandinavian Journal of Immunology 2022; 96(4) doi: 10.1111/sji.13208
92
Jung-Ran Noh, Yong-Hoon Kim, Don-Kyu Kim, Jung Hwan Hwang, Kyoung-Shim Kim, Dong-Hee Choi, Seon-Jin Lee, Hee Gu Lee, Tae Geol Lee, Hong-Lei Weng, Steven Dooley, Hueng-Sik Choi, Chul-Ho Lee. Small Heterodimer Partner Deficiency Increases Inflammatory Liver Injury Through C-X-C motif chemokine ligand 2-Driven Neutrophil Recruitment in MiceToxicological Sciences 2018; 163(1): 254 doi: 10.1093/toxsci/kfy030
93
Hui Peng, Zhigang Tian. NK Cell Trafficking in Health and Autoimmunity:A Comprehensive ReviewClinical Reviews in Allergy & Immunology 2014; 47(2): 119 doi: 10.1007/s12016-013-8400-0
94
Qiang Yu, Tong Liu, Sainan Li, Jiao Feng, Liwei Wu, Wenwen Wang, Kan Chen, Yujing Xia, Peiqin Niu, Ling Xu, Fan Wang, Weiqi Dai, Yingqun Zhou, Chuanyong Guo. The Protective Effects of Levo-Tetrahydropalmatine on ConA-Induced Liver Injury Are via TRAF6/JNK SignalingMediators of Inflammation 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/4032484
95
Jingshu Yang, Wentao Xie, Kangkang Yu, Qi Cheng, Guangfeng Shi, Ning Li. Methyl butyrate attenuates concanavalin A-induced autoimmune hepatitis by inhibiting Th1-cell activation and homing to the liverCellular Immunology 2022; 378: 104575 doi: 10.1016/j.cellimm.2022.104575
96
Fen Zhang, Linxiao Fan, Qiuhong Liu, Shima Tang, Sainan Zhang, Lanlan Xiao, Lingjian Zhang, Qian Li, Nueraili Maihemuti, Lanjuan Li. Comprehensive immune cell analysis of human menstrual-blood-derived stem cells therapy to concanavalin A hepatitisFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.974387
97
Artur Świerczek, Krzysztof Pociecha, Hanna Plutecka, Marietta Ślusarczyk, Grażyna Chłoń-Rzepa, Elżbieta Wyska. Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Evaluation of a New Purine-2,6-Dione Derivative in Rodents with Experimental Autoimmune DiseasesPharmaceutics 2022; 14(5): 1090 doi: 10.3390/pharmaceutics14051090
98
Yan Shen, Yan Lian, Li Xiao, Yaya Miu, Jianmin Niu, Qingyu Cui. GPR124 promotes trophoblast proliferation, migration, and invasion and inhibits trophoblast cell apoptosis and inflammation via JNK and P38 MAPK pathwaysJournal of Cellular Physiology 2024;  doi: 10.1002/jcp.31298
99
Jingyuan Wang, Ziteng Zhang, Jibin Guan, Hung-Chun Tung, Jiaxuan Xie, Haozhe Huang, Yuang Chen, Meishu Xu, Songrong Ren, Song Li, Min Zhang, Da Yang, Wen Xie. Hepatocyte estrogen sulfotransferase inhibition protects female mice from concanavalin A–induced T cell–mediated hepatitis independent of estrogensJournal of Biological Chemistry 2023; 299(3): 103026 doi: 10.1016/j.jbc.2023.103026
100
Tomoko Fujita, Kitipong Soontrapa, Yoshiya Ito, Keiko Iwaisako, Catharina Sagita Moniaga, Masataka Asagiri, Masataka Majima, Shuh Narumiya. Hepatic stellate cells relay inflammation signaling from sinusoids to parenchyma in mouse models of immune‐mediated hepatitisHepatology 2016; 63(4): 1325 doi: 10.1002/hep.28112
101
J Wang, X Cao, J Zhao, H Zhao, J Wei, Q Li, X Qi, Z Yang, L Wang, H Zhang, L Bai, Z Wu, L Zhao, Z Hong, Z Yin. Critical roles of conventional dendritic cells in promoting T cell-dependent hepatitis through regulating natural killer T cellsClinical and Experimental Immunology 2017; 188(1): 127 doi: 10.1111/cei.12907
102
Wenwen Wang, Kan Chen, Yujing Xia, Wenhui Mo, Fan Wang, Weiqi Dai, Peiqin Niu. The Hepatoprotection by Oleanolic Acid Preconditioning: Focusing on PPARαActivationPPAR Research 2018; 2018: 1 doi: 10.1155/2018/3180396
103
Jie Zhang, Jiefang Huang, Yuting Gu, Mingxing Xue, Fengtao Qian, Bei Wang, Wanlin Yang, Hongshuang Yu, Qiwei Wang, Xin Guo, Xinyuan Ding, Jina Wang, Min Jin, Yanyun Zhang. Inflammation-induced inhibition of chaperone-mediated autophagy maintains the immunosuppressive function of murine mesenchymal stromal cellsCellular & Molecular Immunology 2021; 18(6): 1476 doi: 10.1038/s41423-019-0345-7
104
Yinglin Yuan, Xia Gong, Li Zhang, Rong Jiang, Junxia Yang, Bin Wang, Jingyuan Wan. Chlorogenic acid ameliorated concanavalin A-induced hepatitis by suppression of Toll-like receptor 4 signaling in miceInternational Immunopharmacology 2017; 44: 97 doi: 10.1016/j.intimp.2017.01.017
105
Qi Sun, Xi Xu, Xiao Yang, Dan Weng, Junsong Wang, Jianfa Zhang. Salecan protected against concanavalin A-induced acute liver injury by modulating T cell immune responses and NMR-based metabolic profilesToxicology and Applied Pharmacology 2017; 317: 63 doi: 10.1016/j.taap.2017.01.007
106
Sungjae Ko, Jongwon Lim, Suhee Hong. Functional characterization of a novel tumor necrosis factor gene (TNF-New) in rock bream (Oplegnathus fasciatus)Developmental & Comparative Immunology 2022; 127: 104269 doi: 10.1016/j.dci.2021.104269
107
Yang Liu, Huiqin Hao, Tiezheng Hou. Concanavalin A-induced autoimmune hepatitis model in mice: Mechanisms and future outlookOpen Life Sciences 2022; 17(1): 91 doi: 10.1515/biol-2022-0013
108
Gal Reches, Netta R. Blondheim Shraga, Florent Carrette, Assaf Malka, Natalia Saleev, Yehuda Gubbay, Offir Ertracht, Izhak Haviv, Linda M. Bradley, Fred Levine, Ron Piran. Resolving the conflicts around Par2 opposing roles in regeneration by comparing immune-mediated and toxic-induced injuriesInflammation and Regeneration 2022; 42(1) doi: 10.1186/s41232-022-00238-2
109
Ya-nan Du, Jia-ming Teng, Tian-hui Zhou, Bing-ying Du, Wei Cai. Meteorin-like protein overexpression ameliorates fulminant hepatitis in mice by inhibiting chemokine-dependent immune cell infiltrationActa Pharmacologica Sinica 2023; 44(7): 1404 doi: 10.1038/s41401-022-01049-4
110
Ian N. Hines, Michael Kremer, Sherri M. Moore, Michael D. Wheeler. Impaired T cell-mediated hepatitis in peroxisome proliferator activated receptor alpha (PPARα)-deficient miceBiological Research 2018; 51(1) doi: 10.1186/s40659-018-0153-z
111
FAN LIAN, YU WANG, YOUJUN XIAO, XIWEN WU, HANSHI XU, LIUQIN LIANG, XIUYAN YANG. Activated farnesoid X receptor attenuates apoptosis and liver injury in autoimmune hepatitisMolecular Medicine Reports 2015; 12(4): 5821 doi: 10.3892/mmr.2015.4159
112
Zhencheng Li, Ying Liu, Yiwen Hou, Zhurong Li, Chen Chen, Huiqin Hao, Yang Liu. Construction and function analysis of the LncRNA-miRNA-mRNA competing endogenous RNA network in autoimmune hepatitisBMC Medical Genomics 2022; 15(1) doi: 10.1186/s12920-022-01416-4
113
Ngoc Khanh Pham, Katarina Bauerova, Nguyen Manh Cuong. Studies on hepatoprotective effects of Vietnamese medicinal plantsVietnam Journal of Science and Technology 2023; 61(5): 725 doi: 10.15625/2525-2518/17426
114
Cong Meng, Yu Liu, Yuping Ming, Cao Lu, Yanggege Li, Yulu Zhang, Dongdong Su, Xueyun Gao, Qing Yuan. Enhancing Liver Delivery of Gold Nanoclusters via Human Serum Albumin Encapsulation for Autoimmune Hepatitis AlleviationPharmaceutics 2024; 16(1): 110 doi: 10.3390/pharmaceutics16010110
115
Michaël Maes, Mathieu Vinken, Hartmut Jaeschke. Experimental models of hepatotoxicity related to acute liver failureToxicology and Applied Pharmacology 2016; 290: 86 doi: 10.1016/j.taap.2015.11.016
116
Tawfik Khoury, Ami Ben Ya'acov, Yehudit Shabat, Lidya Zolotarovya, Ram Snir, Yaron Ilan. Altered distribution of regulatory lymphocytes by oral administration of soy-extracts exerts a hepatoprotective effect alleviating immune mediated liver injury, non-alcoholic steatohepatitis and insulin resistanceWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(24): 7443-7456 doi: 10.3748/wjg.v21.i24.7443
117
Mostafa M. Salah, Ahmed A. Ashour, Tamer M. Abdelghany, Abdel-Aziz H. Abdel-Aziz, Salama A. Salama. Pirfenidone alleviates concanavalin A-induced liver fibrosis in miceLife Sciences 2019; 239: 116982 doi: 10.1016/j.lfs.2019.116982
118
Xiaohua Hao, Meixin Gao, Lingling He, Xiaohui Ye, Junru Yang, Fuyang Zhang, Ran Liu, Hongshan Wei. Deficiency of O-linked-glycosylation regulates activation of T cells and aggravates Concanavalin A-induced liver injuryToxicology 2020; : 152411 doi: 10.1016/j.tox.2020.152411
119
Jir‐You Wang, Chang‐Yin Lee, Po‐Jung Pan, Wen‐Chi Chang, Jen‐Hwey Chiu, Wei‐Shone Chen, Yi‐Ming Shyr. Herb‐induced autoimmune‐like hepatitis in C57BL/6J miceLiver International 2014; 34(4): 583 doi: 10.1111/liv.12266
120
S.I. Pavlovych, N.V. Makogon, N.G. Grushka, T.M. Bryzgina, R.I. Janchiy. MORPHOLOGICAL CHANGES IN MICE LIVER IN DYNAMICS OF CONCANAVALIN A - INDUCED HEPATITISFiziolohichnyĭ zhurnal 2015; 62(1): 83 doi: 10.15407/fz62.01.083
121
Yuan Liu, Hui Liu, Jinshui Zhu, Zhaolian Bian. Interleukin-34 drives macrophage polarization to the M2 phenotype in autoimmune hepatitisPathology - Research and Practice 2019; 215(8): 152493 doi: 10.1016/j.prp.2019.152493
122
Patricia Castillo-dela Cruz, Alanna G. Wanek, Pawan Kumar, Xiaojing An, Waleed Elsegeiny, William Horne, Adam Fitch, Ansen H.P. Burr, Kathyayini P. Gopalakrishna, Kong Chen, Barbara A. Methé, Scott W. Canna, Timothy W. Hand, Jay K. Kolls. Intestinal IL-17R Signaling Constrains IL-18-Driven Liver Inflammation by the Regulation of Microbiome-Derived ProductsCell Reports 2019; 29(8): 2270 doi: 10.1016/j.celrep.2019.10.042
123
Mahmoud Elshal, Nashwa Abu-Elsaad, Amr El-Karef, Tarek Ibrahim. Etanercept attenuates immune-mediated hepatitis induced by concanavalin A via differential regulation of the key effector cytokines of CD4+ T cellsLife Sciences 2021; 277: 119618 doi: 10.1016/j.lfs.2021.119618
124
Hongbin Li, Guoshun Li, Xinyu Zhao, Yongkang Wu, Wen Ma, Yuling Liu, Fengming Gong, Shufang Liang. Complementary serum proteomic analysis of autoimmune hepatitis in mice and patientsJournal of Translational Medicine 2013; 11(1) doi: 10.1186/1479-5876-11-146
125
Ifrah Anwar, Usman A. Ashfaq, Zeeshan Shokat. Therapeutic Potential of Umbilical Cord Stem Cells for Liver RegenerationCurrent Stem Cell Research & Therapy 2020; 15(3): 219 doi: 10.2174/1568026620666200220122536
126
Gal Reches, Lynn Khoon, Narmeen Ghanayiem, Assaf Malka, Ron Piran. Controlling autoimmune diabetes onset by targeting Protease-Activated Receptor 2Biomedicine & Pharmacotherapy 2024; 175: 116622 doi: 10.1016/j.biopha.2024.116622
127
Dina S. El-Agamy, Ahmed A. Shaaban, Hamdi H. Almaramhy, Sarah Elkablawy, Mohamed A. Elkablawy. Pristimerin as a Novel Hepatoprotective Agent Against Experimental Autoimmune HepatitisFrontiers in Pharmacology 2018; 9 doi: 10.3389/fphar.2018.00292
128
Lily Dara, Zhang-Xu Liu, Neil Kaplowitz. Questions and controversies: the role of necroptosis in liver diseaseCell Death Discovery 2016; 2(1) doi: 10.1038/cddiscovery.2016.89
129
Jie Guo, Kazuhiro Shirozu, Tomohiko Akahoshi, Yukie Mizuta, Masaharu Murata, Ken Yamaura. The farnesyltransferase inhibitor tipifarnib protects against autoimmune hepatitis induced by Concanavalin AInternational Immunopharmacology 2020; 83: 106462 doi: 10.1016/j.intimp.2020.106462
130
Puneet Kaur, Jin Gao, Zhenjia Wang. Liposomal Formulations Enhance the Anti-Inflammatory Effect of Eicosapentaenoic Acid in HL60 CellsPharmaceutics 2022; 14(3): 520 doi: 10.3390/pharmaceutics14030520
131
Yuting Gu, Xinyuan Ding, Jiefang Huang, Mingxing Xue, Jie Zhang, Qiwei Wang, Hongshuang Yu, Yanan Wang, Fang Zhao, Hui Wang, Min Jin, Yeming Wu, Yanyun Zhang. The deubiquitinating enzyme UCHL1 negatively regulates the immunosuppressive capacity and survival of multipotent mesenchymal stromal cellsCell Death & Disease 2018; 9(5) doi: 10.1038/s41419-018-0532-y
132
Zhidan Wang, Kuai Ma, Masayuki Fujino, Kisato Kusano, Shuang-Qin Yi, Atsushi Iwai, Xiao-Kang Li. The effects of oral administration of Aureobasidium pullulans-cultured fluid containing β-glucan on concanavalin A injected miceHeliyon 2021; 7(6): e07277 doi: 10.1016/j.heliyon.2021.e07277
133
Hilal Ahmad Khan, Muhammad Zishan Ahmad, Junaid Ali Khan, Muhammad Imran Arshad. Crosstalk of liver immune cells and cell death mechanisms in different murine models of liver injury and its clinical relevanceHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2017; 16(3): 245 doi: 10.1016/S1499-3872(17)60014-6
134
Jiyoung Park, Hayeon Kim, In-Seung Lee, Kang-Hoon Kim, Yumi Kim, Yun-Cheol Na, Jang-Hoon Lee, Hyeung-Jin Jang. The therapeutic effects of Yongdamsagan-tang on autoimmune hepatitis modelsBiomedicine & Pharmacotherapy 2017; 94: 244 doi: 10.1016/j.biopha.2017.07.015
135
Wenhao Ge, Yan Gao, Yang Zhao, Yunxia Yang, Qi Sun, Xiao Yang, Xi Xu, Jianfa Zhang. Decreased T-cell mediated hepatic injury in concanavalin A-treated PLRP2-deficient miceInternational Immunopharmacology 2020; 85: 106604 doi: 10.1016/j.intimp.2020.106604
136
Yingqun Zhou, Kan Chen, Lei He, Yujing Xia, Weiqi Dai, Fan Wang, Jingjing Li, Sainan Li, Tong Liu, Yuanyuan Zheng, Jianrong Wang, Wenxia Lu, Qin Yin, Yuqing Zhou, Jie Lu, Hongfei Teng, Chuanyong Guo. The Protective Effect of Resveratrol on Concanavalin-A-Induced Acute Hepatic Injury in MiceGastroenterology Research and Practice 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/506390
137
Xue Yang, Chen Zong, Chao Feng, Cangang Zhang, Artem Smirnov, Gangqi Sun, Changchun Shao, Luyao Zhang, Xiaojuan Hou, Wenting Liu, Yan Meng, Liying Zhang, Changshun Shao, Lixin Wei, Gerry Melino, Yufang Shi. Hippo Pathway Activation in Aged Mesenchymal Stem Cells Contributes to the Dysregulation of Hepatic Inflammation in Aged MiceAdvanced Science 2023; 10(27) doi: 10.1002/advs.202300424
138
Xiao Su, Xiaolei Li, Shiqing Wang, Xiaotong Xue, Rui Liu, Xiaojing Bai, Pixia Gong, Chao Feng, Lijuan Cao, Tingting Wang, Yayun Ding, Junjie Jiang, Yongjing Chen, Yufang Shi, Changshun Shao. Nitric oxide-dependent immunosuppressive function of thymus-derived mesenchymal stromal/stem cellsBiology Direct 2023; 18(1) doi: 10.1186/s13062-023-00415-4
139
Tamar Kapanadze, José Medina‐Echeverz, Jaba Gamrekelashvili, Jonathan M. Weiss, Robert H. Wiltrout, Veena Kapoor, Nga Hawk, Masaki Terabe, Jay A. Berzofsky, Michael P. Manns, Ena Wang, Francesco M. Marincola, Firouzeh Korangy, Tim F. Greten. Tumor‐induced CD11b+ Gr‐1+ myeloid‐derived suppressor cells exacerbate immune‐mediated hepatitis in mice in a CD40‐dependent mannerEuropean Journal of Immunology 2015; 45(4): 1148 doi: 10.1002/eji.201445093
140
Katrin Neumann, Khalil Karimi, Jana Meiners, Ruth Voetlause, Silja Steinmann, Werner Dammermann, Stefan Lüth, Farahnaz Asghari, Claudia Wegscheid, Andrea K. Horst, Gisa Tiegs. A Proinflammatory Role of Type 2 Innate Lymphoid Cells in Murine Immune-Mediated HepatitisThe Journal of Immunology 2017; 198(1): 128 doi: 10.4049/jimmunol.1600418
141
G. Amato, T. Saleh, G. Carpino, E. Gaudio, D. Alvaro, V. Cardinale. Cell Therapy and Bioengineering in Experimental Liver Regenerative Medicine: In Vivo Injury Models and Grafting StrategiesCurrent Transplantation Reports 2021; 8(2): 76 doi: 10.1007/s40472-021-00325-2
142
S. S. Obernikhin. Effects of Activation of Maternal Immune System at Early Stages of Pregnancy on Antitumor Immunity of the ProgenyBulletin of Experimental Biology and Medicine 2013; 156(1): 66 doi: 10.1007/s10517-013-2279-x
143
Li Gao, Bin Li, Jingyuan Wang, Danhua Shen, Min Yang, Runzi Sun, Hung‐Chun Tung, Meishu Xu, Songrong Ren, Min Zhang, Da Yang, Binfeng Lu, Hui Wang, Yulan Liu, Wen Xie. Activation of Liver X Receptor α Sensitizes Mice to T‐Cell Mediated HepatitisHepatology Communications 2020; 4(11): 1664 doi: 10.1002/hep4.1584
144
Ying Cai, Zhiyuan Chen, Ermei Chen, Dongdong Zhang, Tao Wei, Mingyang Sun, Yifan Lian. Succinic Acid Ameliorates Concanavalin A-Induced Hepatitis by Altering the Inflammatory Microenvironment and Expression of BCL-2 Family ProteinsInflammation 2024;  doi: 10.1007/s10753-024-02021-6
145
Wheverton C. Nascimento, Roeckson P. Silva, Erica S. Fernandes, Maria C. Silva, Gabriela C. Holanda, Patrícia A. Santos, Mônica P. Albuquerque, Vlaudia A. Costa, Nicodemos T. Pontes-Filho, Valdênia O. Souza. Immunomodulation of liver injury by Ascaris suum extract in an experimental model of autoimmune hepatitisParasitology Research 2014; 113(9): 3309 doi: 10.1007/s00436-014-3994-6
146
René Fahrner, Anika Möller, Adrian T. Press, Andreas Kortgen, Michael Kiehntopf, Falk Rauchfuss, Utz Settmacher, Alexander S. Mosig. Short-term treatment with taurolidine is associated with liver injuryBMC Pharmacology and Toxicology 2017; 18(1) doi: 10.1186/s40360-017-0168-z
147
Jiayan Wu, Mengmeng Li, Jingwen He, Ke Lv, Meiyan Wang, Wenqiang Guan, Jianfu Liu, Yongqing Tao, Shiming Li, Chi-Tang Ho, Hui Zhao. Protective effect of pterostilbene on concanavalin A-induced acute liver injuryFood & Function 2019; 10(11): 7308 doi: 10.1039/C9FO01405E
148
Fen Zhang, Lanlan Xiao, Ya Yang, Menghao Zhou, Yalei Zhao, Zhongyang Xie, Xiaoxi Ouyang, Feiyang Ji, Shima Tang, Lanjuan Li. Human menstrual blood-derived stem cells alleviate autoimmune hepatitis via JNK/MAPK signaling pathway in vivo and in vitroFrontiers of Medicine 2023; 17(3): 534 doi: 10.1007/s11684-022-0953-y
149
Aaron M. Fullerton, Robert A. Roth, Patricia E. Ganey. Pretreatment With TCDD Exacerbates Liver Injury From Concanavalin A: Critical Role for NK CellsToxicological Sciences 2013; 136(1): 72 doi: 10.1093/toxsci/kft174
150
Manoranjan Sharma, Jogeswar Mohapatra, Umar Malik, Akshaya Wagh, Anuj Singh, Hiren M. Patel, Dheerendra Pandey, Shekhar Kadam, Gourang B. Shah, Abhijit Chatterjee, Mukul R. Jain. Selective inhibition of tumor necrosis factor-α converting enzyme attenuates liver toxicity in a murine model of concanavalin A induced auto-immune hepatitisInternational Immunopharmacology 2013; 17(2): 229 doi: 10.1016/j.intimp.2013.06.014
151
Rui Sang, Yifan Yu, Bingjie Ge, Lu Xu, Zheng Wang, Xuemei Zhang. Taraxasterol from Taraxacum prevents concanavalin A-induced acute hepatic injury in mice via modulating TLRs/NF-κB and Bax/Bc1-2 signalling pathways Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology 2019; 47(1): 3929 doi: 10.1080/21691401.2019.1671433
152
Fuqian Wang, Weiguang Sun, Zhou Lan, Yuan Zhou, Lulu Li, Ziheng Li, Ling Cheng, Qiuyun You, Qunfeng Yao. Chemical constituents and hepatoprotective properties of Rhododendron simsii Planch extract in Con A-induced autoimmune hepatitisArabian Journal of Chemistry 2023; 16(8): 104955 doi: 10.1016/j.arabjc.2023.104955
153
Zhengyan Jiang, Liang Zheng. Magnesium isoglycyrrhizinate protects against concanavalin A-induced immunological liver injury in a mouse modelRevista Romana de Medicina de Laborator 2019; 27(3): 281 doi: 10.2478/rrlm-2019-0026
154
Mengmeng Li, Hui Zhao, Jiayan Wu, Liwen Wang, Juan Wang, Ke Lv, Shuangqing Liu, Meiyan Wang, Wenqiang Guan, Jianfu Liu, Chi-Tang Ho, Shiming Li. Nobiletin Protects against Acute Liver Injury via Targeting c-Jun N-Terminal Kinase (JNK)-Induced Apoptosis of HepatocytesJournal of Agricultural and Food Chemistry 2020; 68(27): 7112 doi: 10.1021/acs.jafc.0c01722
155
Lulu Deng, Shasha Cheng, Jiang Li, Xinglian Xu, Xiaojiang Hao, Yanhua Fan, Shuzhen Mu. Synthesis and biological evaluation of novel schisanhenol derivatives as potential hepatoprotective agentsEuropean Journal of Medicinal Chemistry 2022; 227: 113919 doi: 10.1016/j.ejmech.2021.113919
156
Jiao Feng, Peiqin Niu, Kan Chen, Liwei Wu, Tong Liu, Shizan Xu, Jingjing Li, Sainan Li, Wenwen Wang, Xiya Lu, Qiang Yu, Ning Liu, Ling Xu, Fan Wang, Weiqi Dai, Yujing Xia, Xiaoming Fan, Chuanyong Guo. Salidroside mediates apoptosis and autophagy inhibition in concanavalin A‑induced liver injuryExperimental and Therapeutic Medicine 2018;  doi: 10.3892/etm.2018.6053
157
Ting Gao, Meng Zhang, Minjie Li, Xiaoli Wang, Wenhan Yao, Wenjie Shu, Weizhuo Tang, Xiaoshu Zhang. Nuezhenoside G13 from Osmanthus fragrans fruit ameliorates Concanavalin A–induced autoimmune hepatitis by regulating the NF-κB/MAPK pathwayJournal of Ethnopharmacology 2024; 319: 117257 doi: 10.1016/j.jep.2023.117257
158
Yang Liu, Zhencheng Li, Jianheng Hao, Hao Chen, Tiezheng Hou, Huiqin Hao. Circular RNAs associated with a mouse model of concanavalin A‐induced autoimmune hepatitis: preliminary screening and comprehensive functional analysisFEBS Open Bio 2020; 10(11): 2350 doi: 10.1002/2211-5463.12981
159
Tao Liang, Xiaoyu Chen, Min Su, Hongqiu Chen, Guozhe Lu, Kun Liang. Vitamin C exerts beneficial hepatoprotection against Concanavalin A-induced immunological hepatic injury in mice through inhibition of NF-κB signal pathwayFood & Function 2014; 5(9): 2175 doi: 10.1039/C4FO00224E
160
Yun Ding, Ziqiang Yu, Cuili Zhang. Diallyl trisulfide protects against concanavalin A-induced acute liver injury in mice by inhibiting inflammation, oxidative stress and apoptosisLife Sciences 2021; 278: 119631 doi: 10.1016/j.lfs.2021.119631
161
Wenchang Yang, Yaxin Wang, Peng Zhang, Tao Wang, Chengguo Li, Xin Tong, Xiangyu Zeng, Yuping Yin, Kaixiong Tao, Ruidong Li, Elzbieta Kolaczkowska. Hepatoprotective Role of 4-Octyl Itaconate in Concanavalin A-Induced Autoimmune HepatitisMediators of Inflammation 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/5766434
162
Jinling Huang, Qing Yuan, Hui Zhu, Lan Yin, Shanjuan Hong, Zhongjun Dong, Wei Jin, Chen Dong. IL-17C/IL-17RE Augments T Cell Function in Autoimmune HepatitisThe Journal of Immunology 2017; 198(2): 669 doi: 10.4049/jimmunol.1600977
163
Jianheng Hao, Weili Sun, Huichao Xu. Pathogenesis of Concanavalin A induced autoimmune hepatitis in miceInternational Immunopharmacology 2022; 102: 108411 doi: 10.1016/j.intimp.2021.108411
164
Jinming Zhang, Hengben Zhai, Pei Yu, Dabao Shang, Ruidong Mo, Ziqiang Li, Xiaolin Wang, Jie Lu, Qing Xie, Xiaogang Xiang. Human Umbilical Cord Blood Mononuclear Cells Ameliorate CCl4-Induced Acute Liver Injury in Mice via Inhibiting Inflammatory Responses and Upregulating Peripheral Interleukin-22Frontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.924464
165
D H Lee, D J Son, M H Park, D Y Yoon, S B Han, J T Hong. Glutathione peroxidase 1 deficiency attenuates concanavalin A-induced hepatic injury by modulation of T-cell activationCell Death & Disease 2016; 7(4): e2208 doi: 10.1038/cddis.2016.95
166
Chenglong Fei, Lei Liu, Hedong Qi, Yuyang Peng, Jingfen Han, Chunru Wang, Xue Li. Curdlan-Decorated Fullerenes Mitigate Immune-Mediated Hepatic Injury for Autoimmune Hepatitis Therapeutics via Reducing Macrophage InfiltrationACS Applied Materials & Interfaces 2024; 16(5): 5536 doi: 10.1021/acsami.3c16168
167
Fang Wang, Yang Xue, Jingyu Yang, Fang Lin, Ying Sun, Ting Li, Chunfu Wu. Hepatoprotective effect of apple polyphenols against concanavalin A-induced immunological liver injury in miceChemico-Biological Interactions 2016; 258: 159 doi: 10.1016/j.cbi.2016.08.018
168
Masashi Inafuku, Koji Nagao, Ayako Inafuku, Teruyoshi Yanagita, Naoyuki Taira, Takayoshi Toda, Hirosuke Oku. Dietary phosphatidylinositol protects C57BL/6 mice from concanavalin A‐induced liver injury by modulating immune cell functionsMolecular Nutrition & Food Research 2013; 57(9): 1671 doi: 10.1002/mnfr.201200607
169
Jia-Yi Feng, Yan-Qing Xie, Peng Zhang, Qian Zhou, Afsar Khan, Zhi-Hong Zhou, Xian-Song Xia, Lu Liu. Hepatoprotective Polysaccharides from Geranium wilfordii: Purification, Structural Characterization, and Their MechanismMolecules 2022; 27(11): 3602 doi: 10.3390/molecules27113602
170
Fang Zheng, Nick Devoogdt, Amanda Sparkes, Yannick Morias, Chloé Abels, Benoit Stijlemans, Tony Lahoutte, Serge Muyldermans, Patrick De Baetselier, Steve Schoonooghe, Alain Beschin, Geert Raes. Monitoring liver macrophages using nanobodies targeting Vsig4: Concanavalin A induced acute hepatitis as paradigmImmunobiology 2015; 220(2): 200 doi: 10.1016/j.imbio.2014.09.018
171
Xiaoli Fan, Ruoting Men, Chen Huang, Mengyi Shen, Tingting Wang, Yasmeen Ghnewa, Yun Ma, Tinghong Ye, Li Yang. Critical roles of conventional dendritic cells in autoimmune hepatitis via autophagy regulationCell Death & Disease 2020; 11(1) doi: 10.1038/s41419-019-2217-6
172
Roeckson Carlos Peixoto Silva, Raul Penaforte Correia da Silva, Fabrício Oliveira Souto, Virginia Maria Barros de Lorena, André de Lima Aires, Vlaudia Maria Assis Costa, Mônica Camelo Pessôa de Azevedo Albuquerque, Valdênia Maria Oliveira de Souza. Extract from Ascaris suum and N‐acetyl‐L‐cysteine induces an immunosuppressant effect in model of autoimmune hepatitisParasite Immunology 2021; 43(6) doi: 10.1111/pim.12826
173
Gamal A. Mohamed, Sabrin R. M. Ibrahim, Rawan H. Hareeri, Lenah S. Binmahfouz, Amina M. Bagher, Hossam M. Abdallah, Wael M. Elsaed, Dina S. El-Agamy. Garcinone E Mitigates Oxidative Inflammatory Response and Protects against Experimental Autoimmune Hepatitis via Modulation of Nrf2/HO-1, NF-κB and TNF-α/JNK AxisNutrients 2022; 15(1): 16 doi: 10.3390/nu15010016
174
Xiangli Zhao, Cheng Fu, Lingjuan Sun, Hao Feng, Peiling Xie, Meng Wu, Xiaosheng Tan, Gang Chen. New Insight into the Concanavalin A-Induced Apoptosis in Hepatocyte of an Animal Model: Possible Involvement of Caspase-Independent PathwayMolecules 2023; 28(3): 1312 doi: 10.3390/molecules28031312
175
Yuanyuan Jin, Haixia Wang, Ke Yi, Shixian Lv, Hanze Hu, Mingqiang Li, Yu Tao. Applications of Nanobiomaterials in the Therapy and Imaging of Acute Liver FailureNano-Micro Letters 2021; 13(1) doi: 10.1007/s40820-020-00550-x
176
Huldani Huldani, Ahmed Ibraheem Rashid, Khikmatulla Negmatovich Turaev, Maria Jade Catalan Opulencia, Walid Kamal Abdelbasset, Dmitry Olegovich Bokov, Yasser Fakri Mustafa, Moaed E. Al-Gazally, Ali Thaeer Hammid, Mustafa M. Kadhim, Seyed Hossein Ahmadi. Concanavalin A as a promising lectin-based anti-cancer agent: the molecular mechanisms and therapeutic potentialCell Communication and Signaling 2022; 20(1) doi: 10.1186/s12964-022-00972-7
177
Bo Li, Min Lian, Yikang Li, Qiwei Qian, Jun Zhang, Qiaoyan Liu, Ruqi Tang, Xiong Ma. Myeloid-Derived Suppressive Cells Deficient in Liver X Receptor α Protected From Autoimmune HepatitisFrontiers in Immunology 2021; 12 doi: 10.3389/fimmu.2021.732102
178
Wagdi Almishri, Abdel Aziz Shaheen, Keith A. Sharkey, Mark G. Swain. The Antidepressant Mirtazapine Inhibits Hepatic Innate Immune Networks to Attenuate Immune-Mediated Liver Injury in MiceFrontiers in Immunology 2019; 10 doi: 10.3389/fimmu.2019.00803
179
Xiaohui Tian, Yang Liu, Xiaoli Liu, Shanjun Gao, Xiaofang Sun. Glycyrrhizic acid ammonium salt alleviates Concanavalin A-induced immunological liver injury in mice through the regulation of the balance of immune cells and the inhibition of hepatocyte apoptosisBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 120: 109481 doi: 10.1016/j.biopha.2019.109481
180
Artur Świerczek, Bartosz Pomierny, Elżbieta Wyska, William J. Jusko. Pharmacokinetic/Pharmacodynamic Assessment of Selective Phosphodiesterase Inhibitors in a Mouse Model of Autoimmune HepatitisJournal of Pharmacology and Experimental Therapeutics 2022; 381(2): 151 doi: 10.1124/jpet.121.001004
181
Yan Liu, Christoph Meyer, Chengfu Xu, Honglei Weng, Claus Hellerbrand, Peter ten Dijke, Steven Dooley. Animal models of chronic liver diseasesAmerican Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 2013; 304(5): G449 doi: 10.1152/ajpgi.00199.2012
182
Felipe L de Oliveira, Mariele Gatto, Nicola Bassi, Roberto Luisetto, Anna Ghirardello, Leonardo Punzi, Andrea Doria. Galectin-3 in autoimmunity and autoimmune diseasesExperimental Biology and Medicine 2015; 240(8): 1019 doi: 10.1177/1535370215593826
183
Qiukai Lu, Yifan Fu, Heng Li. Berberine and its derivatives represent as the promising therapeutic agents for inflammatory disordersPharmacological Reports 2022; 74(2): 297 doi: 10.1007/s43440-021-00348-7
184
Eliano Bonaccorsi-Riani, Richard Danger, Juan José Lozano, Marta Martinez-Picola, Elisavet Kodela, Roser Mas-Malavila, Miquel Bruguera, Helen L. Collins, Robert C. Hider, Marc Martinez-Llordella, Alberto Sanchez-Fueyo, Bernhard Ryffel. Iron Deficiency Impairs Intra-Hepatic Lymphocyte Mediated Immune ResponsePLOS ONE 2015; 10(8): e0136106 doi: 10.1371/journal.pone.0136106
185
Yanzhen Bi, Jiannan Li, Yonghong Yang, Quanyi Wang, Quanquan Wang, Xiaobei Zhang, Guanjun Dong, Yibo Wang, Zhongping Duan, Zhenfeng Shu, Tongjun Liu, Yu Chen, Kai Zhang, Feng Hong. Human liver stem cells attenuate concanavalin A-induced acute liver injury by modulating myeloid-derived suppressor cells and CD4+ T cells in miceStem Cell Research & Therapy 2019; 10(1) doi: 10.1186/s13287-018-1128-2
186
Tong Liu, Yujing Xia, Jingjing Li, Sainan Li, Jiao Feng, Liwei Wu, Rong Zhang, Shizan Xu, Keran Cheng, Yuqing Zhou, Shunfeng Zhou, Weiqi Dai, Kan Chen, Fan Wang, Jie Lu, Yingqun Zhou, Chuanyong Guo. Shikonin Attenuates Concanavalin A-Induced Acute Liver Injury in Mice via Inhibition of the JNK PathwayMediators of Inflammation 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/2748367
187
Yiwen Hou, Chen Chen, Zhurong Li, Jiawen Wu, Sixue Lyu, Di Guo, Ying Liu, Yang Liu, Tiezheng Hou. Protective effect of quercetin against macrophage-mediated hepatocyte injury via anti-inflammation, anti-apoptosis and inhibition of ferroptosisAutoimmunity 2024; 57(1) doi: 10.1080/08916934.2024.2350202
188
Miao Zhang, Qingxia Li, Cuisong Zhou, Yaxing Zhao, Ruiyan Li, Yubin Zhang. Demethyleneberberine attenuates concanavalin A-induced autoimmune hepatitis in mice through inhibition of NF-κB and MAPK signalingInternational Immunopharmacology 2020; 80: 106137 doi: 10.1016/j.intimp.2019.106137
189
Bin Wang, Chang-Jiang Lei, Rong Wu, Lei Li, Chun-Mei Deng, Wen-Xia Chen, Fu-Rong Hu, Hao-Cheng Long, Ze-Zhang Tao, Cheng Zeng, Jian-Bin Huang, Chun-Zhou Chen, De-Fa Ren. Anti-tumor effect of LTA combined with 5-FU on H22 tumor bearing miceAsian Pacific Journal of Tropical Medicine 2015; 8(7): 560 doi: 10.1016/j.apjtm.2015.07.002