BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ning JW, Lin GB, Ji F, Xu J, Sharify N. Preventive effects of geranylgeranylacetone on rat ethanol-induced gastritis. World J Gastroenterol 2012; 18(18): 2262-2269 [PMID: 22611321 DOI: 10.3748/wjg.v18.i18.2262]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v18/i18/2262.htm
Number Citing Articles
1
Dahee Yeo, Su-Jung Hwang, Ye-Seul Song, Hyo-Jong Lee. Humulene Inhibits Acute Gastric Mucosal Injury by Enhancing Mucosal IntegrityAntioxidants 2021; 10(5): 761 doi: 10.3390/antiox10050761
2
Wan-Feng Xu, Yun Wang, Hai Huang, Jia-Wei Wu, Yuan Che, Chu-Jie Ding, Quan Zhang, Wei-Ling Cao, Li-Juan Cao. Octreotide-based therapies effectively protect mice from acute and chronic gastritisEuropean Journal of Pharmacology 2022; 928: 174976 doi: 10.1016/j.ejphar.2022.174976
3
Sunhwa Hong, Hyun-A Lee, Yun-seong Lee, Dong-Woo Kim, Gi-Wook Oh, Jiwan Woo, Yakdol Cho, Jae-Hyeok Jeong, Okjin Kim. Protective effect of halophyte Salsola komarovi Iljin against gastric ulcer Induced by alcohol treatment in ratsJournal of Biomedical Research 2014; 15(4): 170 doi: 10.12729/jbr.2014.15.4.170
4
Naila Boby, Muhammad Aleem Abbas, Eon-Bee Lee, Zi-Eum Im, Walter H. Hsu, Seung-Chun Park. Protective Effect of Pyrus ussuriensis Maxim. Extract against Ethanol-Induced Gastritis in RatsAntioxidants 2021; 10(3): 439 doi: 10.3390/antiox10030439
5
X-J. Teng, R. Liu, X-J. Li, J-F. He, S-S. Xiao. Increased expression of endothelin-1 and endothelin receptor A in reflux esophagitis and Barrett's esophagusDiseases of the Esophagus 2013; : n/a doi: 10.1111/dote.12031
6
Jing Zhao, Yihong Fan, Wu Ye, Wen Feng, Yue Hu, Lijun Cai, Bin Lu. The Protective Effect of Teprenone on Aspirin-Related Gastric Mucosal InjuriesGastroenterology Research and Practice 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/6532876
7
Wanli Ji, Tingting Wang, Yanwen Xu, Rui An, Kun Liang, Xinhong Wang. Identifying the active compounds and mechanism of action of Banxia Xiexin decoction for treating ethanol-induced chronic gastritis using network pharmacology combined with UPLC–LTQ–Orbitrap MSComputational Biology and Chemistry 2021; 93: 107535 doi: 10.1016/j.compbiolchem.2021.107535
8
Wanli Ji, Yan Huo, Yu Zhang, Xinhong Wang, Yifan Zhang. Revealing therapeutic targets and mechanism of baicalin for anti-chronic gastritis using proteomic analysis of the gastric tissueJournal of Chromatography B 2022; 1196: 123214 doi: 10.1016/j.jchromb.2022.123214
9
Jiani Hu, Rui Liu, Xiaochen Yu, Zhen Li, Xinran Liu, Yuntao Hao, Na Zhu, Jiawei Kang, Yong Li. Protective Effects of Small-Molecule Oligopeptides Isolated from Tilapia Fish Scale on Ethanol-Induced Gastroduodenal Injury in RatsNutrients 2021; 13(6): 2078 doi: 10.3390/nu13062078
10
Dekun Wu, Guiqing Yan, Wenyuan Xie, Ying Mo, Youming Tang, Feng Jiang. To Explore the Mechanism of Periplaneta americana Extracts and Rebeprazole Intervention in Gastric Mucosal Injury Based on ERS PathwayJournal of Biobased Materials and Bioenergy 2024; 18(2): 260 doi: 10.1166/jbmb.2024.2368
11
Xiaoyu Li, Xuejing Qiao, Cuiping Zhang, Hua Gao, Qinghui Niu, Tong Wu, Qi Zhang, Zibin Tian. Protective effect of Holothurian intestine against indomethacin induced gastric mucosal damage in ratsJournal of Ocean University of China 2017; 16(3): 547 doi: 10.1007/s11802-017-3297-5
12
Woo-Young Jeon, Mee-Young Lee, In-Sik Shin, Seong Eun Jin, Hyekyung Ha. Curcuma aromaticaWater Extract Attenuates Ethanol-Induced Gastritis via Enhancement of Antioxidant StatusEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/582496
13
José Roberto Santin, Isabel Daufenback Machado, Stephen F. P. Rodrigues, Simone Teixeira, Marcelo N. Muscará, Suely Lins Galdino, Ivan da Rocha Pitta, Sandra H. P. Farsky, Valli De Re. Role of an Indole-Thiazolidine Molecule PPAR Pan-Agonist and COX Inhibitor on Inflammation and Microcirculatory Damage in Acute Gastric LesionsPLoS ONE 2013; 8(10): e76894 doi: 10.1371/journal.pone.0076894
14
Chi-Yeol Yoo, Hyeong-U Son, Sung-kook Kim, Si-Oh Kim, Sang-Han Lee. Improved Image Analysis for Measuring Gastric Ulcer Index in Animal Models and Clinical Diagnostic DataDiagnostics 2022; 12(5): 1233 doi: 10.3390/diagnostics12051233
15
Zihan Lin, Yongjun Li, Man Wang, Huan Li, Yihong Wang, Xin Li, Ying Zhang, Di Gong, Lin Fu, Siying Wang, Danfeng Long. Protective effects of yeast extract against alcohol-induced liver injury in ratsFrontiers in Microbiology 2023; 14 doi: 10.3389/fmicb.2023.1217449
16
Lanlan Yu, Ruijun Li, Wei Liu, Yalin Zhou, Yong Li, Yong Qin, Yuhan Chen, Yajun Xu. Protective Effects of Wheat Peptides against Ethanol-Induced Gastric Mucosal Lesions in Rats: Vasodilation and Anti-InflammationNutrients 2020; 12(8): 2355 doi: 10.3390/nu12082355
17
Alba Rocco, Debora Compare, Debora Angrisani, Marco Sanduzzi Zamparelli, Gerardo Nardone. Alcoholic disease: Liver and beyondWorld Journal of Gastroenterology 2014; 20(40): 14652-14659 doi: 10.3748/wjg.v20.i40.14652
18
Hourin Cho, Naoyoshi Nagata, Takuro Shimbo, Toshiyuki Sakurai, Katsunori Sekine, Hidetaka Okubo, Koh Imbe, Kazuhiro Watanabe, Shintaro Mikami, Chizu Yokoi, Masao Kobayakawa, Masashi Mizokami, Mikio Yanase, Junichi Akiyama, Naomi Uemura. Recurrence and prognosis of patients emergently hospitalized for acute esophageal variceal bleeding: A long‐term cohort studyHepatology Research 2016; 46(13): 1338 doi: 10.1111/hepr.12692
19
Xue Jin, Xiurong Hu, Qiwen Wang, Kai Wang, Qi Yao, Guping Tang, Paul K. Chu. Multifunctional cationic polymer decorated and drug intercalated layered silicate (NLS) for early gastric cancer preventionBiomaterials 2014; 35(10): 3298 doi: 10.1016/j.biomaterials.2013.12.040
20
Peijian Yue, Lin Gao, Xuejing Wang, Xuebing Ding, Junfang Teng. Pretreatment of glial cell‐derived neurotrophic factor and geranylgeranylacetone ameliorates brain injury in Parkinson's disease by its anti‐apoptotic and anti‐oxidative propertyJournal of Cellular Biochemistry 2018; 119(7): 5491 doi: 10.1002/jcb.26712
21
Jason Silvers, Shaili Dixit, Khea Tan, Rachel Masia, Abimbola Pratt, Constantine Bulauitan, Dena Arumugam, Seth Kipnis. A novel presentation of alcohol-induced gastric necrosis: a case reportJournal of Surgical Case Reports 2022; 2022(12) doi: 10.1093/jscr/rjac601
22
Chongxiang Zhao, Jingwu Wang, Qiang Xiao. Efficacy of Teprenone for Prevention of NSAID-Induced Gastrointestinal Injury: A Systematic Review and Meta-AnalysisFrontiers in Medicine 2021; 8 doi: 10.3389/fmed.2021.647494
23
Ali Tureyen, Sinan Ince. Bupropion Inhibits Oxidant Status and Inflammation in Ethanol-Induced Chronic Gastritis in RatsInternational Journal of Pharmacology 2021; 17(5): 281 doi: 10.3923/ijp.2021.281.291