BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhou X, Huang SY, Feng JX, Gao YY, Zhao L, Lu J, Huang BQ, Zhang Y. SOX7 is involved in aspirin-mediated growth inhibition of human colorectal cancer cells. World J Gastroenterol 2011; 17(44): 4922-4927 [PMID: 22171135 DOI: 10.3748/wjg.v17.i44.4922]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v17/i44/4922.htm
Number Citing Articles
1
Ottavia De Simoni, Melania Scarpa, Ignazio Castagliuolo, Astghik Stepanyan, Imerio Angriman, Andromachi Kotsafti, Camilla Nacci, Federico Scognamiglio, Silvia Negro, Antonella D’Angelo, Valentina Chiminazzo, Gianluca Businello, Cesare Ruffolo, Roberta Salmaso, Boris Franzato, Mario Gruppo, Pierluigi Pilati, Antonio Scapinello, Anna Pozza, Tommaso Stecca, Marco Massani, Ivana Cataldo, Stefano Brignola, Angelo Paolo Dei Tos, Carlotta Ceccon, Vincenza Guzzardo, Chiara Vignotto, Luca Facci, Isacco Maretto, Marco Agostini, Francesco Marchegiani, Giulia Becherucci, Maurizio Zizzo, Giovanni Bordignon, Roberto Merenda, Giovanni Pirozzolo, Alfonso Recordare, Giulia Pozza, Mario Godina, Isabella Mondi, Daunia Verdi, Corrado Da Lio, Licia Laurino, Luca Saadeh, Giorgio Rivella, Silvio Guerriero, Chiara Romiti, Giuseppe Portale, Chiara Cipollari, Ylenia Camilla Spolverato, Giulia Noaro, Roberto Cola, Salvatore Candioli, Laura Gavagna, Fabio Ricagna, Monica Ortenzi, Mario Guerrieri, Giovanni Tagliente, Monica Tomassi, Umberto Tedeschi, Beatrice Salmaso, Gianluca Buzzi, Dario Parini, Daniela Prando, Matteo Zuin, Francesca Bergamo, Vittorina Zagonel, Andrea Porzionato, Francesco Cavallin, Barbara Di Camillo, Loretta Di Cristoforo, Quoc Riccardo Bao, Salvatore Pucciarelli, Romeo Bardini, Gaya Spolverato, Matteo Fassan, Marco Scarpa. IMMUNOREACT 7: Regular aspirin use is associated with immune surveillance activation in colorectal cancerCancer 2024;  doi: 10.1002/cncr.35297
2
Tianshu Zhao, Hui Yang, Yu Tian, Qing Xie, Yun Lu, Yu Wang, Ning Su, Baijing Dong, Xian Liu, Ce Wang, Chuanlu Jiang, Xiaoqian Liu. SOX7 is associated with the suppression of human glioma by HMG-box dependent regulation of Wnt/β-catenin signalingCancer Letters 2016; 375(1): 100 doi: 10.1016/j.canlet.2016.02.044
3
Bin Zheng, Gang Wang, Wenbo Gao, Qiquan Wu, Weizhi Zhu, Guobin Weng. SOX7 is involved in polyphyllin D-induced G0/G1 cell cycle arrest through down-regulation of cyclin D1Acta Pharmaceutica 2020; 70(2): 191 doi: 10.2478/acph-2020-0017
4
Meng Yang, Guozhong Cui, Mingjian Ding, Wenhua Yang, Yanqing Liu, Dianlu Dai, Liang Chen. miR-935 promotes gastric cancer cell proliferation by targeting SOX7Biomedicine & Pharmacotherapy 2016; 79: 153 doi: 10.1016/j.biopha.2016.01.011
5
Yumei Wang, Xinglong Cai. Long noncoding RNA HAND2-AS1 restrains proliferation and metastasis of breast cancer cells through sponging miR-1275 and promoting SOX7Cancer Biomarkers 2019; 27(1): 85 doi: 10.3233/CBM-190530
6
Ann N. Behrens, Claudia Zierold, Xiaozhong Shi, Yi Ren, Naoko Koyano-Nakagawa, Daniel J. Garry, Cindy M. Martin. Sox7Is Regulated by ETV2 During Cardiovascular DevelopmentStem Cells and Development 2014; 23(17): 2004 doi: 10.1089/scd.2013.0525
7
Huidi Liu, Zi-Qiao Yan, Bailiang Li, Si-Yuan Yin, Qiang Sun, Jun-Jie Kou, Dan Ye, Kelsey Ferns, Hong-Yu Liu, Shu-Lin Liu. Reduced expression of SOX7 in ovarian cancer: a novel tumor suppressor through the Wnt/β-catenin signaling pathwayJournal of Ovarian Research 2014; 7(1) doi: 10.1186/s13048-014-0087-1
8
Huidi Liu, Emilio Mastriani, Zi-Qiao Yan, Si-Yuan Yin, Zheng Zeng, Hong Wang, Qing-Hai Li, Hong-Yu Liu, Xiaoyu Wang, Hong-Xia Bao, Yu-Jie Zhou, Jun-Jie Kou, Dongsheng Li, Ting Li, Jianrui Liu, Yongfang Liu, Lin Yin, Li Qiu, Liling Gong, Shu-Lin Liu. SOX7 co-regulates Wnt/β-catenin signaling with Axin-2: both expressed at low levels in breast cancerScientific Reports 2016; 6(1) doi: 10.1038/srep26136
9
Yongzheng Bao, Bin Chen, Qiang Wu, Konghe Hu, Xinhua Xi, Wengang Zhu, Xueren Zhong, Jianting Chen. Overexpression of miR-664 is associated with enhanced osteosarcoma cell migration and invasion ability via targeting SOX7Clinical and Experimental Medicine 2017; 17(1): 51 doi: 10.1007/s10238-015-0398-6
10
Wei Hu, Yuehu Han, Wenwen Yang, Baoping Xu, Wenxia Zhang, Zhenxiao Jin, Fulin Chen. Novel role of sex-determining region Y-box 7 (SOX7) in tumor biology and cardiovascular developmental biologySeminars in Cancer Biology 2020; 67: 49 doi: 10.1016/j.semcancer.2019.08.032
11
Manoj Pandey, Monika Rajput, Pooja Singh, Mridula Shukla, Bin Zhu, Jill Koshiol. Aspirin and Cancer Survival: An Analysis of Molecular MechanismsCancers 2024; 16(1): 223 doi: 10.3390/cancers16010223
12
Yuyi Wang, Chi Du, Nan Zhang, Mei Li, Yanyang Liu, Maoyuan Zhao, Feng Wang, Feng Luo. TGF‑β1 mediates the effects of aspirin on colonic tumor cell proliferation and apoptosisOncology Letters 2018;  doi: 10.3892/ol.2018.8047
13
Ying Ma, Xing-guo She, Ying-zi Ming, Qi-quan Wan. miR-24 promotes the proliferation and invasion of HCC cells by targeting SOX7Tumor Biology 2014; 35(11): 10731 doi: 10.1007/s13277-014-2018-6
14
Daniel B. Stovall, Meimei Wan, Lance D. Miller, Paul Cao, Dejan Maglic, Qiang Zhang, Martha R. Stampfer, Wennuan Liu, Jianfeng Xu, Guangchao Sui. The Regulation of SOX7 and Its Tumor Suppressive Role in Breast CancerThe American Journal of Pathology 2013; 183(5): 1645 doi: 10.1016/j.ajpath.2013.07.025