BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Gao LL, Li FR, Jiao P, Yang MF, Zhou XJ, Si YH, Jiang WJ, Zheng TT. Paris chinensis dioscin induces G2/M cell cycle arrest and apoptosis in human gastric cancer SGC-7901 cells. World J Gastroenterol 2011; 17(39): 4389-4395 [PMID: 22110264 DOI: 10.3748/wjg.v17.i39.4389]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v17/i39/4389.htm
Number Citing Articles
1
Xufeng Tao, Lianhong Yin, Lina Xu, Jinyong Peng. Dioscin: A diverse acting natural compound with therapeutic potential in metabolic diseases, cancer, inflammation and infectionsPharmacological Research 2018; 137: 259 doi: 10.1016/j.phrs.2018.09.022
2
Fu-Rong Li, Peng Jiao, Shu-Tong Yao, Hui Sang, Shu-Cun Qin, Wei Zhang, Ya-Bin Zhang, Lin-Lin Gao. Paris polyphylla Smith Extract Induces Apoptosis and Activates Cancer Suppressor Gene Connexin26 ExpressionAsian Pacific Journal of Cancer Prevention 2012; 13(1): 205 doi: 10.7314/APJCP.2012.13.1.205
3
Xuehua Yin, Jin Cai, Hongyan Feng, Zeming Wu, Jianmei Zou, Qingyun Cai. A novel VS2nanosheet-based biosensor for rapid fluorescence detection of cytochrome cNew Journal of Chemistry 2015; 39(3): 1892 doi: 10.1039/C4NJ01971G
4
Jianyong Xiao, Guangxian Zhang, Bin Li, Yingya Wu, Xijuan Liu, Yuhui Tan, Biaoyan Du. Dioscin augments HSV-tk-mediated suicide gene therapy for melanoma by promoting connexin-based intercellular communicationOncotarget 2017; 8(1): 798 doi: 10.18632/oncotarget.13655
5
Guofeng He, Xiaoke Di, Xinchen Sun, Jingjing Yan, Shu Zhang. Analysis of radio-sensitization patents in China from 2006 to 2015Expert Opinion on Therapeutic Patents 2017; 27(10): 1159 doi: 10.1080/13543776.2017.1344222
6
Cristina Ocaña, Evelien Arcay, Manel del Valle. Label-free impedimetric aptasensor based on epoxy-graphite electrode for the recognition of cytochrome cSensors and Actuators B: Chemical 2014; 191: 860 doi: 10.1016/j.snb.2013.10.040
7
Shihori Tanabe. Perspectives of gene combinations in phenotype presentationWorld Journal of Stem Cells 2013; 5(3): 61-67 doi: 10.4252/wjsc.v5.i3.61
8
Jinxia Ye, Guangwen Wu, Xihai Li, Zuanfang Li, Chunsong Zheng, Xianxiang Liu, Hongzhi Ye. Millimeter Wave Treatment Inhibits Apoptosis of Chondrocytes via Regulation Dynamic Equilibrium of Intracellular Free Ca2+Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/464161
9
Guangxian Zhang, Xiancheng Zeng, Ren Zhang, Juan Liu, Weici Zhang, Yujun Zhao, Xiaoyuan Zhang, Zhixue Wu, Yuhui Tan, Yingya Wu, Biaoyan Du. Dioscin suppresses hepatocellular carcinoma tumor growth by inducing apoptosis and regulation of TP53, BAX, BCL2 and cleaved CASP3Phytomedicine 2016; 23(12): 1329 doi: 10.1016/j.phymed.2016.07.003
10
Ting Ma, Xinguo Ge, Jie Zhu, Chengxin Song, Pinhao Wang, Jiali Cai. Dioscin Impedes Proliferation, Metastasis and Enhances Autophagy of Gastric Cancer Cells via Regulating the USP8/TGM2 PathwayMolecular Biotechnology 2023;  doi: 10.1007/s12033-023-00978-7
11
Lianhong Yin, Lingli Zheng, Lina Xu, Deshi Dong, Xu Han, Yan Qi, Yanyan Zhao, Youwei Xu, Jinyong Peng. In-silico prediction of drug targets, biological activities, signal pathways and regulating networks of dioscin based on bioinformaticsBMC Complementary and Alternative Medicine 2015; 15(1) doi: 10.1186/s12906-015-0579-6
12
Shin-Lei Peng, Chih-Ho Lai, Pei-Yi Chu, Jer-Tsong Hsieh, Yen-Chun Tseng, Shao-Chieh Chiu, Yu-Hsin Lin. Nanotheranostics With the Combination of Improved Targeting, Therapeutic Effects, and Molecular ImagingFrontiers in Bioengineering and Biotechnology 2020; 8 doi: 10.3389/fbioe.2020.570490
13
Usha Thakur, Sarla Shashni, Nisha Thakur, Suresh K. Rana, Ashok Singh. A review on Paris polyphylla Smith: A vulnerable medicinal plant species of a global significanceJournal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants 2023; 33: 100447 doi: 10.1016/j.jarmap.2022.100447
14
Bo Liu, Jingjing Li, Ping Zhou, Wei Pan, Na Li, Bo Tang. Real-Time In Situ Sequential Fluorescence Activation Imaging of Cyt c and Caspase-9 with a Gold–Selenium-Bonded NanoprobeAnalytical Chemistry 2021; 93(50): 16880 doi: 10.1021/acs.analchem.1c03872
15
Ying-Shuo Zhang, Yi-Long Ma, Kiran Thakur, Sayed Sajid Hussain, Jun Wang, Qi Zhang, Jian-Guo Zhang, Zhao-Jun Wei. Molecular mechanism and inhibitory targets of dioscin in HepG2 cellsFood and Chemical Toxicology 2018; 120: 143 doi: 10.1016/j.fct.2018.07.016
16
Xiao-Huang Xu, Ting Li, Chi Fong, Xiuping Chen, Xiao-Jia Chen, Yi-Tao Wang, Ming-Qing Huang, Jin-Jian Lu. Saponins from Chinese Medicines as Anticancer AgentsMolecules 2016; 21(10): 1326 doi: 10.3390/molecules21101326
17
Eun-Ae Kim, Ji-Hoon Jang, Yun-Han Lee, Eon-Gi Sung, In-Hwan Song, Joo-Young Kim, Suji Kim, Ho-Yong Sohn, Tae-Jin Lee. Dioscin induces caspase-independent apoptosis through activation of apoptosis-inducing factor in breast cancer cellsApoptosis 2014; 19(7): 1165 doi: 10.1007/s10495-014-0994-z
18
Pranapda Aumsuwan, Shabana I. Khan, Ikhlas A. Khan, Zulfiqar Ali, Bharathi Avula, Larry A. Walker, Zia Shariat-Madar, William G. Helferich, Benita S. Katzenellenbogen, Asok K. Dasmahapatra. The anticancer potential of steroidal saponin, dioscin, isolated from wild yam (Dioscorea villosa) root extract in invasive human breast cancer cell line MDA-MB-231 in vitroArchives of Biochemistry and Biophysics 2016; 591: 98 doi: 10.1016/j.abb.2015.12.001
19
Foad Salehnia, Morteza Hosseini, Mohammad Reza Ganjali. A fluorometric aptamer based assay for cytochrome C using fluorescent graphitic carbon nitride nanosheetsMicrochimica Acta 2017; 184(7): 2157 doi: 10.1007/s00604-017-2130-6
20
Won-Chul Lim, Hyunhee Kim, Young-Joo Kim, Kyung-Chul Choi, In Ho Lee, Ki Heon Lee, Mi Kyung Kim, Hyeonseok Ko. Dioscin suppresses TGF-β1-induced epithelial-mesenchymal transition and suppresses A549 lung cancer migration and invasionBioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2017; 27(15): 3342 doi: 10.1016/j.bmcl.2017.06.014
21
Ha‐Jeong Kwon, Seung‐Hee Choi, Chang‐Seon Yoo, Hwa‐Young Choi, Soo‐Eon Lee, Yong‐Duk Park. Development of an analytical method for yam saponins using HPLC with pulsed amperometric detection at different column temperaturesJournal of Separation Science 2013; 36(4): 690 doi: 10.1002/jssc.201200756
22
Mojtaba Shamsipur, Afshin Pashabadi, Fatemeh Molaabasi, Saman Hosseinkhani. Impedimetric monitoring of apoptosis using cytochrome-aptamer bioconjugated silver nanoclusterBiosensors and Bioelectronics 2017; 90: 195 doi: 10.1016/j.bios.2016.11.050
23
Mohammad Hasanzadeh, Nasrin Shadjou, Miguel de la Guardia. Early stage diagnosis of programmed cell death (apoptosis) using electroanalysis: Nanomaterial and methods overviewTrAC Trends in Analytical Chemistry 2017; 93: 199 doi: 10.1016/j.trac.2017.06.007
24
JING JIANG, DONG-HUI CAO, TETSUYA TSUKAMOTO, GUO-QING WANG, ZHI-FANG JIA, JIAN SUO, XUE-YUAN CAO. Anticancer effects of 4-vinyl-2,6-dimethoxyphenol (canolol) against SGC-7901 human gastric carcinoma cellsOncology Letters 2013; 5(5): 1562 doi: 10.3892/ol.2013.1230
25
Zhan-Zhi Xie, Man-Mei Li, Peng-Fei Deng, Sheng Wang, Lei Wang, Xue-Ping Lu, Liu-Bing Hu, Zui Chen, Hui-Yang Jie, Yi-Fei Wang, Xiao-Xiao Liu, Zhong Liu. Paris saponin-induced autophagy promotes breast cancer cell apoptosis via the Akt/mTOR signaling pathwayChemico-Biological Interactions 2017; 264: 1 doi: 10.1016/j.cbi.2017.01.004
26
Vimi Kshetrimayum, Rameshwari Heisnam, Ojit Keithellakpam, Nanaocha Sharma, Pulok K. Mukherjee. <i>Paris Polyphylla</i> Sm. From Manipur Inhibits Colorectal Cancer Cells <i>in Vitro</i> and Potentiates the Therapeutic Significance of 5FU and CisplatinSSRN Electronic Journal 2022;  doi: 10.2139/ssrn.4093993
27
Angkita Sharma, Pallabi Kalita, Hui Tag. Distribution and phytomedicinal aspects of Paris polyphylla Smith from the Eastern Himalayan Region: A reviewTANG [HUMANITAS MEDICINE] 2015; 5(3): 15.1 doi: 10.5667/tang.2015.0001
28
YONG-SIK KIM, EUN-AE KIM, KYU-GUN PARK, SUNG-JUN LEE, MI-SUN KIM, HO-YONG SOHN, TAE-JIN LEE. Dioscin sensitizes cells to TRAIL-induced apoptosis through downregulation of c-FLIP and Bcl-2Oncology Reports 2012; 28(5): 1910 doi: 10.3892/or.2012.1962
29
Jyoti Sati, Vijay Trivedi, Dharam Attri, Mohan Nautiyal. Evaluation of Antioxidant Activity of Rhizome Extract of Paris polyphylla SmithJournal of Non Timber Forest Products 2017; 24(3): 147 doi: 10.54207/bsmps2000-2017-5F5711
30
Arul-Albert Baskar, Khalid-S. Al. Numair, Mohammed-A. Alsaif, Savarimuthu Ignacimuthu. In vitroantioxidant and antiproliferative potential of medicinal plants used in traditional Indian medicine to treat cancerRedox Report 2012; 17(4): 145 doi: 10.1179/1351000212Y.0000000017
31
Ting Ma, Rui-ping Wang, Xi Zou. Dioscin inhibits gastric tumor growth through regulating the expression level of lncRNA HOTAIRBMC Complementary and Alternative Medicine 2016; 16(1) doi: 10.1186/s12906-016-1360-1
32
Sadhan Mondal. Anticancer Potential of Biologically Active Diosgenin and its Derivatives: An UpdateCurrent Traditional Medicine 2024; 10(1) doi: 10.2174/2215083809666230202143136
33
QING XIA, YUCHEN CAI, ROUJUN PENG, GUOSHENG WU, YANXIA SHI, WENQI JIANG. The CDK1 inhibitor RO3306 improves the response of BRCA-proficient breast cancer cells to PARP inhibitionInternational Journal of Oncology 2014; 44(3): 735 doi: 10.3892/ijo.2013.2240
34
Dioscin: A review on pharmacological properties and therapeutic valuesBioFactors 2022; 48(1): 22 doi: 10.1002/biof.1815
35
Longfei Yang, Shengnan Ren, Fei Xu, Zhiming Ma, Xin Liu, Lufei Wang. Recent Advances in the Pharmacological Activities of DioscinBioMed Research International 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/5763602
36
Miran Jo, Hyung-Mun Yun, Kyung-Ran Park, Mi Hee Park, Tae Myoung Kim, Jhang Ho Pak, Soo Jae Lee, Dong Cheul Moon, Chun-Woong Park, Sukgil Song, Chong-Kil Lee, Sang Bae Han, Jin Tae Hong. Lung tumor growth-promoting function of peroxiredoxin 6Free Radical Biology and Medicine 2013; 61: 453 doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2013.04.032
37
Arcadius Puwein, Shiny C. Thomas. An Overview of Paris polyphylla, a Highly Vulnerable Medicinal Herb of Eastern Himalayan Region for Sustainable ExploitationThe Natural Products Journal 2020; 10(1): 3 doi: 10.2174/2210315508666180518081208
38
Shu Li, Binbin Cheng, Lixin Hou, Lanwei Huang, Yongkang Cui, Duo Xu, Xiaoping Shen, Shuang Li. Dioscin inhibits colon cancer cells’ growth by reactive oxygen species-mediated mitochondrial dysfunction and p38 and JNK pathwaysAnti-Cancer Drugs 2018; 29(3): 234 doi: 10.1097/CAD.0000000000000590
39
Jingna Zhang, Xiaoyuan Ma, Zhouping Wang. Surface-Enhanced Raman Scattering-Fluorescence Dual-Mode Nanosensors for Quantitative Detection of Cytochrome c in Living CellsAnalytical Chemistry 2019; 91(10): 6600 doi: 10.1021/acs.analchem.9b00480
40
Zunera Chauhdary, Muhammad Ajmal Shah, Malik Hassan Mehmood, Uzma Saleem, Azhar Rasul, Ghulam Mujtaba Shah, Ajmal Khan, Ahmed Al-Harrasi, Shabnoor Iqbal, Shabana Bibi. Phytonutrients in the Treatment of Gastrointestinal Cancer2023; : 159 doi: 10.2174/9789815049633123010010
41
Vimi Kshetrimayum, Rameshwari Heisnam, Ojit Singh Keithellakpam, Pullapanthula Radhakrishnanand, Sai Jyothi Akula, Pulok K. Mukherjee, Nanaocha Sharma. Paris polyphylla Sm. Induces Reactive Oxygen Species and Caspase 3-Mediated Apoptosis in Colorectal Cancer Cells In Vitro and Potentiates the Therapeutic Significance of Fluorouracil and CisplatinPlants 2023; 12(7): 1446 doi: 10.3390/plants12071446
42
Yannan Liu, Daidi Fan. Ginsenoside Rg5 induces G2/M phase arrest, apoptosis and autophagy via regulating ROS-mediated MAPK pathways against human gastric cancerBiochemical Pharmacology 2019; 168: 285 doi: 10.1016/j.bcp.2019.07.008