BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Shi XH, Zheng Y, Sun Q, Cui J, Liu QH, Qü F, Wang YS. DEC1 nuclear expression: A marker of differentiation grade in hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2011; 17(15): 2037-2043 [PMID: 21528084 DOI: 10.3748/wjg.v17.i15.2037]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v17/i15/2037.htm
Number Citing Articles
1
Xiao-Ping Wang, Qiao-Xia Wang, Huan-Ping Lin, Na Chang. Anti-tumor bioactivities of curcumin on mice loaded with gastric carcinomaFood & Function 2017; 8(9): 3319 doi: 10.1039/C7FO00555E
2
Qin Zheng, Chen Wang, Liang Wang, Di Zhang, Nan Liu, Xiaocui Ming, Haitao Zhou, Qiere Guli, Yang Liu. Interaction with SP1, but not binding to the E‐box motifs, is responsible for BHLHE40/DEC1‐induced transcriptional suppression of CLDN1 and cell invasion in MCF‐7 cellsMolecular Carcinogenesis 2018; 57(9): 1116 doi: 10.1002/mc.22829
3
Liudi Yang, Liujun Zeng, Zijia Wang, Xin Hu, Haofeng Xiong, Tianyi Zhang, Weijun Chen, Kun Xia, Tong Su. Differentiated embryo chondrocyte 1, induced by hypoxia-inducible factor 1α, promotes cell migration in oral squamous cell carcinoma cell linesOral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology 2022; 133(2): 199 doi: 10.1016/j.oooo.2021.08.022
4
Kazunari Sasaki, Masamichi Matsuda, Yu Ohkura, Yusuke Kawamura, Masafumi Inoue, Masaji Hashimoto, Kenji Ikeda, Hiromitsu Kumada, Goro Watanabe. The Influence of Histological Differentiation Grade on the Outcome of Liver Resection for Hepatocellular Carcinomas 2 cm or Smaller in SizeWorld Journal of Surgery 2015; 39(5): 1134 doi: 10.1007/s00268-014-2806-6
5
Yi Kong, Yan Zheng, Yanfei Jia, Ping Li, Yunshan Wang. Decreased LIPF expression is correlated with DGKA and predicts poor outcome of gastric cancerOncology Reports 2016; 36(4): 1852 doi: 10.3892/or.2016.4989
6
Rui Hu, Yun-Shan Wang, Yi Kong, Pin Li, Yan Zheng, Xiao-Li Ma, Yan-Fei Jia. Frontier and Future Development of Information Technology in Medicine and EducationLecture Notes in Electrical Engineering 2014; 269: 2599 doi: 10.1007/978-94-007-7618-0_325
7
Xiao-Ming Li, Wei Lin, Jiang Wang, Wei Zhang, An-An Yin, Yi Huang, Jian Zhang, Libo Yao, Huan Bian, Jing Zhang, Xiang Zhang. Dec1 expression predicts prognosis and the response to temozolomide chemotherapy in patients with gliomaMolecular Medicine Reports 2016; 14(6): 5626 doi: 10.3892/mmr.2016.5921
8
Pattapon Kunadirek, Chaiyaboot Ariyachet, Supachaya Sriphoosanaphan, Nutcha Pinjaroen, Pongserath Sirichindakul, Intawat Nookaew, Natthaya Chuaypen, Pisit Tangkijvanich. Identification of BHLHE40 expression in peripheral blood mononuclear cells as a novel biomarker for diagnosis and prognosis of hepatocellular carcinomaScientific Reports 2021; 11(1) doi: 10.1038/s41598-021-90515-w
9
Shenlin Hu, Wei Shang, Haitao Yue, Ruini Chen, Zheng Dong, Jinhua Hu, Zhao Mao, Jian Yang. Differentiated embryonic chondrocytes 1 expression of periodontal ligament tissue and gingival tissue in the patients with chronic periodontitisArchives of Oral Biology 2015; 60(4): 517 doi: 10.1016/j.archoralbio.2014.12.006
10
Rui Hu, Qi Wang, Yanfei Jia, Yingchun Zhang, Bin Wu, Shan Tian, Yujie Wang, Yunshan Wang, Wanshan Ma. Hypoxia-induced DEC1 mediates trophoblast cell proliferation and migration via HIF1α signaling pathwayTissue and Cell 2021; 73: 101616 doi: 10.1016/j.tice.2021.101616
11
Arthur Zimmermann. Tumors and Tumor-Like Lesions of the Hepatobiliary Tract2017; : 151 doi: 10.1007/978-3-319-26956-6_6
12
Wentong Fang, Qian Li, Min Wang, Mingjie Zheng, Huirong Xu. DEC2 Serves as Potential Tumor Suppressor in Breast CarcinomaDisease Markers 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/6053154
13
Chun-Yan Wang, Zheng-Jie Qiu, Ping Zhang, Xiao-Qing Tang. Differentiated Embryo-Chondrocyte Expressed Gene1 and Parkinson’s Disease: New Insights and Therapeutic PerspectivesCurrent Neuropharmacology 2023; 21(11): 2251 doi: 10.2174/1570159X21666230502123729
14
Silke Kiessling, Nicolas Cermakian. Biological Timekeeping: Clocks, Rhythms and Behaviour2017; : 481 doi: 10.1007/978-81-322-3688-7_23
15
Zsofia Kiss, Maria Mudryj, Paramita M. Ghosh. Non-circadian aspects of BHLHE40 cellular function in cancerGenes & Cancer 2020; 11(1-2): 1 doi: 10.18632/genesandcancer.201
16
Shuai Li, Dan Peng, Zi‑Qing Yin, Wei Zhu, Xuan‑Tao Hu, Cong‑Wei Liu. Effect of DEC1 on the proliferation, adhesion, invasion and epithelial‑mesenchymal transition of osteosarcoma cellsExperimental and Therapeutic Medicine 2020;  doi: 10.3892/etm.2020.8459
17
Jinhua Hu, Zhao Mao, Shuangcheng He, Yuanran Zhan, Rui Ning, Wei Liu, Bingfang Yan, Jian Yang. Icariin protects against glucocorticoid induced osteoporosis, increases the expression of the bone enhancer DEC1 and modulates the PI3K/Akt/GSK3β/β-catenin integrated signaling pathwayBiochemical Pharmacology 2017; 136: 109 doi: 10.1016/j.bcp.2017.04.010
18
Yanfei Jia, Yanyan Liu, Jingyu Zhu, Liang Liu, Xiaoli Ma, Duanrui Liu, Shuyi Han, Lulu Zhang, Zhi‐Qiang Ling, Yunshan Wang. DEC1 promotes progression of Helicobacter pylori‐positive gastric cancer by regulating Akt/NF‐κB pathwayJournal of Cellular and Molecular Medicine 2022; 26(7): 1943 doi: 10.1111/jcmm.17219
19
Nicole M. Kettner, Chinenye A. Katchy, Loning Fu. Circadian gene variants in cancerAnnals of Medicine 2014; 46(4): 208 doi: 10.3109/07853890.2014.914808
20
Kazuo Asanoma, Ge Liu, Takako Yamane, Yoko Miyanari, Tomoka Takao, Hiroshi Yagi, Tatsuhiro Ohgami, Akimasa Ichinoe, Kenzo Sonoda, Norio Wake, Kiyoko Kato. Regulation of the Mechanism of TWIST1 Transcription by BHLHE40 and BHLHE41 in Cancer CellsMolecular and Cellular Biology 2015; 35(24): 4096 doi: 10.1128/MCB.00678-15
21
Yanfei Jia, Rui Hu, Ping Li, Yan Zheng, Yunshan Wang, Xiaoli Ma. DEC1 is required for anti-apoptotic activity of gastric cancer cells under hypoxia by promoting Survivin expressionGastric Cancer 2018; 21(4): 632 doi: 10.1007/s10120-017-0780-z
22
Yang Liu, Liang Wang, Xu-Yong Lin, Jian Wang, Juan-Han Yu, Yuan Miao, En-Hua Wang. The transcription factor DEC1 (BHLHE40/STRA13/SHARP-2) is negatively associated with TNM stage in non-small-cell lung cancer and inhibits the proliferation through cyclin D1 in A549 and BE1 cellsTumor Biology 2013; 34(3): 1641 doi: 10.1007/s13277-013-0697-z
23
Jing Xue, Yunfeng Dai, Guofeng Li, Weiya Lang, Penghui Li, Yunlong Liu, Hongguang Bao, Dalong Zhao, Hongming Pan. DEC1 directly interacts with estrogen receptor (ER) α to suppress proliferation of ER-positive breast cancer cellsBiochemical and Biophysical Research Communications 2020; 528(4): 740 doi: 10.1016/j.bbrc.2020.05.123
24
Yi Kong, Zhen Wang, Yanfei Jia, Ping Li, Shuhua Hao, Yunshan Wang. Effects of mutants in bHLH region on structure stability and protein-DNA binding energy in DECsJournal of Biomolecular Structure and Dynamics 2017; 35(9): 1849 doi: 10.1080/07391102.2016.1196463
25
WANSHAN MA, XIAOHONG SHI, SUMEI LU, LINLIN WU, YUNSHAN WANG. Hypoxia-induced overexpression of DEC1 is regulated by HIF-1α in hepatocellular carcinomaOncology Reports 2013; 30(6): 2957 doi: 10.3892/or.2013.2774
26
Arthur Zimmermann. Tumors and Tumor-Like Lesions of the Hepatobiliary Tract2016; : 1 doi: 10.1007/978-3-319-26587-2_6-1
27
Roland Kotolloshi, Kimia Mirzakhani, Joana Ahlburg, Florian Kraft, Thanakorn Pungsrinont, Aria Baniahmad. Thyroid hormone induces cellular senescence in prostate cancer cells through induction of DEC1The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology 2020; 201: 105689 doi: 10.1016/j.jsbmb.2020.105689
28
Ting Mao, Weijun Chen, Haofeng Xiong, Can Wang, Liudi Yang, Xin Hu, Kun Xia, Zijia Wang, Tong Su. DEC1 is a potential marker of early metastasis in Oral squamous cell carcinomaTissue and Cell 2023; 82: 102094 doi: 10.1016/j.tice.2023.102094
29
Jingmin You, Lu Lin, Qiong Liu, Tengfei Zhu, Kun Xia, Tong Su. The correlation between the expression of differentiated embryo-chondrocyte expressed gene l and oral squamous cell carcinomaEuropean Journal of Medical Research 2014; 19(1) doi: 10.1186/2047-783X-19-21
30
YANG LIU, YUAN MIAO, JIAN WANG, XUYONG LIN, LIANG WANG, HONG-TAO XU, EN-HUA WANG. DEC1 is positively associated with the malignant phenotype of invasive breast cancers and negatively correlated with the expression of claudin-1International Journal of Molecular Medicine 2013; 31(4): 855 doi: 10.3892/ijmm.2013.1279
31
Yan Zheng, Xiaohong Shi, Min Wang, Yanfei Jia, Binbin Li, Yi Zhang, Qinghua Liu, Yunshan Wang. The increased expression of DEC1 gene is related to HIF-1α protein in gastric cancer cell linesMolecular Biology Reports 2012; 39(4): 4229 doi: 10.1007/s11033-011-1209-0
32
Jing Xiong, Huan Yang, Wenjing Luo, Enfang Shan, Jie Liu, Feng Zhang, Tao Xi, Jian Yang. The anti-metastatic effect of 8-MOP on hepatocellular carcinoma is potentiated by the down-regulation of bHLH transcription factor DEC1Pharmacological Research 2016; 105: 121 doi: 10.1016/j.phrs.2016.01.025
33
Qing Xu, Peiqing Ma, Chenfei Hu, Lechuang Chen, Liyan Xue, Zaozao Wang, Mei Liu, Hongxia Zhu, Ningzhi Xu, Ning Lu, Michael R. Emmert-Buck. Overexpression of the DEC1 Protein Induces Senescence In Vitro and Is Related to Better Survival in Esophageal Squamous Cell CarcinomaPLoS ONE 2012; 7(7): e41862 doi: 10.1371/journal.pone.0041862
34
Yan-Fei Jia, Dong-Jie Xiao, Xiao-Li Ma, Yan-Yan Song, Rui Hu, Yi Kong, Yan Zheng, Shu-Yi Han, Ruan-Li Hong, Yun-Shan Wang. Differentiated embryonic chondrocyte-expressed gene 1 is associated with hypoxia-inducible factor 1α and Ki67 in human gastric cancerDiagnostic Pathology 2013; 8(1) doi: 10.1186/1746-1596-8-37
35
Aejaz Sayeed, Brielle E. Dalvano, David E. Kaplan, Usha Viswanathan, John Kulp, Alhaji H. Janneh, Lu-Yu Hwang, Adam Ertel, Cataldo Doria, Timothy Block. Profiling the circulating mRNA transcriptome in human liver diseaseOncotarget 2020; 11(23): 2216 doi: 10.18632/oncotarget.27617
36
Jin Rong Ow, Yong Hua Tan, Yu Jin, Avinash G. Bahirvani, Reshma Taneja. bHLH Transcription Factors in Development and DiseaseCurrent Topics in Developmental Biology 2014; 110: 317 doi: 10.1016/B978-0-12-405943-6.00009-9
37
Fuyuki Sato, Ujjal K. Bhawal, Nao Sugiyama, Shoko Osaki, Kosuke Oikawa, Yasuteru Muragaki. Potential Role of DEC1 in Cervical Cancer Cells Involving Overexpression and ApoptosisClocks & Sleep 2020; 2(1): 26 doi: 10.3390/clockssleep2010004
38
Kazunari Sasaki, Masamichi Matsuda, Yu Ohkura, Yusuke Kawamura, Masafumi Inoue, Masaji Hashimoto, Kenji Ikeda, Hiromitsu Kumada, Goro Watanabe. In Hepatocellular Carcinomas, any Proportion of Poorly Differentiated Components is Associated with Poor Prognosis After HepatectomyWorld Journal of Surgery 2014; 38(5): 1147 doi: 10.1007/s00268-013-2374-1