BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang JQ, Li YM, Liu T, He WT, Chen YT, Chen XH, Li X, Zhou WC, Yi JF, Ren ZJ. Antitumor effect of matrine in human hepatoma G2 cells by inducing apoptosis and autophagy. World J Gastroenterol 2010; 16(34): 4281-4290 [PMID: 20818811 DOI: 10.3748/wjg.v16.i34.4281]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v16/i34/4281.htm
Number Citing Articles
1
Fan Zhang, Cong Chen, Jike Hu, Ruiliang Su, Junqiang Zhang, Zhijian Han, Hao Chen, Yumin Li. Molecular mechanism of Helicobacter�pylori‑induced autophagy in gastric cancer (Review)Oncology Letters 2019;  doi: 10.3892/ol.2019.10976
2
Xiao-hua Cai, Hong-yan Zhang, Bing Xie. Matrine-Family Alkaloids: Versatile Precursors for Bioactive ModificationsMedicinal Chemistry 2020; 16(4): 431 doi: 10.2174/1573406415666190507121744
3
Zhidong Wang, Jun Li, Yuanyuan Ji, Peng An, Shu Zhang, Zongfang Li. Traditional Herbal Medicine: A Review of Potential of Inhibitory Hepatocellular Carcinoma in Basic Research and Clinical TrialEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2013; 2013: 1 doi: 10.1155/2013/268963
4
Betty Law, Simon Mok, An Wu, Christopher Lam, Margaret Yu, Vincent Wong. New Potential Pharmacological Functions of Chinese Herbal Medicines via Regulation of AutophagyMolecules 2016; 21(3): 359 doi: 10.3390/molecules21030359
5
Xiaoting Hong, Linhai Zhong, Yurou Xie, Kaifeng Zheng, Jinglong Pang, Yesen Li, Yifan Yang, Xiaolin Xu, Panying Mi, Hanwei Cao, Wenqing Zhang, Tianhui Hu, Gang Song, Daxuan Wang, Yan-yan Zhan. Matrine Reverses the Warburg Effect and Suppresses Colon Cancer Cell Growth via Negatively Regulating HIF-1αFrontiers in Pharmacology 2019; 10 doi: 10.3389/fphar.2019.01437
6
Taicheng Lu, Bingtan Kong, Yue Wang, Jingwen Yu, Yuancan Pan, Dong Chen, Haiming Li, Xing Chen, Zichun Yuan, Zhengzheng Yang, Jiahui Zhang, Tongjing Ding, Ganlin Zhang, Qingsheng Fan, Xiaomin Wang. Compound Kushen injection combined with transarterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma: An evidence map and overview of systematic reviewsJournal of Ethnopharmacology 2024; 319: 117267 doi: 10.1016/j.jep.2023.117267
7
Gong-Ping Xu, Wei Zhao, Jin-Peng Zhuang, Jia-Ning Zu, Duan-Yang Wang, Fei Han, Zhi-Peng Zhang, Jing-Long Yan. Matrine inhibits the growth and induces apoptosis of osteosarcoma cells in vitro by inactivating the Akt pathwayTumor Biology 2015; 36(3): 1653 doi: 10.1007/s13277-014-2764-5
8
Priya Katyal, Shivani Sharma. Bioactive Natural Products for the Management of Cancer: from Bench to Bedside2019; : 37 doi: 10.1007/978-981-13-7607-8_2
9
Fanfan Yang, Wang-jing Zhong, Jialin Cao, Junyu Tan, Bohong Li, Lingdi Ma. Matrine induces V-ATPase-dependent cytoplasmic vacuolation and inhibits the function of the lysosome in leukemia cellsPharmaceutical Science Advances 2024; 2: 100013 doi: 10.1016/j.pscia.2023.100013
10
Longtai You, Chunjing Yang, Yuanyuan Du, Wenping Wang, Mingyi Sun, Jing Liu, Baorui Ma, Linnuo Pang, Yawen Zeng, Zhiqin Zhang, Xiaoxv Dong, Xingbin Yin, Jian Ni. A Systematic Review of the Pharmacology, Toxicology and Pharmacokinetics of MatrineFrontiers in Pharmacology 2020; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.01067
11
Junqing Wu, Gang Hu, Yuqing Dong, Ruye Ma, Zhijie Yu, Songfu Jiang, Yixiang Han, Kang Yu, Shenghui Zhang. Matrine induces Akt/mTOR signalling inhibition‐mediated autophagy and apoptosis in acute myeloid leukaemia cellsJournal of Cellular and Molecular Medicine 2017; 21(6): 1171 doi: 10.1111/jcmm.13049
12
Ping-Ping Zhang, Pei-Qin Wang, Chun-Ping Qiao, Qing Zhang, Jun-Ping Zhang, Fei Chen, Xin Zhang, Wei-Fen Xie, Zong-Li Yuan, Zhao-Shen Li, Yue-Xiang Chen. Differentiation therapy of hepatocellular carcinoma by inhibiting the activity of AKT/GSK-3β/β-catenin axis and TGF-β induced EMT with sophocarpineCancer Letters 2016; 376(1): 95 doi: 10.1016/j.canlet.2016.01.011
13
Shaziyaparveen K. Siddiqui, Vinodh J. SahayaSheela, Srinivas Kolluru, Ganesh N. Pandian, Thankayyan R. Santhoshkumar, Vipin M. Dan, Chepuri V. Ramana. Discovery of 3-(benzofuran-2-ylmethyl)-1H-indole derivatives as potential autophagy inducers in cervical cancer cellsBioorganic & Medicinal Chemistry Letters 2020; 30(19): 127431 doi: 10.1016/j.bmcl.2020.127431
14
Shijie Wei, Yubao Zhang, Xiaoran Ma, Yan Yao, Qinqin Zhou, Wenfeng Zhang, Chao Zhou, Jing Zhuang. MAT as a promising therapeutic strategy against triple-negative breast cancer via inhibiting PI3K/AKT pathwayScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-023-39655-9
15
Xiaolu Wei, Jian Yang, Yingqiu Mao, Haiyu Zhao, Nan Si, Hongjie Wang, Baolin Bian. Arenobufagin Inhibits the Phosphatidylinositol 3-kinase/Protein Kinase B/Mammalian Target of Rapamycin Pathway and Induces Apoptosis and Autophagy in Pancreatic Cancer CellsPancreas 2020; 49(2): 261 doi: 10.1097/MPA.0000000000001471
16
Liqiang Qian, Yan Liu, Yang Xu, Weidan Ji, Qiuye Wu, Yongjing Liu, Quangen Gao, Changqing Su. Matrine derivative WM130 inhibits hepatocellular carcinoma by suppressing EGFR/ERK/MMP-2 and PTEN/AKT signaling pathwaysCancer Letters 2015; 368(1): 126 doi: 10.1016/j.canlet.2015.07.035
17
Zhonghuang Li, Liang Zheng, Jian Shi, Guiyu Zhang, Linlin Lu, Lijun Zhu, Jiajie Zhang, Zhongqiu Liu. Toxic Markers of Matrine Determined Using1H-NMR-Based Metabolomics in Cultured CellsIn Vitroand RatsIn VivoEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2015; 2015: 1 doi: 10.1155/2015/598412
18
M.M. Radwan, H.K. Abd El-Hamid, A.F. Mohamed. Influence of saline solution on hydration behavior of β-dicalcium silicate in comparison with biphasic calcium phosphate/hydroxyapatite bio-ceramicsMaterials Science and Engineering: C 2015; 57: 355 doi: 10.1016/j.msec.2015.07.011
19
Haroon ur Rashid, Yiming Xu, Yaseen Muhammad, Lisheng Wang, Jun Jiang. Research advances on anticancer activities of matrine and its derivatives: An updated overviewEuropean Journal of Medicinal Chemistry 2019; 161: 205 doi: 10.1016/j.ejmech.2018.10.037
20
诚正 韩. Molecular Mechanism of Liriope Muscari Baily Saponins C Induced Cellular Autophagy of SGC7901Advances in Clinical Medicine 2017; 7(02): 84 doi: 10.12677/ACM.2017.72014
21
Haifeng Ying, Yinchun Jin, Yuanbiao Guo, Qiong Li, Ming Ruan, Wenhua Zhu, Chen Yang, Qinyu Li, Lan Zheng. Long non-coding RNA NUT family member 2A-antisense RNA 1 sponges microRNA-613 to increase the resistance of gastric cancer cells to matrine through regulating oxidative stress and vascular endothelial growth factor AAging 2022; 14(12): 5153 doi: 10.18632/aging.204135
22
Fu Chen, Kehe Huang. Effects of the Chinese medicine matrine on experimental C. parvum infection in BALB/c mice and MDBK cellsParasitology Research 2012; 111(4): 1827 doi: 10.1007/s00436-012-3030-7
23
QI LI, YIMING LAI, CHENGBIN WANG, GUIBIN XU, ZHENG HE, XIAOHONG SHANG, YI SUN, FAN ZHANG, LEYUAN LIU, HAI HUANG. Matrine inhibits the proliferation, invasion and migration of castration-resistant prostate cancer cells through regulation of the NF-κB signaling pathwayOncology Reports 2016; 35(1): 375 doi: 10.3892/or.2015.4341
24
Kun Ma, Man-Yu Huang, Yan-Xing Guo, Guo-Qiang Hu. Matrine-induced autophagy counteracts cell apoptosis via the ERK signaling pathway in osteosarcoma cellsOncology Letters 2016; 12(3): 1854 doi: 10.3892/ol.2016.4848
25
Cao Ngoc Minh Trang, Ho Nguyen Quynh Chi, Nguyen Khac Manh, Hoang Nghia Son, Dai-Nghiep Ngo, Le Thanh Long. The Chloroform Extracts of Vietnamese Sophora flavescens Ait. Inhibit the Proliferation of HepG2 Cells through Apoptosis InductionApplied Sciences 2022; 12(12): 5906 doi: 10.3390/app12125906
26
Sheng-Fang Wang, Ming-Yue Wu, Cui-Zan Cai, Min Li, Jia-Hong Lu. Autophagy modulators from traditional Chinese medicine: Mechanisms and therapeutic potentials for cancer and neurodegenerative diseasesJournal of Ethnopharmacology 2016; 194: 861 doi: 10.1016/j.jep.2016.10.069
27
Zhi-Jun Dai, Xiao-Bin Ma, Hua-Feng Kang, Jie Gao, Wei-Li Min, Hai-Tao Guan, Yan Diao, Wang-Feng Lu, Xi-Jing Wang. Antitumor activity of the selective cyclooxygenase-2 inhibitor, celecoxib, on breast cancer in Vitro and in VivoCancer Cell International 2012; 12(1): 53 doi: 10.1186/1475-2867-12-53
28
Yiming Xu, Pengyun Liang, Haroon ur Rashid, Lichuan Wu, Peng Xie, Haodong Wang, Shuyan Zhang, Lisheng Wang, Jun Jiang. Design, synthesis, and biological evaluation of matrine derivatives possessing piperazine moiety as antitumor agentsMedicinal Chemistry Research 2019; 28(10): 1618 doi: 10.1007/s00044-019-02398-2
29
Rongjun Zhang, Jian Chen, Lianzhi Mao, Yajie Guo, Yuting Hao, Yudi Deng, Xue Han, Qingjiao Li, Wenzhen Liao, Miaomiao Yuan. Nobiletin Triggers Reactive Oxygen Species-Mediated Pyroptosis through Regulating Autophagy in Ovarian Cancer CellsJournal of Agricultural and Food Chemistry 2020; 68(5): 1326 doi: 10.1021/acs.jafc.9b07908
30
Wasitta Rachakhom, Ratana Banjerdpongchai, Sung-Hwan Choi. Effect of Calomelanone, a Dihydrochalcone Analogue, on Human Cancer Apoptosis/Regulated Cell Death in an In Vitro ModelBioMed Research International 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/4926821
31
Jian Cui, Zhipeng Qu, Yuka Harata-Lee, Hanyuan Shen, Thazin Nwe Aung, Wei Wang, R. Daniel Kortschak, David L. Adelson, Salvatore V Pizzo. The effect of compound kushen injection on cancer cells: Integrated identification of candidate molecular mechanismsPLOS ONE 2020; 15(7): e0236395 doi: 10.1371/journal.pone.0236395
32
Z. Wang, J. Zhang, Y. Wang, R. Xing, C. Yi, H. Zhu, X. Chen, J. Guo, W. Guo, W. Li, L. Wu, Y. Lu, S. Liu. Matrine, a novel autophagy inhibitor, blocks trafficking and the proteolytic activation of lysosomal proteasesCarcinogenesis 2013; 34(1): 128 doi: 10.1093/carcin/bgs295
33
Yilixiati Xiaokaiti, Xuejun Li. Autophagy: Biology and DiseasesAdvances in Experimental Medicine and Biology 2020; 1207: 709 doi: 10.1007/978-981-15-4272-5_53
34
Ming-Yue Wu, Sheng-Fang Wang, Cui-Zan Cai, Jie-Qiong Tan, Min Li, Jin-Jian Lu, Xiu-Ping Chen, Yi-Tao Wang, Wei Zheng, Jia-Hong Lu. Natural autophagy blockers, dauricine (DAC) and daurisoline (DAS), sensitize cancer cells to camptothecin-induced toxicityOncotarget 2017; 8(44): 77673 doi: 10.18632/oncotarget.20767
35
Meiqin Dai, Nana Chen, Jinzhou Li, Lizhuan Tan, Xiaojuan Li, Jiayong Wen, Linsheng Lei, Dan Guo. In vitro and in vivo anti-metastatic effect of the alkaliod matrine from Sophora flavecens on hepatocellular carcinoma and its mechanismsPhytomedicine 2021; 87: 153580 doi: 10.1016/j.phymed.2021.153580
36
Jin-Jian Lu, Jiao-Lin Bao, Xiu-Ping Chen, Min Huang, Yi-Tao Wang. Alkaloids Isolated from Natural Herbs as the Anticancer AgentsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2012; 2012: 1 doi: 10.1155/2012/485042
37
Ruixia Zhang, Ruizhou Wang, Shipeng Zhao, Dan Chen, Fusheng Hao, Bo Wang, Jin Zhang, Yingying Ma, Xingyi Chen, Xiaojuan Gao, Lu Han, Changcai Bai. Extraction, Separation, Antitumor Effect, and Mechanism of Alkaloids in Sophora alopecuroides: A ReviewSeparations 2022; 9(11): 380 doi: 10.3390/separations9110380
38
R. Xu, N. Liu, X. Xu, B. Kong. Antioxidative effects of whey protein on peroxide-induced cytotoxicityJournal of Dairy Science 2011; 94(8): 3739 doi: 10.3168/jds.2010-3891
39
Zhi-Jun Dai, Jie Gao, Xiao-Bin Ma, Hua-Feng Kang, Bao-Feng Wang, Wang-Feng Lu, Shuai Lin, Xi-Jing Wang, Wen-Ying Wu. Antitumor Effects of Rapamycin in Pancreatic Cancer Cells by Inducing Apoptosis and AutophagyInternational Journal of Molecular Sciences 2012; 14(1): 273 doi: 10.3390/ijms14010273
40
Yun Zhang, Xing Wang, He Zhang, Hongmei Tang, Hang Hu, Songping Wang, Vincent Kam Wai Wong, Yuying Li, Jun Deng. Autophagy Modulators From Chinese Herbal Medicines: Mechanisms and Therapeutic Potentials for AsthmaFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.710679
41
Ying Liu, Yang Qi, Zhi-hui Bai, Chen-xu Ni, Qi-hui Ren, Wei-heng Xu, Jing Xu, Hong-gang Hu, Lei Qiu, Jian-zhong Li, Zhi-gao He, Jun-ping Zhang. A novel matrine derivate inhibits differentiated human hepatoma cells and hepatic cancer stem-like cells by suppressing PI3K/AKT signaling pathwaysActa Pharmacologica Sinica 2017; 38(1): 120 doi: 10.1038/aps.2016.104
42
Xi Zhang, Guoqing Hou, Andong Liu, Hui Xu, Yang Guan, Yaosong Wu, Jie Deng, Xuan Cao. Matrine inhibits the development and progression of ovarian cancer by repressing cancer associated phosphorylation signaling pathwaysCell Death & Disease 2019; 10(10) doi: 10.1038/s41419-019-2013-3
43
Zhigang Cao, Xiaoya Ling, Panpan Sun, Xiaozhong Zheng, Hua Zhang, Jia Zhong, Wei Yin, Kuohai Fan, Yaogui Sun, Hongquan Li, Na Sun. Matrine Targets Intestinal Lactobacillus acidophilus to Inhibit Porcine Circovirus Type 2 Infection in MiceInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(15): 11878 doi: 10.3390/ijms241511878
44
YUMIN LI, JUNQIANG ZHANG, HAIZHEN MA, XIAOHUI CHEN, TAO LIU, ZUOYI JIAO, WENTING HE, FURONG WANG, XIAOKANG LIU, XIANGTING ZENG. Protective role of autophagy in matrine-induced gastric cancer cell deathInternational Journal of Oncology 2013; 42(4): 1417 doi: 10.3892/ijo.2013.1817
45
Qianqian Yu, Nengneng Cheng, Xiaojun Ni. Identifying 2 Prenylflavanones as Potential Hepatotoxic Compounds in the Ethanol Extract of Sophora flavescensJournal of Food Science 2013; 78(11) doi: 10.1111/1750-3841.12275
46
Zhe Ma, Bing Zhang, Yuqi Fan, Meng Wang, Dereje Kebebe, Jiawei Li, Zhidong Liu. Traditional Chinese medicine combined with hepatic targeted drug delivery systems: A new strategy for the treatment of liver diseasesBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 117: 109128 doi: 10.1016/j.biopha.2019.109128
47
Xintong Zhou, Xiaomin Wang, Qi Sun, Wenfeng Zhang, Cun Liu, Wenzhe Ma, Changgang Sun. Natural compounds: A new perspective on targeting polarization and infiltration of tumor-associated macrophages in lung cancerBiomedicine & Pharmacotherapy 2022; 151: 113096 doi: 10.1016/j.biopha.2022.113096
48
Juan Cheng, Hu-Lai Wei, Jing Chen, Bei Xie. Antitumor effect of arsenic trioxide in human K562 and K562/ADM cells by autophagyToxicology Mechanisms and Methods 2012; 22(7): 512 doi: 10.3109/15376516.2012.686534
49
Ning Zhou, Jiequn Li, Ting Li, Guangshun Chen, Zhongqiang Zhang, Zhongzhou Si. Matrine-induced apoptosis in Hep3B cells via the inhibition of MDM2Molecular Medicine Reports 2017; 15(1): 442 doi: 10.3892/mmr.2016.5999
50
Cong Wu, Zheng Xu, Renhua Gai, Kehe Huang. Matrine ameliorates spontaneously developed colitis in interleukin-10-deficient miceInternational Immunopharmacology 2016; 36: 256 doi: 10.1016/j.intimp.2016.04.038
51
Bing Hu, Hong-Mei An, Shuang-Shuang Wang, Jin-Jun Chen, Ling Xu. Preventive and Therapeutic Effects of Chinese Herbal Compounds against Hepatocellular CarcinomaMolecules 2016; 21(2): 142 doi: 10.3390/molecules21020142
52
Hui Jin, Yu Sun, Shuiying Wang, Xiaodong Cheng. Matrine Activates PTEN to Induce Growth Inhibition and Apoptosis in V600EBRAF Harboring Melanoma CellsInternational Journal of Molecular Sciences 2013; 14(8): 16040 doi: 10.3390/ijms140816040
53
Jin-Huan Jiang, Jiang Pi, Hua Jin, Fen Yang, Ji-Ye Cai. Chinese herb medicine matrine induce apoptosis in human esophageal squamous cancer KYSE-150 cells through increasing reactive oxygen species and inhibiting mitochondrial functionPathology - Research and Practice 2018; 214(5): 691 doi: 10.1016/j.prp.2018.03.015
54
FEI LIAO, YANCHUN HU, LEI WU, HUI TAN, BIAO LUO, YAJUN HE, YAN QIAO, QUAN MO, YA WANG, ZHICAI ZUO, JUNLIANG DENG, YAHUI WEI. Induction and mechanism of HeLa cell apoptosis by 9-oxo-10, 11-dehydroageraphorone from Eupatorium adenophorumOncology Reports 2015; 33(4): 1823 doi: 10.3892/or.2015.3778
55
Huilin Zhao, Xiaofei Ji, Xingxing Chen, Jiaojiao Li, Ying Zhang, Zhenzhen Du, Yumei Zhang, Boqing Li. Functional study of gene hp0169 in Helicobacter pylori pathogenesisMicrobial Pathogenesis 2017; 104: 225 doi: 10.1016/j.micpath.2017.01.039
56
Lea Ling-Yu Kan, Ben Chung-Lap Chan, Ping-Chung Leung, Chun-Kwok Wong. Natural-Product-Derived Adjunctive Treatments to Conventional Therapy and Their Immunoregulatory Activities in Triple-Negative Breast CancerMolecules 2023; 28(15): 5804 doi: 10.3390/molecules28155804
57
Fayza O. Ashmawy, Sobhi M. Gomha, Magda A. Abdallah, Magdi E. A. Zaki, Sami A. Al-Hussain, Mohamed A. El-desouky. Synthesis, In Vitro Evaluation and Molecular Docking Studies of Novel Thiophenyl Thiazolyl-Pyridine Hybrids as Potential Anticancer AgentsMolecules 2023; 28(11): 4270 doi: 10.3390/molecules28114270
58
Yan Lin, Lianjie Lin, Yu Jin, Ying Zhang, Dongxu Wang, Yue Tan, Changqing Zheng. Combination of Matrine and Sorafenib Decreases the Aggressive Phenotypes of Hepatocellular Carcinoma CellsChemotherapy 2014; 60(2): 112 doi: 10.1159/000371736
59
Zhiyun Yang, Li Wang, Xianbo Wang. Matrine induces the hepatic differentiation of WB-F344 rat hepatic progenitor cells and inhibits Jagged 1/HES1 signalingMolecular Medicine Reports 2016; 14(4): 3841 doi: 10.3892/mmr.2016.5668
60
Bo Zhang, Xin Wang, Yan Li, Min Wu, Shu-Yan Wang, Shao Li. Matrine Is Identified as a Novel Macropinocytosis Inducer by a Network Target ApproachFrontiers in Pharmacology 2018; 9 doi: 10.3389/fphar.2018.00010
61
Kazuhiko Nishimura, Naotake Kiriyama, Kazuya Ogawa, Reo Inoue, Md Anamul Haque, Hiroshi Nakagawa. Effect of pentavalent inorganic arsenic salt on erythropoietin production and autophagy inductionArchives of Biochemistry and Biophysics 2023; 734: 109487 doi: 10.1016/j.abb.2022.109487
62
Wenhao Shang, Anpei Ye, Yu-Kai Tong. Sub-Cellular Dynamic Analysis of BGC823 Cells after Treatment with the Multi-Component Drug CKI Using Raman SpectroscopyInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(16): 12750 doi: 10.3390/ijms241612750
63
XY Liu, TH Lv, XD Xie, J Li, G Su, H Wu. Antitumour Effect of Sesquiterpene (+)-chabranol on Four Human Cancer Cell Lines by Inducing Apoptosis and AutophagyJournal of International Medical Research 2012; 40(5): 1644 doi: 10.1177/030006051204000503
64
Xuanbin Wang, Yibin Feng, Ning Wang, Fan Cheung, Hor Yue Tan, Sen Zhong, Charlie Li, Seiichi Kobayashi. Chinese Medicines Induce Cell Death: The Molecular and Cellular Mechanisms for Cancer TherapyBioMed Research International 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/530342
65
Xiaoxia Liang, Li Zhang, Fanglong Li, Shangxian Luan, Changliang He, Lizi Yin, Zhongqiong Yin, Yuanfeng Zou, Guizhou Yue, Lixia Li, Xu Song, Cheng Lv, Wei Zhang, Bo Jing. Autophagy-Regulating N-Heterocycles Derivatives as Potential Anticancer AgentsFuture Medicinal Chemistry 2020; 12(3): 223 doi: 10.4155/fmc-2019-0294
66
Juan Cheng, Jing Chen, Bei Xie, Hu-lai Wei. Acquired multidrug resistance in human K562/ADM cells is associated with enhanced autophagyToxicology Mechanisms and Methods 2013; 23(9): 678 doi: 10.3109/15376516.2013.843105
67
Li Wan, Lin Zhang, Kai Fan, Jianjun Wang. Aloin promotes A549 cell apoptosis via the reactive oxygen species-mitogen activated protein kinase signaling pathway and p53 phosphorylationMolecular Medicine Reports 2017; 16(5): 5759 doi: 10.3892/mmr.2017.7379
68
Li Wang, Chun Gao, Shukun Yao, Bushan Xie. Blocking Autophagic Flux Enhances Matrine-Induced Apoptosis in Human Hepatoma CellsInternational Journal of Molecular Sciences 2013; 14(12): 23212 doi: 10.3390/ijms141223212
69
Kangfeng Jiang, Shuai Guo, Jing Yang, Junfeng Liu, Aftab Shaukat, Gan Zhao, Haichong Wu, Ganzhen Deng. Matrine alleviates Staphylococcus aureus lipoteichoic acid-induced endometritis via suppression of TLR2-mediated NF-κB activationInternational Immunopharmacology 2019; 70: 201 doi: 10.1016/j.intimp.2019.02.033
70
Xiao Wang, Na Xu, Qinglin Li, Shengqi Chen, Hui Cheng, Mo Yang, Ting Jiang, Jun Chu, Xiaojing Ma, Dengke Yin. Lactonic sophorolipid–induced apoptosis in human HepG2 cells through the Caspase-3 pathwayApplied Microbiology and Biotechnology 2021; 105(5): 2033 doi: 10.1007/s00253-020-11045-5
71
Yu Geon Lee, Tae–Il Jeon. Modulation of the Autophagy-Lysosomal Pathway in Hepatocellular Carcinoma Using Small MoleculesMolecules 2020; 25(7): 1580 doi: 10.3390/molecules25071580
72
Xi Zhang, Hui Xu, Xiaoyang Bi, Guoqing Hou, Andong Liu, Youyun Zhao, Guoping Wang, Xuan Cao. Src acts as the target of matrine to inhibit the proliferation of cancer cells by regulating phosphorylation signaling pathwaysCell Death & Disease 2021; 12(10) doi: 10.1038/s41419-021-04221-6
73
Tao-Qian Zhao, Yuan-Di Zhao, Xin-Yang Liu, Bo Wang, Zhong-Hua Li, Zhang-Xu He, Xin-Hui Zhang, Jian-Jia Liang, Li-Ying Ma, Hong-Min Liu. Discovery of 6-chloro-2-(propylthio)-8,9-dihydro-7H-purines containing a carboxamide moiety as potential selective anti-lung cancer agentsEuropean Journal of Medicinal Chemistry 2018; 151: 327 doi: 10.1016/j.ejmech.2018.03.084
74
Xuanbin Wang, Ning Wang, Fan Cheung, Lixing Lao, Charlie Li, Yibin Feng. Chinese medicines for prevention and treatment of human hepatocellular carcinoma: current progress on pharmacological actions and mechanismsJournal of Integrative Medicine 2015; 13(3): 142 doi: 10.1016/S2095-4964(15)60171-6
75
Kexin Wang, Xiangmin Ye, Chuanhui Yin, Qing Ren, Yupeng Chen, Xuemei Qin, Chuanzhi Duan, Aiping Lu, Li Gao, Daogang Guan. Computational Metabolomics Reveals the Potential Mechanism of Matrine Mediated Metabolic Network Against Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Cell and Developmental Biology 2022; 10 doi: 10.3389/fcell.2022.859236
76
Elias Kouroumalis, Argryro Voumvouraki, Aikaterini Augoustaki, Dimitrios N Samonakis. Autophagy in liver diseasesWorld Journal of Hepatology 2021; 13(1): 6-65 doi: 10.4254/wjh.v13.i1.6
77
Hong Zhang, Linlin Chen, Xipeng Sun, Quanjun Yang, Lili Wan, Cheng Guo. Matrine: A Promising Natural Product With Various Pharmacological ActivitiesFrontiers in Pharmacology 2020; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.00588
78
Ying Zhang, Hui Sun, Xingxing Chen, Jiaojiao Li, Huilin Zhao, Li Geng, Boqing Li. Functional profile of gastric epithelial cells infected with Helicobacter pylori strainsMicrobial Pathogenesis 2016; 95: 77 doi: 10.1016/j.micpath.2016.03.007
79
Xiaofei Chen, Yan Cao, Diya Lv, Zhenyu Zhu, Junping Zhang, Yifeng Chai. Comprehensive two-dimensional HepG2/cell membrane chromatography/monolithic column/time-of-flight mass spectrometry system for screening anti-tumor components from herbal medicinesJournal of Chromatography A 2012; 1242: 67 doi: 10.1016/j.chroma.2012.04.034
80
Mingyu Sun, Hongyan Cao, Lin Sun, Shu Dong, Yanqin Bian, Jun Han, Lijun Zhang, Shuang Ren, Yiyang Hu, Chenghai Liu, Lieming Xu, Ping Liu. Antitumor Activities of Kushen: Literature ReviewEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2012; 2012: 1 doi: 10.1155/2012/373219
81
Chunyong Wu, Xiaomin Sun, Chao Feng, Xiaoying Liu, Hufang Wang, Fang Feng, Junying Zhang. Proton-Coupled Organic Cation Antiporter Contributes to the Hepatic Uptake of MatrineJournal of Pharmaceutical Sciences 2016; 105(3): 1301 doi: 10.1016/S0022-3549(15)00190-2
82
Nourhan A. Magdy, Mohamed S. Nafie, Mohamed S. El-Naggar, Mohamed A. Abu El-Regal, Ahmed Z. Abdel Azeiz, Mohamed A. Abdel-Rahman, Mokhtar El-Zawahry. Cytotoxicity and apoptosis induction of the marine Conus flavidus venom in HepG2 cancer cell lineJournal of Biomolecular Structure and Dynamics 2023; 41(16): 7786 doi: 10.1080/07391102.2022.2125075
83
Nanjing Liu, Chunmei Yang, Li Yang, Ting Li, Maoyuan Gong, Haobiao Wang, Jun Zhang, Hui Zhao, Lin Zou, Xiaoyan He. Matrine induces autophagy in human neuroblastoma cells via blocking the AKT-mTOR pathwayMedical Oncology 2022; 39(11) doi: 10.1007/s12032-022-01762-4
84
Jianfang Niu, Taiqiang Yan, Wei Guo, Wei Wang, Zhiqing Zhao. Insight Into the Role of Autophagy in Osteosarcoma and Its Therapeutic ImplicationFrontiers in Oncology 2019; 9 doi: 10.3389/fonc.2019.01232
85
Xiaolu Wei, Jing He, Bo Gao, Lingyu Han, Yingqiu Mao, Haiyu Zhao, Nan Si, Hongjie Wang, Jian Yang, Baolin Bian. Hellebrigenin anti-pancreatic cancer effects based on apoptosis and autophagePeerJ 2020; 8: e9011 doi: 10.7717/peerj.9011
86
Yuming Zou, Quan Li, Denghui Liu, Jia Li, Qing Cai, Chao Li, Qingjie Zhao, Weidong Xu. Therapeutic effects of matrine derivate MASM in mice with collagen-induced arthritis and on fibroblast-like synoviocytesScientific Reports 2017; 7(1) doi: 10.1038/s41598-017-02423-7
87
Ling Duan, Leijiao Deng, Dabin Wang, Shoucheng Ma, Chunmei Li, Da Zhao. Treatment mechanism of matrine in combination with irinotecan for colon cancerOncology Letters 2017; 14(2): 2300 doi: 10.3892/ol.2017.6407
88
Ida Perrotta, Valentina Carito, Emilio Russo, Sandro Tripepi, Saveria Aquila, Giuseppe Donato. Macrophage Autophagy and Oxidative Stress: An Ultrastructural and Immunoelectron Microscopical StudyOxidative Medicine and Cellular Longevity 2011; 2011: 1 doi: 10.1155/2011/282739
89
Wei Wang, Rong-li You, Wen-jie Qin, Li-na Hai, Ming-jing Fang, Guo-hua Huang, Rui-xia Kang, Ming-hua Li, Yu-feng Qiao, Jian-wei Li, An-ping Li. Anti-tumor activities of active ingredients in Compound Kushen InjectionActa Pharmacologica Sinica 2015; 36(6): 676 doi: 10.1038/aps.2015.24
90
Yulin Zhang, Yeer Liang, Chengwei He. Anticancer activities and mechanisms of heat-clearing and detoxicating traditional Chinese herbal medicineChinese Medicine 2017; 12(1) doi: 10.1186/s13020-017-0140-2
91
HAILONG LI, SHOUPIN XIE, XIAOJUN LIU, HONGYAN WU, XINGYAO LIN, JING GU, HUPING WANG, YONGQIANG DUAN. Matrine alters microRNA expression profiles in SGC-7901 human gastric cancer cellsOncology Reports 2014; 32(5): 2118 doi: 10.3892/or_xxxxxxxx
92
SHAN-BU XIE, XING-XING HE, SHU-KUN YAO. Matrine-induced autophagy regulated by p53 through AMP-activated protein kinase in human hepatoma cellsInternational Journal of Oncology 2015; 47(2): 517 doi: 10.3892/ijo.2015.3023
93
Young‐ra Cho, Ji Hyeon Lee, Ji Hye Kim, So‐Yeon Lee, Suna Yoo, Min‐kyo Jung, Su Jung Kim, Hyun Ju Yoo, Chang‐Gi Pack, Jin Kyung Rho, Jaekyoung Son. Matrine suppresses KRAS‐driven pancreatic cancer growth by inhibiting autophagy‐mediated energy metabolismMolecular Oncology 2018; 12(7): 1203 doi: 10.1002/1878-0261.12324
94
Mengjie Gao, Shuangyan Ma, Tong Xu, Nan Jiang, Yi Xu, Yan Zhong, Bin Wu. The design and synthesis of benzylpiperazine-based edaravone derivatives and their neuroprotective activitiesJournal of Chemical Research 2022; 46(6): 174751982211168 doi: 10.1177/17475198221116827
95
Junfeng Li, Xiaopeng Dai, Hongfei Zhang, Wei Zhang, Shihui Sun, Tongtong Gao, Zhihua Kou, Hong Yu, Yan Guo, Lanying Du, Shibo Jiang, Jianying Zhang, Yusen Zhou. Up-regulation of human cervical cancer proto-oncogene contributes to hepatitis B virus-induced malignant transformation of hepatocyte by down-regulating E-cadherinOncotarget 2015; 6(30): 29196 doi: 10.18632/oncotarget.5039
96
Aracely Garcia-Garcia, Humberto Rodriguez-Rocha, Michael T. Tseng, Roberto Montes de Oca-Luna, H. Sam Zhou, Kelly M. McMasters, Jorge G. Gomez-Gutierrez. E2F-1 lacking the transcriptional activity domain induces autophagyCancer Biology & Therapy 2012; 13(11): 1091 doi: 10.4161/cbt.21143
97
Yan Liu, Yang Xu, Weidan Ji, Xiaoya Li, Bin Sun, Quangen Gao, Changqing Su. Anti-tumor activities of matrine and oxymatrine: literature reviewTumor Biology 2014; 35(6): 5111 doi: 10.1007/s13277-014-1680-z
98
Ricky H. Bhogal, Christopher J. Weston, Stuart M. Curbishley, David H. Adams, Simon C. Afford. AutophagyAutophagy 2012; 8(4): 545 doi: 10.4161/auto.19012
99
Samuele De Minicis, Cinzia Candelaresi, Laura Agostinelli, Silvia Taffetani, Stefania Saccomanno, Chiara Rychlicki, Luciano Trozzi, Marco Marzioni, Antonio Benedetti, Gianluca Svegliati‐Baroni. Endoplasmic Reticulum stress induces hepatic stellate cell apoptosis and contributes to fibrosis resolutionLiver International 2012; 32(10): 1574 doi: 10.1111/j.1478-3231.2012.02860.x
100
Kazuhiko Nishimura, Keisuke Goto, Hiroshi Nakagawa. Effect of erythropoietin production induced by hypoxia on autophagy in HepG2 cellsBiochemical and Biophysical Research Communications 2018; 495(1): 1317 doi: 10.1016/j.bbrc.2017.11.167
101
Mingyue Chen, Yashuang Dai, Siyu Liu, Yuxin Fan, Zongxian Ding, Dan Li. TFEB Biology and Agonists at a GlanceCells 2021; 10(2): 333 doi: 10.3390/cells10020333
102
Thi Ha Nguyen, Tuan Minh Nguyen, Dinh Thi Minh Ngoc, Taesik You, Mi Kyung Park, Chang Hoon Lee. Unraveling the Janus-Faced Role of Autophagy in Hepatocellular Carcinoma: Implications for Therapeutic InterventionsInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(22): 16255 doi: 10.3390/ijms242216255
103
Akiko Kojima-Yuasa, Xuedan Huang, Isao Matsui-Yuasa. Synergistic Anticancer Activities of Natural Substances in Human Hepatocellular CarcinomaDiseases 2015; 3(4): 260 doi: 10.3390/diseases3040260