BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yang K, Chen XZ, Hu JK, Zhang B, Chen ZX, Chen JP. Effectiveness and safety of splenectomy for gastric carcinoma: A meta-analysis. World J Gastroenterol 2009; 15(42): 5352-5359 [PMID: 19908346 DOI: 10.3748/wjg.15.5352]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v15/i42/5352.htm
Number Citing Articles
1
Qi-Yue Chen, Chang-Ming Huang, Chao-Hui Zheng, Ping Li, Jian-Wei Xie, Jia-Bin Wang, Jian-Xian Lin, Jun Lu, Long-Long Cao, Mi Lin, Ru-Hong Tu, Zhi-Liang Hong. Strategies of laparoscopic spleen-preserving splenic hilar lymph node dissection for advanced proximal gastric cancerWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2016; 8(6): 402-406 doi: 10.4240/wjgs.v8.i6.402
2
Frank Wang, Yu-Cheng Chang, Tsung-Hsing Chen, Jun-Te Hsu, Chia-Jung Kuo, Chun-Jung Lin, Jen-Shi Chen, Kun-Chun Chiang, Ta-Sen Yeh, Tsann-Long Hwang, Yi-Yin Jan. Prognostic significance of splenectomy for patients with gastric adenocarcinoma undergoing total gastrectomy: A retrospective cohort studyInternational Journal of Surgery 2014; 12(6): 557 doi: 10.1016/j.ijsu.2014.04.006
3
Yoshihiko Kawaguchi, Kensuke Shiraishi, Hidenori Akaike, Daisuke Ichikawa. Current status of laparoscopic total gastrectomyAnnals of Gastroenterological Surgery 2019; 3(1): 14 doi: 10.1002/ags3.12208
4
Kun Yang, Zheng-Hao Lu, Wei-Han Zhang, Kai Liu, Xin-Zu Chen, Xiao-Long Chen, Dong-Jiao Guo, Zong-Guang Zhou, Jian-Kun Hu. Comparisons Between Different Procedures of No. 10 Lymphadenectomy for Gastric Cancer Patients With Total GastrectomyMedicine 2015; 94(33): e1305 doi: 10.1097/MD.0000000000001305
5
Xiao-Long Chen, Xin-Zu Chen, Zheng-Hao Lu, Li Wang, Kun Yang, Jian-Kun Hu, Bo Zhang, Zhi-Xin Chen, Jia-Ping Chen, Zong-Guang Zhou, Robert K. Hills. Comparison of Ultrasonic Scalpel versus Conventional Techniques in Open Gastrectomy for Gastric Carcinoma Patients: A Systematic Review and Meta-AnalysisPLoS ONE 2014; 9(7): e103330 doi: 10.1371/journal.pone.0103330
6
Alberto Marchet, Gian Maria Rossi, Simone Mocellin, Donato Nitti. Surgery in the Multimodal Management of Gastric Cancer2012; : 89 doi: 10.1007/978-88-470-2318-5_12
7
Kun Yang, Minah Cho, Chul Kyu Roh, Won Jun Seo, Seohee Choi, Taeil Son, Hyoung-Il Kim, Woo Jin Hyung. Robotic spleen-preserving splenic hilar lymph node dissection during total gastrectomy for gastric cancerSurgical Endoscopy 2019; 33(7): 2357 doi: 10.1007/s00464-019-06772-4
8
Kun Yang, Zhi-Yun Zang, Kai-Fan Niu, Li-Fei Sun, Wei-Han Zhang, Yue-Xin Zhang, Xiao-Long Chen, Zong-Guang Zhou, Jian-Kun Hu. The Survival Benefit and Safety of Splenectomy for Gastric Cancer With Total Gastrectomy: Updated Results†Frontiers in Oncology 2021; 10 doi: 10.3389/fonc.2020.568872
9
Amir Parray, Abhideep Chaudhary, K.R. Vasudevan, Neeraj Chaudhary, Saumitra Rawat. Controversies in management of gastric cancerCurrent Medicine Research and Practice 2014; 4(6): 263 doi: 10.1016/j.cmrp.2014.11.005
10
Xin Guo, Zheng Peng, Xiaohui Lv, Jianxin Cui, Kecheng Zhang, Jiyang Li, Naizhong Jin, Hongqi Xi, Bo Wei, Lin Chen. Randomized controlled trial comparing short‐term outcomes of laparoscopic and open spleen‐preserving splenic hilar lymphadenectomy for advanced proximal gastric cancer: An interim reportJournal of Surgical Oncology 2018; 118(8): 1264 doi: 10.1002/jso.25262
11
Javier Lacueva, Javier Gallego, Juan Antonio Díaz-González. Updating controversies on the multidisciplinary management of gastric cancerClinical and Translational Oncology 2010; 12(10): 677 doi: 10.1007/s12094-010-0577-6
12
Xiao-Long Chen, Xin-Zu Chen, Chen Yang, Yan-Biao Liao, He Li, Li Wang, Kun Yang, Ka Li, Jian-Kun Hu, Bo Zhang, Zhi-Xin Chen, Jia-Ping Chen, Zong-Guang Zhou, Wael El-Rifai. Docetaxel, Cisplatin and Fluorouracil (DCF) Regimen Compared with Non-Taxane-Containing Palliative Chemotherapy for Gastric Carcinoma: A Systematic Review and Meta-AnalysisPLoS ONE 2013; 8(4): e60320 doi: 10.1371/journal.pone.0060320
13
V. V. Oleksenko, S. V. Efetov, K. A. Aliev. Spleen-preserving D2 lymphodissection in gastrectomyKhirurgiya. Zhurnal im. N.I. Pirogova 2015; (10): 52 doi: 10.17116/hirurgia20151052-58
14
Zhengyan Li, Bo Lian, Jie Chen, Dan Song, Qingchuan Zhao. Systematic review and meta-analysis of splenectomy in gastrectomy for gastric carcinomaInternational Journal of Surgery 2019; 68: 104 doi: 10.1016/j.ijsu.2019.06.018
15
Guoxian Guan, Weizhong Jiang, Zhifen Chen, Xing Liu, Huishan Lu, Xiangfu Zhang. Early results of a modified splenic hilar lymphadenectomy in laparoscopy-assisted total gastrectomy for gastric cancer with stage cT1-2: a case–control studySurgical Endoscopy 2013; 27(6): 1923 doi: 10.1007/s00464-012-2688-3
16
Seiji Ito, Mitsuro Kanda, Yoshinari Mochizuki, Hitoshi Teramoto, Kiyoshi Ishigure, Toshifumi Murai, Takahiro Asada, Akiharu Ishiyama, Hidenobu Matsushita, Chie Tanaka, Daisuke Kobayashi, Michitaka Fujiwara, Kenta Murotani, Yasuhiro Kodera. Efficacy of Splenectomy for Proximal Gastric Cancer with Greater Curvature Invasion or Type 4 Tumor: a Propensity Score Analysis of a Multi‐Institutional DatasetWorld Journal of Surgery 2021; 45(9): 2840 doi: 10.1007/s00268-021-06173-6
17
Xiangyu Meng, Lu Wang, Guangcong Liu, Jun Zhang, Yue Wang, Dong Yang, Guoliang Zheng, Tao Zhang, Zhichao Zheng, Yan Zhao. D2 lymphadenectomy with complete mesogastrium excision vs. conventional D2 gastrectomy for advanced gastric cancerChinese Medical Journal 2022; 135(10): 1223 doi: 10.1097/CM9.0000000000002023
18
Ki Bin Han, You Jin Jang, Jong Han Kim, Sung Soo Park, Seong Heum Park, Seung Joo Kim, Young Jae Mok, Chong Suk Kim. Clinical Significance of the Pattern of Lymph Node Metastasis Depending on the Location of Gastric CancerJournal of Gastric Cancer 2011; 11(2): 86 doi: 10.5230/jgc.2011.11.2.86
19
Musa Akoglu, Ilter Ozer, Murat Ulas, Volkan Oter, Tahsin Dalgic, Kadri Colakoglu, Murat Cayci, Erdal B Bostanci. Comparison of Early Postoperative Outcomes after Total Gastrectomy and D2 Lymph Node Dissection with and without SplenectomyEuroasian Journal of Hepato-Gastroenterology 2018; 8(2): 108 doi: 10.5005/jp-journals-10018-1274
20
Johan L. Dikken, Jurriën Stiekema, Cornelis J. H. van de Velde, Marcel Verheij, Annemieke Cats, Michel W. J. M. Wouters, Johanna W. van Sandick. Quality of Care Indicators for the Surgical Treatment of Gastric Cancer: A Systematic ReviewAnnals of Surgical Oncology 2013; 20(2): 381 doi: 10.1245/s10434-012-2574-1
21
Kun Yang, Wei-Han Zhang, Xin-Zu Chen, Xiao-Long Chen, Bo Zhang, Zhi-Xin Chen, Zong-Guang Zhou, Jian-Kun Hu. Survival Benefit and Safety of No. 10 Lymphadenectomy for Gastric Cancer Patients With Total GastrectomyMedicine 2014; 93(25): e158 doi: 10.1097/MD.0000000000000158
22
Giovanni de Manzoni, Luca Cozzaglio, Simone Giacopuzzi, Antonella Ardito. Surgery in the Multimodal Management of Gastric Cancer2012; : 113 doi: 10.1007/978-88-470-2318-5_16
23
Christopher K. McCann, Whitfield B. Growdon, Elizabeth G. Munro, Marcela G. Del Carmen, David M. Boruta, John O. Schorge, Annekathryn Goodman. Prognostic Significance of Splenectomy as Part of Initial Cytoreductive Surgery in Ovarian CancerAnnals of Surgical Oncology 2011; 18(10): 2912 doi: 10.1245/s10434-011-1661-z
24
Gaozan Zheng, Jinqiang Liu, Yinghao Guo, Fei Wang, Shushang Liu, Guanghui Xu, Man Guo, Xiao Lian, Hongwei Zhang, Fan Feng. Necessity of prophylactic splenic hilum lymph node clearance for middle and upper third gastric cancer: a network meta-analysisBMC Cancer 2020; 20(1) doi: 10.1186/s12885-020-6619-8
25
Guo‐lian Zhu, Zhe Sun, Zhen‐ning Wang, Ying‐ying Xu, Bao‐jun Huang, Yan Xu, Zhi Zhu, Hui‐mian Xu. Splenic hilar lymph node metastasis independently predicts poor survival for patients with gastric cancers in the upper and/or the middle third of the stomachJournal of Surgical Oncology 2012; 105(8): 786 doi: 10.1002/jso.22149
26
Xiao-Long Chen, Kun Yang, Wei-Han Zhang, Xin-Zu Chen, Bo Zhang, Zhi-Xin Chen, Jia-Ping Chen, Zong-Guang Zhou, Jian-Kun Hu, Ferruccio Bonino. Metastasis, Risk Factors and Prognostic Significance of Splenic Hilar Lymph Nodes in Gastric AdenocarcinomaPLoS ONE 2014; 9(6): e99650 doi: 10.1371/journal.pone.0099650
27
Koshi Kumagai, Takeshi Sano. Lymph Node Metastasis in Gastrointestinal Cancer2019; : 267 doi: 10.1007/978-981-10-4699-5_14
28
Seung Hyun Back, Sung Eun Oh, Ji Yeong An, Min-Gew Choi, Tae Sung Sohn, Jae Moon Bae, Jun Ho Lee. Prognostic significance of splenectomy during completion total gastrectomy in patients with remnant gastric cancer: propensity score matching analysisKorean Journal of Clinical Oncology 2021; 17(2): 96 doi: 10.14216/kjco.21015
29
Safety and feasibility of laparoscopic spleen-preserving No. 10 lymph node dissection for locally advanced upper third gastric cancer: a prospective, multicenter clinical trialSurgical Endoscopy 2020; 34(11): 5062 doi: 10.1007/s00464-019-07306-8
30
Kun Yang, Wei-Han Zhang, Xin-Zu Chen, Jian-Kun Hu. Comparison of modified D2 lymphadenectomy versus standard D2 lymphadenectomy in total gastrectomy for gastric cancer patients with lymph nodes involvementSurgery 2015; 158(5): 1446 doi: 10.1016/j.surg.2015.03.010
31
Korean Practice Guideline for Gastric Cancer 2018: an Evidence-based, Multi-disciplinary ApproachJournal of Gastric Cancer 2019; 19(1): 1 doi: 10.5230/jgc.2019.19.e8
32
Ingo Gastinger, Kristin Heine, Ronny Otto, Frank Meyer, Stefanie Wolff, Roland Croner. Bedeutung der Splenektomie im Rahmen der operativen Behandlung des MagenkarzinomsDer Chirurg 2020; 91(6): 502 doi: 10.1007/s00104-019-01075-9
33
Takahiro Nishida, Atsushi Nanashima. Significance of Splenectomy for Upper Gastric Carcinoma With Invasion to the Greater CurvatureInternational Surgery 2017; 102(5-6): 284 doi: 10.9738/INTSURG-D-17-00111.1
34
Isao NOZAKI, Naoto GOTOHDA, Tsuneaki FUJIYA, Norimasa FUKUSHIMA, Junya FUJITA, Seiji ITO, Hiroo OSHITA, Susumu KAWAMURA, Fumihiko WAKAO, Akira KURITA. Feasibility of the standardized clinical pathway for gastrectomy conducted from multi-centric studyNihon Rinsho Geka Gakkai Zasshi (Journal of Japan Surgical Association) 2013; 74(2): 331 doi: 10.3919/jjsa.74.331
35
Takeshi Sano, Mitsuru Sasako, Junki Mizusawa, Seiichiro Yamamoto, Hitoshi Katai, Takaki Yoshikawa, Atsushi Nashimoto, Seiji Ito, Masahide Kaji, Hiroshi Imamura, Norimasa Fukushima, Kazumasa Fujitani. Randomized Controlled Trial to Evaluate Splenectomy in Total Gastrectomy for Proximal Gastric CarcinomaAnnals of Surgery 2017; 265(2): 277 doi: 10.1097/SLA.0000000000001814